Gala DSF Kickboxing Challenge
Fundacja Mistrzom Sportu
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY
Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
DuoLife

PARTNERZY

Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów PZKb_Węgrów, 30.06.2018r.

14.06.2018
Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów PZKb_Węgrów, 30.06.2018r.
Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów PZKb_Węgrów, 30.06.2018r.

Szanowni Państwo,
Zarząd Polskiego Związku Kickboxingu zaprasza na Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów PZKB, który odbędzie się w dniu 30 czerwca 2018 w Węgrowie, ul. Żeromskiego 21 (Sala Konferencyjna, Hotel EVEREST) o godzinie 12.00.


Proponowany porządek obrad Walnego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Kickboxingu w dniu 30.06.2018 r.:

 1. Otwarcie Walnego Zjazdu przez Prezesa.
 2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej o prawomocności Zjazdu.
 6. Sprawozdanie Prezesa z działalności Związku za 2017 rok.
 7. Zatwierdzenie wyboru firmy audytorskiej.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok po przeprowadzonym audycie w Polskim Związku Kickboxingu.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Związku za 2017 rok.
 10. Dyskusja i wystąpienia zaproszonych gości.
 11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przyjęcie uchwał.
 12. Zamknięcie obrad Walnego Zjazdu Delegatów.

Wydawanie mandatów w godz. 11.00 – 12.00 w Sali Konferencyjnej, Hotel EVEREST Węgrów 07-100, ul. Żeromskiego 21.

Aby otrzymać mandat należy przedstawić:
a) - potwierdzone pieczęcią klubu ksero (lub ksero z oryginałem do wglądu) aktualnego dokumentu stwierdzającego posiadanie osobowości prawnej.
b) - potwierdzenie wyboru delegata na Walny Zjazd (wzór w załączeniu).

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie nazwiska Delegata Państwa Klubu na Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów PZKB na adres e:mail: biuro@pzkickboxing.pldo dnia 20 czerwca br. w celach organizacyjnych (przygotowanie Sali konferencyjnej, ilość posiłków)


Z poważaniem,
Piotr Siegoczyński
Prezes Polskiego Związku Kickboxingu

WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
Copyright 2014 - 2019 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL