Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY
Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
DuoLife

PARTNERZY

PZKB Ogólne_przepisy_i_postanowienia A X ok_zapis w systemie 15.06.2018

PZKB
Ogólne Przepisy
i Postanowienia

Rozdział XI
Wersja 2017.12. 05

PZKB Ogólne Przepisy i Postanowienia
Spis kolejności:
Art. 1 Ogólne Przepisy i Postanowienia
Art. 1. 1 Postępowanie zawodników 3
Art. 1. 2 Postępowanie regulaminowe do rywalizacji sportowej. 3
Art. 2 Podział kategorii wiekowych dla obu płci. 3
Art. 2.1 Eliminacje do Mistrzostw Polski 3
Art. 2.2 Eliminacje do Form przy Muzyce 3
.. …… Art. 2.3 Juniorzy (16,17,18) 4
Art. 3 Wymagany stopień 4
Art. 4 Przepisy końcowe. 4
Art. 1 OGÓLNE PRZEPISY I POSTANOWIENIA.
Art. 1.1 Postępowanie zawodników.
1 Podstawą wszystkich konkurencji kickboxingu jest honor, godność, moralność i uczciwa
rywalizacja sportowa ( przestrzeganie zasad fair play ).
2 Wszyscy sportowcy, trenerzy, działacze i urzędnicy zrzeszeni w PZKB powinni z
szacunkiem respektować i dostosowywać się do przepisów, regulaminów i uchwał PZKB.
Art. 1.2 Postępowanie regulaminowe do rywalizacji sportowej.
1. W strefach można rozgrywać turnieje form planszowych i ringowych( zawody w danej strefie są
otwartymi dla zawodników z innych stref ).
2 W Strefach rozstawia się tylko dwóch zawodników z tego samego klubu do różnych połówek
drabinki.
3 Po każdym turnieju lub gali sędziowie sporządzają sprawozdanie i dostarczają je wraz
z wynikami do biura PZKB w terminie do trzech dni.
4 W Mistrzostwach Polski i Pucharach Polski seniorów rozstawieniu do ćwiartek podlega
tylko czterech zawodników ( Mistrz Polski, V-ce Mistrz Polski, Mistrz Świata, Mistrz Europy)
jeśli pula miejsc ( 4 ) nie jest wykorzystana zostanie rozstawiony zawodnik z największą liczbą
punktów w rankingu spośród zgłoszonych do turnieju. Rozstawia się ich według zasady :
do jednej połówki drabinki pierwszego z czwartym, do drugiej , drugiego z trzecim.
5 Na każdych zawodach rangi Mistrzostw Polski i Pucharów Polski seniorów Trener Kadry
powinien posiadać aktualny ranking zawodników.
6 W Mistrzostwach Polski udział biorą tylko zawodnicy klubów sportowych zrzeszonych w PZKB.
7 W turniejach innych niż Mistrzostwa Polski udział mogą brać zawodnicy klubów sportowych nie
zrzeszonych w PZKB po spełnieniu n/w warunków:
- formularz zgłoszeniowy dla seniora lub juniora
- ważne badania lekarskie
- opłacone startowe
- opłacona licencja jednorazowa
8 W przypadkach nie ujętych regulaminem i postanowieniami, w sytuacjach nadzwyczajnych i
nietypowych decyzję podejmuje Sędzia Główny zawodów lub powołana Komisja Sędziowska
i Delegat Sportowy PZKB.
9 W przypadku zmian w postanowieniach regulaminowych ( ze względu na specyfikę turnieju )
powinny one znaleźć się w komunikatach przed turniejowych.
10 Dla punktów nie objętych postanowieniami obowiązuje regulamin PZKB.
Art. 2 Podział kategorii wiekowych dla obu płci .
a Point fighting : kadet młodszy, kadet starszy, junior, młodzieżowiec, senior, weteran.
b Light contact : kadet młodszy, kadet starszy, junior, młodzieżowiec, senior, weteran.
c Full contact : juniormłodszy, junior starszy, młodzieżowiec, senior
d Low kick : juniormłodszy, junior starszy, młodzieżowiec, senior
e Kick light rules : kadet starszy, junior, młodzieżowiec, senior, weteran
f Oriental Rules : junior starszy, senior
g K-1 Rules : junior młodszy, junior starszy, senior
h Formy przy muzyce : dziewczynki i chłopcy, kadet młodszy, kadet starszy, junior, senior
Art. 2.1 Eliminacje do Mistrzostw Polski.
1 W rywalizacji kobiet nie ma eliminacji do Mistrzostw Polski.
2 Podczas turniejów strefowych należy umożliwić rywalizację między zawodniczkami, przyznając
nagrody i tytuły takie jak zawodnikom.
Art. 2.2 Eliminacje do Form przy Muzyce przedstawiają się następująco:
 1. Zawodnicy zostają zakwalifikowani do Mistrzostw Polski tylko w drodze eliminacji.
 2. Eliminacje są bezpłatne i przeprowadza je organizator Mistrzostw.
 3. Kwalifikacje na eliminacjach przyznaje trzy-osobowa komisja w składzie: a. selekcjoner, trener reprezentacji Polski w formach przy muzyce b. przedstawiciel PZKB. c. sędzia główny mistrzostw bądź inny sędzia z kwalifikacjami
 4. Mistrzowie i V-ce Mistrzowie Polski z zeszłego roku kwalifikują się do startu bez eliminacji.
 5. Poszczególne konkurencję Mistrzostw Polski rozegrane zostaną tylko przy minimalnej ilości trzech zawodników zakwalifikowanych w eliminacjach w danej dziedzinie.
 6. Wszyscy startujący muszą posiadać aktualne badania lekarskie.
 7. Reprezentacja Polski w formach przy muzyce na zawody międzynarodowe jest powoływana ze zwycięzców Mistrzostw Polski w danym roku.
Art. 2.3 Juniorzy (16,17,18)
 1. Zwycięzca rywalizacji strefowej otrzymuje tytuł Mistrza Polski Wschodniej (Północnej, ... etc.).
 2. Jeśli w wadze zgłosi się tylko jeden zawodnik otrzymuje on 2 punkty.
 3. Mistrzowie i V-ce Mistrzowie Polski w swoich kategoriach wagowych z poprzedniego roku są rozstawiani w drabinkach Mistrzostw Polski.
 4. Turnieje juniorów rozgrywa się przed zawodami seniorów.
Art. 3 Wymagany stopień.
a Kadet Młodszy 9 ( dziewiąty ) stopień szkoleniowy
b Kadet starszy 7 ( siódmy ) stopień szkoleniowy
c Junior 6 (szósty) stopień szkoleniowy
d Młodzieżowiec, senior 5 ( piąty ) stopień szkoleniowy
e Zawodowcy 3 ( trzeci ) stopień szkoleniowy
Art. 4 Przepisy końcowe.
1 Terminy zawodów ustala Zarząd PZKB przed danym sezonem startowym.
2 Dla organizatora Mistrzostw Polski, w których obowiązują eliminacje, przysługuje tak zwana
‘’dzika karta’’- dająca prawo zgłoszenia do zawodów trzech zawodników, każdego w innej
kategorii wagowej.
3 W zawodach krajowych obowiązuje zakaz noszenia strojów reprezentacyjnych.
4 Kwestia opłat licencyjnych jest DOKONYWANA w biurze Polskiego Związku Kickboxingu.
5 Licencje zawodnicze na dany rok startowy uiszczane są przelewem bankowym na konto związku
PZKB lub bezpośrednio w biurze związku ( sędzia główny zawodów w sporadycznych przypadkach
może dokonać pobieranie opłat za licencje zawodnicze podczas zawodów ).
6 Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich członków PZKB,
Strefowe Komisję Sędziowskie, oraz sędziów PZKB
7 Wszystkie zawody rozgrywane na terenie Polski muszą być prowadzone w oparciu o
postanowienia niniejszego regulaminu.
8 Poza postanowieniami niniejszego regulaminu, w sprawach techniczno-sportowych, sędziów
obowiązują również postanowienia zawarte w regulaminie sportowym i ustawach państwowych.
………………05.12.2017 r.……………
Regulamin wchodzi w życie z dniem
……………………………… …………………………………….
Podpis Prezesa PZKB Podpis V-ce Prezesa PZKB
………………………..
Pieczęć PZKB
WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Copyright 2014 - 2020 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL