Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY
Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
Voytex

PARTNERZY

Odwołana_Szczecińska Liga Kickboxingu_20.11.2021 - Szczecin

05.11.2021
Odwołana_Szczecińska Liga Kickboxingu_20.11.2021 - Szczecin
Odwołana_Szczecińska Liga Kickboxingu_20.11.2021 - Szczecin

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY SZCZECIŃSKIEJ LIGI KICKBOXINGU:

Termin: 20 listopad 2021
Miejsce: UKS High Kick Gym, pl. Kilińskiego 3, Szczecin


Ramowy program zawodów:
10:00 - 10:30 – waga i weryfikacja
10:30 - 11:00 – odprawa sędziów i trenerów
11:00 – oficjalne rozpoczęcie Ligi
11:15 - rozpoczęcie walk

Organizatorzy:
  • UKS High Kick Gym
  • Wojciech Stawicki, tel 796129017
Współorganizatorzy:
  • Gmina Miasto Szczecin
  • Patronat:
  • Polski Związek Kickboxingu
Partnerzy:
  • Health Hunters

ZGŁOSZENIA DO 16 LISTOPADA 2021!
Uzupełnioną tabelę zgłoszeniową należy wysyłać na adres highkickgym2019@gmail.com (tabela pod komunikatem w załączeniu)

Licencja jednorazowa 20zł dla zawodników niezrzeszonych w PZKB płatna na konto PZKB - http://pzkickboxing.pl/licencje/add

Dodatkowo, w dniu zawodów, prosi się o przedłożenie uzupełnionych dokumentów:

Konkurencje:
1. Kick Light - kadet młodszy, kadet starszy
2. K-1 junior młodszy, junior starszy, senior

Podział zawodników i zawodniczki na 3 klasy: A, B i C
Klasyfikacji zawodników do odpowiednich klas dokonuje organizator wraz z sędzią głównym, na podstawie przysłanego formularza zgłoszeniowego.

Klasa A
- zawodnik lub zawodniczka z kilkuletnim stażem treningowym min. 3 lata
- startujący na zawodach rangi : Mistrzostwa Polski i Puchar Polski gdzie stoczył min 10 walk w formułach ringowych
- mający na koncie występy w walkach zawodowych

Klasa B
- zawodnik lub zawodniczka z minimum rocznych stażem treningowym
- startujący na ligach i mający stoczonych minimum 3 walki
- startujący na Mistrzostwach Polski i Pucharach Polski bez sukcesów, gdzie stoczył przynajmniej 3 walki w formułach ringowych
- zawodnik z wieloletnim stażem treningowym mający na swoim koncie tytuły Mistrzostw Polski lub Puchary Polski w formach planszowych lecz nie startujący jeszcze w formułach ringowych

Klasa C
- zawodnik lub zawodniczka z maksymalnie rocznym stażem treningowym mający stoczone do 2 walk w formułach ringowych
- zawodnik lub zawodniczka z maksymalnie 2 letnim stażem treningowych lecz nie mający na swoim koncie żadnej walki w formułach ringowych
- startujący po raz pierwszy na lidze lub mający nie więcej niż 2 stoczone walki
- startujący na innych zawodach gdzie nie stoczył więcej niż 2 walki w formułach ringowych

REGULAMIN:
1. Turniej sportowy pod patronatem PZKB
2. Zawody będą odbywać się zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Kickboxingu.
3. Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie – lekarz sportowy- (książeczka sportowo-lekarska lub zaświadczenie o zdolności do startu w zawodach kickboxingu).
4. Ubezpieczenie zawodników po stronie klubu zgłaszającego.
5. Sprzęt ochronny do walki zgodny z regulaminem PZKB.

KATEGORIE WAGOWE I WIEKOWE:
Zgodne z regulaminem PZKB odpowiednio dla formuł Kick Light oraz K-1 Rules

Opłaty startowa: 40 zł

Nagrody:
Dyplomy, medale i nagrody rzeczowe dla zawodników wygrywających swoje walki

UWAGA!!! ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI!!!!
Wszyscy uczestnicy Ligi zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania następujących zasad:
1. zawodnicy korzystają z indywidualnego sprzętu sportowego określonego regulaminem PZKB
2. poddanie się w dniu wagi i walk pomiarowi temperatury ciała (zawodnicy, trenerzy, sędziowie, organizatorzy),
3. zawodnicy wchodzą w strefę walki w pełnym sprzęcie oraz dezynfekują go,
4. werdykt sędziowski odbywał się będzie w założonych rękawicach i można je zdjąć dopiero po opuszczeniu strefy walki,
5. w strefie walk przebywają tylko i wyłącznie sędziowie, obsługa zawodów, zawodnicy aktualnie rywalizujący i trenerzy,
6. wszystkie osoby w strefie walk (z wyjątkiem walczących zawodników i sędziego prowadzącego walkę) są zobowiązane do stosowania maseczek lub przyłbic,
7. zawodnicy po ogłoszonym werdykcie dziękują rywalowi oraz jego trenerom bezkontaktowo np. poprzez ukłon,
8. sędziowie prowadzący sędziują walki w rękawicach jednorazowych, które zmieniają po każdej walce lub je dezynfekują,
9. poza strefą walki, na terenie obiektu zawodnicy, trenerzy i sędziowie obowiązkowo przebywają w maseczkach lub zachowują dystans społeczny,
10. wszyscy uczestnicy zawodów (zawodnicy, trenerzy, sędziowie) zobowiązani są do złożenia oświadczenia covid
11. wszyscy uczestnicy zawodów dezynfekują ręce przed wejściem na teren obiektu
12. wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do innych dodatkowych zaleceń wydanych przez służby sanitarne, organizatora oraz sędziego głównego zawodów.

Prosimy wszystkich o rozsądek i przestrzeganie wszelkich zaleceń związanych ze stanem pandemii zwiększających bezpieczeństwo uczestników zawodów.

W każdej chwili w/w zalecenia mogą ulec aktualizacji.
WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Copyright 2014 - 2021 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL