Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY
Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
DuoLife

PARTNERZY

Licencje: formularz zgłoszeniowy

Licencje
Jednorazowe
Amatorskie
Egzaminator
Klubowe
Profi
Sędziowskie
Trenerskie
Ligowe

Rodzaj licencji

nowa
wznowienie

wczytaj dane


Dane egzaminatora

Imię:

Nazwisko:

Pesel:

Telefon:

E-mail:

Uwagi do zgłoszenia:

Stopień mistrzowski

Dane adresowe

Adres:
Kod:
Miejscowość:

Oświadczenia


Zobowiązuje się do przestrzegania statutu i regulaminów Polskiego Związku Kickboxingu oraz międzynarodowych organizacji sportowych, w których jest zrzeszony oraz podporządkowania się postanowieniom komisji dyscyplinarnej. Potwierdzam, iż wszystkie dane we wniosku są zgodne z prawdą.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w licencji dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań PZKb (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Ponadto oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO.
Wyrażam zgodę na doręczanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Copyright 2014 - 2021 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL