Gala DSF Kickboxing Challenge
Fundacja Mistrzom Sportu
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY
Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
DuoLife

PARTNERZY

Kurs Instruktorów Kickboxingu_od 5 sierpnia 2017 r. - Kraków

Kurs Instruktorów kickboxingu

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu sierpniu 2017r. Polski Związek Kickboxingu organizuje kurs Instruktorów Sportu w dyscyplinie Kickboxing.

Projekt ten jest autoryzowanym i jedynym sposobem uzyskania licencji trenerskich w ramach struktur Polskiego Związku Kickboxingu.

Kurs będzie prowadzony w systemie weekendowym - tematycznie podzielony jest na trzy części: ogólną,specjalistyczną oraz praktyki.

Proponowane terminy zjazdów weekendowych:
5 sierpnia (sobota) g. 12.00 i 6(sierpnia) niedziela g. 9.00
12 sierpnia (sobota) g. 12.00 i 13(sierpnia) niedziela g. 9.00
19 sierpnia (sobota) g. 12.00 i 20 (sierpnia) niedziela g. 9.00
26 sierpnia (sobota) g. 12.00 i 27(sierpnia) niedziela g. 9.00

W razie konieczności możliwym jest dodanie jeszcze jednego spotkania weekendowego.

Tzw. część ogólna kursu jest integralną częścią całości – oznacza to, że nie ma na nią osobnych zajęć dydaktycznych. Ponadto część ta jest wzbogacona samodzielną pracą domową (e-learning) zgodną z programem kursu.

Z egzaminu części ogólnej zwolnieni są tylko absolwenci uczelni WF o kierunku trenerskim oraz osoby posiadające już uprawnienia instruktorskie akceptowane przez PZKb, a więc wydane albo przez Min. Sportu albo przez Polskie Związki Sportowe.

W ramach zjazdów weekendowych przewidziane są warsztaty szkoleniowe, ćwiczenia praktyczne, wykłady, seminaria i zadania kontrolne.
Dużo czasu poświęcimy na sprawy dotyczących bezpieczeństwa, pierwszej pomocy oraz zapobiegania urazom.

Praktyki to samodzielna praca instruktorska (w sumie 30 godzin) w wybranym przez siebie klubie, potwierdzona dziennikiem praktyk.
Zaliczenie tych praktyk jest ostatnim warunkiem otrzymania legitymacji instruktorskiej.

Całość kursu zakończona będzie sesją egzaminacyjną.

Jeśli nastąpi potrzeba oraz wola kursantów niewykluczone mogą być drobne zmiany (korekty) terminów lub godzin zajęć.

Dla potrzeb lepszej komunikacji i utworzona została „grupa dyskusyjna” na FB do której przyłączenia się zachęcam, link poniżej:
https://www.facebook.com/groups/154144391795192/


Miejsce przeprowadzenia kursu:
31 – 357 Kraków ul. Josepha Conrada 63.
Klub sportowy http://sportywalki.krakow.pl/
Tomasz Mamulski, tel. 600 231 261

Kurs poprowadzą:
Licencjonowani trenerzy PZKb.
Część ogólna, teoretyczna - dr Mateusz Nowak, dr Krzysztof Wrześniewski, dr n med. Grzegorz Mańko.
Niektóre bloki szkolenia poprowadzą sędzia oraz ratownik medyczny i lekarz.
Koordynator projektu T. Mamulski (600 231 261)

Marta Czajka-Adamiecka - Kierownik Biura / Specjalista ds. Sportu
Agnieszka Jędrasik - Specjalista ds. Administracji (tel. kontaktowy: 502 11 99 98)
Alicja Smolińska – księgowa
e-mail: biuro@pzkickboxing.pl

Wymogi formalne:
1. Trzeci stopień uczniowski kickboxingu (możliwość uzyskania podczas kursu)
2. Zaświadczenie od lekarza ogólnego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie i uprawianiu sportu.
3. Dwa zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
4. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (zawodnicy posiadający znaczące osiągnięcia sportowe mogą być dopuszczeni przez PZKB bez tego wymogu)


Cena kursu obejmująca całość tj. część specjalistyczną i ogólną wynosi 1500 zł.
Cena kursu obejmująca tylko część specjalistyczną 1100 zł.
Zapytaj o ofertę

WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
Copyright 2014 - 2019 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL