Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY
Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
Voytex

PARTNERZY

Komunikat Zarządu PZKb w sprawie działalności wszelkich podmiotów w sporcie Kickboxing poza strukturami Związku

Warszawa, 06 listopada 2017 r.

KOMUNIKAT
Polskiego Związku Kickboxingu

Szanowni Państwo,
W związku z licznymi zapytaniami od władz samorządowych a także osób prywatnych skierowanych do Polskiego Związku Kickboxingu dotyczących sportu Kickboxingu i jego zasad funkcjonowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyjaśniamy co następuje:

1. Polski Związek Kickboxingu zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r o Sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 t.j. z dnia 2017.07.31), dalej ustawa o Sporcie jest jedyną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organizacją oficjalnie działającą w sporcie Kickboxing.
2. Polski Związek Kickboxingu jest jedyną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organizacją działającą w spocie Kickboxing uznaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Komitet Olimpijski.
3. Polski Związek Kickboxingu na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o Sporcie posiada wyłączne prawo do organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w sporcie Kickboxing.
4. Polski Związek Kickboxingu na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o Sporcie posiada wyłączne prawo do ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym w sporcie Kickboxing, z wyjątkiem reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie.
5. Polski Związek Kickboxingu na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 3 posiada wyłączne prawo do powoływania Kadry Narodowej w sporcie Kickboxing oraz przygotowania jej do Mistrzostw Świata oraz Mistrzostw Europy.
6. Polski Związek Kickboxingu na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 4 ustawy o Sporcie posiada wyłączne prawo do reprezentowania sportu Kickboxing w międzynarodowych organizacjach sportowych.
7. Polski Związek Kickboxingu uznaje i respektuje reguły, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1051). Polska Agencja Antydopingowa ma wyłączne prawo do realizacji tych reguł.

W związku z powyższym, odpowiadając na wszystkie dotychczas skierowane do biura Związku pytania a odnoszące się do wszelkich aktywności innych podmiotów w sporcie Kickboxing poza strukturami Polskiego Związku Kickboxingu pragniemy wyjaśnić, że Polski Związek Kickboxingu w żaden sposób nie autoryzuje tego typu działań, nie bierze także żadnej odpowiedzialności za organizację, bezpieczeństwo oraz sposób przeprowadzania treningów i zawodów żadnych podmiotów działających poza strukturami PZKB.

Dlatego też podmioty, które działają poza uznanym przez Ministerstwo sportem Kickboxing a nie będąc członkami Polskiego Związku Kickboxingu nie mogą być uznane za oficjalne. Wszystkie tego rodzaju działania są inicjatywami poza ustawowymi a uzyskane w ten sposób tytuły sportowe, stopnie sportowe etc. nie posiadają żadnej rangi sportowej uznawanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Związek Kickboxingu.

Zarząd Polskiego Związku Kickboxingu
Załączone pliki
msword
Komunikat_PZKB_inne_federacje.doc
24.11.2017

WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Centralny Ośrodek Sportu
Copyright 2014 - 2023 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL