Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY
Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
DuoLife

PARTNERZY

PZKB Przepisy formuły PF 2017 A ok.II_zapis w systemie 15.06.2018

POLSKI
ZWIĄZEK KICKBOXINGU
Point Fighting

Rozdział II
Wersja 2017. 12. 05
PZKB Przepisy Amatorskiej Rywalizacji Sportowej Point Fighting.
Spis kolejności:
Art. 1 Definicja. 3
Art. 2 Zasady walki. 3
Art. 3 Obszar walki. 4
Art. 4 Obowiązkowy sprzęt i ubiór zawodników do walki. 4
Art. 5 Kategorie zawodników. 4
Art. 4.1 Wiekowe
Art. 4.2 Wagowe.
Art. 6 Ważenie zawodników i badania lekarskie . 5
Art. 7 Warunki udziału w zawodach. 5
Art. 8 Komendy wydawane w czasie walki. 5
Art. 9 Dozwolone miejsca trafień. 5
Art. 10 Niedozwolone miejsca trafień.
Art. 11 Dozwolone techniki. 5
Art. 12 Niedozwolone techniki i akcje. 6
Art. 13 Zdobywanie punktów. 6
Art. 14 Upomnienia i kary. 7
Art. 14.1 System kar
Art. 14.2 Dyskwalifikacje 7
Art. 15 Sygnalizacja sędziowska dozwolona w czasie walki. 8
Art. 16 Kontuzje i protesty. 8
Art. 16.1 Kontuzje 8
Art. 16.2 Protesty 8
Art. 17 Postępowanie po zbyt silnym ciosie w głowę. 8
Art. 18 Werdykty. 9
Art. 19 Kontuzje zawodnika. 9
Art. 20 Sędziowie . 9
Art. 21 Rozgrywki drużynowe w formule point fighting . 10
Art. 22 Grand champion. 10
Art. 23 Lekarz zawodów lub ratownik medyczny. 11
Art. 24 Doping. 11
Art. 25 Inne postanowienia. 11
Point fighting.
Art. 1 Definicja.
1. Point fighting jest formą walki, gdzie dwaj zawodnicy walczą ze sobą w celu zdobycia większej
ilości punktów używając prawidłowych, lekkich i dobrze kontrolowanych technik ręcznych i nożnych.
Jest to dyscyplina techniczna kładąca równy nacisk na szybkość i poprawność technik a ich
punktowanie oparte jest na zasadzie dokładnie kontrolowanych akcji. Jest to walka przerywana,
po każdej bezpośrednio udanej technice następuje przerwanie akcji przez sędziego prowadzącego i
równocześnie z dwoma sędziami bocznymi wskazuje się palcami ilość zdobytych punktów w stronę
zawodnika który wykonał prawidłową technikę.
Art. 2 Zasady walki.
Przed rozpoczęciem walki zawodnicy ustawiają się na planszy i na polecenie sędziego prowadzącego …………podchodzą do siebie dotykają się rękawicami następnie wracają na swoje wyznaczone miejsca i …………przyjmując pozycję walki czekają na komendę „walcz”-„ fight”.
1. Walki Kadetów Młodszych trwają 2 x 1.30 minuty z 1 minutowymi przerwami.
2. Walki juniorów, młodzieżowców, seniorów trwają 3 x 2 minuty z 1 minutowymi przerwami.
3. Walki weteranów i kadetów starszych trwają 2 x 2 minuty z 1 minutową przerwą.
W uzasadnionych przypadkach przy dużej liczbie startujących sędzia główny zawodów w
porozumieniu z delegatem sportowym PZKB mogą zmniejszyć czas trwania
walk eliminacyjnych do :
a. dla Kadetów Młodszych - 1 x 1.30 minuty.
Finały powinny się odbywać na dystansie 2 rund x 1.30 minuty z 1 minutową przerwą
między rundami.
b. dla Kadetów Starszych - 1 x 2 minuty.
Finały powinny się odbywać na dystansie 2 rund x 2 minuty z 1 minutową przerwą
między rundami.
c. dla juniorów, młodzieżowców, seniorów - 2 x 2 minuty z 1 minutową przerwą lub 1 x 3 minuty.
Finały powinny się odbywać na dystansie 3 rund x 2 minuty z 1 minutową przerwą między rundami.
4. Mistrzostwa Polski powinnyodbywać się na dystansie 3 x 2 minuty.
5. Przed rozpoczęciem walki zawodnik musi podejść do sędziego w celu zaakceptowania wyposażenia
zabronione jest noszenie okularów, wisiorków, kolczyków, ozdób, długich paznokci u nóg ).
6. Czas walki może być zatrzymany na sygnał sędziego prowadzącego, w przypadku udzielania kar
lub z powodu innych ważnych przyczyn (decyduje o tym sędzia prowadzący walkę).
Nie zatrzymuje się czasu na przyznanie punktu. Sędzia w czasie walki nie może rozmawiać z
zawodnikiem (chyba, że zatrzyma czas).
7. Zawodnik w narożniku może mieć 2 sekundantów w strojach sportowych ( obuwiu sportowym, nie wolno
posiadać nakrycia głowy), w tym jeden musi posiadać uprawnienia instruktora kickboxingu.
Żaden z trenerów (instruktorów) sekundantów nie może ingerować, komentować decyzji sędziego
prowadzącego, nie może używać obraźliwych słów wobec sędziów prowadzących walkę. Osoba taka
po zastosowaniu regulaminowych kar zostanie odsunięta z pola walki.
8. W czasie trwania walki sekundanci nie mogą udzielać zawodnikowi wskazówek, które powodują
dezorientację ( krzyki, gwizdy, głośne uwagi ). Trener i sekundant muszą przestrzegać przepisy PZKB.
9. Nie wolno opuszczać wyznaczonego miejsca przez trenera i sekundanta dopóki nie zakończy się walka.
10. Zawodnik może poprosić sędziego prowadzącego o zatrzymanie czasu na poprawę wyposażenia.
Sędzia może nie zezwolić na zatrzymanie czasu, o ile uzna, że zawodnik chce odpocząć.
12. Za umyślne zatrzymywanie czasu zawodnik karany jest ostrzeżeniem.
13. Jeżeli sędzia udziela kary ( ostrzeżenia ) zawodnikowi, drugi zawodnik musi natychmiast udać się
do neutralnego narożnika.
14. Zawodnicy witają się poprzez dotykanie się rękawicami tylko dwa razy :
a. na początku walki
b. po zakończeniu walki
15. Trenerzy ( instruktorzy, sekundanci ) nie mogą wchodzić w obszar pola walki podczas jej trwania.
16. Sędzia prowadzący jest odpowiedzialny za natychmiastowe zatrzymanie walki, kiedy jeden
z zawodników dotknie podłoża inną częścią ciała niż jego stopy.
17. Sędzia prowadzący jeżeli ma podjąć decyzję o dyskwalifikacji zawodnika, musi ją skonsultować
z pozostałymi sędziami.
18. Sędziowie boczni poruszają się tylko po liniach granicznych.
19. Zawodnik który stawi się do walki nie posiadający zgodnego z regulaminem wyposażenia otrzyma
2 (dwie) minuty czasu na dostosowanie sprzętu lub ubioru i w tym czasie otrzyma oficjalne ostrzeżenie.
Jeżeli czas na usunięcie nieprawidłowości minie zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
20. Jeżeli zawodnik poprosi o zatrzymanie walki na poprawienie sprzętu, po takiej sytuacji walka jest
rozpoczęta w tym samym miejscu w którym została zatrzymana.
21. Zawodnik w każdej walce jeżeli jest kontuzjowany ma maksymalny czas na decyzje lekarza – dwie minuty
na całą walkę po przekroczeniu dwóch minut w walce zawodnik jest uznany za przegranego przez RSC.
22. Sędzia wydaje polecenia głośno, wyrażanie aby mógł zrozumieć i usłyszeć zarówno zawodnik jak i trener
( instruktor, sekundant).
23. Ten sam zawodnik nie może otrzymać jednocześnie punktu i kary w tym samym czasie.
Art. 3 Obszar walki.
1. Walki point fighting odbywają się na macie.
2. Pole walki w point fighting wynosi 7 x 7 m plus 1m pas ochronny( dla wszystkich form planszowych ).
Art. 4 Obowiązkowy sprzęt i ubiór zawodników do walki.
1. Kask z pełnym zabezpieczeniem głowy z góry, ochraniacz na zęby, ochraniacz na piersi
( tylko dla kobiet ) rękawice do point fighting ( -10 Oz ) lub półotwarte, ochraniacz łokci,
ochraniacz na krocze mężczyźni ( kobiety - dozwolony ), ochraniacz piszczeli, protektory
na stopy, dozwolone są bandaże na ręce. Dla kadetów młodszych obowiązkowo maska
plastikowa na twarz
2. Zawodnicy noszą koszulki sportowe z krótkim rękawem z dekoltem V
lub bluzy, długie proste, luźne spodnie, pas określający ich stopień (dozwolony)
3. Inne tradycyjne stroje ( np. kimona, karategi) są zabronione.
Art. 5 Kategorie zawodników.
Art. 4.1 Wiekowe.
1. O wszystkich kategoriach wiekowych DECYDUJE DATA URODZENIA.
2. Kadet Młodszy - zawodnik w wieku 10 - 11 - 12 lat
3. Kadet Starszy - zawodnik w wieku 13 - 14 - 15 lat
4. Junior - zawodnik w wieku 16 - 17 - 18 lat
5. Młodzieżowiec - zawodnik w wieku 19 - 23 lat
6. Senior - zawodnik w wieku 19 - 40 lat ( kobiety 19 – 36 lat )
7. Weteran - zawodnik w wieku 41 - 55 lat ( kobiety 36 - 55 )
8. Kadet Młodszy nie może rywalizować z zawodnikami starszych grup wiekowych.
9. Kadet Starszy nie może rywalizować z zawodnikami starszych grup wiekowych.
10. Junior który ma 18 lat może uczestniczyć w rywalizacji seniorów.
11. Seniorem jest zawodnik który ma 19 lat zgodnie z datą urodzenia.
Art. 4.2 Kategorie wagowe.
Junior, senior, młodzieżowiec,
Weterani
Kadet Starszy
Kadet Młodszy
mężczyźni
kobiety
mężczyźni
kobiety
kadeci
kadetki
Dziewczynki i chłopcy
- 57 kg
- 63 kg
- 69 kg
- 74 kg
- 79 kg
- 84 kg
- 89 kg
- 94 kg
+ 94 kg
- 50 kg
- 55 kg
- 60 kg
- 65 kg
- 70 kg
+ 70 kg
- 63 kg
- 74 kg
- 84 kg
- 94 kg
+ 94 kg
- 55 kg
- 65 kg
+ 65 kg
- 42 kg
- 47 kg
- 52 kg
- 57 kg
- 63 kg
- 69 kg
+69 kg
- 42 kg
- 46 kg
- 50 kg
- 55 kg
- 60 kg
- 65 kg
+ 65 kg
-28 kg
-32 kg
-37 kg
-42 kg
-47 kg
+ 47 kg
Art. 6 Ważenie zawodników i badania lekarskie.
 1. Podczas ważenia obecni są co najmniej 2 ( dwaj ) przedstawiciele Komisji Sędziowskiej i trener zawodnika.
 2. Nie ma tolerancji wagowej dla zawodników i zawodniczek.
 3. Zawodnik ważony oficjalnie jest tylko raz i uzyskany limit wagi zapisywany jest do protokołu zawodów.
 4. Organizator ma obowiązek udostępnić zawodnikom wagę do pomiaru kontrolnego
 5. Na oficjalną wagę zawodnik zgłasza się w stroju do walki lub w stroju kąpielowym z ważną książeczką sportowo-lekarską zawodnika i licencją zawodniczą oraz legitymacją szkolną lub dowodem osobistym.
 6. Badania lekarskie dla zawodników kickboxingu są ważne 6 miesięcy i muszą być potwierdzone przez Przychodnię Sportowo-Lekarską w książeczce sportowo-lekarskiej zawodnika. Ważność ich potwierdzają 2 pieczątki (imienna lekarza medycyny sportowej i nagłówkowa przychodni lekarskiej lub imienna lekarza i nagłówkowa przychodni sportowo - lekarskiej ). W związku z trudnością uzyskania wpisów w książeczkach sportowo-lekarskich, badania mogą być dołączone do książeczki sportowo – lekarskiej na zaświadczeniu które powinno zawierać :
- imię i nazwisko osoby badanej
- data badania
- DOPISEK „ jest zdolny do kickboxingu”
- pieczątki lekarza sportowego i przychodni lekarskiej lub przychodni medycyny sportowej i lekarza.
Uwaga: nieczytelne, przekreślone lub poprawione daty i podpisy unieważniają badania lekarskie.
 1. Zawodnik może startować tylko w tej kategorii wagowej, którego waga mieści się między dolnym a górnym limitem .Urządzenia do ważenia są dostarczane przez organizatora zawodów ( muszą być legalizowane ) w ilości dwóch sztuk ( elektroniczny pomiar wagi ).
Art. 7 Warunki udziału w zawodach.
1. W zawodach sportowych PZKB startujązawodnicy i zawodniczki spełniający
poniższe warunki:
a. Ważne badania lekarskie( posiadają potwierdzenie zdolności do udziału w zawodach
z przychodni sportowo-lekarskiej ).
b. Posiadająwymagany stopień, kwalifikujący ich do udziału w zawodach.
c. Posiadająważną licencję zawodniczą PZKB lub licencję jednorazową.
d. Należą do klubu członkowskiego PZKB ,lub posiadają jednorazową licencję.
Art. 8 Komendy wydawane w czasie walki.
1. Przywitanie - zawodnicy dotykają się rękawicami
2. Walczyć - wznowienie walki po każdej przerwanej akcji
3. Stop - walka jest przerywana w celu udzielenia punktu, końca walki.
4. Czas stop - kiedy sędzia prowadzący zatrzyma czas ( musi zaistnieć powód
zatrzymania czasu ) np. upadek, kontuzja zawodnika , udzielenie
pouczenia za uchybienia regulaminowe, udzielenie kary.
Art. 9 Dozwolone miejsca trafień.
 1. Głowa : twarz, boki, tył.
 2. Tułów : przód i boki.
 3. Nogi : podcięcia na ochraniacz stopy.
Art. 10 Niedozwolone miejsca trafień.
 1. Góra głowy.
 2. Tył tułowia (nerki, kręgosłup).
 3. Szyja, kończyny, stawy, górna część ramion.
 4. Obszar poniżej pasa ( za wyjątkiem podcięcia na ochraniacz stopy).
Art. 11 Dozwolone techniki.
 1. Kopnięcia: proste, boczne, okrężne ukośne, zahaczające, po obrocie( tylko podeszwą stopy), opadające, z wyskoku.
 2. Ciosy ręczne: proste, z dołu, sierpowe, grzbietem pięści bez obrotu, krawędzią dłoni.
 3. Podcięcia na ochraniacz stopy.
  Uwaga: Punkt przyznaje się gdy atakujący cały czas stoi, a atakowany dotknie podłoża inną częścią ciała niż stopy.
 4. Dozwolone techniki nożne zahaczające, opadające, po obrocie lub z wyskoku są wykonywane stopą (uderzenie piętą jest niedozwolone).
Art. 12 Niedozwolone techniki i akcje.
 1. Ataki techniką inną niż w Art. 11.
 2. Unikanie walki, celowe opóźnianie walki, chwytanie, ( uderzenie po obrocie - spinning back fist ).
 3. Upadanie bez wyraźnej przyczyny, wyjścia poza pole walki, odwracanie się, uciekanie.
 4. Jeśli zawodnik opuści planszę ( wyjście za linię) : bez popchnięcia, kopnięcia, uderzenia, otrzymuje wtedy minus punkt. Przy drugim i trzecim wyjściu otrzymuje kolejny punkt ujemny, a przy czwartym jest dyskwalifikowany, ( liczbę wyjść poza obręb pola walki sumuje się w ciągu całego pojedynku ). Każde wyjście poza pole walki jest decyzją większości głosów sędziowskich.
 5. Atakowanie z niekontrolowaną siłą oraz techniki ślepe.
 6. Nie sportowe zachowanie, szarpanie i popychanie ,w tym wypadku zawodnik otrzymuje upomnienie słowne. W kolejnym następnym przypadku podlega procedurze kar.
 7. W przypadku rażącego nie sportowego zachowania zawodnik może być zdyskwalifikowany po pierwszym przewinieniu.
 8. Atakowanie, lżenie sędziów, oficjalnych przedstawicieli, trenerów przez zawodnika lub jego sekundantów w trakcie i po zakończeniu walki. Stosuje się wtedy system kar z dyskwalifikacją włącznie.
 9. Wysuwania rękawicy, wypluwanie szczęki.
 10. Celowe zatrzymywanie czasu przez zawodnika atakowanego w narożniku.
 11. Atakowanie zawodnika leżącego.
 12. Atakowanie po komendzie stop lub koniec rundy.
 13. Za każde naruszenie zasad przez trenera(instruktora, sekundanta) karany będzie jego zawodnik.
Art. 13 Zdobywanie punktów.
1. Zawodnik zdobywa punkt, jeżeli zadany przez niego cios był wykonany dozwoloną techniką w dozwolony obszar trafień z dobrze kontrolowaną siłą. /Sędziowie muszą zobaczyć technikę uderzenia/ Sędziowie punktują jedynie dozwolone techniki i akcje przeprowadzone z dobrze kontrolowaną siłą. /Przyznawanie punktów opartych na usłyszeniu uderzenia jest niedozwolone/.
2. Jeśli zawodnik wykonuje technikę z wyskoku, to musi wylądować wewnątrz pola walki i nie może wpadać ciałem na przeciwnika.
3. Zawodnik przekraczający pole walki nie zdobywa punktu, / Będąc na zewnątrz pola walki przynajmniej jedną stopą nie zdobywa się punktów /.
4. Punkty przyznawane są za:
- ciosy ręką - 1 pkt.
- kopnięcie na tułów - 1 pkt.
- podcięcie - 1 pkt.
- kopnięcie na głowę - 2 pkt.
- kopnięcie z wyskoku na tułów - 2 pkt.
- kopnięcie z wyskoku na głowę - 3 pkt.
5. Jeśli zawodnik trafił czystą techniką przeciwnika, to sędzia podaje komendę "stop" i przyznaje punkt.
6. Przyznanie punktu sygnalizuje się wyciągniętą ręką ze stosowną liczbą uniesionych palców.
7. Sędzia prowadzący walkę może przyznać punkt, jeżeli co najmniej 2 sędziów wskazało na tego samego zawodnika.
8. Jeśli jeden zawodnik ma wskazania dwóch sędziów, a drugi trzech, wówczas punkty otrzymują obydwaj.
9. W przypadku gdy zawodnicy nie mają zdobytych punktów a jeden z nich po raz drugi i trzeci opuści pole walki otrzymuje - 1 punkt.
10. Przy jednoczesnym trafieniu sędzia przyznaje punkt temu zawodnikowi który jest w polu walki, zawodnik stojący poza nim nie jest karany ‘’wyjściem poza linię’’.
11. Jeśli jeden sędzia pokazuje 2 punkty a drugi 1 punkt na tego samego zawodnika należy walkę zatrzymać i skonsultować się z sędzią w celu ustalenia jaką technikę widział ( w sytuacji spornej ale na korzyść tego samego zawodnika należy przyznać 1 punkt ).
12. Technika zadana po komendzie stop nie jest uznawana.
13. Jeżeli jeden z zawodników uzyska przewagę 10 pkt. wtedy sędzia ogłasza zwycięzcę przez przewagę techniczną.
Uwaga: wszystkie techniki muszą być wykonane z /"odpowiednią"/ kontrolowaną siłą; dotknięcia lub ….. otarcia przeciwnika nie są punktowane przez sędziów.
Art. 14 Upomnienia i kary.
1. Za nieprzestrzeganie reguł walki zawodnik może otrzymać upomnienie, ostrzeżenie, minus
punkt i zostać zdyskwalifikowanym.
2. Ostrzeżenie otrzymuje zawodnik po uprzednim zwróceniu uwagi. Można udzielić ostrzeżenia
bez upomnienia w przypadku przewinień grożących zdrowiu przeciwnika, względnie
wpływających na przebieg i wynik walki. Dotyczy to szczególnie:
a. pochylania głowy w ataku, atakowania głową, odwracania się
b. zadawania ciosów w kark, nerki, poniżej pasa, w tył tułowia
c. nieczystą walkę i nie legalne techniki (pchanie, klinczowanie, itp.)
d. zadawanie ciosów z niekontrolowaną siłą
e. nie sportowe zachowanie zawodnika lub sekundanta
f. głośne rozkazy, polecenia sekundanta ( trenera ), wstawanie z miejsca
g. wchodzenie trenera w pole walki w przypadku kontuzji zawodnika
h. opuszczenia przez zawodnika pola walki
Art. 14.1 System kar. ( wyjścia poza pole walki oraz złamanie regulaminu )
A. pierwsze - wyjście poza pole walki
Minus punkt.
B. drugie - wyjście poza pole walki
Minus punkt.
C. trzecie - wyjście poza pole walki
Minus punkt.
D. czwarte - wyjście poza pole walki
Dyskwalifikacja.
1. Złamanie regulaminu inne niż wyjścia poza pole walki.
- uwaga słowna za naruszenie reguł innych niż wyjścia za pole walki, w
uzasadnionych przypadkach można udzielić od razu oficjalnego ostrzeżenia.
A. pierwsze - złamanie regulaminu
Oficjalne Ostrzeżenie.
B. drugie - złamanie regulaminu
Minus punkt.
C. trzecie - złamanie regulaminu
Minus punkt.
D. czwarte - złamanie regulaminu
Dyskwalifikacja.
2. Uwaga i ostrzeżenie winno być dane głośno i wyraźnie żeby mogli je słyszeć i zrozumieć
zarówno zawodnicy jak i trenerzy ( sekundanci ).
3. Jeżeli jeden zawodnik zadaje czystą technikę a jego przeciwnik w tym samym czasie wykona
technikę faulującą sędzia przyznaje równocześnie punkt dla prawidłowej techniki i karę dla zawodnika
który złamał przepisy .
4. Kiedy sędzia daje ostrzeżenie, minus punkt musi zatrzymać czas.
5. Ostrzeżenia za faule są zaznaczane oddzielnie .
6. Wyjścia poza pole walki są zaznaczane oddzielnie i sumowane w ciągu całej walki.
7. Za wyjście poza pole walki uważa się takie wyjście w którym jeden z zawodników przekroczy
linię pola walki chociaż jedną stopą.
8. Nie ma wyjścia poza pole walki gdy:
a. jeden z zawodników został wypchnięty za linię
b. gdy znalazł się poza linią na skutek otrzymanego ciosu ręcznego lub nożnego
c. gdy porusza się po linii nie przekraczając jej
d. jeśli zawodnik atakuje i z powodu jego szybkości wychodzi za matę
Uwaga: w formule point fighting wolno atakować w tył głowy przeciwnika oraz
upadającego o ile nie było komendy "stop".
Art. 14.2 Dyskwalifikacja.
1. Dyskwalifikacja zawodnika następuje po wykorzystaniu limitu trzech kar
(tzn. czwarta kara jest dyskwalifikacją) lub bez ostrzeżenia, gdy zawodnik popełnił następujące
przewinienie:
  1. wskutek niedozwolonej akcji spowodował kontuzję przeciwnika
  2. jeśli przeciwnik po otrzymaniu nieprawidłowego lub silnego ciosu nie jest zdolny do podjęcia walki przez 10 sekund (sędzia konsultuje decyzję z lekarzem lub ratownikiem medycznym)
  3. jeśli sfaulowany zawodnik jest gotów walczyć przed upływem 10 sekund, a sędzia stwierdzi, że kontynuowanie walki może zagrażać jego zdrowiu (sędzia konsultuje decyzję z lekarzem lub ratownikiem medycznym),zawodnik nie może uczestniczyć w dalszej części tych zawodów
  4. jeśli zawodnik uderzył po komendzie "stop"
  5. kiedy sędzia nie zauważył nieprawidłowego ciosu (akcji) lecz zachowanie zawodnika wskazuje, że taki cios mógł być zadany; po konsultacji z sędziami punktowymi (bocznymi) może być udzielona dyskwalifikacja
  6. szczególnie nie sportowe zachowanie zawodnika lub sekundanta (np. lżenie, przepychanie, wulgarne odzywanie)
  7. gdy zawodnik wykazuje w walce brak umiejętności technicznych.
2. Jeżeli sędzia prowadzący uzna dyskwalifikację za konieczną , konsultuje decyzję z sędziami
bocznymi i kierownikiem planszy, którzy mogą nie zgodzić się z jego sugestią.
3. Za każde rażące naruszenie zasad regulaminowych ( głośne krzyki, wstawanie z miejsca, wulgarne
odzywki, komentowanie prowadzenia walki, nie sportowe zachowanie )przez trenera/sekundanta ,sędzia
będzie karał zawodnika który otrzyma ( ostrzeżenie, minus punkt, następnie dyskwalifikacja
trenera/sekundanta z obszaru pola walki ).
Art. 15 Sygnalizacja sędziowska dozwolona w czasie walki.
  • ostrzeżenie : poprzez wskazanie palca wyciągniętą ręką nad głową.
  • punkt ujemny : ruch dłonią po skosie w dół.
  • dyskwalifikacja : skrzyżowanie dłoni przed zawodnikiem.
  • nic nie było : ręce skrzyżowane na dole ( jeśli sędzia nie uzna techniki ).
  • nic nie widziałem : ręce skrzyżowane na wysokości oczu.
  • wyjście za linię : ruch dłonią na dole w pionie.
  • Czas stop : utworzony z rąk kształt litery „T” nad głową.

Art. 16 Kontuzje i protesty.
Art. 16.1 Kontuzje
1. W przypadku kontuzji walka powinna być wstrzymana (do 2 min.) jako czas niezbędny dla lekarza ………lub ratownika medycznego do podjęcia decyzji . … ……. 2. Po usłyszeniu opinii lekarza lub ratownika medycznego sędzia prowadzący decyduje o karach lub …. . ………wznowieniu walki ( uwaga:należy rozpatrzyć przyczynę zaistniałej sytuacji ). 3. Jeśli lekarz lub ratownik medyczny nie pozwala walczyć zawodnikowi z powodu kontuzji, to wygrywa ………nie poszkodowany zawodnik, o ile nie przekroczył przepisów, w przeciwnym wypadku wygrywa zawodnik … … .poszkodowany, lecz nie uczestniczy w dalszej rywalizacji .
Art. 16.2 Protesty
1. Kierownik drużyny lub trener przekonany o krzywdzącej jego zawodnika decyzji sędziów może złożyć
protest do Sędziego Głównego Zawodów i Delegata Sportowego PZKB.
2. Protest musi mieć formę pisemną plus wadium w wysokości 5 x startowe.
3. Sędzia Główny i Delegat PZKB powołują komisję techniczną do rozpatrzenia protestu możliwie
szybko (natychmiast), w skład komisji wchodzą sędziowie oceniający walkę do której został złożony protest.
Decyzja komisji sędziowskiej ( technicznej ) jest ostateczna i nieodwołalna.
4. W przypadku jeśli protest jest rozpatrzony pozytywnie – wadium ulega zwrotowi.
Art. 17 Postępowanie po zbyt silnym ciosie ( w głowę ).
 1. Jeżeli zawodnik pozostaje w stanie utraty świadomości powyżej 10 sekund należy:
a. zakończyć walkę b. wezwać lekarza lub ratownika medycznego by natychmiast zbadał go i zalecił dalsze postępowanie,
c. wpisać ten fakt do protokołu i książeczki sportowo-lekarskiej zawodnika.
 1. Po otrzymanym silnym ciosie w głowę ( nokautującym ), zawodnik nie może walczyć przez 4 tygodnie, przed powrotem do rywalizacji musi ponowić badania lekarskie, w tym EEG.
 2. Zawodnik, który miał uraz głowy ( KO ) 2 razy w okresie trzech miesięcy nie może walczyć przez następne 3 miesiące ( konieczne są wtedy ponowne badania lekarskie, w tym EEG ). Zawodnik, który miał uraz głowy ( KO ) 3 razy w okresie 1 roku nie może walczyć przez okres 12 miesięcy ( konieczne są wtedy badania lekarskie – lekarz może przedłużyć okres kwarantanny jeżeli jest to konieczne ).
 3. Okres NIEDYSPOZYCJI ZAWODNIKA nie może być skrócony mimo właściwych badań EEG.
Art. 18 Werdykty.
 1. Zwycięstwo na punkty: zawodnik, który zdobędzie więcej punktów w regulaminowym czasie - wygrywa. Jeśli zawodnicy mają tyle samo punktów wprowadza się 1 minutę dogrywki, jeśli ta nie przyniesie rozstrzygnięcia zawodnicy walczą do pierwszego prawidłowego trafienia bez przerwy.
 2. Zwycięstwo przez przewagę techniczną ( jeśli różnica wynosi 10 punktów, np. 17 : 7 ).
 3. RSC- sędzia wstrzymuje walkę ze względu na zdrowie zawodnika (widoczne osłabienie, kontuzja).
 4. Dyskwalifikacja, patrz Art.14.
 5. Walkower - po trzykrotnym wyczytaniu w ciągu 2 min. zawodnik nie stawia się na planszy.
 6. Zwycięstwo przez poddanie przeciwnika - zawodnik ma prawo poddać się w dowolnej chwili podnosząc rękę do góry, sekundant ma prawo poddać zawodnika rzucając ręcznik na planszę.
 7. W sytuacji, gdy w danej kategorii wagowej walki odbywają się wg reguły "każdy z każdym" i zawodnicy zgromadzą tę samą ilość punktów, o zwycięstwie decydują:
  1. różnica między punktami zdobytymi, a straconymi;
  2. ilość zdobytych małych punktów;
  3. bilans punktów między zawodnikami bezpośrednio zainteresowanymi
Art. 19 Kontuzje zawodnika:
Jeśli walka została przerwana z powodu kontuzji zawodnika, sędzia prowadzący i dwaj sędziowie ………boczni muszą podjąć decyzję:
a. kto spowodował kontuzję
b. czy było to umyślne spowodowanie obrażenia
c. czy była to wina poszkodowanego zawodnika
d. czy była to wina poprzez stosowanie nielegalnej techniki
Jeśli nie został naruszony regulamin przez zawodnika, wygrywa on walkę z powodu przypadku kontuzjowanego zawodnika.
Jeżeli zaś wynik kontuzji był spowodowany naruszeniem regulaminu ,wygrywa zawodnik kontuzjowany w wyniku dyskwalifikacji przeciwnika.
Jeżeli lekarz nie dopuszcza do dalszej walki zawodnika kontuzjowanego , zawodnik wygrywa tę walkę lecz nie uczestniczy w dalszej rywalizacji.
► UWAGA :DO KAŻDEJ DEKORACJI ZAWODNICY WYCHODZĄ W STROJACH SPORTOWYCH.
Art. 20 Sędziowie .
1. Sędzia główny , sprawuje całościowy nadzór nad zawodami jest zwierzchnikiem wszystkich sędziów na danych zawodach.
2. Walkę prowadzi dwóch sędziów bocznych i jeden planszowy ( prowadzący ).
3. Sędzia prowadzący kontroluje stan planszy i obiektu akceptując je dla zawodów i jest odpowiedzialny za przestrzeganie reguł i przepisów, wskazuje zwycięzcę przez uniesienie swojej ręki w kierunku zwycięzcy.
4. Sędzia boczny kontroluje sprzęt i ubiór zawodników, sygnalizuje prowadzącemu wszelkie nieprawidłowości
5. Sędzia czasowy sygnalizuje początek i koniec rundy, zatrzymuje i wznawia czas walki.
6. Sędzia sekretarz notuje punkty, przewinienia, sygnalizuje przewagę techniczną oraz wyczerpanie limitu kar.
7. Sędziowie wydają komendy w języku polskim lub angielskim.
8. Sędzia główny może delegować kierownika planszy na którego sceduje część swoich obowiązków.
9. Sędzia Główny lub kierownik planszy może zmienić decyzję sędziego prowadzącego w
przypadku gdy pomyłka ma charakter :
a. nieprawidłowe sumowanie punktów w kartach.
b. jeśli sędzia dał punkt zawodnikowi który upadł lub zadał cios poza linią pola walki.
c. jeśli sędzia prowadzący przyznał punkt sam bez wskazania któregoś z pozostałych
sędziów.
d. jeśli nastąpił błąd sędziowski.
10. Jeśli zbyt często któryś z sędziów wskazuje że nic nie widział , Sędzia Główny ma prawo zmienić
takiego sędziego.
Art. 21 Rozgrywki drużynowe w formule point fighting .
1. W rozgrywkach drużynowych nie ma podziału na kategorie wagowe.
2. Jest tylko jedna runda trwająca dwie minuty lub trzy minuty. Kadeci młodsi 1x1.30 lub 1x2 min.
3. Nie ma dyskwalifikacji za wyjścia poza pole walki, po każdym wyjściu następuje odjęcie
punktu od sumy już zdobytych punktów . W przypadku mniejszej ilości punktów sumowanych
niż odjętych dodaje się punkty wygrywającym.
4. Jeżeli jeden z zawodników w wyniku zranienia, kontuzji nie jest zdolny by kontynuować walkę po
decyzji lekarza lub ratownika medycznego, wtedy przeciwny zespół otrzymuje 10 pkt dodatkowo … …do sumy posiadanych punktów.
5. Są dwie opcje do określenia zwycięskiej drużyny:
a. zespół z największą ilością zdobytych punktów
b. zespół z największą ilością wygranych walk indywidualnych.
6. Sędzia Główny zawodów decyduje o wyborze opcji w rywalizacji drużynowej.
7. Kobieta może walczyć tylko z kobietą przeciwnej drużyny.
8. Rywalizacja drużyn może odbywać się w następujących zespołach:
a. 4 zawodników ( 3 mężczyzn i 1 kobieta )
9. Wszyscy zawodnicy muszą być przygotowani do walki i przebywać w swoich narożnikach.
10. Przepisy walki i sprzęt jest taki sam jak w point fighting.
11. Zespoły muszą składać się z zawodników tego samego klubu.
13. Jeśli w drużynie składającej się z 4 zawodników lub w walkach o zdobycie największej
ilości punktów nastąpi remis ,zostanie wybrany jeden zawodnik z każdej drużyny
( decyzję podejmuje trener ) do dodatkowej rundy o zwycięstwo ( 1 runda 2 minuty ).
14. Jeżeli po skończonej dogrywce nadal będzie remis zawodnicy walczący w dodatkowej
rundzie toczą walkę do pierwszego prawidłowego (czystego) trafienia .
 1. Zespół może posiadać dwóch zawodników rezerwowych (jeden mężczyzna plus jedna kobieta ).
 2. Jeżeli drużyna nie jest kompletna nie może brać udziału w rywalizacji (dotyczy składy 3+1)
 3. Juniorzy, kadeci, starsi kadeci uczestniczą tylko w swoich kategoriach wiekowych
 4. Kolejność wyboru zawodnika do pierwszego pojedynku ustala się rzutem monety.
 5. zawodnicy drużyn czekają w swoich miejscach przygotowani do walki
 6. W drużynowych zawodach kadetów walki rozpoczyna się od najniższego zawodnika do najwyższego.
Jeżeli walki drużynowe odbywają się zagranicą składy drużyn mogą być następujące:
a. 4 zawodników ( 3 mężczyzn i 1 kobieta )
b. 5 zawodników ( 4 mężczyzn i 1 kobieta )
c. 5 zawodników ( 5 mężczyzn )
d. 3 zawodników ( 3 kobiety )
Art. 22 Grand champion.
1. W zawodach „ Grand champion” udział biorą tylko zwycięzcy poszczególnych kategorii wagowych.
2. W „ Grand champion” nie ma podziału na kategorie wagowe.
3. Czas walki to 1 x 3 minuty lub 1 x 2 minuty.
4. Zasady walki zgodne z regulaminem point fighting.
Art. 23 Lekarz zawodów, lub ratownik medyczny.
1. Przed rozpoczęciem zawodów lekarz lub ratownik medyczny potwierdza zdolność zawodników
do udziału w zawodach pieczątką i podpisem w protokole.
2. Podczas trwania zawodów lekarz lub ratownik medyczny jest obecny na sali w wyznaczonym miejscu
przez organizatora.
3. Organizator musi zapewnić dla lekarza lub ratownika medycznego dostęp do telefonu.
4. Lekarz lub ratownik medyczny zawodów musi być gotowy do natychmiastowej interwencji w razie
jakiegokolwiek uszkodzenia ciała zawodnika.
5. W przypadku kontuzji lub innych zdarzeń zagrażających zdrowiu zawodników sędzia
prowadzący walkę konsultuje się z lekarzem lub ratownikiem medycznym którego decyzja jest
ostateczna.
6. Lekarz lub ratownik medyczny podejmuje decyzję w czasie dwóch minut.
7. Lekarz lub ratownik medyczny musi mieć wystarczające wyposażenie i doświadczenie w udzielaniu
pomocy zawodnikom sportów walki.
Art. 24 Doping.
1. Stosowanie środków dopingujących pod każdą postacią jest zabronione.
2. Zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, sekundanci, sędziowie, obsługa zawodów zażywający
środki dopingujące, spożywający alkohol będą zdyskwalifikowani lub usunięci z zawodów.
3. Zawodnik który odmówi poddania się badaniom antydopingowym będzie zdyskwalifikowany.
Art. 25 Inne postanowienia.
1. W sprawach organizacyjnych nie ujętych w regulaminie decyzję w trakcie zawodów podejmuje
Sędzia Główny w porozumieniu z Delegatem Sportowym PZKB.
2. Sędzia Główny po zakończeniu zawodów sporządza komunikat końcowy zawodów.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie inne regulaminy PZKB.
4. Wszelkie kwestie sporne w trakcie trwania zawodów rozstrzyga Sędzia Główny zawodów w
porozumieniu z Delegatem Sportowym PZKB.
UWAGA :Wszyscy trenerzy, zawodnicy biorący udział w zawodach międzynarodowych muszą
zapoznać i dostosować się do regulaminów i przepisów obowiązujących WAKO.
05.12.2017 r.
Regulamin opracowano
………………………………………… ………………………………………….
Podpis Prezesa PZKB Podpis V-ce Prezesa PZKB
……………………………………………
Pieczęć PZKB
Regulamin wchodzi w życie z dniem …………….
WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Copyright 2014 - 2020 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL