Creative Green
DSF Kickboxing Challenge
Fundacja Mistrzom Sportu

GŁÓWNI PARTNERZY
Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters

PARTNERZY

Kurs Instruktora Sportu.

Polski Związek Kickboxingu zaprasza chętnych na kurs instruktora sportu
SZKOLENIA PODSTAWOWEGO I REKREACJI RUCHOWEJ W DYSCYPLINIE KICKBOXING

Kurs prowadzony w systemie weekendowym - podzielony jest na trzy części: ogólną , specjalistyczną oraz praktyki.

- soboty od godz. 12.00
- niedziele od 10.00
I. 04 i 05 - luty
II. 11 i 12 - luty
III. 18 i 19 - luty
IV. 25 i 26 - luty
Termin: (Jeśli nastąpi potrzeba oraz wola kursantów niewykluczone mogą być drobne zmiany terminów lub godzin zajęć.)

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci uczelni WF o kier. trenerskim oraz osoby posiadające już uprawnienia instruktorskie wydane przez związek sportowy danej dyscypliny.

W części specjalistycznej przewidziane są trzy zjazdy weekendowe. W ramach których odbędą się są warsztaty praktyczne, wykłady, seminaria i ćwiczenia kontrolne.
Praktyki to samodzielna praca instruktorska (w sumie 20 godzin) w wybranym przez siebie klubie potwierdzona dziennikiem praktyk. Zaliczenie tych praktyk jest ostatnim warunkiem otrzymania legitymacji instruktorskiej.

Całość zakończona sesją egzaminacyjną.
Miejsce przeprowadzenia kursu: Kraków ul. Josepha Conrada 63

Kurs poprowadzą:
 • Trenerzy Kadry PZKb
 • część ogólna i teoretyczna - dr. Mateusz Nowak
 • niektóre bloki szkolenia poprowadzą sędzia oraz ratownik medyczny i lekarz.
 • prowadzenie kursu- Tomasz Mamulski (600 231 261)
 • biuro PZKb (Marta Adamiecka - (tel. kontaktowy: 501 77 02 77)
 • nadzór nad przebiegiem przygotowań do kursu), Agnieszka Jędrasik- (tel. kontaktowy: 502 11 99 98) -
 • obsługa administracyjna kursu. biuro@pzkickboxing.pl biuro@pzkickboxing.pl
Wymogi formalne:
 • Trzeci stopień uczniowski kickboxingu (możliwość uzyskania podczas kursu)
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę jako instruktor sportu.
 • Dwa zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
 • Ostatnie świadectwo szkolne.
Scan dokumentów należy przesyłać na adres: biuro@pzkickboxing.pl

Cena kursu obejmująca całość tj. część specjalistyczną i ogólną wynosi: 1350 zł.
Cena kursu obejmująca tylko część specjalistyczną: 1100 zł.

Płatność należy uiścić przelewem na wskazany poniżej numer rachunku bankowego z dopiskiem: KURS INSTRUKTORA 2017 do dnia 31 stycznia 2017 (wskazane potwierdzenie płatności scanem na adres: biuro@pzkickboxing.pl)

Konto bankowe do wpłat:
18 1020 1097 0000 7302 0173 3880
Dane posiadacza rachunku:
Polski Związek Kickboxingu
ul. Kopińska 12/16, 02-321 Warszawa

Zgłoszenia prosimy przesyłać na załączonym formularzu, do czasu wskazania linku do zgłoszeń w systemie SOI.

Adres e-mail do korespondencji: biuro@pzkickboxing.pl

Uwaga:
Na potrzeby kursu, na FB, zostanie założona grupa dyskusyjna, której celem będzie bieżące i bezpośrednie informowanie kursantów o przebiegu kursu. Ułatwi to wszystkim szybką i bezpośrednią komunikację.

Link do grupy Facebook grupa kontaktowa dla uczestników
Osoby zainteresowane powinny dołączyć indywidualnie. Dostępu do grupy udziela administrator strony.

 • Absolwenci kursu dostają uprawnienia zgodne z ustawą o sporcie oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
 • Uzyskują licencyjne uprawnienia PZKB do samodzielnego prowadzenia treningów i sekcji kickboxingu.
 • Osoba posiadająca ww. uprawnienia może współpracować przy projektach Unijnych lub regionalnych wymagających wykazanie przez instruktora uprawnień zawodowych.
 • Kurs jest ofertą - skierowaną do szerokiej grupy odbiorców pracujących w klubach fitness, siłowniach i oraz wszelkich obiektach kultury fizycznej.
Zapytaj o ofertę

WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
Copyright 2014 - 2019 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL