Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY
Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
DuoLife

PARTNERZY

Kurs został odwołany_Kurs instruktorów sportu wyczynowego_25.06.-09.07.2016 - Zielona Góra

Kurs instruktorów sportu wyczynowego_25.06.-09.07.2016 - Zielona Góra
Uprzejmie informujemy o kolejnym szkoleniu organizowanym przez Polski Związek Kickboxingu.

Kurs instruktorów sportu wyczynowego w kickboxingu, dający absolwentom możliwość prowadzenia szkolenia sportowego wyczynowego oraz zakładania klubów sportowych.

Miejsce: Zielona Góra, ul. Botaniczna 75, Internat Zespołu Szkół Zawodowych PBO

Termin: 25.06. - 09.07.2016r.
  • 25 - 29.06.2016 - cześć ogólna
  • 30.06 - 09.07.2016 - część specjalistyczna

Przewidywany koszt kursu: 1.600 zł (min.16 uczestników), natomiast dla absolwentów AWF i trenerów oraz instruktorów uderzanych sportów walki 1200zł.
  • 400 zł część ogólna
  • 1200zł część specjalistyczna przy 16 uczestnikach.
Noclegi: (dla chętnych) w internacie w cenie 25 zł lub 30 zł (z łazienką w pokoju) za dzień rezerwują kursanci na tel: 68-3238803 lub: sochacka-zsz@o2.pl .
W internacie jest dostępna kuchnia, obok sklep spożywczy a obiady w cateringu 11-16 zł.
W budynku obok sala gimnastyczna.
Zgłoszenia należy składać e-mailem na adres: biuro@pzkickboxing.plzałączając formularz zgłoszeniowy (poniżej).
Oryginały bądź kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem należy przesyłać do w biura PZKB do 19.06.2016r.

Adres do korespondencji:
Polski Związek Kickboxingu
02-321 Warszawa
ul. Kopińska 12/16

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia:
1. Zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym pracę w charakterze instruktora sportu.
2. Kopia świadectwa szkoły średniej (zawodnicy utytułowani mogą wystąpić o dopuszczenie do kursu bez średniego wykształcenia).
3. Trzeci stopień uczniowski kickboxingu (można uzupełnić na kursie).
4. Zaliczkę w wys. 200 zł - konto PZKB do wpłat z dopiskiem "Szkolenie w Zielonej Górze"

Konto bankowe do wpłat:
18 1020 1097 0000 7302 0173 3880
Dane posiadacza rachunku:
Polski Związek Kickboxingu
ul. Kopińska 12/16, 02-321 Warszawa
5. Fotografię legitymacyjną - 3,5 x 4,5 cm
6. Dla ubiegających się o zwolnienie z części ogólnej kopię dyplomu AWF lub legitymacji instr. trenerskiej uderzanego sportu walki.
7. Podać PESEL, adres i e-mail.

Informacje dodatkowe:
Kandydaci otrzymają w postaci elektronicznej książkę 380 stron pt. Periodyzacja, Teoria i metodyka treningu (autorzy Tudor O.Bompa, G. Gregory Haff) zawierającą kompendium wiedzy potrzebnej instruktorowi sportu.

Dodatkowych informacji udziela Kierownik kursu: Tadeusz Duda tel: 604621704.

Zapraszamy do wzięcia udziału jeszcze przed planowanymi wakacjami lub urlopem.

Zapytaj o ofertę

WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Copyright 2014 - 2019 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL