Gala DSF Kickboxing Challenge
Fundacja Mistrzom Sportu
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY
Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
DuoLife

PARTNERZY

Seminarium Sędziowskie_27.01.2019 - Warszawa

07.01.2019
Seminarium Sędziowskie_27.01.2019 - Warszawa
Seminarium Sędziowskie_27.01.2019 - WarszawaPolski Związek Kickboxingu oraz Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego informuje, że dniu 27.01.2019 r. (niedziela) odbędzie się obowiązkowe Seminarium Sędziowskie z form planszowych i ringowych (amatorskich i zawodowych).

- Udział w seminarium jest wymogiem dla wszystkich sędziów zrzeszonych w PZKB w celu zweryfikowania, doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji sędziowskich zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz warunkiem powoływania do pracy w charakterze sędziego na wszelkie zawody sportowe pod patronatem PZKB.
- Seminarium jest również otwartą drogą dla wszystkich chętnych pragnących zdobyć kwalifikacje sędziowskie.

ZGŁOSZENIA NALEŻY WYSYŁAĆ DROGĄ „E-MAIL” NA ADRES biuro@pzkickboxing.pl W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 23.01.2019 R.
PO TYM CZASIE WSZELKIE ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

WARUNKI JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ ABY UCZESTNICZYĆ W SEMINARIUM SĘDZIOWSKIM TO:
1. Dobry stan zdrowia (zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze sędziego kickboxingu).
2. Oświadczenie o niekaralności ( druk otrzymany podczas seminarium – dla nowych kandydatów).
3. Opłata za seminarium w wysokości 100 zł.
4. Warunkiem zdobycia kwalifikacji sędziowskich jest ukończenie seminarium (część teoretyczna i praktyczna) z wynikiem pozytywnym.
5. Osoby które nie przybędą na seminarium a posiadają klasy (licencje) sędziowskie, jeśli nie usprawiedliwią wcześniej swojej nieobecności pisemnie będą w mniejszym stopniu brani pod uwagę do pracy w charakterze sędziego na zawody.

godziny
RING
PLANSZA
do 9.30
przyjazd uczestników kursu sędziowskiego
9.45 - 10.00
przedstawienie prowadzących omówienie przebiegu seminarium
10.00 - 11.30
Ogólne omówienie zasad, regulaminów wszystkich:
formy - planszowe, ringowe ( amatorskie i zawodowe)
11.40 - 14.00
Teoria szczegółowa
11.40 – 13.00 praktyka
13.00 – 14.00 teoria szczegółowa
14.00 - 14.45
PRZERWA OBIADOWA
15.00 - 16.30
praktyka plus teoria
EGZAMINY TEORETYCZNE: D, C , B, A
16.30 - 18.00
EGZAMINY TEORETYCZNE: D, C, B, A
Sprawdzenie testów podanie wyników
18.00 – 18.20
Podsumowanie seminarium
WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
Copyright 2014 - 2019 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL