Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY
Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
DuoLife

PARTNERZY

Uchwała nr 30/ 2018 z dn. 01.07.2018_w sprawie faktur i płatności.

Uchwała nr30/ 2018
Zarządu Polskiego Związku Kickboxingu
z dnia 01.07.2018 r.

Zarząd Polskiego Związku Kickboxingu podejmuje uchwałę o następującej treści:

Zarząd PZKB w celu usprawnienia pracy i dostosowania jej do wymogów nowego oprogramowania podjął decyzję w sprawie faktur i płatności.

1. Faktura wystawiana jest do każdej wpłaty za licencję klubową w terminiedo 15 dnia następnego miesiąca od wpływu środków na rachunek bankowy PZKB. Wpłaty należy dokonywać z rachunku bankowego klubu/stowarzyszenia.
2. Faktura do pozostałych wpłat wystawiana jest na żądanie wpłacającego.
Żądanie wystawienia faktury należy zgłosić wraz ze wpłatą dokonując wpisu wprzelewie podając numer NIP na kogo ma być wystawiona faktura lub e-mailw terminie 7 dni po dokonanej wpłacie.
Po tym terminie dane będą przeniesione do modułu księgowego, co zablokuje możliwość wystawiania faktury do wcześniejszych wpłat.
3. Przelewy na rachunek PZKB należy dokonywać osobno za każdy rodzaj wpłat wg poniższego podziału z dopiskiem kogo dotyczy, jaki numer licencji, jakiej imprezy dotyczy,… :
- licencja klubowa
- licencja zawodnika
- licencja trenera instruktora
- licencja sędziego
- licencja egzaminatora
- licencja zawodowa Profi
- opłata za weryfikację stopni
- opłata za zmianę barw klubowych
- przeprowadzony egzamin 100% protokołu nr …
- przeprowadzony egzamin 60% protokołu nr …, NIP, nazwa wystawcy faktury (często wpłaca osoba z konta prywatnego, a fakturę wystawia przedsiębiorca i trudno jest połączyć wpłacającego z wystawcą faktury)
- opłata startowa …..
- seminarium sędziowskie
- kurs instruktora
-opłata za pas mistrzowski
- opłata za czarny pas
- opłata za książeczki sportowo-lekarskie
- opłata za strój sportowy
- dopłata do imprezy (jaka ….)
- wpłaty pozostałe, dotyczy …..
WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Copyright 2014 - 2020 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL