Polski Związek Kickboxingu
reklama
reklama
reklama
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

reklama
reklama
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ


KONTAKT DOKUMENTY STOPNIE LICENCJE WYNIKI KADRA KLUBY KALENDARIUM AKTUALNOŚCI
Kurs Instruktora Sportu.
Oferty > Kursy i szkolenia

Polski Związek Kickboxingu zaprasza chętnych na kurs instruktora sportu
SZKOLENIA PODSTAWOWEGO I REKREACJI RUCHOWEJ W DYSCYPLINIE KICKBOXING

Kurs prowadzony w systemie weekendowym - podzielony jest na trzy części: ogólną , specjalistyczną oraz praktyki.

- soboty od godz. 12.00
- niedziele od 10.00
I. 04 i 05 - luty
II. 11 i 12 - luty
III. 18 i 19 - luty
IV. 25 i 26 - luty
Termin: (Jeśli nastąpi potrzeba oraz wola kursantów niewykluczone mogą być drobne zmiany terminów lub godzin zajęć.)

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci uczelni WF o kier. trenerskim oraz osoby posiadające już uprawnienia instruktorskie wydane przez związek sportowy danej dyscypliny.

W części specjalistycznej przewidziane są trzy zjazdy weekendowe. W ramach których odbędą się są warsztaty praktyczne, wykłady, seminaria i ćwiczenia kontrolne.
Praktyki to samodzielna praca instruktorska (w sumie 20 godzin) w wybranym przez siebie klubie potwierdzona dziennikiem praktyk. Zaliczenie tych praktyk jest ostatnim warunkiem otrzymania legitymacji instruktorskiej.

Całość zakończona sesją egzaminacyjną.
Miejsce przeprowadzenia kursu: Kraków ul. Josepha Conrada 63

Kurs poprowadzą:
 • Trenerzy Kadry PZKb
 • część ogólna i teoretyczna - dr. Mateusz Nowak
 • niektóre bloki szkolenia poprowadzą sędzia oraz ratownik medyczny i lekarz.
 • prowadzenie kursu- Tomasz Mamulski (600 231 261)
 • biuro PZKb (Marta Adamiecka - (tel. kontaktowy: 501 77 02 77)
 • nadzór nad przebiegiem przygotowań do kursu), Agnieszka Jędrasik- (tel. kontaktowy: 502 11 99 98) -
 • obsługa administracyjna kursu. biuro@pzkickboxing.pl biuro@pzkickboxing.pl
Wymogi formalne:
 • Trzeci stopień uczniowski kickboxingu (możliwość uzyskania podczas kursu)
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę jako instruktor sportu.
 • Dwa zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
 • Ostatnie świadectwo szkolne.
Scan dokumentów należy przesyłać na adres: biuro@pzkickboxing.pl

Cena kursu obejmująca całość tj. część specjalistyczną i ogólną wynosi: 1350 zł.
Cena kursu obejmująca tylko część specjalistyczną: 1100 zł.

Płatność należy uiścić przelewem na wskazany poniżej numer rachunku bankowego z dopiskiem: KURS INSTRUKTORA 2017 do dnia 31 stycznia 2017 (wskazane potwierdzenie płatności scanem na adres: biuro@pzkickboxing.pl)

Konto bankowe do wpłat:
18 1020 1097 0000 7302 0173 3880
Dane posiadacza rachunku:
Polski Związek Kickboxingu
ul. Kopińska 12/16, 02-321 Warszawa

Zgłoszenia prosimy przesyłać na załączonym formularzu, do czasu wskazania linku do zgłoszeń w systemie SOI.

Adres e-mail do korespondencji: biuro@pzkickboxing.pl

Uwaga:
Na potrzeby kursu, na FB, zostanie założona grupa dyskusyjna, której celem będzie bieżące i bezpośrednie informowanie kursantów o przebiegu kursu. Ułatwi to wszystkim szybką i bezpośrednią komunikację.

Link do grupy Facebook grupa kontaktowa dla uczestników
Osoby zainteresowane powinny dołączyć indywidualnie. Dostępu do grupy udziela administrator strony.

 • Absolwenci kursu dostają uprawnienia zgodne z ustawą o sporcie oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
 • Uzyskują licencyjne uprawnienia PZKB do samodzielnego prowadzenia treningów i sekcji kickboxingu.
 • Osoba posiadająca ww. uprawnienia może współpracować przy projektach Unijnych lub regionalnych wymagających wykazanie przez instruktora uprawnień zawodowych.
 • Kurs jest ofertą - skierowaną do szerokiej grupy odbiorców pracujących w klubach fitness, siłowniach i oraz wszelkich obiektach kultury fizycznej.
Zapytaj o ofertę

LICZNIK LICENCJI
2919

ZAWODOWE TYTUŁY
MISTRZA POLSKI

Reklama boczna
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
KURSY / SZKOLENIA
OBOZY I WYJAZDY

PATRONAT I WSPÓŁPRACA

System Obsługi Imprez
KICKBOXING K-1 RULES
POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU

Copyright 2017 Polski Związek Kickboxingu
Projekt i realizacja: upweb.pl