Creative Green
DSF Kickboxing Challenge
Fundacja Mistrzom Sportu

GŁÓWNI PARTNERZY
Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters

PARTNERZY

Przepisy Amatorskiej Rywalizacji Sportowej Semi Contact

Semi contact

Art. 1 Definicja.
1. Semi contact jest formą walki, gdzie dwaj zawodnicy walczą ze sobą w celu zdobycia większej ilości punktów używając prawidłowych, lekkich i dobrze kontrolowanych technik ręcznych i nożnych. Jest to dyscyplina techniczna kładąca równy nacisk na szybkość i poprawność technik a ich punktowanie oparte jest na zasadzie dokładnie kontrolowanych akcji. Jest to walka przerywana, po każdej bezpośrednio udanej akcji następuje przyznanie punktów.

Art. 2 Obszar walki.
1. Walki semi contact odbywają się na macie.
2. Pole walki w semi contact wynosi 8 x 8 m plus 1m pas ochronny dla kadetów starszych, juniorów seniorów, młodzieżowców i weteranów.
3. Pole walki dla kadetów młodszych ma wymiary nie mniejsze niż 6 x 6 m plus 1m pas ochronny

Art. 3 Obowiązkowy sprzęt i ubiór zawodników do walki.
1. Kask z pełnym zabezpieczeniem głowy z góry, ochraniacz na zęby, ochraniacz na piersi
( tylko dla kobiet ) rękawice do semi contactu( -10 Oz ) lub półotwarte.
ochraniacz na krocze mężczyźni ( kobiety - dozwolony ), ochraniacz piszczeli, protektory
na stopy, dozwolone są bandaże na ręce oraz ochraniacz łokci.
2. Zawodnicy noszą koszulki sportowe z krótkim rękawem z dekoltem V
lub bluzy, długie proste, luźne spodnie, pas określający ich stopień (dozwolony)
3. Inne tradycyjne stroje ( np. kimona, karategi) są zabronione.

Art. 4 Kategorie zawodników.
Art. 4.1 Wiekowe.
1. O wszystkich kategoriach wiekowych DECYDUJE DATA URODZENIA.
2. Kadet Młodszy - zawodnik w wieku 10 - 11 - 12 lat
3. Kadet Starszy - zawodnik w wieku 13 - 14 - 15 lat
4. Junior - zawodnik w wieku 16 - 17 - 18 lat
5. Młodzieżowiec - zawodnik w wieku 19 - 23 lat
6. Senior - zawodnik w wieku 19 - 40 lat ( kobiety 19 – 36 lat )
7. Weteran - zawodnik w wieku 41 - 50 lat ( kobiety 36 – 45 lat )
8. Kadet Młodszy nie może rywalizować z zawodnikami starszych grup wiekowych.
9. Kadet Starszy nie może rywalizować z zawodnikami starszych grup wiekowych.
10. Junior który ma 18 lat może uczestniczyć w rywalizacji seniorów.
11. Seniorem jest zawodnik który ma 19 latzgodnie z datą urodzenia.

Art. 4.2 Kategorie wagowe.

Junior, senior, młodzieżowiec,
Weterani
Kadet Starszy
Kadet Młodszy
mężczyźni
kobiety
mężczyźni
kobiety
kadeci
kadetki
Dziewczynki i chłopcy
- 57 kg
- 63 kg
- 69 kg
- 74 kg
- 79 kg
- 84 kg
- 89 kg
- 94 kg
+ 94 kg
- 50 kg
- 55 kg
- 60 kg
- 65 kg
- 70 kg
+ 70 kg
- 63 kg
- 74 kg
- 84 kg
- 94 kg
+ 94 kg

- 55 kg
- 65 kg
+ 65 kg
- 42 kg
- 47 kg
- 52 kg
- 57 kg
- 63 kg
- 69 kg
+69 kg
- 42 kg
- 46 kg
- 50 kg
- 55 kg
- 60 kg
- 65 kg
+ 65 kg
-28 kg
-32 kg
-37 kg
-42 kg
-47 kg
+ 47 kg

Art. 5 Ważenie zawodników i badania lekarskie.
1. Podczas ważeniaobecni są co najmniej2( dwaj)przedstawiciele Komisji Sędziowskiej i trener zawodnika.
2. Niematolerancji wagowej dla zawodników i zawodniczek.
3. Zawodnik ważony oficjalnie jest tylko raz i uzyskany limit wagi zapisywany jest do protokołu zawodów.
4. Organizator ma obowiązek udostępnić zawodnikom wagę do pomiaru kontrolnego
5. Na oficjalną wagę zawodnik zgłasza się w stroju do walkilub w stroju kąpielowymz ważną książeczką sportowo-lekarską zawodnika i licencją zawodniczą oraz legitymacją szkolną lub dowodem osobistym.
6. Badania lekarskie dla zawodników kickboxingu są ważne 6 miesięcy i muszą być potwierdzone przez Przychodnię Sportowo-Lekarskąw książeczce sportowo-lekarskiej zawodnika. Ważność ich potwierdzają2 pieczątki (imienna lekarza medycyny sportowej i nagłówkowa przychodni lekarskiej lub imienna lekarza i nagłówkowa przychodni sportowo - lekarskiej ). W związku z trudnością uzyskania wpisów w książeczkach sportowo-lekarskich, badania mogąbyć dołączone do książeczki sportowo – lekarskiej na zaświadczeniuktóre powinno zawierać :
- imię i nazwisko osoby badanej
- data badania
- DOPISEK „ jest zdolny do kickboxingu
- pieczątki lekarza sportowego i przychodni lekarskiej lub przychodni medycyny sportowej i lekarza
Uwaga:nieczytelne, przekreślone lub poprawione daty i podpisy unieważniają badania lekarskie.
7. Zawodnik może startować tylko w tej kategorii wagowej, którego waga mieści się między dolnym a górnym limitem .Urządzenia do ważenia są dostarczane przez organizatora zawodów ( muszą być legalizowane ) w ilości dwóch sztuk (elektroniczny pomiar wagi ).
Art. 6 Warunki udziału w zawodach.
1. W zawodach sportowych PZKB startujązawodnicy i zawodniczki spełniający poniższe warunki:
a. Ważne badania lekarskie( posiadają potwierdzenie zdolności do udziału w zawodach z przychodni sportowo-lekarskiej ).
b. Posiadająwymagany stopień, kwalifikujący ich do udziału w zawodach.
c. Posiadająważną licencję zawodniczą PZKB lub licencję jednorazową.
d. Należą do klubu członkowskiego PZKB ,lub posiadają jednorazową licencję.

Art. 7 Zasady walki.
1.Walki Kadetów Młodszych trwają 2 x 1.30 minuty z 1 minutowymi przerwami.
2. Walki juniorów, młodzieżowców, seniorów trwają 3 x 2 minuty z 1 minutowymi przerwami.
3. Walki weteranów i kadetów starszych trwają 2 x 2 minuty z 1 minutową przerwą.

W uzasadnionych przypadkach przy dużej liczbie startujących sędzia główny zawodów w porozumieniu z delegatem sportowym PZKB mogą zmniejszyć czas trwania walk eliminacyjnych do:
a. dla Kadetów Młodszych - 1 x 1.30 minuty.
Finałypowinny się odbywać na dystansie 2 rund x 1.30 minuty z 1 minutową przerwą między rundami.
b. dla Kadetów Starszych - 1 x 2 minuty.
Finałypowinny się odbywać na dystansie 2 rund x 2 minuty z 1 minutową przerwą między rundami.
c. dla juniorów, młodzieżowców, seniorów - 2 x 2 minuty z 1 minutową przerwą lub 1x 3 minuty.
Finałypowinny się odbywać na dystansie 3 rund x 2 minuty z 1 minutową przerwą między rundami.

4. Mistrzostwa Polski powinny odbywać się na dystansie 3 x 2 minuty.
5. Przed rozpoczęciem walki zawodnik musi podejść do sędziego w celu zaakceptowania wyposażenia zabronione jest noszenie szkieł kontaktowych, wisiorków, kolczyków, ozdób, długich paznokci u nóg ).
6. Czas walki może być zatrzymany na sygnał sędziego prowadzącego, w przypadku udzielania kar lub z powodu innych ważnych przyczyn (decyduje o tym sędzia prowadzący walkę). Nie zatrzymuje się czasu na przyznanie punktu. Sędzia w czasie walki nie może rozmawiać z zawodnikiem (chyba, że zatrzyma czas).
7. Zawodnik w narożniku może mieć 2 sekundantów w strojach sportowych, w tym jeden musi posiadać uprawnienia instruktora kickboxingu.
8. W czasie trwania walki sekundanci nie mogą udzielać zawodnikowi wskazówek, które powodują Dezorientację ( krzyki, gwizdy, głośne uwagi ).
9. Nie wolno opuszczać wyznaczonego miejsca przez trenera i sekundanta dopóki nie zakończy się walka.
10. Zawodnik może poprosić sędziego prowadzącego o zatrzymanie czasu na poprawę wyposażenia. Sędzia może nie zezwolić na zatrzymanie czasu, o ile uzna, że zawodnik chce odpocząć.
12. Za umyślne zatrzymywanie czasu zawodnik karany jest ostrzeżeniem.
13. Jeżeli sędzia udziela kary ( ostrzeżenia ) zawodnikowi, drugi zawodnik musi natychmiast udać się do neutralnego narożnika.
14. Zawodnicy witają się poprzez dotykanie się rękawicami tylko dwa razy :
a. na początku walki
b. po zakończeniu walki
15. Trenerzy ( instruktorzy, sekundanci ) nie mogą wchodzić w obszar pola walki podczas jej trwania.
16. Sędzia prowadzący jest odpowiedzialny za natychmiastowe zatrzymanie walki, kiedy jeden z zawodników dotknie podłoża inną częścią ciała niż jego stopy.
17. Sędzia prowadzący jeżeli ma podjąć decyzję o dyskwalifikacji zawodnika, musiją skonsultować z pozostałymi sędziami.
18. Sędziowie boczni poruszają się tylko po liniach granicznych.

Art. 8 Komendy wydawane w czasie walki.
1. Przywitanie - zawodnicy dotykają się rękawicami
2. Walczyć - wznowienie walki po każdej przerwanej akcji
3. Stop - walka jest przerywana w celu udzielenia punktu, końca walki.
4. Czas stop - kiedy sędzia prowadzący zatrzyma czas ( musi zaistnieć powód zatrzymania czasu ) np. upadek, kontuzja zawodnika , udzielenie pouczenia za uchybienia regulaminowe, udzielenie kary.

Art. 9 Dozwolone miejsca trafień.
 1. Głowa : twarz, boki, tył.
 2. Tułów : przód i boki.
 3. Nogi : podcięcia na ochraniacz stopy.
Art. 10 Niedozwolone miejsca trafień.
 1. Góra głowy.
 2. Tył tułowia.
 3. Szyja, kończyny, stawy.
 4. Obszar poniżej pasa ( za wyjątkiem podcięcia na ochraniacz stopy).
Art. 11Dozwolone techniki.
 1. Kopnięcia: proste, boczne, okrężne, ukośne, zahaczające, po obrocie, opadające, z wyskoku.
 2. Ciosy ręczne: proste, z dołu, sierpowe, grzbietem pięści bez obrotu, krawędzią dłoni.
 3. Podcięcia na ochraniacz stopy.
  Uwaga:Punkt przyznaje się gdy atakujący cały czas stoi, a atakowany dotknie podłoża inną częścią ciała niż stopy.
 4. Dozwolone techniki nożne zahaczające, opadające, po obrocie lub z wyskoku są wykonywane stopą(uderzenie piętą jest niedozwolone).
Art. 12 Niedozwolone techniki i akcje.
 1. Ataki techniką inną niż w Art. 11.
 2. Unikanie walki, celowe opóźnianie walki, chwytanie, ( uderzenie po obrocie -spinning back fist ).
 3. Upadanie bez wyraźnej przyczyny, wyjścia poza pole walki.
 4. Jeśli zawodnik opuści planszę ( wyjście za linię) : bez popchnięcia, kopnięcia, uderzenia, otrzymuje wtedy ostrzeżenie. Przy drugim i trzecim wyjściu otrzymuje punkt ujemny, a przy czwartym jest dyskwalifikowany, ( liczbę wyjść poza obręb pola walki sumuje się w ciągu całego pojedynku ).
 5. Atakowanie z niekontrolowaną siłą oraz techniki ślepe.
 6. Nie sportowe zachowanie, szarpanie i popychanie ,w tym wypadku zawodnik otrzymuje upomnienie słowne. W kolejnym następnym przypadku podlega procedurze kar.
 7. W przypadku rażącego nie sportowego zachowania zawodnik może być zdyskwalifikowany po pierwszym przewinieniu.
 8. Atakowanie, lżenie sędziów, oficjalnych przedstawicieli, trenerów przez zawodnika lub jego sekundantów w trakcie i po zakończeniu walki. Stosuje się wtedy system kar z dyskwalifikacją włącznie.
 9. Wysuwania rękawicy, wypluwanie szczęki.
 10. Celowe zatrzymywanie czasu przez zawodnika atakowanego w narożniku.
 11. Atakowanie zawodnika leżącego.
Art. 13 Zdobywanie punktów.
 1. Zawodnik zdobywa punkt, jeżeli zadany przez niego cios był wykonany dozwoloną techniką w dozwolony obszar trafień z dobrze kontrolowaną siłą. /Sędziowie muszą zobaczyć technikę uderzenia/ Sędziowie punktują jedynie dozwolone techniki i akcje przeprowadzone z dobrze kontrolowaną siłą./Przyznawanie punktów opartych na usłyszeniu uderzenia jest niedozwolone/.
 2. Jeśli zawodnik wykonuje technikę z wyskoku, to musi wylądować wewnątrz pola walki i nie może wpadać ciałem na przeciwnika.
 3. Zawodnik przekraczający pole walki nie zdobywa punktu, / Będąc na zewnątrz pola walki przynajmniej jedną stopą nie zdobywa się punktów /.
 4. Punkty przyznawane są za:
- ciosy ręką - 1 pkt.
- kopnięcie na tułów - 1 pkt.
- podcięcie - 1 pkt.
- kopnięcie na głowę - 2 pkt.
- kopnięcie z wyskoku na tułów - 2 pkt.
- kopnięcie z wyskoku na głowę - 3 pkt.
 1. Jeśli zawodnik trafił czystą techniką przeciwnika, to sędzia podaje komendę "stop" i przyznaje punkt.
 2. Przyznanie punktu sygnalizuje się wyciągniętą ręką ze stosowną liczbą uniesionych palców.
 3. Sędzia prowadzący walkę może przyznać punkt, jeżeli co najmniej 2 sędziów wskazało na tego samego zawodnika.
 4. Jeśli jeden zawodnik ma wskazania dwóch sędziów, a drugi trzech, wówczas punkty otrzymują obydwaj.
 5. W przypadku gdy zawodnicy nie mają zdobytych punktów a jeden z nich po raz drugi i trzeci opuści pole walki otrzymuje - 1 punkt.
 6. Przy jednoczesnym trafieniu sędzia przyznaje punkt temu zawodnikowi który jest w polu walki, zawodnik stojący poza nim nie jest karany ‘’wyjściem poza linię’’.
 7. Jeśli jeden sędzia pokazuje 2 punkty a drugi 1 punkt na tego samego zawodnika należy walkę zatrzymać i skonsultować się z sędzią w celu ustalenia jaką technikę widział ( w sytuacji spornej ale na korzyść tego samego zawodnika należy przyznać 1 punkt ).
 8. Technika zadana po komendzie stop nie jest uznawana.
 9. Jeżeli jeden z zawodników uzyska przewagę 10 pkt. wtedy sędzia ogłasza zwycięzcę przez przewagę techniczną.
Uwaga: wszystkie techniki muszą być wykonane z /"odpowiednią"/ kontrolowaną siłą; dotknięcia lub ….. otarcia przeciwnika nie są punktowane przez sędziów.
Art. 14 Upomnienia i kary.
1. Za nieprzestrzeganie reguł walki zawodnik może otrzymać upomnienie, ostrzeżenie, minus punkt i zostać zdyskwalifikowanym.
2. Ostrzeżenie otrzymuje zawodnik po uprzednim zwróceniu uwagi. Można udzielić ostrzeżenia bez upomnienia w przypadku przewinień grożących zdrowiu przeciwnika, względnie wpływających na przebieg i wynik walki. Dotyczy to szczególnie:
a. pochylania głowy w ataku, atakowania głową, odwracania się
b. zadawania ciosów w kark, nerki, poniżej pasa, w tył tułowia
c. nieczystą walkę i nie legalne techniki (pchanie, klinczowanie, itp.)
d. zadawanie ciosów z niekontrolowaną siłą
e. nie sportowe zachowanie zawodnika lub sekundanta
f. głośne rozkazy, polecenia sekundanta ( trenera )
g. wchodzenie trenera w pole walki w przypadku kontuzji zawodnika
h. opuszczenia przez zawodnika pola walki

Art. 14.1 System kar. (wyjścia poza pole walki oraz złamanie regulaminu)
A. pierwsze - wyjście poza pole walki Uwaga albo 1-wsze wyjście.
B. drugie - wyjście poza pole walki Minus punkt.
C. trzecie - wyjście poza pole walki Minus punkt.
D. czwarte - wyjście poza pole walki Dyskwalifikacja.

1. Złamanie regulaminuinne niż wyjścia poza pole walki.
A. pierwsze - złamanie regulaminu Ostrzeżenie.
B. drugie - złamanie regulaminu Minus punkt.
C. trzecie - złamanie regulaminu Minus punkt.
D. czwarte - złamanie regulaminu Dyskwalifikacja.

2.Uwaga iostrzeżenie winno być dane głośno i wyraźnie żeby mogli je słyszeć i zrozumieć zarówno zawodnicy jak i trenerzy ( sekundanci ).
3. Jeżeli jeden zawodnik zadaje czystą technikę a jego przeciwnik w tym samym czasie wykona po raz drugi technikę faulującą sędzia przyznaje równocześnie punkt dla prawidłowej techniki i karę dla zawodnika który złamał przepisy .
4. Kiedy sędzia daje ostrzeżenie, minus punkt musi zatrzymać czas.
5. Ostrzeżenia za faule są zaznaczane oddzielnie .
6. Wyjścia poza pole walki są zaznaczane oddzielnie i sumowane w ciągu całej walki.
7. Za wyjście poza pole walki uważa się takie wyjście w którym jeden z zawodników przekroczy linię pola walki chociaż jedną stopą.
8. Nie ma wyjścia poza pole walki gdy:
a. jeden z zawodników został wypchnięty za linię
b. gdy znalazł się poza linią na skutek otrzymanego ciosu ręcznego lub nożnego
c. gdy porusza się po linii nie przekraczając jej
d. jeśli zawodnik atakuje i z powodu jego szybkości wychodzi za matę

Uwaga: w formule semi contact wolno atakować w tył głowy przeciwnika oraz upadającego o ile nie było komendy "stop".

Art. 14.2 Dyskwalifikacja.
1. Dyskwalifikacja zawodnika następuje po wykorzystaniu limitu trzech kar
(tzn. czwarta kara jest dyskwalifikacją) lub bez ostrzeżenia, gdy zawodnik popełnił następujące
przewinienie:
  1. wskutek niedozwolonej akcji spowodował kontuzję przeciwnika
  2. jeśli przeciwnik po otrzymaniu nieprawidłowego lub silnego ciosu nie jest zdolny do podjęcia walki przez 10 sekund (sędzia konsultuje decyzję z lekarzem lub ratownikiem medycznym)
  3. jeśli sfaulowany zawodnik jest gotów walczyć przed upływem 10 sekund, a sędzia stwierdzi, że kontynuowanie walki może zagrażać jego zdrowiu (sędzia konsultuje decyzję z lekarzem lub ratownikiem medycznym),zawodnik nie może uczestniczyć w dalszej części tych zawodów
  4. jeśli zawodnik uderzył po komendzie "stop"
  5. kiedy sędzia nie zauważył nieprawidłowego ciosu (akcji) lecz zachowanie zawodnika wskazuje, że taki cios mógł być zadany; po konsultacji z sędziami punktowymi (bocznymi) może być udzielona dyskwalifikacja
  6. szczególnie nie sportowe zachowanie zawodnika lub sekundanta (np. lżenie, przepychanie, wulgarne odzywanie)
  7. gdy zawodnik wykazuje w walce brak umiejętności technicznych.
2. Jeżeli sędzia prowadzący uzna dyskwalifikację za konieczną , konsultuje decyzję z sędziami bocznymi i kierownikiem planszy, którzy mogą nie zgodzić się z jego sugestią.

Art. 15 Sygnalizacja sędziowska dozwolona w czasie walki.

ostrzeżenie : poprzez wskazanie palca wyciągniętą ręką nad głową.
punkt ujemny : ruch dłonią po skosie w dół.
dyskwalifikacja : skrzyżowanie dłoni przed zawodnikiem.
nic nie było : ręce skrzyżowane na dole ( jeśli sędzia nie uzna techniki ).
nic nie widziałem : ręce skrzyżowane na wysokości oczu.
wyjście za linię : ruch dłonią na dole w pionie.
Czas stop : utworzony z rąk kształt litery „T” nad głową.
Art. 16 Kontuzje i protesty.

Art. 16.1 Kontuzje
1. W przypadku kontuzji walka powinna być wstrzymana (do 2 min.) jako czas niezbędny dla lekarza lub ratownika medycznego dopodjęcia decyzji .
2. Po usłyszeniu opinii lekarza lub ratownika medycznego sędzia prowadzący decyduje o karach lub
wznowieniuwalki ( uwaga:należy rozpatrzyć przyczynę zaistniałej sytuacji ).
3. Jeśli lekarz lub ratownik medyczny nie pozwala walczyć zawodnikowi z powodu kontuzji, to wygrywa
nie poszkodowany zawodnik,o ile nie przekroczył przepisów, w przeciwnym wypadku wygrywa zawodnik poszkodowany, lecz nieuczestniczy w dalszej rywalizacji .
Art. 16.2 Protesty
1. Kierownik drużyny lub trener przekonany o krzywdzącej jego zawodnika decyzji sędziów może złożyć protest do Sędziego Głównego Zawodów i Delegata PZKB.
2. Protest musi mieć formę pisemną plus wadium w wysokości 5 x startowe.
3. Sędzia Główny i Delegat PZKB powołują komisję techniczną do rozpatrzenia protestu możliwie szybko (natychmiast), w skład komisji wchodzą sędziowie oceniający walkę do której został złożony protest. Decyzja komisji sędziowskiej ( technicznej ) jest ostateczna i nieodwołalna.
4. W przypadku jeśli protest jest rozpatrzony pozytywnie – wadium ulega zwrotowi.
Art. 17 Postępowanie po zbyt silnym ciosie ( w głowę ).
 1. Jeżeli zawodnik pozostaje w stanie utraty świadomości powyżej 10 sekund należy:
a. zakończyć walkę b. wezwać lekarza lub ratownika medycznego by natychmiast zbadał go i zalecił dalsze postępowanie,
c. wpisać ten fakt do protokołu i książeczki sportowo-lekarskiej zawodnika.
 1. Po otrzymanym silnym ciosie w głowę ( nokautującym ), zawodnik nie może walczyć przez 4tygodnie, przed powrotem do rywalizacji musi ponowić badania lekarskie, w tym EEG.
 2. Zawodnik, który miał uraz głowy ( KO) 2 razy w okresie trzech miesięcy nie może walczyć przez następne 3miesiące ( konieczne są wtedy ponowne badania lekarskie, w tym EEG ).
 3. Zawodnik, który miał uraz głowy ( KO) 3 razy w okresie 1roku nie może walczyć przez okres 12 miesięcy ( konieczne są wtedy badania lekarskie ).
Art. 18 Werdykty.
 1. Zwycięstwo na punkty: zawodnik, który zdobędzie więcej punktów w regulaminowym czasie - wygrywa. Jeśli zawodnicy mają tyle samo punktów wprowadza się 1 minutę dogrywki, jeśli ta nie przyniesie rozstrzygnięcia zawodnicy walczą do pierwszego prawidłowego trafienia bez przerwy.
 2. Zwycięstwo przez przewagę techniczną ( jeśli różnica wynosi 10 punktów, np. 17 : 7 ).
 3. RSC- sędzia wstrzymuje walkę ze względu na zdrowie zawodnika (widoczne osłabienie, kontuzja).
 4. Dyskwalifikacja, patrz Art.14.
 5. Walkower - po trzykrotnym wyczytaniu w ciągu 2 min. zawodnik nie stawia się na planszy.
 6. Zwycięstwo przez poddanie przeciwnika - zawodnik ma prawo poddać się w dowolnej chwili podnosząc rękę do góry, sekundant ma prawo poddać zawodnika rzucając ręcznik na planszę.
 7. W sytuacji, gdy w danej kategorii wagowej walki odbywają się wg reguły "każdy z każdym" i zawodnicy zgromadzą tę samą ilość punktów, o zwycięstwie decydują:
  1. różnica między punktami zdobytymi, a straconymi;
  2. ilość zdobytych małych punktów;
  3. bilans punktów między zawodnikami bezpośrednio zainteresowanymi
UWAGA:DO KAŻDEJ DEKORACJI ZAWODNICY WYCHODZĄ W STROJACH SPORTOWYCH.
Art. 19 Sędziowie .

 1. Sędzia główny, sprawuje całościowy nadzór nad zawodami jest zwierzchnikiem wszystkich sędziów na danych zawodach.
 2. Walkę prowadzi dwóch sędziów bocznych i jeden planszowy ( prowadzący ).
 3. Sędzia prowadzącykontroluje stan planszy i obiektu akceptując je dla zawodów i jest odpowiedzialny za przestrzeganie reguł i przepisów, wskazuje zwycięzcę przez uniesienie swojej ręki w kierunku zwycięzcy.
 4. Sędzia bocznykontroluje sprzęt i ubiór zawodników, sygnalizuje prowadzącemu wszelkie nieprawidłowości
 5. Sędzia czasowysygnalizuje początek i koniec rundy, zatrzymuje i wznawia czas walki.
 6. Sędzia sekretarznotuje punkty, przewinienia, sygnalizuje przewagę techniczną oraz wyczerpanie limitu kar.
 7. Sędziowie wydają komendy w języku polskim lub angielskim.
 8. Sędzia głównymoże delegować kierownika planszyna którego sceduje część swoich obowiązków.
 9. Sędzia Główny lub kierownik planszy może zmienić decyzję sędziego prowadzącego w
przypadku gdy pomyłka ma charakter :
a. nieprawidłowe sumowanie punktów w kartach.
b. jeśli sędzia dał punkt zawodnikowi który upadł lub zadał cios poza linią pola walki.
c. jeśli sędzia prowadzący przyznał punkt sam bez wskazania któregoś z pozostałych
sędziów.
d. jeśli nastąpił błąd sędziowski.
10. Jeśli zbyt często któryś z sędziów wskazuje że nic nie widział , Sędzia Główny ma prawo zmienić takiego sędziego.

Art. 20 Rozgrywki drużynowe w formule semi contact .

1. W rozgrywkach drużynowych nie ma podziału na kategorie wagowe.
2. Jest tylko jedna runda trwająca dwie minuty.
3. Nie ma dyskwalifikacji za wyjścia poza pole walki, po 3 wyjściu każde następne jest odjęciem punktu od sumy zdobytych przez przeciwnika. W przypadku mniejszej ilości punktów sumowanych niż odjętych dodaje się punkty wygrywającym.
4. Jeżeli jeden z zawodników w wyniku zranienia, kontuzji nie jest zdolny by kontynuować walkę po decyzji lekarza lub ratownika medycznego, wtedy przeciwny zespół otrzymuje 10 pkt dodatkowo do sumy posiadanych punktów.
5. Są dwie opcje do określenia zwycięskiej drużyny:
a. zespół z największą ilością zdobytych punktów
b. zespół z największą ilością wygranych walk indywidualnych.
6. Sędzia Główny zawodów decyduje o wyborze opcji w rywalizacji drużynowej.
7. Kobieta może walczyć tylko z kobietą przeciwnej drużyny.
8. Rywalizacja drużyn może odbywać się w następujących zespołach:
a. 4 zawodników ( 3 mężczyzn i 1 kobieta )
b. 5 zawodników ( 4 mężczyzn i 1 kobieta )
c. 5 zawodników ( bez kobiety )
d. 3 zawodników ( 3 kobiety )
9. Wszyscy zawodnicy muszą być przygotowani do walki i przebywać w swoich narożnikach.
10. Przepisy walki i sprzęt jest taki sam jak w semi contact.
11. Zespoły muszą składać się z zawodników tego samego klubu.
13. Jeśli w drużynie składającej się z 4 zawodników lub w walkach o zdobycie największej ilości punktów nastąpi remis ,zostanie wybrany jeden zawodnik z każdej drużyny ( decyzję podejmuje trener ) do dodatkowej rundy o zwycięstwo ( 1 runda 2 minuty ).
14. Jeżeli po skończonej dogrywce nadal będzie remis zawodnicy walczący w dodatkowej rundzie toczą walkę do pierwszego prawidłowego (czystego) trafienia .

Art. 21 Grand champion.
1. W zawodach „ Grand champion” udział biorą tylko zwycięzcy poszczególnych kategorii wagowych.
2. W „ Grand champion” nie ma podziału na kategorie wagowe.
3. Czas walki to 1 x 3 minuty lub 1 x 2 minuty.
4. Zasady walki zgodne z regulaminem semi contact.
Art. 22Lekarz zawodów, lub ratownik medyczny.
1. Przed rozpoczęciem zawodów lekarz lub ratownik medyczny potwierdza zdolność zawodników do udziału w zawodach pieczątką i podpisem w protokole.
2. Podczas trwania zawodów lekarz lub ratownik medyczny jest obecny na sali w wyznaczonym miejscu przez organizatora.
3. Organizator musi zapewnić dla lekarza lub ratownika medycznego dostęp do telefonu.
4. Lekarz lub ratownik medyczny zawodów musi być gotowy do natychmiastowej interwencji w razie jakiegokolwiek uszkodzenia ciała zawodnika.
5. W przypadku kontuzji lub innych zdarzeń zagrażających zdrowiu zawodników sędzia prowadzący walkę konsultuje się z lekarzem lub ratownikiem medycznym którego decyzja jest ostateczna.
6. Lekarz lub ratownik medyczny podejmuje decyzję w czasie dwóch minut.
7. Lekarz lub ratownik medyczny musi mieć wystarczające wyposażenie i doświadczenie w udzielaniu pomocy zawodnikom sportów walki.

Art. 23Doping.
1. Stosowanie środków dopingujących pod każdą postacią jest zabronione.
2. Zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, sekundanci,sędziowie, obsługa zawodów zażywający środki dopingujące, spożywający alkohol będą zdyskwalifikowani lub usunięci z zawodów.
3. Zawodnik który odmówi poddania się badaniom antydopingowym będzie zdyskwalifikowany.

Art. 24Inne postanowienia.
1. W sprawach organizacyjnych nie ujętych w regulaminie decyzję w trakcie zawodów podejmuje Sędzia Główny w porozumieniu z Delegatem Sportowym PZKB.
2. Sędzia Główny po zakończeniu zawodów sporządza komunikat końcowy zawodów.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie inne regulaminy PZKB.
4. Wszelkie kwestie sporne w trakcie trwania zawodów rozstrzyga Sędzia Główny zawodów w porozumieniu z Delegatem Sportowym PZKB.

UWAGA:Wszyscy trenerzy, zawodnicy biorący udział w zawodach międzynarodowych muszą zapoznać i dostosować się do regulaminów i przepisów obowiązujących WAKO.
WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
Copyright 2014 - 2019 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL