Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY
Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
Voytex

PARTNERZY

Liga K1 Battle of Warriors_27.02.2021 - Kraków

Termin: 27.02.2021 - 27.02.2021
Lokalizacja: Kraków

Zgłoszenia

Liga K1 Battle of Warriors 27 luty 2021r
Liga pod patronatem PZKB

PILNE:
W związku z publikacją w dzienniku ustaw w dniu 11.02.2021 (poz. 267) rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustawienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, informujemy, że obecnie trenować i rywalizować w zawodach mogą WSZYSCY ZAWODNICY uczestniczący we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni związek sportowy.


Miejsce: Hala KS KORONA ul. Kalwaryjska 9-15 Kraków

W lidze mogą brać udział:
  • Juniorzy
  • Seniorzy
Walki na zasadach K1

Zgłoszenia do 25 luty 2021na e-mail:liga_k1@interia.pl (formularz zgłoszeniowy na poniżej)

Ważenie: 8:00 do 10:00
Odprawa sędziów i trenerów: 10:00-10:30
Rozpoczęcie walk: 11:00

Zawodnicy będą podzieleni na trzy klasy:

Podział zawodników i zawodniczki na 3 klasy: A, B i C
Klasyfikacji zawodników do odpowiednich klas dokonuje organizator wraz ze sędzią głównym,
na podstawie przysłanego i odpowiednio wypełnionego zgłoszenia zawodnika.

Klasa A
- zawodnik lub zawodniczka z kilkuletnim stażem treningowym min.3
- startujący na zawodach rangi : Mistrzostwa Polski i Puchar Polski gdzie stoczył min 10 walk w formułach ringowych
- mający na koncie występy w walkach zawodowych

Klasa B
- zawodnik lub zawodniczka z minimum rocznych stażem treningowym
- startujący na ligach i mający stoczonych minimum 3 walki
- startujący na Mistrzostwach Polski i Pucharach Polski bez sukcesów, gdzie stoczył przynajmniej 3 walki w formułach ringowych
- zawodnik z wieloletnim stażem treningowym mający na swoim koncie tytuły Mistrzostw Polski lub Puchary Polski w formach lightowych lecz nie startujący jeszcze w formułach ringowych

Klasa C
- zawodnik lub zawodniczka z maksymalnie rocznym stażem treningowym mający stoczone do 2 walk w formułach ringowych
- zawodnik lub zawodniczka z maksymalnie 2 letnim stażem treningowych lecz nie mający na swoim koncie żadnej walki w formułach ringowych
- startujący po raz pierwszy na lidze lub mający nie więcej niż 2 stoczone walki
- startujący na innych zawodach gdzie nie stoczył więcej niż 2 walki w formułach ringowych

Formularz Zgłoszeniowy
Imię i Nazwisko- …………..
data urodzenia – dd/mm/rrrr ( np. 28/10/2001 )
kategoria wagowa zawodnika według regulaminu PZKB formuła K1 Rules - …….kg
staż treningowy -……….. ( np. 2 lata ; 1,5 roku... )
ilość walk w formułach ringowych - …..
ilość walk w formułach lightowych/ planszowych - …..
ilość walk w innych sportach walki -…... ( np. MMA, Muay Thay, Boks , Karate, Taekwondo)
Aktywna licencja zawodnicza PZKB – TAK / NIE
nr tel kontaktowy - …………….
Nazwa Klubu- ………...
Imię i Nazwisko trenera- ……………..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kategorie wagowe:
Junior starszy, Senior
Mężczyźni
-51 kg, -54 kg, -57 kg, -60 kg, -63.5 kg, -67 kg, -71 kg, -75 kg, -81 kg, -86 kg, -91 kg,+91 kg
Kobiety
-48 kg, -52 kg,-56 kg, -60 kg, -65 kg, -70 kg, +70 kg
Junior młodszy
Mężczyźni
-42 kg, -45 kg, -48 kg, -51 kg, -54 kg, -57 kg, -60 kg, -63,5 kg, -67 kg, -71 kg, -75 kg, -81 kg, +81 kg
Kobiety
-36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -56 kg, -60 kg, +60 kg

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać:
- ważne badania lekarskie zezwalające na branie udział w zawodach kick-boxingu
- ubezpieczenie NW na czas trwania ligi
- ważną licencje PZKB
- zawodnicy niezrzeszeni w PZKB będą mogli wykupić licencje jednorazową - 20zł - http://pzkickboxing.pl/licencje/add
Osoby niepełnoletnie, obowiązkowo muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna.

Ze względu na pandemię każdy używa swojego sprzętu.
Sprzęt według przepisów PZKB.

LIGA będzie zabezpieczona przez ratowników medycznych i karetkę.

Nagrody:
Dla wszystkich uczestników pamiątkowe dyplomy
Dla zwycięzców walk puchary
Puchary i nagrody rzeczowe dla:
- Wyróżniający się zawodnik
- Wyróżniająca się zawodniczka
- Najlepsza walka
- Najlepszy Klub

Startowe: 50 zł

Organizator: SZOPA Fight Team
Agnieszka Kurska
Rafał Szopa

Kontakt do organizatora:
Rafał Szopa
504 359 730
liga_k1@interia.pl
Wszyscy uczestnicy Ligi zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania następujących zasad:
1. zawodnicy korzystają z indywidualnego sprzętu sportowego określonego regulaminem PZKB
2. poddanie się w dniu wagi i walk pomiarowi temperatury ciała (zawodnicy, trenerzy, sędziowie, organizatorzy),
3. zawodnicy wchodzą w strefę walki w pełnym sprzęcie oraz dezynfekują go,
4. werdykt sędziowski odbywał się będzie w założonych rękawicach i można je zdjąć dopiero po opuszczeniu strefy walki,
5. w strefie walk przebywają tylko i wyłącznie sędziowie, obsługa zawodów, zawodnicy aktualnie rywalizujący i trenerzy,
6. wszystkie osoby w strefie walk (z wyjątkiem walczących zawodników i sędziego prowadzącego walkę) są zobowiązane do stosowania maseczek lub przyłbic,
7. zawodnicy po ogłoszonym werdykcie dziękują rywalowi oraz jego trenerom bezkontaktowo np. poprzez ukłon,
8. sędziowie prowadzący sędziują walki w rękawicach jednorazowych, które zmieniają po każdej walce lub je dezynfekują,
9. poza strefą walki, na terenie obiektu zawodnicy, trenerzy i sędziowie obowiązkowo przebywają w maseczkach lub zachowują dystans społeczny,
10. wszyscy uczestnicy zawodów (zawodnicy, trenerzy, sędziowie) zobowiązani są do złożenia oświadczenia covid
11. wszyscy uczestnicy zawodów dezynfekują ręce przed wejściem na teren obiektu
12. wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do innych dodatkowych zaleceń wydanych przez służby sanitarne, organizatora oraz sędziego głównego zawodów.
Prosimy wszystkich o rozsądek i przestrzeganie wszelkich zaleceń związanych ze stanem pandemii zwiększających bezpieczeństwo uczestników zawodów.


WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Copyright 2014 - 2022 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL