Creative Green
DSF Kickboxing Challenge
Fundacja Mistrzom Sportu

GŁÓWNI PARTNERZY
Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters

PARTNERZY

Przepisy Amatorskiej Rywalizacji Sportowej Form przy Muzyce

Formy przy muzyce.
Art. 1 Definicja.
1. Formy przy muzyce są rodzajem wyreżyserowanej walki z jednym lub kilkoma przeciwnikami.
2. Wykonywane techniki pochodzą z orientalnych sztuk walki i muszą być zgodne z rytmem muzycznym.
3. Wybór muzyki jest indywidualny.
4. Zawodnicy wykonują formy przy muzyce indywidualnie ( pojedynczo ).

Art. 2 Rytm i długość trwania muzyki.
1. Wszystkie techniki form ( stylów miękkich i twardych ) muszą być wykonane w rytm muzyki.
2. Formy twarde nie mogą być dłuższe jak 1.30’ ( jedna minuta i trzydzieści sekund ).
3. Formy miękkie nie mogą być dłuższe jak 2 ( dwie ) minuty.
4. Jeżeli pokaz będzie krótszy niż przewidziany czas, sędzia główny może zadecydować o odjęciu 0.5 punktu.
5. Jeśli pokaz trwa mniej niż 30’, sędzia główny może wnioskować o odjęcie 1.0 punktu.
6. Przedstawienie się nie może być dłuższe jak 30’ i nie jest wliczane do czasu prezentacji form.
7. Zawodnik musi dysponować własną kasetą lub płytą z podkładem muzycznym.

Art. 3 Obszar konkurencji, zasady występu.
1. Pokaz ocenia 4 sędziów pomocniczych plus sędzia główny
2. Turnieje rangi Mistrzostw Europy / Świata ocenia 6 sędziów pomocniczych plus sędzia główny.
3. Konkurencja Form przy muzyce jest wykonywana na tatami ( matacie ).
4. Wymiary pola konkurencji to tatami 10 x 10 metrów.
5. Numeracja do wskazywania wyników, stoper, kalkulator, karty punktowe.
6. Uczestnicy wchodzą w obszar konkurencji, następnie wykonują Ukłon ( przedstawiają się i wymieniają formę którą będą reprezentować ) a kiedy są gotowi do demonstracji podnoszą rękę( sygnalizując gotowość).
7. Z chwilą uruchomienia muzyki rusza odliczanie czasu.
8. Zabrania się noszenia jakiejkolwiek biżuterii ( łańcuszki, kolczyki).
9. Na polecenia sędziego głównego po zakończeniu pokazu sędziowie pokazują wynik poprzez unoszenie kart z określoną punktacją, następnie zlicza się punkty. Noty z największą i najmniejszą ilością punktów się odrzuca i z pozostałych punktów zlicza się średnią.
10. W przypadku takiej samej liczby punktów decyduje największa ilość zdobytych punktów u poszczególnych sędziów pomocniczych.

Art. 4Kategorie wiekowe.
a. chłopcy i dziewczęta7, 8, 9 lat
b. młodsi kadeci 10, 11, 12 lat
c. kadeci starsi 13, 14, 15 lat
d. juniorzy16, 17, 18 lat
e.seniorzy 19 – 41 lat ( kobiety 19 – 36 lat )

1. Kategorie wiekowe są takie same dla mężczyzn i kobiet.
2. Młodsi zawodnicy mogą rywalizować tylko w następnej starszej kategorii wiekowej.
3. Kategorie chłopców i dziewcząt oraz kategorie kadetów mogą być połączone.
4. O kategorii wiekowej decyduje DATA URODZENIA(a nie rok urodzin) .

Art. 5 Podział na style.
1.Są (4) cztery style takie same dla płci męskiej i żeńskiej.
a. styl twardy ( pochodzący z karate , taekwondo ).
b. styl miękki ( pochodzący z kung fu, wu - shu ).
c. styl twardy z bronią (kama, sai, tonfa, nunchaku, bo, katana ).
d. styl miękki z bronią ( naginata, nunchaku, tai-chi chuan miecz, łańcuch,
miecz obosieczny, wu-shu długi kij, dwa miecze, miecz hak, dwa miecze haki, włócznia, szabla, lina).
2. Zawodnik może wystąpić tylko w jednym stylu z bronią lub bez ( np : formy twarde bez broni + formy twarde z bronią , lub formy miękkie bez broni + formy miękkie z bronią ) .
3. Nie wolno występować jednocześnie w formach twardych z formami miękkimi.

Art. 6 Ubiór zawodnika.
1.Nie ma żadnego ograniczenia dla ubioru zawodników form przy muzyce.
2. Zawodnicy mogą występować z nagim torsem.

3. Dozwolone jest noszenie opasek bawełnianych na rękach.

4.
Ubiór musi być czysty i przyzwoity, związany ze stylem reprezentowanym przez zawodnika.
5.
W stylach twardych zawodnicy występują bez obuwia.
6.
W stylach miękkich zawodnicy mogą nosić obuwie sportowe.

Art. 7 Ustalenia z bronią.
1.Każdy zawodnik jest odpowiedzialny za doskonały stan swojego sprzętu ( broni ) z którą występuje.
2. Sprzęt ( broń ) jest indywidualna i nie można jej wymieniać podczas konkurencji.
3. Sędzia główny akceptuje sprzęt (broń) z którym zawodnik występuje.
4. Żaden prawdziwy miecz nie może być użyty w demonstracji.

Art. 8 Ruchy akrobatyczne ( gimnastyczne).
1. W obu formach ( twardych i miękkich ) są dopuszczone tylko
TRZYelementy
2. akrobatyczne (gimnastyczne).

3. Jeżeli zawodnik wykona ich więcej, zostanie mu potrącone 0.5 punktu.

4. Akrobatyczne (gimnastyczne) ruchy muszą być wzbogacone ( zmodyfikowane )
przez dodanie do nich technik nożnych lub ręcznych w ruchu ( w takim przypadku ruch nie jest traktowany jako sam element akrobatyczny ( gimnastyczny ).

Art. 9Kryteria oceniania.
1. Każdy sędzia w ocenianiu występu kieruje się poniższymi kryteriami:
2.Synchronizacja ruchów z rytmem muzyki :
a. w stylach twardych, doskonała synchronizacja ruchów z muzyką
b. w stylach miękkich, synchronizacja ruchów z muzyką
3. Widowiskowość ( przedstawienie się, grana rola, prezentacja choreografii ).
4. Stopień trudności ( kopnięcia, skoki, kombinacje, ruchy gimnastyczne).
5. Podstawy (pozycja, uderzenia, kopnięcia i bloki, według podstawowych technik oryginalnych styli).
6. Równowaga, siła, skupienie ( perfekcyjna równowaga i energiczne ruchy, dynamika ).
7. Władanie bronią ( doskonała i pełna kontrola opanowania broni ).
8. Tylko dwa wypuszczenia broni w powietrzu są dozwolone , powyżej dwóch rzutów w powietrze broni może spowodować dyskwalifikację zawodnika

Art. 10 Punktacja.
1. Zawodnicy otrzymują poszczególne noty :
a. chłopcy, dziewczęta, młodsi i starsi kadeci otrzymują noty od 5.0 do 7.0
b. juniorzy otrzymują noty od 6.0 do 8.0
c. seniorzy w Mistrzostwach Europy otrzymują noty od 7.0 do 9.0
d. seniorzy w Mistrzostwach Świata otrzymują noty od 8.0 do 10.0
2. Minus punkt :
A. - 1.0
a. jeśli zawodnik upuści broń zostanie mu odjęty punkt od każdego sędziego pomocniczego

B. - 0.5
a.jeśli zawodnik utraci synchronizację z muzyką
b.jeśli zawodnik straci równowagę
c. jeśli wykona jakiś inny nieokreślony ruch
d. jeśli wykona więcej niż określona liczba ruchów akrobatycznych
e. jeśli pokaz będzie krótszy niż przewidziany czas
C.- 0.3 – 0.5
a. Jeśli zawodnik nosi biżuterię

2. Jeżeli zawodnik przerwie swój pokaz przed czasem sędzia wskaże minimalną notę.
3. Jeżeli zawodnik upuści dwa razy broń lub ją zostawi podczas występu, zostanie zdyskwalifikowany.
4. Jeżeli w użytejmuzyce występują słowa wulgarne ,nie cenzuralne zawodnik jest zdyskwalifikowany i otrzymuje najniższą notę sędziowską.

Art. 11 Ruchy taneczne.
1. Ruchy taneczne nie będą akceptowane czy tolerowane podczas wykonywania form.
2. Zawodnicy którzy w swych pokazach wykonują ruchy uznane za typowe dla tańca :
(break dance, jazz, czy classic ) otrzymają najniższą notę od każdego sędziego.

Art. 12 Kostiumy i makijaż.
1. Teatralne stroje, łącznie z makijażem, maski lub inne typy ubiorów nie pochodzące ze sztuk walki są zabronione.

Art. 13 Efekty specjalne.
1. Zabrania się używania jakichkolwiek efektów specjalnych typu ( lasery, dymy, ogień, eksplozje itp.)
2. Naruszenie powyższej reguły prowadziło natychmiastowej
dyskwalifikacjizawodnika.

Art. 14 Inne postanowienia.
1. W sprawach organizacyjnych nie ujętych w regulaminie decyzję w trakcie zawodów podejmuje Sędzia Główny w porozumieniu z Delegatem PZKB.
2. Sędzia Główny po zakończeniu zawodów sporządza komunikat końcowy zawodów.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie inne regulaminy PZKB.
4. Wszelkie kwestie sporne w trakcie trwania zawodów rozstrzyga Sędzia Główny zawodów w porozumieniu z Delegatem PZKB.
5. Podczas trwania zawodów lekarz lub ratownik medyczny jest obecny na sali w wyznaczonym miejscu przez organizatora.
WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
Copyright 2014 - 2019 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL