Gala DSF Kickboxing Challenge
Fundacja Mistrzom Sportu
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY
Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
DuoLife

PARTNERZY

Kurs instruktora sportu_kwiecień 2016 - Kraków

Uwaga:
Na potrzeby kursu, na FB, została założona grupa dyskusyjna, której celem będzie bieżące i bezpośrednie informowanie kursantów o przebiegu kursu. Ułatwi to wszystkim szybką i bezpośrednią komunikację.

Link do grupy: https://www.facebook.com/groups/224449147912390/members
Osoby zainteresowane powinny podłączyć się indywidualnie. Dostępu do grupy udziela administrator strony.

Polski Związek Kickboxingu zaprasza chętnych na kurs instruktora sportu
SZKOLENIA PODSTAWOWEGO I REKREACJI RUCHOWEJ W DYSCYPLINIE KICKBOXING

 • Absolwenci kursu dostają uprawnienia zgodne z ustawą o sporcie oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
 • Uzyskują licencyjne uprawnienia PZKB do samodzielnego prowadzenia treningów i sekcji kickboxingu.
 • Osoba posiadająca ww. uprawnienia może współpracować przy projektach Unijnych lub regionalnych wymagających wykazanie przez instruktora uprawnień zawodowych.
 • Kurs jest ofertą - skierowaną do szerokiej grupy odbiorców pracujących w klubach fitness, siłowniach i oraz wszelkich obiektach kultury fizycznej.

Kurs prowadzony w systemie weekendowym - podzielony jest na trzy części: ogólną , specjalistyczną oraz praktyki.

Termin: (Jeśli nastąpi potrzeba oraz wola kursantów niewykluczone mogą być drobne zmiany terminów lub godzin zajęć.)
 • I 16 i 17 kwiecień
 • II 23 i 24 kwiecień część ogólna
 • III 30 kwiecień i 1 maj
 • IV 7 i 8 maj

W części ogólnej przewidziany jest jeden zjazd weekendowy.
Ponadto część ta jest wzbogacona samodzielną pracą domową zgodną z programem kursu.
Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci uczelni WF o kier. trenerskim oraz osoby posiadające już uprawnienia instruktorskie.

W części specjalistycznej przewidziane są trzy zjazdy weekendowe. W ramach których odbędą się są warsztaty praktyczne, wykłady, seminaria i ćwiczenia kontrolne.
Praktyki to samodzielna praca instruktorska (w sumie 20 godzin) w wybranym przez siebie klubie potwierdzona dziennikiem praktyk. Zaliczenie tych praktyk jest ostatnim warunkiem otrzymania legitymacji instruktorskiej.

Całość zakończona sesją egzaminacyjną.
Miejsce przeprowadzenia kursu: Kraków ul. Josepha Conrada 63

Kurs poprowadzą:
 • Licencjonowani trenerzy PZKb
 • część ogólna i teoretyczna - dr. Mateusz Nowak
 • niektóre bloki szkolenia poprowadzą sędzia oraz ratownik medyczny i lekarz.
 • merytoryczny nadzór - Tadeusz Duda
 • prowadzenie kursu - Tomasz Mamulski (600 231 261)
 • biuro PZKb (Marta Adamiecka - (tel. kontaktowy: 501 77 02 77) - nadzór nad przebiegiem przygotowań do kursu), Agnieszka Jędrasik- (tel. kontaktowy: 502 11 99 98) - obsługa administracyjna kursu
Wymogi formalne:
 • Trzeci stopień uczniowski kickboxingu (możliwość uzyskania podczas kursu)
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę jako instruktor sportu.
 • Dwa zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
 • Ostatnie świadectwo szkolne.
Scan dokumentów należy przesyłać na adres: biuro@pzkickboxing.pl

Cena kursu obejmująca całość tj. część specjalistyczną i ogólną wynosi: 1350 zł.
Cena kursu obejmująca tylko część specjalistyczną: 1100 zł.

Zmiana od dnia 12.04.2016.
Płatność należy uiścić przelewem na wskazany poniżej numer rachunku bankowego z dopiskiem: KURS INSTRUKTORA 2016 do dnia 15 kwietnia 2015 (wskazane potwierdzenie płatności scanem na adres: biuro@pzkickboxing.pl)


Konto bankowe do wpłat:
18 1020 1097 0000 7302 0173 3880
Dane posiadacza rachunku:
Polski Związek Kickboxingu
ul. Kopińska 12/16, 02-321 Warszawa


Zgłoszenia prosimy przesyłać na załączonym formularzu, do czasu wskazania linku do zgłoszeń w systemie SOI.

Adres e-mail do korespondencji: biuro@pzkickboxing.plZapytaj o ofertę

WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
Copyright 2014 - 2019 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL