Gala DSF Kickboxing Challenge
Fundacja Mistrzom Sportu
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY
Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
DuoLife

PARTNERZY

Uzupełniające seminarium sędziowskie_14.11.2015 - Warszawa

UZUPEŁNIAJĄCE SEMINARIUM SĘDZIOWSKIE

Polski Związek Kickboxingu
oraz
Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego

Zawiadamiają, że w związku z wielokrotnymi zmianami w przepisach światowych dotyczących regulaminów rywalizacji sportowej federacji WAKO, do której należymy oraz licznymi uwagami ze strony trenerów dotyczącej pracy sędziów podczas wszelkiego rodzaju zawodów Zarząd PZKB w porozumieniu z Przewodniczącym Wydziału Sędziowskiego informuje, iż w dniu 14.11.2015 r. w Warszawie zostanie przeprowadzone obowiązkowe uzupełniające seminarium sędziowskie oraz weryfikacja posiadanych licencji sędziowskich dla wszystkich sędziów zrzeszonych w Polskim Związku Kickboxingu.
W związku z powyższym powołano komisję w składzie: przewodniczący Gerard Zdziarski, członkowie komisji Ryszard Zawistowski, Krzysztof Kacperski, Janusz Wielgosz i Krzysztof Żychliński.
 • Udział w seminarium jest wymogiem wszystkich sędziów zrzeszonych w PZKB w celu zweryfikowania, doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji sędziowskich zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz warunkiem powoływania do pracy w charakterze sędziego na wszelkie zawody sportowe pod patronatem PZKB.
 • Seminarium jest również otwartą drogą dla wszystkich chętnych pragnących zdobyć kwalifikacje sędziowskie. - Poniesione koszty związane z uczestnictwem w seminarium są traktowane jako inwestycja w siebie.

WARUNKI JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ ABY UCZESTNICZYĆ W SEMINARIUM SĘDZIOWSKIM TO:
 1. Dobry stan zdrowia (zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze sędziego kickboxingu).
 2. Oświadczenie o niekaralności (druk otrzymany podczas seminarium – dla nowych kandydatów).
 3. Opłata za seminarium w wysokości 100 zł, zwolnieni z opłat są tylko sędziowie posiadający aktualne licencje międzynarodowe WAKO - klasy A.
 4. Warunkiem zdobycia kwalifikacji sędziowskich jest ukończenie seminarium część teoretyczna i praktyczna) z wynikiem pozytywnym.
 5. Osoby które nie przybędą na seminarium a posiadające klasy ( licencje ) sędziowskie, jeśli nie usprawiedliwią wcześniej swojej nieobecności pisemnie (pogrzeb, szkoła, wesele, egzaminy lub inne ważne powody) będą w mniejszym stopniu brani pod uwagę do pracy w charakterze sędziego na zawody.
 6. Osoby pragnące poprawić wyniki pierwszego kursu zwolnione są z opłaty.

PROGRAM SEMINARIUM
14.11.2015 ( sobota )
Adres:
02-321 Warszawa
ul. Kopińska 12/16

 • do godz. 9.00 przyjazd i rejestracja uczestników kursu sędziowskiego
 • godz. 9.20 - 9.30 przedstawienie prowadzących omówienie przebiegu seminarium
 • godz. 9.30 - 12.00 omówienie zasad regulaminów, egzaminów – dla wszystkich
 • godz. 12.00 - 14.00 szkolenie z zakresu SOI dla sędziów z klasami A, B
 • godz. 12.00 - 14.00 sędziowie z klasami C, D – egzaminy teoretyczne
 • godz. 14.30 - 15.00 przerwa obiadowa
 • godz. 15.00 - 16.00 egzamin teoretyczny sędziów z klasami A, B
 • godz. 16.00 – 17.00 egzamin praktyczny
 • - godz. 17.10 podsumowanie seminarium – zakończenie kursu sędziowskiego

Koszt kursu 100,00 zł kwota za podwyższenie kwalifikacji (licencji) obejmuje: szkolenie (teoretyczne i praktyczne), poczęstunek, obiad.

Wpłaty będą przyjmowane na miejscu w biurze PZKB (gotówka).
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10.11.2015 r. drogą e-mailową:biuro@pzkickboxing.pl.
Podział form na: PLANSZOWE, RINGOWE, MUAY THAI
POSIADANA LICENCJA
WYMOGI NA POSZCZEGÓLNE KLASY SĘDZIOWSKIE
ILOŚĆ PYTAŃ TEORETYCZNYCH
GRANICA BŁĘDÓW
CZAS EGZAMINU
D
Kandydat sędziowski ( ukończone seminarium z wynikiem pozytywnym ).
Po 6 - pytań
z każdej z trzech form
50 %
30 minut
C
Minimum 1 rok stażu sędziego klasy D
Po 8 - pytań
z każdej z trzech form
40 %
40 minut
B
Minimum 1 rok stażu sędziego klasy C
Po 10 - pytań
z każdej z trzech form
30 %
50 minut
A
3 lata stażu sędziego klasy B
Po 15 - pytań
z każdej z trzech form ( w tym 33 % pytań w języku angielskim )
20 %
70 minut

Przerwy między poszczególnymi zajęciami wynoszą 10 minut.

Opracował: Ryszard Zawistowski
Zatwierdził: v-ce Prezes Gerard Zdziarski
Zapytaj o ofertę

WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
Copyright 2014 - 2019 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL