Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY
Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
DuoLife

PARTNERZY

PZKB Przepisy formuły LK 2011 A ok.VIII_15.06.2018_zapis w systemie 15.06.2018

POLSKI
ZWIĄZEK KICKBOXINGU
Low Kick

Rozdział VIII
Wersja 2018.01.10


PZKB Przepisy Amatorskiej Rywalizacji Sportowej Low Kick.
Spis kolejności:
Art. 1 Definicja. 3
Art. 2 Obszar walki. 3
Art. 3 Obowiązkowy ubiór zawodników do walki. 3
Art. 4 Kategorie zawodników. 3
Art. 4.1 Wiekowe
Art. 4.2 Wagowe
Art. 5 Ważenie zawodników i badania lekarskie. 4
Art. 6 Warunki udziału w zawodach. 4
Art. 7 Zasady walki. 5
Art. 8 Komendy wydawane w czasie walki. 5
Art. 9 Dozwolone miejsca trafień. 5
Art. 10 Niedozwolone miejsca trafień. 5
Art. 11 Dozwolone techniki. 6
Art. 12 Niedozwolone techniki i akcje. 6
Art. 13 Przyznawanie punktów. 6
Art. 14 Upomnienia i kary. 7
Art. 14.1 System kar 8
Art. 14.2 Minus punkt.
Art. 14.3 Dyskwalifikacje 8
Art. 15 Sygnalizacja sędziowska dozwolona w czasie walki. 8
Art. 16 Kontuzje i protesty. 9
Art. 16.1 Kontuzje 9
Art. 16.2 Protesty 9
Art. 17 Postępowanie po silnym ciosie. 9
Art. 18 Liczenie zawodnika 9
Art. 19 Werdykty. 9
Art. 20 Sędziowie . 10
Art. 21 Lekarz zawodów lub ratownik medyczny. 10
Art. 22 Doping. 10
Art. 23 Inne postanowienia. 10
Low kick
Art. 1 Definicja.
1. Low kick jest formą walki ciągłej, podczas której ciosy bokserskie, techniki nożne
wykonywane są z pełną siłą w dozwolone miejsca trafień, dozwolone są kopnięcia w
wewnętrzne i zewnętrzne uda. Walki toczone są tylko na ringu o ściśle określonych parametrach.
Art. 2 Obszar walki.
A. Walki low kick odbywają się na ringu bokserskim ( kwadrat ) o wymiarach, min,490 cm x 490 cm
Dopuszcza się walki na ringach o wymiarach 610 cm x 610 cm, do max 720 cm x 720 cm
RING
1. Walki odbywają się na ringu o powierzchni kwadratowej. Najmniejszy wymiar ringu powinien
wynosić 490 cmX 490 cm, a największy 720 cmX 720 cm mierzony w kwadracie utworzonym
przez liny, Olinowanie ringu stanowią cztery liny o średnicy 3-5 cmprzeciągnięte na wysokości 40,
70, 100 I 130 cm.
2. Podłoga ringu powinna być mocna, równa i występować poza liny przynajmniej 50 cm z
każdej strony, a wysokość od ziemi (podłoża) nie może wynosić mniej niż30 cm, nie więcej
niż150 cm. 3. Cała podłoga ringu musi być wyłożona masą gąbczasta o grubości maksymalnej do 2 cm,
warstwą filcu i pokryta mocno naciągniętą tkaniną ( brezent ). 4. Liny powinny być opięte (obszyte) suknem lub miękkim materiałem, silnie naciągnięte i
przymocowane do znajdujących się w narożnikach 4 słupków odpowiednio zabezpieczonych.
W celu uniknięcia rozsuwania się lin należy złączyć je po każdej stronie dwoma prostopadłymi
poprzeczkami z miękkiego materiału. 5. Przy dwóch narożnikach leżących po przekątnej, ustawia się stopnie ułatwiające wejście i zejście
zawodnikom z ringu. W narożniku neutralnym ustawia się stopnie ułatwiające wejście i zejście
lekarzowi oraz sędziemu.
6. W narożnikach koloru niebieskiego i czerwonego powinny znajdować się krzesła
ruchome stałe lub dostawiane dla zawodników.
W narożnikach tych należy umieścić pojemniki plastikowe na zużyte tampony. 7. Ringi ustawione na scenach należy umieszczać w bezpiecznej odległości od ścian i innych
przeszkód. Ściany znajdujące się blisko ringu powinny być zabezpieczone miękką materią ( matami), itp.
Art. 2.1 Pozostały sprzęt.
A. W czasie zawodów tuż obok ringu powinien znajdować się następujący sprzęt : 1. Krzesła dla sekundantów
2. Dwa naczynia z czystą woda 3, Dwie „spluwaczki” plastikowe ( ewentualnie zainstalowane w narożnikach) 4. Dwie pary rękawic o odpowiednim ciężarze 5. Kaski ochronne 6. Gong z młotkiem lub urządzenie sygnalizacyjne 7. Dwa (chronometry) stopery sportowe 8. Nosze w miejscu wyznaczonym dla lekarza lub ratownika medycznego. 9. Karetka pogotowia ratunkowego przed halą sportową
► UWAGA : PODCZAS INTERWENCJI LEKARSKIEJ LUB RATOWNIKA MEDYCZNEGO
BEZWZGLĘDNIE OBOWIAZUJĄ ZASADY ZGODNIE Z REGULAMINEM OPIEKI MEDYCZNEJ .
Art. 3 Obowiązkowy ubiór zawodników do walki.
1. Kask z pełnym zabezpieczeniem głowy z góry, ochraniacz na zęby, ochraniacz klatki piersiowej
( tylko dla kobiet ) rękawice do pełnego kontaktu 10 Oz, ochraniacz na podbrzusze mężczyźni
i kobiety- obowiązkowo, golenio-stopy (miękkie z tyłu zakryte), obowiązkowo bandaże na ręce.
2. Zawodnicy walczą z nagim torsem, kobiety w koszulkach z wyższym dekoltem „TOP ala-stanik,’’
krótkie spodenki z odznaczonym pasem szerokości 10 cm innego koloru niż spodenki.
Spodenki nie mogą posiadać napisów typu ( muay thai, K-1 i innych nie związanych z formą
walki Low Kick ).
Art. 4 Kategorie zawodników.
Art. 4.1 Wiekowe.
A. O wszystkich kategoriach wiekowych DECYDUJE DATA URODZENIA.
1. Junior młodszy - zawodnik w wieku 15 - 16 lat
2. Junior starszy - zawodnik w wieku 17 - 18 lat
3. Młodzieżowiec - zawodnik w wieku 19 - 23 lat
4. Senior - zawodnik w wieku 19 - 40 lat ( Kobiety 19 – 36 lat )
5. Junior starszy który ma 18 lat może uczestniczyć w rywalizacji starszych grup wiekowych.
6. Seniorem jest zawodnik który ma 19 lat zgodnie z datą urodzenia.
7. Junior starszy, który walczył w grupie seniorów nie ma prawa rywalizacji z juniorami.
8. Weteran który chciałby startować w grupie seniorów musi posiadać dodatkową zgodę lekarza
na walki pełno-kontaktowe.
Art. 4.2 Kategorie wagowe.
Junior starszy, senior, młodzieżowiec
Junior młodszy

mężczyźni
kobiety
mężczyźni
kobiety
- 51 kg
- 54 kg
- 57 kg
- 60 kg
- 63.5 kg
- 67 kg
- 71 kg
- 75 kg
- 81 kg
- 86 kg
- 91 kg
+ 91 kg
- 48 kg
- 52 kg
- 56 kg
- 60 kg
- 65 kg
- 70 kg
+ 70 kg
- 42 kg
- 45 kg
- 48 kg
- 51 kg
- 54 kg
- 57 kg
- 60 kg
- 63,5 kg
- 67 kg
- 71 kg
- 75 kg
- 81 kg
+ 81 kg
- 36 kg
- 40 kg
- 44 kg
- 48 kg
- 52 kg
- 56 kg
- 60 kg
+ 60 kg


Art. 5 Ważenie zawodników i badania lekarskie.
 1. Podczas ważenia obecni są co najmniej 2 ( dwaj ) przedstawiciele Komisji Sędziowskiej i trener zawodnika.
 2. Nie ma tolerancji wagowej dla zawodników i zawodniczek.
 3. Zawodnik ważony oficjalnie jest tylko raz i uzyskany wynik wagi zapisywany jest do protokołu zawodów.
 4. Organizator ma obowiązek udostępnić zawodnikom wagę do pomiaru kontrolnego
 5. Na oficjalną wagę zawodnik zgłasza się w stroju do walki lub w stroju kąpielowym z ważną książeczką sportowo-lekarską zawodnika i licencją zawodniczą oraz legitymacją szkolną lub dowodem osobistym.
 6. Badania lekarskie dla zawodników kickboxingu są ważne 6 miesięcy i muszą być potwierdzone przez Przychodnię Sportowo-Lekarską w książeczce sportowo-lekarskiej zawodnika. Ważność ich potwierdzają 2 pieczątki (imienna lekarza medycyny sportowej i nagłówkowa przychodni lekarskiej lub imienna lekarza i nagłówkowa przychodni sportowo - lekarskiej ). W związku z trudnością uzyskania wpisów w książeczkach sportowo-lekarskich, badania mogą być dołączone do książeczki sportowo – lekarskiej na zaświadczeniu które powinno zawierać :
- imię i nazwisko osoby badanej
- data badania
- DOPISEK „ jest zdolny do kickboxingu”
- pieczątki lekarza sportowego i przychodni lekarskiej lub przychodni medycyny sportowej i lekarza.
Art. 6 Warunki udziału w zawodach.
1. W zawodach sportowych PZKB startujązawodnicy i zawodniczki spełniający
poniższe warunki:
a. Ważne badania lekarskie( posiadają potwierdzenie zdolności do udziału w zawodach
z przychodni sportowo-lekarskiej ).
b. Posiadająwymagany stopień, kwalifikujący ich do udziału w zawodach.
c. Posiadają ważną licencję zawodniczą PZKB lub licencję jednorazową.
d. Należą do klubu członkowskiego PZKB ,lub posiadają jednorazową licencję.
Art. 7 Zasady walki.
1. Walki amatorskie juniorów młodszych, juniorów starszych, młodzieżowców, seniorów trwają
3 x 2 minuty z 1 minutowymi przerwami.
2. Dozwolone są pojedyncze amatorskie walki wielo rundowe ( np: 5 x 2 minuty z 1 minutowymi przerwami )
podczas gali, lub innych umówionych turnieji.
3. Przed rozpoczęciem walki zawodnik musi podejść do sędziego ringowego w celu zaakceptowania
wyposażenia, zabronione jest noszenie (szkieł kontaktowych, wisiorków, kolczyków, ozdób, długich
paznokci u stóp ).
4. Czas walki może być zatrzymany na sygnał sędziego ringowego, w przypadku udzielania kar
lub z powodu innych ważnych przyczyn ( decyduje o tym sędzia prowadzący walkę ).
Sędzia w czasie walki nie może rozmawiać z zawodnikiem (chyba, że zatrzyma czas).
5. Zawodnik w narożniku może mieć 2 sekundantów w strojach sportowych i obuwiu sportowym,
w tym jeden musi posiadać uprawnienia instruktora kickboxingu.
6. W czasie trwania walki sekundanci nie mogą udzielać zawodnikowi wskazówek, które powodują
Dezorientację ( krzyki, głośne uwagi ).
7. Nie wolno opuszczać wyznaczonego miejsca, przez trenera i sekundanta dopóki nie zakończy się walka.
8. Zawodnik może poprosić sędziego prowadzącego o zatrzymanie czasu na poprawę wyposażenia.
Sędzia może nie zezwolić na zatrzymanie czasu, o ile uzna, że zawodnik chce odpocząć.
9. Za umyślne zatrzymywanie czasu zawodnik karany jest ostrzeżeniem.
10. Jeżeli sędzia udziela kary ( ostrzeżenia ) zawodnikowi, drugi zawodnik musi natychmiast udać się
do neutralnego narożnika.
11. Zawodnicy witają się poprzez dotykanie się rękawicami tylko dwa razy :
a. na początku walki
b. po zakończeniu walki
12. Trenerzy ( instruktorzy, sekundanci ) nie mogą wchodzić do ringu podczas trwania walki.
13. Sędzia ringowy jest odpowiedzialny za natychmiastowe zatrzymanie czasu, kiedy jeden
z zawodników dotknie podłoża inną częścią ciała niż jego stopy bez żadnej akcji ( potknięcie, upadek ).
14. Sędzia ringowy jeżeli ma podjąć decyzję o dyskwalifikacji zawodnika, musi ją skonsultować
z pozostałymi sędziami oceniającymi walkę.
15. Zawodnik obowiązany jest do założenia rękawic dopiero po wejściu na ring i uprzedniej akceptacji
sędziego ringowego. Rękawice muszą być zgodne z kolorem narożnika.
16. Zawodnik czytany do walki jako pierwszy zajmuje pozycję po lewej stronie ( czerwony narożnik )
od stolika sędziowskiego, przeciwnik zajmuje pozycję po prawej stronie ( narożnik niebieski ). …..17. Sędziowie punktowi przebywają na swoich miejscach do czasu ogłoszenia werdyktu. … 18. Walki podczas Mistrzostw Polski w formule low kick trwają dwa dni.
Zawodnik może stoczyć nie więcej niż 9 rund walk dziennie ( trzy pojedynki ).
19. Nie wolno walczyć będąc zakrwawionym, z naklejonymi na twarzy plastrami, tamponami w nosie,
albo ciętymi ranami. Sędzia ringowy może skonsultować się z lekarzem lub ratownikiem medycznym
zawodów w celu podjęcia decyzji.
Art. 8 Komendy wydawane w czasie walki.
1. Przywitanie - zawodnicy dotykają się rękawicami
2. Walczyć - wznowienie walki po każdej przerwanej akcji
3. Stop - walka jest przerywana w celu udzielenia uwag, lub końca walki.
4. Czas stop - kiedy sędzia ringowy zatrzyma czas ( musi podać powód zatrzymania
czasu ) np.: upadek, kontuzja zawodnika , udzielenie pouczenia za
uchybienia regulaminowe, udzielenie kary
5. Puść / break - kiedy zawodnicy wzajemnie się trzymają, po komendzie „puść” zawodnicy
obowiązani są cofnąć się min.1 krok
Art. 9 Dozwolone miejsca trafień.
 1. Głowa : przód ( twarz, czoło) boki i góra głowy.
 2. Tułów : przód i boki.
 3. Nogi : zewnętrzne i wewnętrzne części uda, z tyłu biodra , podcięcia na ochraniacz stopy.
Art. 10 Niedozwolone miejsca trafień.
 1. Tyl głowy
 2. Tył tułowia, gardło, podbrzusze, szyja, górna część ramion.
 3. Szyja, kończyny, stawy.
 4. Obszar poniżej pasa ( za wyjątkiem kopnięć w uda oraz podcięcia na ochraniacz stopy ).
Art. 11 Dozwolone techniki.
 1. Kopnięcia: proste, boczne, okrężne, ukośne, zahaczające, po obrocie, opadające, z wyskoku, kopnięcia golenią- osłoniętą ochraniaczem na zewnętrzne i wewnętrzne części uda i z tyłu biodra.
 2. Ciosy ręczne: proste, z dołu, sierpowe, grzbietem pięści bez obrotu ( back fist ).
 3. Podcięcia na ochraniacz stopy od strony zewnętrznej i wewnętrznej.
 4. Dozwolone techniki nożne zahaczające lub opadające są wykonywane stopą ( uderzenie piętą jest niedozwolone ).
 5. Ciosy mogą być zadawane przednią częścią zamkniętej rękawicy oraz stopą i podudziem osłoniętym ochraniaczem.
Art. 12 Niedozwolone techniki i akcje.
 1. Ataki techniką inną niż w Art. 11.
 2. Unikanie walki, celowe opóźnianie walki, chwytanie.
 3. Upadanie bez wyraźnej przyczyny
 4. Atakowanie w miejsca niedozwolone oraz techniki ślepe, salta.
 5. Nie sportowe zachowanie, szarpanie i popychanie .
 6. W przypadku rażącego nie sportowego zachowania zawodnik może być zdyskwalifikowany po pierwszym przewinieniu.
 7. Atakowanie, lżenie sędziów, oficjalnych przedstawicieli, trenerów przez zawodnika lub jego sekundantów w trakcie i po zakończeniu walki. Stosuje się wtedy system kar z dyskwalifikacją włącznie.
 8. Techniki niedozwolone : a kopnięcia kolanem b ciosy ręczne : łokciem, przedramieniem, nasadą, na odlew, z góry, obrotową techniką ręczną c w tylną część tułowia i głowy. d poniżej pasa za wyjątkiem kopnięć w uda i podcięć na ochraniacz stopy.
Uwaga: nie wolno uderzać w tył głowy i upadającego .
 1. Akcje niedozwolone : a atakowanie trzymając się lin, zaplątanego w liny, upadającego, leżącego b atakowanie po komendzie „ STOP „ lub „ PUŚĆ / BREAK , c po gongu d obracanie się w akcji, odwracanie głowy, popychanie, obejmowanie, wskakiwanie, łapanie. e atakowanie pochyloną głową f unikanie walki, rozmawianie, ubliżanie zawodnikowi i innym uczestnikom zawodów.
Art. 13 Przyznawanie punktów.
1. Punkty przyznawane są za zadawane z pełną siłą prawidłowe techniki w dozwolone obszary trafień.
a ciosy ręczne - 1 pkt b kopnięcie w uda, tułów - 1 pkt c podcięcie na ochraniacz stopy, jeżeli zawodnik dotknie podłogi inną częścią ciała niż stopy - 1 pkt d kopnięcie w głowę - 1 pkt e kopnięcie z wyskoku na tułów - 1 pkt f kopnięcie z wyskoku na głowę - 1 pkt
2. Nie zalicza się technik wyłapywanych na gardę, przedramiona, obcierających.
3. Rundę ocenia się według zdobytej ilości punktów, zawodnik z największą liczbą punktów wygrywa.
4. Kryteriami do oceny walki są punkty za techniki nożne i ręczne, a przy wyrównanej liczbie ciosów liczy się :
- lepszy w ostatniej rundzie
- bardziej aktywny
- większa liczba technik nożnych,…………………………………………………………………………..-- lepsza obrona - lepszy styl i technika
5. Każdy „ knock down” to punkt dla przeciwnika po prawidłowych technikach ręcznych lub nożnych.
B. Zdobywane punkty zapisuje się następująco
a sędziowie posługują się tablicami elektronicznymi, a punkty .przyznawane są za pomocą komputerowej …………..”myszki”, trenerzy podczas trwania walki widzą jaka jest różnica punktów. ……….b sędziowie posługujący się „klikerami” , po zakończeniu. każdej rundy sędzia wpisuje do karty wynik …………..otrzymany z licznika ( klikera ).
6. Jeżeli zawodnik w czasie walki celowo wypluwa ochraniacz na zęby, sędzia ringowy natychmiast zatrzyma .czas i. rozpoczyna liczenie jak przy „knock down” . Jeżeli zawodnik zrobi to po raz drugi otrzyma oficjalne .ostrzeżenia.
7. Na karcie, zwycięzcę zakreśla się rysując okręg wokół nazwiska.
8. Zawodnik zdobywa punkt, jeżeli zadany przez niego cios był wykonany dozwoloną techniką w dozwolony .obszar trafień z pełną siłą. /Sędziowie muszą zobaczyć technikę uderzenia/ Sędziowie punktują .jedynie dozwolone techniki i akcje przeprowadzone z pełną siłą. /Przyznawanie punktów opartych na .usłyszeniu uderzenia jest niedozwolone/.
9. Jeśli zawodnik wykonuje technikę z wyskoku, to nie może wpadać ciałem na przeciwnika.
10. Technika zadana po gongu nie jest uznawana.
Uwaga: wszystkie techniki muszą być wykonane z pełną siłą; dotknięcia lub otarcia ………….przeciwnika, ciosy w gardę nie są punktowane przez sędziów.
Art. 14 Upomnienia i kary.
1. Za nieprzestrzeganie reguł walki zawodnik może otrzymać ostrzeżenie, minus punkt, drugi minus
punkt i zostać zdyskwalifikowanym.
2. Ostrzeżenie otrzymuje zawodnik po uprzednim zwróceniu uwagi. Można udzielić ostrzeżenia
bez upomnienia w przypadku przewinień grożących zdrowiu przeciwnika, względnie
wpływających na przebieg i wynik walki. Dotyczy to szczególnie:
a. pochylania głowy w ataku, atakowania głową, odwracania się
b. zadawania ciosów w kark, nerki, poniżej pasa, w tył tułowia
c. nieczystą walkę i nie legalne techniki ( pchanie, klinczowanie, itp.)
d. komentowanie decyzji sędziego z którymi się nie zgadza
e. zbyt mało technik nożnych
f. nie sportowe zachowanie zawodnika lub sekundanta
g. głośne rozkazy, krzyki sekundanta ( trenera ) sędzia może usunąć te osoby z narożników
h. wchodzenie trenera do ringu w przypadku kontuzji zawodnika
i. opuszczenia przez zawodnika ringu przed końcem walki
Uwaga: w formule low kick nie wolno atakować w tył głowy przeciwnika
oraz upadającego zawodnika.
Art. 14.1 System kar.
A. Dwie słowne uwagi następnie postępowanie zgodnie z poniższą kolejnością.
a pierwsze - złamanie regulaminu l
Oficjalne Ostrzeżenie
b drugie - złamanie regulaminu II
Oficjalne Ostrzeżenie Minus punkt
c trzecie - złamanie regulaminu III
Minus punkt.
d czwarte - złamanie regulaminu IV
Dyskwalifikacja.
1 Uwaga i ostrzeżenie winno być dane głośno i wyraźnie żeby mogli je usłyszeć i zrozumieć
zarówno zawodnicy jak i trenerzy ( sekundanci ).
2 Kiedy sędzia daje ostrzeżenie, minus punkt musi zatrzymać czas.
3 Ostrzeżenia za faule są zaznaczane oddzielnie i sumowane w ciągu całej walki.
Art. 14.2 Minus punkt.
1. Kryteria dla ujemnych punktów, danych przez sędziego, po poprzednich ostrzeżeniach:
a. nieczysty styl walki
b. ciągłe klinczowanie( trzymanie )
c. ciągłe obracanie się
d. zbyt mało technik nożnych
e. łamanie regulaminu Art.14
f. dwa ostrzeżenia
2. Jeżeli sędzia przyzna jednemu z zawodników minus punkt za faul to po zakończeniu rundy automatycznie
u każdego z sędziów punktowych zostaną odjęte po trzy punkty ( suma 9 punktów na tablicy będzie odjęta ). …. Jeżeli jest system komputerowy suma punktów zostanie odjęta automatycznie.
Art. 14.3 Dyskwalifikacja.
1. Dyskwalifikacja zawodnika następuje po wykorzystaniu limitu trzech kar
(tzn. czwarta kara jest dyskwalifikacją) lub bez ostrzeżenia, gdy zawodnik popełnił następujące
przewinienie:
  1. wskutek niedozwolonej akcji spowodował kontuzję przeciwnika
  2. jeśli przeciwnik po otrzymaniu nieprawidłowego lub silnego ciosu nie jest zdolny do podjęcia walki przez 10 sekund (sędzia konsultuje decyzję z lekarzem)
  3. jeśli sfaulowany zawodnik jest gotów walczyć przed upływem 10 sekund, a sędzia stwierdzi, że kontynuowanie walki może zagrażać jego zdrowiu (sędzia konsultuje decyzję z lekarzem),zawodnik nie może uczestniczyć w dalszej części tych zawodów
  4. jeśli zawodnik uderzył po komendzie "stop"
  5. kiedy sędzia nie zauważył nieprawidłowego ciosu (akcji) lecz zachowanie zawodnika wskazuje, że taki cios mógł być zadany; po konsultacji z sędziami punktowymi (bocznymi) może być udzielona dyskwalifikacja
  6. szczególnie nie sportowe zachowanie zawodnika lub sekundanta (np. lżenie, przepychanie, wulgarne odzywanie)
  7. gdy zawodnik wykazuje w walce brak umiejętności technicznych.
2. Jeżeli sędzia ringowy uzna dyskwalifikację za konieczną, konsultuje decyzję z sędziami
bocznymi i kierownikiem ringu, którzy mogą nie zgodzić się z jego decyzją.
Art. 15 Sygnalizacja sędziowska dozwolona w czasie walki.
  1. ostrzeżenie : poprzez wskazanie palca wyciągniętą ręką nad głową.
  2. punkt ujemny : ruch dłonią po skosie w dół.
  3. dyskwalifikacja : skrzyżowanie dłoni przed zawodnikiem.
  4. Czas stop : utworzony z rąk kształt litery „T” nad głową.

Art. 16 Kontuzje i protesty.
Art. 16.1 Kontuzje
1. W przypadku kontuzji walka powinna być wstrzymana (do 2 min.) dla juniorów młodszych, juniorów ………starszych, seniorów, młodzieżowców jako czas niezbędny dla lekarza lub ratownika medycznego do ….. ………podjęcia decyzji . ……… . 2. Po usłyszeniu opinii lekarza lub ratownika medycznego sędzia prowadzący decyduje o karach lub …… ………wznowieniu walki.(uwaga: należy rozpatrzyć przyczynę zaistniałej sytuacji ). 3. Jeśli lekarz lub ratownik medyczny nie pozwala walczyć zawodnikowi z powodu kontuzji, to wygrywa nie ……..poszkodowany zawodnik, o ile nie przekroczył przepisów, w przeciwnym wypadku wygrywa zawodnik ……..poszkodowany, lecz nie uczestniczy w dalszej rywalizacji .
Art. 16.2 Protesty
1. Kierownik drużyny lub trener przekonany o krzywdzącej jego zawodnika decyzji sędziów może złożyć
protest do Sędziego Głównego Zawodów i Delegata PZKB.
2........Protest musi mieć formę pisemną plus wadium w wysokości 5 x startowe złożonym w ciągu 30 min. po
zakończonej walce.
3. Sędzia Główny i Delegat PZKB powołują komisję techniczną do rozpatrzenia protestu możliwie
szybko (natychmiast), w skład komisji wchodzą sędziowie oceniający walkę do której został złożony protest.
Decyzja komisji sędziowskiej ( technicznej ) jest ostateczna i nieodwołalna.
4. W przypadku jeśli protest jest rozpatrzony pozytywnie – wadium ulega zwrotowi.
Art. 17 Postępowanie po silnym ciosie.
 1. Jeżeli zawodnik pozostaje w stanie utraty świadomości powyżej 10 sekund należy:
a. zakończyć walkę … b. wezwać lekarza lub ratownika medycznego by natychmiast zbadał go i zalecił dalsze postępowanie.
c. wpisać ten fakt do protokołu i książeczki sportowo-lekarskiej zawodnika.
 1. Po otrzymanym silnym ciosie ( nokautującym ), zawodnik nie może walczyć przez 4 tygodnie; przed powrotem do rywalizacji musi ponowić badania lekarskie, w tym EEG.
 2. Zawodnik, który miał uraz głowy ( KO ) 2 razy w okresie trzech miesięcy nie może walczyć przez następne 3 miesiące ( konieczne są wtedy ponowne badania lekarskie, w tym EEG ).
 3. Zawodnik, który miał uraz głowy ( KO ) 3 razy w okresie 1 roku nie może walczyć przez okres 12 miesięcy ( konieczne są wtedy badania lekarskie, w tym EEG).
 4. W wyżej wymienionych okresach kwarantanny lekarz prowadzący może w razie potrzeby wydłużyć okres kwarantanny. Również lekarze w szpitalu mogą dodatkowo przedłużyć okres kwarantanny z powodu skanu i badań głowy
 5. Okres kwarantanny oznacza, że ​​zawodnik nie może wziąć udziału w żadnej konkurencji w kickboxingu, bez względu na dyscyplinę. Okresy kwarantanny są "okresem minimalnym" i nie można ich unieważnić, nawet jeśli skanowanie głowy nie wykazuje widocznych obrażeń.
Art. 18 Liczenie zawodnika
 1. Sędzia ringowy liczy zawodnika jeżeli:
a - po prawidłowo zadanym ciosie lub serii ciosów został osłabiony do tego stopnia, że …..kontynuowanie pojedynku zagrażałoby jego zdrowiu,
b - po ciosie lub serii ciosów dotyka podłogi inną częścią ciała niż stopy, zwisa lub przytrzymuje …..się lin.
c - jest zamroczony i traci orientację w walce. d - jeżeli celowo wypluwa ochraniacz na zęby.
 1. Liczonemu zawodnikowi /poszkodowanemu/ pokazuje się upływające sekundy na palcach ręki i głośno je liczy.
 2. Drugi zawodnik musi odejść do neutralnego narożnika, sędzia nie rozpoczyna liczenia dopóki nie wykona on polecenia.
 3. Jeżeli po 8 sekundach zawodnik nie jest w stanie przyjąć gardy liczy się go do 10 sekund i kończy walkę. Uwaga: mimo końca rundy rozpoczęte liczenie jest kontynuowane z dalszymi tego …………konsekwencjami, ( przerywa się liczenie zawodnika tylko w gdy jest to koniec trzeciej rundy ).
 4. Trzykrotne liczenie zawodnika w ciągu rundy lub całej walki oznacza koniec walki przez TKO. /Jeśli sędzia liczył zawodnika 3 razy w ciągu rundy lub 3 razy w ciągu walki oznacza to koniec walki przez TKO./
 5. W kategorii junior młodszy obowiązuje zasada dwóch liczeń (2 x KD) w rundzie lub walce.
Art. 19 Werdykty.
 1. Zwycięstwo na punkty ogłasza się, jeśli walka zakończyła się w regulaminowym czasie.
 2. Zwycięstwo przez nokaut ogłasza się ( K.O.), jeżeli zawodnik po prawidłowym ciosie nie jest w stanie przyjąć postawy po 8 sek, i nie jest zdolny do walki po 10 sek. (Jeśli obydwaj zawodnicy są znokautowani - K.O. - lub jeśli obaj odnieśli kontuzje i nie można wskazać winnego sędziowie obliczają dotychczasowo zdobyte punkty - jeśli nie jest to 1 runda - wskazują zwycięzcę na punkty. Jeśli jest to 1 runda to walka nie odbyta.)
 3. Wygrana przez poddanie przeciwnika.
Uwaga: każdy zawodnik może się poddać w dowolnym momencie walki podnosząc rękę i ………………. .oświadczyć swoją wolę, może go poddać też sekundant rzucając ręcznik na matę. …………………..Nie wolno rzucać ręcznika podczas liczenia zawodnika.
 1. Zwycięstwo przez RSC:

a - sędzia przerywa walkę przy widocznej przewadze jednego z zawodników, gdy kontynuacja .walki
może zagrażać zdrowiu zawodnika,
b - z powodu kontuzji, gdy winny jest zawodnik poszkodowany, a drugi nie przekroczył przepisów.
 1. Dyskwalifikacja (DISQ) patrz Art.14.3.
 2. Walkower ( W.O.), po trzykrotnym wyczytaniu w ciągu 2 minut zawodnik nie stawia się na ringu.
 3. Walka zakończona remisem ( tylko w walkach drużynowych ).
 4. Walka nie odbyła się, jeśli zaistniały przyczyny niezależne od zawodników i sędziego.
……9. RSC - H sędzia wstrzymuje walkę ze względu na zdrowie zawodnika :
a - po silnych ciosach na głowę, gdy kontynuacja walki może zagrażać zdrowiu zawodnika,
 1. Zwycięstwo przez TKO po trzykrotnym liczeniu zawodnika w ciągu rundy lub całej walki lub w kategorii junior młodszy obowiązuje zasada dwóch liczeń (2 x KD) w rundzie lub walce.
► UWAGA : DO KAŻDEJ DEKORACJI ZAWODNICY WYCHODZĄ W STROJACH SPORTOWYCH.
Art. 20 Sędziowie .
a. Sędzia główny , sprawuje całościowy nadzór nad zawodami jest zwierzchnikiem wszystkich sędziów na danych zawodach.
b. Walkę ocenia trzech sędziów bocznych oraz kontroluje przebieg walki sędzia ringowy
( prowadzący ).
c. Sędzia ringowi kontroluje stan ringu akceptując go dla zawodów i jest odpowiedzialny za przestrzeganie reguł i przepisów, dając ostrzeżenie, minus punkt - wskazuje każdemu sędziemu bocznemu zawodnika który złamał regulamin wskazując ręką w jego kierunku oraz pokazując rodzaj przewinienia zgodnie z Art.14. Wskazuje zwycięzcę przez uniesienie jego ręki w górę.
d. Sędzia czasowy sygnalizuje początek i koniec rundy.
e. Sędzia boczny notuje punkty, przewinienia, sygnalizuje wyczerpanie limitu kar. Wszystkie ostrzeżenia, minus punkt dawane przez sędziego ringowego muszą znaleźć odzwierciedlenie
w kartach punktowych w kolumnie „ Uwagi”.
f. Sędzia ringowy wydaje komendy w języku polskim lub angielskim.
g. Sędzia główny może delegować kierownika ringu na którego sceduje część swoich obowiązków.
h. Sędzia Główny lub kierownik ringu może zmienić decyzję sędziów bocznych ( punktowych ) w
przypadku gdy pomyłka ma charakter :
A nieprawidłowe sumowanie punktów w kartach.
B jeśli nastąpił błąd sędziowski - ewidentne złamanie regulaminu.
1. Jeśli zbyt często któryś z sędziów dokonuje błędnych wpisów w kartach, Sędzia Główny
ma prawo zmienić takiego sędziego.
Art. 21 Lekarz zawodów lub ratownik medyczny.
1. Przed rozpoczęciem zawodów lekarz lub ratownik medyczny potwierdza zdolność zawodników
do udziału w zawodach pieczątką i podpisem w protokole.
2. Podczas trwania zawodów lekarz lub ratownik medyczny jest obecny na sali w wyznaczonym miejscu
przez organizatora.
3. Organizator musi zapewnić dla lekarza lub ratownika medycznego dostęp do telefonu.
4. Lekarz lub ratownik medyczny zawodów musi być gotowy do natychmiastowej interwencji w razie
jakiegokolwiek uszkodzenia ciała zawodnika.
5. W przypadku kontuzji lub innych zdarzeń zagrażających zdrowiu zawodników sędzia
prowadzący walkę konsultuje się z lekarzem lub ratownikiem medycznym którego decyzja jest
ostateczna.
6. Lekarz lub ratownik medyczny podejmuje decyzję w czasie dwóch minut.
7. Lekarz lub ratownik medyczny musi mieć wystarczające wyposażenie i doświadczenie w udzielaniu
pomocy zawodnikom sportów walki.
Art. 22 Doping.
1. Stosowanie środków dopingujących pod każdą postacią jest zabronione.
2. Zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, sekundanci, sędziowie, obsługa zawodów zażywający
środki dopingujące, spożywający alkohol będą zdyskwalifikowani lub usunięci z zawodów.
3. Zawodnik który odmówi poddania się badaniom antydopingowym będzie zdyskwalifikowany
Art. 23 Inne postanowienia.
1. W sprawach organizacyjnych nie ujętych w regulaminie decyzję w trakcie zawodów podejmuje
Sędzia Główny w porozumieniu z Delegatem Sportowym PZKB.
2. Sędzia Główny po zakończeniu zawodów sporządza komunikat końcowy zawodów.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie inne regulaminy PZKB.
4. Wszelkie kwestie sporne w trakcie trwania zawodów dotyczące walk rozstrzyga Sędzia Główny
zawodów w porozumieniu z Delegatem Sportowym PZKB oraz komisją sędziowską.
10.01.2018 r.
Regulamin wchodzi w życie z dniem
………………………………………… ………………………………………….
Podpis Prezesa PZKB Podpis V-ce Prezesa PZKB
……………………………………………
Pieczęć PZKB
WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Copyright 2014 - 2020 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL