Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY
Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
DuoLife

PARTNERZY

Regulamin Oriental Rules

DEFINICJA

Oriental Rules jest formą walki ciągłej, podczas której techniki bokserskie, kopnięcia, uderzenia łokciami i kolanami wykonywane są z pełną siłą w dozwolone miejsca. Dozwolone są rzuty i obalenia, dozwolony jest klincz i ściąganie głowy przeciwnika zadając jednocześnie wszystkie dozwolone techniki. Klinczowanie może trwać dopóki chociaż jeden klinczujący jest aktywny. Walki toczone są tylko na ringu o ściśle określonych parametrach.

Art. 1 RING
1.1 Walki odbywają się na ringu o powierzchni kwadratowej. Najmniejszy obszar ringu powinien wynosić 490cm X 490cm, a największy 730cm X 730cm mierzonym w kwadracie utworzonym przez liny.
1.2 Olinowanie ringu stanowią cztery liny o średnicy od 3 do 5cm przeciągnięte na wysokości 40, 70, 100 i 130cm. Liny powinny być opięte miękkim materiałem, silnie naciągnięte i przymocowane do czterech odpowiednio zabezpieczonych narożników. Liny powinny być złączone po każdej stronie dwoma prostopadłymi poprzeczkami z miękkiego materiału.
1.3 Podłoga ringu powinna być mocna, równa i występować poza liny co najmniej 50 cm z każdej strony. Musi być wyłożona masą gąbczastą o grubości 2 – 4 cm i pokryta mocno naciągnięta tkaniną.
1.4 Przy dwóch narożnikach leżących po przekątnej oraz w narożniku neutralnym powinny być ustawione stopnie ułatwiające wejście i zejście.
1.5 Czerwony narożnik powinien znajdować się po lewej stronie od stolika sędziego głównego.
1.6 Ring powinien być ustawiony w bezpiecznej odległości od ściany i innych przeszkód. Ściany znajdujące się blisko ringu powinny być zabezpieczone miękkimi materiałami.

Art. 2 WYPOSAŻENIE RINGU
2.1 Ring musi być wyposażony w następujące rzeczy:
2.1.1 Po dwa krzesła w narożnikach (czerwonym i niebieskim) dla sekundantów.
2.1.2 Stół i krzesła dla komisji sędziowskiej.
2.1.3 Karty punktowe.
2.1.4 Dwa stopery, dzwonek lub gong.
2.1.5 Karetka pogotowia ratunkowegoprzed halą zawodów.
2.1.6 Zestaw mikrofon – wzmacniacz.
2.1.7 Zestaw pierwszej pomocy.
2.1.8 Nosze.
Art. 3 RĘKAWICE
3.1 Rękawice powinny być dostarczone przez organizatora zawodów.
3.2 Rękawice dla obydwu zawodników muszą być tej samej marki i tego samego modelu.
3.3 Kolor rękawic dla zawodników musi odpowiadać kolorowi ich narożnika. Dla narożnika czerwonego rękawice koloru - czerwonego, a dla narożnika niebieskiego - niebieskie
3.4 Rękawice muszą być zatwierdzone przez sędziego głównego.
3.5 Zawodnicy mogą używać własnych rękawic, jeżeli są tej samej marki i tego samego modelu co rękawice dostarczone przez organizatora i zatwierdzi je sędzia główny.
3.6 Zawodnicy używają rękawic o wadze 10 uncji (284 gram).
3.7 Rękawice przed wejściem zawodnika do ringu muszą być sprawdzone przez sędziego.

Art. 4 BANDAŻE
4.1 Do owijania dłoni zawodnika dopuszczalne jest używanie standardowych taśm ochronnych do sportów walki.
4.1.1 Taśma ochronna służąca do owinięcia jednej dłoni musi składać się z jednego kawałka
4.1.2 Taśma ochronna musi mieć maksymalnie 4 metry długości i 5 cm szerokości. Może być fabrycznie zakończona rzepem.
4.1.3 Całkowicie zakazane jest używanie wszelkiego rodzaju przylepców oraz elementów twardych do ochrony dłoni.
4.2 Przed założeniem rękawic bandaże powinny być sprawdzone i zatwierdzone przez sędziego.

Art. 5 STROJE
5.1 Spodenki
5.1.1 Zawodnicy muszą ubrać spodenki o nogawkach do połowy uda w kolorze odpowiadającym kolorowi narożnika. Zawodnik w narożniku czerwonym powinien mieć spodenki czerwone, a w narożniku niebieskim, niebieskie.
5.1.2 Niedopuszczalne są inne typy spodenek np.: do MMA, K1, Boksu.
5.2 Paznokcie zawodnika muszą być krótko i równo obcięte.
5.3 Zawodnicymogą założyć na ramiona jedną lub dwie przepaski (Prajat).
5.4 Zawodnicy muszą mieć założony ochraniacz krocza wykonany z metalu.
5.5 Zawodnicy muszą założyć ochraniacz na zęby.
5.6 Zabrania się noszenia ozdób podczas walki (łańcuszki, naszyjniki i inna biżuteria).
5.7 Zawodniczki muszą mieć ubrane krótkie spodenki do połowy uda i koszulkę bez rękawów, muszą założyć ochraniacz na biust, nie mogą nosić: siatek na włosy, nakryć głowy oraz spinek lub wsuwek do włosów, muszą założyć ochraniacz chroniący krocze.
5.8 Używanie sprzętu ochronnego dostosowane jest do rywalizacji w poszczególnych kategoriach wiekowych.
5.9 Kaski ochronne głowy, ochraniacze goleni, ochraniacze łokci, ochraniacze kolan muszą być dostarczone przez organizatora zawodów i zatwierdzone przez sędziego głównego.
5.10 Zawodnicy mogą używać własny sprzęt ochronny, jeżeli jest tej samej marki i tego samego modelu co sprzęt dostarczony przez organizatora i zatwierdzi go sędzia główny.
5.11 Sędzia ringowy nie pozwala uczestniczyć w walce zawodnikowi ubranemu niewłaściwie. W przypadku gdy ubranie lub sprzęt zawodnika przemieszczą się sędzia ringowy przerywa walkę w celu ich poprawienia.

Art. 6 BADANIA LEKARSKIE I WAŻENIE ZAWODNIKÓW
6.1 Ważenie zawodników musi odbywać się co najmniej dwie godziny przed pierwszą walką.
6.2 Podczas ważenia musi być obecnych co najmniej dwóch członków komisji sędziowskiej.
6.3 Nie ma tolerancji wagowej dla zawodników i zawodniczek.
6.4 W przypadku zawodów o charakterze turniejowym trwającym dłużej niż jedendzień kategoria wagowa zawodnika zostaje ustalona podczas ważenia w pierwszym dniu. Zawodnik musi być ważony w każdym dniu, w którym bierze udział w walce. Jego waga musi się mieścić za każdym razem w kategorii wagowej ustalonej pierwszego dnia.
6.5 Ważenie zawodnika może odbywać się tylko raz dziennie. Uzyskana waga podczas takiego ważenia jest ostateczna.
6.6 Na oficjalną wagę zawodnik stawia się z ważną książeczką sportowo –lekarską lub zaświadczeniem lekarskim o dopuszczeniu do rywalizacji pełno-kontaktowej i, wypełnioną deklaracją zawodniczą, aktualnym ubezpieczeniem NNW.
6.7 Zawodnik może się ważyć jedynie w spodenkach a zawodniczka w stroju kąpielowym.
6.8 Badania lekarskie dla zawodników formuły oriental rules muszą być wykonane w przychodni sportowo-lekarskiej. Ważność ich potwierdzają: pieczątka imienna lekarza medycyny sportowej i nagłówkowa przychodni sportowo – lekarskiej. Nieczytelne, przekreślone lub poprawione daty i podpisy uniemożliwiają start w zawodach. Badania ważne są przez 6 miesięcy.
6.9 Zawodnik może startować tylko w jednej kategorii wagowej.
6.10 Legalizowane urządzenia do ważenia dostarcza organizator zawodów.

Art. 7 RUNDY
7.1 Walka w konkurencji seniorów trwa 3 trzyminutowe rundy przedzielone jednominutowymi przerwami.
7.2 Walka w konkurencji seniorek, juniorów, juniorek trwa 3 dwu minutowe rundy przedzielone jedno minutowymi przerwami .
7.3 Każde oficjalne zatrzymanie walki w celu ostrzeżenia, odjęcia punktu, poprawy ubioru lub ochraniaczy nie jest wliczane w czas walki.

Art. 8 LIMITY WIEKOWE
8.1 Zawodnicy podzieleni są na grupy wiekowe:
8.1.1 Juniorzy i juniorki 16 – 18 lat. (skończone 16 lat do dnia 18 urodzin)
8.1.2 Seniorzy i seniorki 18 – 39 lat.(skończone 18 lat do dnia 39 urodzin)
8.2 Zawodnicy mogą startować jedynie w swoich grupach wiekowych.
8.3 Różnice regulaminowe dla poszczególnych limitów wiekowych.

JUNIOR
8.5Zawodnicy muszą założyć miękkie ochraniacze stopa-goleń, ochraniacze na łokcie, ochraniacze na kolana oraz kask ochronny na głowę. Zabrania się stosowania wazeliny, tłuszczu i substancji ziołowych na ciele zawodnika.
SENIOR
8.6Zawodnicy muszą założyć miękkie ochraniacze stopa-goleń, ochraniacze na łokcie oraz kask ochronny na głowę Zabrania się stosowania wazeliny, tłuszczu i substancji ziołowych na ciele zawodnika.

Art. 9 KATEGORIE WAGOWE
Juniorzy
Seniorzy
Kobiety
do 51 kg
do 57 kg
do 51 kg
powyżej 51 kg do 54 kg
powyżej 57 kg do 60 kg
powyżej 51 kg do 54 kg
powyżej 54 kg do 57 kg
powyżej 60 kg do 63,5 kg
powyżej 54 kg do 57 kg
powyżej 57 kg do 60 kg
powyżej 63,5 kg do 67 kg
powyżej 57 kg do 60 kg
powyżej 60 kg do 63,5 kg
powyżej 67 kg do 71 kg
powyżej 60 kg do 63,5 kg
powyżej 63,5 kg do 67 kg
powyżej 71 kg do 75 kg
powyżej 63,5 kg do 67 kg
powyżej 67 kg do 71 kg
powyżej 75 kg do 81 kg
powyżej 67 kg do 71 kg
powyżej 71 kg do 75 kg
powyżej 81 kg do 86 kg
powyżej 71 kg do 75 kg
powyżej 75 kg do 81 kg
powyżej 86 kg do 91 kg
powyżej 75 kg
powyżej 81kg
powyżej 91 kg


Art. 10 SEKUNDANCI
10.1 Każdy zawodnik może mieć dwóch sekundantów (jednego sekundanta, jednego asystenta)
10.2 W trakcie przerwy wyłącznie sekundant i jego asystent mogą wejść na podłogę ringu, lecz tylko jeden może wejść na powierzchnię walki (ograniczoną linami). Muszą nosić strój sportowy.
10.3 Podczas walki żaden z nich nie może przebywać w obrębie krawędzi ringu. Przed rozpoczęciem każdej rundy muszą usunąć z powierzchni ringu stołek, ręcznik, wiaderko jak również wytrzeć powierzchnię ringu tak, aby była sucha.
10.4 W trakcie wykonywania swoich obowiązków sekundant musi mieć gotowy ręcznik lub gąbkę. Sekundant może występować w imieniu swojego zawodnika, gdy widzi że jest on zdeklasowany lub otrzymuje zbyt dużo uderzeń. Wrzuca on wtedy ręcznik lub gąbkę do ringu by przerwać walkę. Nie może tego zrobić w momencie odliczania prowadzonego przez sędziego ringowego.
10.5 Sekundantom nie wolno dawać rad lub ośmielać ich zawodnika w trakcie walki. Złamanie tej zasady może skutkować ostrzeżeniami, a w konsekwencji do zawieszenia ich w obowiązkach oraz do dyskwalifikacji zawodnika.

Art. 11 SĘDZIOWIE RINGOWI I PUNKTOWI
11.1 Do sędziowania zawodów oriental rules uprawnieni są tylko i wyłącznie sędziowie, którzy ukończyli kurs sędziowski formuły oriental rules, zdali pozytywnie egzamin teoretyczny i praktyczny..
11.2 Obsada sędziowska zawodów powinna składać się z: Sędziego głównego, Sędziego ringowego, przynajmniej trzech Sędziów punktowych, jednego Sędziego czasowego oraz Sekretarza i Spikera zawodów. Obsada funkcji Sekretarza i Spikera zawodów należy do obowiązków organizatora zawodów.
11.3 Sędziowie ringowi i punktowi nie mogą występować w charakterze menadżerów drużyn, trenerów lub sekundantów w trakcie trwania tych zawodów.
11.4. W uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się możliwość łączenia funkcji Sędziego punktowego i czasowego. Decyzję tę podejmuje Sędzia główny zawodów, fakt ten musi być odnotowany w protokole zawodów.
11.5 Funkcja Sędziego wagowego może być łączona z funkcją Sędziego głównego, punktowego, ringowego i czasowego.
11.6Organizatorzy zobowiązani są do pokrycia kosztów podróży, zakwaterowania, diet oraz wynagrodzeń dla sędziów i (Delegata Sportowego PZKB)
11.7 Oficjalnym strojem sędziowskim są czarne spodnie (garniturowe), czarna koszula z krótkim rękawem lekkie czarne obuwie sportowe, rękawiczki jednorazowe. Zamiast koszuli dozwolona jest koszulka polo.

Art. 12 SĘDZIA GŁÓWNY
12.1 Obowiązki Sędziego Głównego.
12.1.1 Rozdzielenie obowiązków między poszczególnych sędziów podczas zawodów
12.1.2 Kontrola poprawności pracy oraz przestrzegania regulaminów przez poszczególnych sędziów.
12.1.3 Kontrola kart punktowych i prawidłowości punktacji.
12.1.4 Jeśli któryś sędzia wykonuje swoje obowiązki niewłaściwie, nieskutecznie lub narusza regulaminy Sędzia Główny powinien pouczyć go. Gdy uwagi są nieskuteczne powinien odsunąć takiego sędziego od pełnionychobowiązków (i jeżeli jest możliwość to zastąpić go inną uprawnioną osobą do sędziowania).
12.1.5 W zawodach niższej rangi Sędzia główny może łączyć tą funkcję z funkcją Sędziego ringowego, punktowego lub spikera.

Art. 13 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA SĘDZIEGO RINGOWEGO
13.1 Najważniejszym obowiązkiem Sędziego ringowego jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa zawodnikom w trakcie walki w oparciu o obowiązujący regulamin.
13.2 Sędzia ringowy musi bezwzględnie przestrzegać przepisów oraz sędziować bezstronnie i sprawiedliwie.
13.3 Kontrolować walkę przez cały czas jej trwania.
13.4 Chronić słabszego zawodnika przed nadmiernymi urazami.
13.5 Sędzia ringowy ma obowiązek przed każdą walką sprawdzić strój i wyposażenie zawodników.
13.6 Sędzia ringowy ma obowiązek sprawdzenia przed każdą walką stanu ringu, a przed każdą kolejną rundą sprawdzić czy na ringu nie znajdują się przedmioty nie będące na wyposażeniu ringu (ring ma być „wolny”) oraz czy podłoga ringu jest sucha i nie stwarza zagrożenia dla walczących zawodników.
13.7 Sędzia ringowy ma obowiązek dopilnować by zawodnicy przed rozpoczęciem walki oraz po ostatniej rundzie podali sobie ręce. Zawodnicy powinni w sportowym geście stuknąć się rękawicami pokazując tym samym, że walka odbywa się w sportowym i przyjacielskim duchu i jest zgodna z przepisami.
13.8 Sędzia ringowy ma obowiązek poinformować zawodników o ilości rund w walce i obowiązującym regulaminie oraz słownego poinformowania zawodników o numerze rozpoczynającej się rundy.
13.9 Sędzia ringowy daje znak do rozpoczęcia i zakończenia walki.
13.10 Sędzia ringowy korzysta z następujących komend (na zawodach krajowych komendy wydawane są w języku polskim lub angielskim):
13.10.1 STOP zatrzymanie walki.
13.10.2 FIGHT rozpoczęcie walki.
13.10.3 BREAK rozdzielenie zawodników po klinczu. Komenda ta nakazuje zawodnikom odstąpienie od siebie i ponowne rozpoczęcie walki po komendzie FIGHT.
13.11 Sędzia ringowy ma obowiązek upomnieć zawodnika gdy ten łamie przepisy. Powinien natychmiast, przerwać walkę i odpowiednim sygnałem lub gestem wskazać faul zawodnika. Upomnienie musi być jasne i zrozumiałe dla zawodnika.
13.12 Sędzia ringowy ma obowiązek ostrzec zawodnika, jeżeli pomimo dwóch upomnień ponownie narusza przepisy. Sędzia ringowy powinien: zatrzymać walkę i odesłać przeciwnika do narożnika neutralnego. Po czym wskazując na zawodnika winnego ogłosić ostrzeżenie (w) pokazując po kolei w kierunku wszystkich sędziów punktowych jasnym i czytelnym gestem rodzaj przewinienia i odjęcie punktu.
13.13 Sędzia ringowy może natychmiast zdyskwalifikować zawodnika faulującego w sposób rażący i niebezpieczny. Dyskwalifikacja może nastąpić po ostrzeżeniach lub bez nich.
13.14 Sędzia ringowy może natychmiast zdyskwalifikować zawodnika, który nie słucha jego komend, poleceń, obraża go w czasie walki lub zachowuje się w inny, nie sportowy sposób.
13.15 Sędzia ringowy może usunąć jednego sekundanta lub zdyskwalifikować zawodnika gdy obajsekundanci nie stosują się do jego poleceń.
13.16 Sędzia ringowy ma prawo zakończyć walkę jeśli widzi, że jeden z zawodników jest zdeklasowany przez drugiego.
13.17 Sędzia ringowy ma prawo zakończyć walkę jeśli widzi, że jeden z zawodników jest poważnie kontuzjowany. Musi przed podjęciem takiej decyzji skonsultować się z lekarzem. Sędzia ringowy po konsultacji musi przestrzegać sugestii i zaleceń lekarza. Decyzja lekarza jest ostateczna i nie podlega dyskusji.
13.18 Sędzia ringowy ma prawo zakończyć walkę jeśli widzi że walka jest ustawiona lub którykolwiek z zawodników unika rywalizacji.
13.19 Po rundzie finałowej Sędzia ringowy powinien zebrać karty punktowe od Sędziów punktowych i sprawdzić je przed przekazaniem Sędziemu Głównemu.
13.20 Sędziemu ringowemu nie wolno określać zwycięzcy poprzez uniesienie ręki zawodnika lub w jakikolwiek inny sposób przed obwołaniem zwycięzcy przez Sędziego Głównego.
13.21 Sędzia ringowy jest zobowiązany do przerywania klinczu w przypadku gdy jest on nieaktywny (gdy przynajmniej jeden z zawodników nie podejmuje wymiany kopnięć lub uderzeń, przystawia biodra do przeciwnika lub przyklejasię całym ciałem do niego)
13.22 Sędzia ringowy może wstrzymać odliczanie za knockdown, jeżeli drugi zawodnik opóźnia przejście do neutralnego narożnika lub wyjdzie z niego przed jego zakończeniem
13.23 Obowiązkiem Sędziego ringowego jest interpretowanie przepisów oraz podejmowanie decyzji w każdej nie wymienionej w przepisach sytuacji.

Art. 14 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA SĘDZIEGO PUNKTOWEGO
14.1 Obowiązkiem Sędziego punktowego jest samodzielna ocena każdej rundy walki według regulaminu.
14.2 Sędzia punktowy ma obowiązek dokładnie śledzić przebieg rundy, a po jej zakończeniu wpisać rezultat w karty punktowe.
14.3 Suma punktów z każdej rundy wyłania zwycięzcę walki. W przypadku wartości remisowych, podczas zawodów turniejowych Sędzia punktowy musi wskazać zwycięzcę pojedynku na podstawie kryteriów z art.18.1.3, 18.1.4, 18.1.5
14.4 Sędzia punktowy musi podpisać kartę punktową.
14.5 Podczas walki Sędziemu punktowemu nie wolno omawiać żadnych tematów z innym Sędzią lub osobą postronną, z wyjątkiem sędziego ringowego. Jeśli to konieczne, podczas przerwy może poinformować sędziego ringowego o zaistniałych incydentach takich jak: nieodpowiednie zachowanie sekundanta, rozluźniona lina, lub cokolwiek co mogłoby ujść uwadze sędziego ringowego.
14.6 Sędzia punktowy ocenia walkę na stanowisku, które jest oddzielone od widowni i innych stanowisk Sędziów punktowych.
14.7 Sędzia punktowy powinien pozostać na swoim miejscu aż do momentu ogłoszenia werdyktu.

Art.15 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA SĘDZIEGO CZASOWEGO I SPKERA
15.1 Głównym obowiązkiem Sędziego czasowego jest mierzenie czasu każdej rundy, liczenie rund i czasu przerw spoczynkowych.
15.2 Dziesięć sekund przed rozpoczęciem każdej rundy, mierzący czas musi zasygnalizować sekundantom by opuścili ring.
15.3 Mierzący czas powinien zasygnalizować rozpoczęcie i zakończenie rundy posługując się dźwiękiem gongu, dzwonka lub gwizdka.
15.4 Sędzia czasowy ma obowiązek przerwać pomiar czasu na każde żądanie sędziego ringowego.
15.5 Tylko Sędzia ringowy może wydać polecenia wznowienia pomiaru czasu przez Sędziego czasowego.
15.6 Sędzia czasowy nie może sygnalizować zakończenia rundy w sytuacji, gdy Sędzia ringowy jest w trakcie liczenia zawodnika. Sygnał końca rundy może zabrzmieć dopiero po podjęciu decyzji o wznowieniu walki przez Sędziego ringowego.
15.7 Punkt szósty nie ma zastosowania w czasie trwania ostatniej rundy walki.
15.8 Sędzia czasowy nie ma prawa samodzielnie przerwać pomiaru czasu.
15.9 Głównym obowiązkiem spikera jest:
15.9.1 Ogłoszenie numeru walki, kategorii wagowej i wiekowej, w której będzie rozgrywana dana walka.
15.9.2 Przyporządkowanie koloru narożników do nazwisk zawodników i nazw Klubów, które reprezentują.
15.9.3 Ogłoszenie nazwisk zawodników, którzy muszą czekać przygotowani do następnej walki.
15.9.4 Ogłoszenie numeru, początku i końca każdej rundy.
15.9.5 Ogłoszenie zwycięstwa poprzez podanie koloru narożnika.

Art. 16 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA SĘDZIEGO WAGOWEGO
16.1 Obowiązkiem Sędziego wagowego jest sprawdzenie legalizacji wagi przed rozpoczęciem zawodów.
16.2 Sędzia wagowy decyduje o tym kto, w jakiej kolejności i kiedy może zostać poddany oficjalnemu ważeniu.
16.3 Tylko Sędzia wagowy ma prawo podać wagę zawodnika, która zostanie wpisana do protokołu zawodów.
16.4 Sędzia wagowy ma obowiązek zweryfikowania danych zawodnika, który jest oficjalnie ważony.
16.5 Sędzia wagowy może nie dopuścić zawodnika do oficjalnego ważenia jeśli ten zgłosił się w ubraniu, okryciu wierzchnim lub butach.

Art. 17 WERDYKTY SĘDZIOWSKIE
17.1 Wygrana przez nokaut (KO)
17.1.1 Gdy zawodnik jest znokautowany (przewróci się i nie może wstać), na pełne 10 sekund odliczania, jego przeciwnik jest zwycięzcą przez nokaut
17.2 Wygrana na punkty
17.1.2 Po zakończeniu walki zawodnik wygrywa przez większość głosów Sędziów punktowych. Gdy obaj zawodnicy są poważnie kontuzjowani lub wyliczeni do dziesięciu jednocześnie i nie zdolni do kontynuowania starcia, Sędziowie punktowi powinni podliczyć punktacje. Wygrywa zawodnik z większą liczbą punktów.
17.3 Wygrana przez decyzję Sędziego (RSC). Sędzia ringowy może zakończyć starcie w następujących przypadkach:
17.3.1 Zdeklasowanie: gdy sędzia ringowy widzi że jeden z zawodników jest zdeklasowany lub mocno pobity, powinien zatrzymać starcie by wskazać lepszego zawodnika jako zwycięzcę
17.3.2 Kontuzja: gdy Sędzia ringowy widzi, że jeden z zawodników odniósł poważną kontuzje lub ma inne fizyczne problemy uniemożliwiające kontynuowanie walki, powinien wstrzymać starcie by wskazać jego przeciwnika jako zwycięzcę.
17.3.3 Wyliczenie: zawodnik przegrywa, gdy zostanie trzykrotnie wyliczony w jednej rundzie lub czterokrotnie w przeciągu całej walki. W przypadku kobiet i juniorów Sędzia ringowy przerywa walkę jeśli zawodnik został liczony dwukrotnie w tej samej rundzie lub trzykrotnie w czasie całej walki.
17.3.4 Jeżeli zawodnik lub zawodnicy na skutek poprawnej techniki wypada lub wypadająza ring, Sędzia ringowy każe zatrzymać czas i czeka na powrót zawodników na ring .
17.3.5 Niezdolność do obrony: Sędzia ringowy powinien przerwać walkę natychmiastowo, gdy jeden z zawodników jest bezwzględnie „niszczony” przez przeciwnika lub nie zdolny do skutecznej obrony.
17.4 Zwycięstwo przez poddanie. W sytuacji, gdy jeden z zawodników celowo wycofuje się z walki w wyniku kontuzji lub innych powodów, lub też nie jest zdolny do kontynuowania walki po przerwie spoczynkowej, jego przeciwnik zostaje ogłoszony zwycięzcą.
17.5 Zwycięstwo przez dyskwalifikacje.
Gdy zawodnik zostaje zdyskwalifikowany, jego przeciwnik zostaje zwycięzcą. Gdy obaj zawodnicy zostaną zdyskwalifikowani, wówczas nie zostaje ogłoszony rezultat. Zawodnik zdyskwalifikowany nie dostaje żadnej nagrody, medalu, trofeum, nie zostaje też sklasyfikowany.
17.6 Bez decyzji.
Walka zatrzymana w sytuacji:
17.6.1 Zniszczenia ringu, złej pogody, zamieszek wśród widowni lub jakiekolwiek inne przyczyny powodującej wstrzymanie zawodów.
17.6.2 Gdy chociaż jeden lub obu zawodników walczy „zachowawczo”, wygłupia się, ośmiesza przeciwnika, celowo fauluje, walczy rażąco poniżej swoich możliwości.
17.7 Wygrana przez walkower. Gdy zawodnik oczekuje gotów w ringu, zaś jego przeciwnik jest nieobecny mimo wzywania, zabrzmi gong i po dwóch minutach oczekiwania Sędzia ringowy powinien ogłosić obecnego zawodnika zwycięzcą poprzez spóźnienie przeciwnika. Sędzia ringowy powinien poinformować wszystkich sędziów punktowych by zaznaczyli ten fakt w kartach punktowych oraz zebrać karty. Powinien wezwać zawodnika na środek ringu i unieść jego rękę by ogłosić rezultat wraz z podaniem do publicznej wiadomości przez spikera.

Art.18 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY
18.1 Kryteria oceny:
18.1.1 Zawodnik używający więcej technik oriental rules, niż jego przeciwnik jest zwycięzcą.
18.1.2 Zawodnik używający technik oriental rules mocniej, dynamiczniej, agresywniej, niż przeciwnik jest zwycięzcą.
18.1.3 Zawodnik powodujący u przeciwnika większe zmęczenie dzięki wykorzystaniu technik oriental rules jest zwycięzcą.
18.1.4 Zawodnik, bardziej ofensywny i stosujący więcej dynamicznych ataków niż przeciwnik jest zwycięzcą.
18.1.5 Zawodnik dysponujący lepszymi umiejętnościami w ofensywie lub w defensywie jest zwycięzcą.
18.1.6 Zawodnik walczący zgodnie z regulaminem, stosujący mniej fauli niż przeciwnik jest zwycięzcą.
18.2 Punkty przyznawane są na karcie punktowej po zakończeniu każdej rundy według ilości zadawanych skutecznychtechnik, zgodnie ze stylem oriental rules: kopnięć, uderzeń kolanami, uderzeń łokciami, uderzeń pięściami i obaleń.
18.2.1 W przypadku wyrównanej rundy obydwaj zawodnicy otrzymują ocenę 10 (10:10)
18.2.2 Zawodnik wygrywający rundę otrzymuje ocenę 10, a jego przeciwnik 9 (10:9)
18.2.3 Zawodnik wyraźnie wygrywający rundę otrzymuje ocenę 10, a jego przeciwnik 8 (10:8)
18.2.4 Zawodnik wygrywający rundę otrzymuje ocenę 10, a jego przeciwnik, jeżeli jest raz liczony otrzymuje 8 (10:8). Jeżeli zawodnik liczony skutecznie odrabia straty otrzymuje ocenę 9 (10:9)
18.2.5 Zawodnik wyraźnie wygrywający rundę otrzymuje ocenę 10, a jego przeciwnik, jeżeli jest raz liczony, otrzymuje 7 (10:7)
18.2.7 Zwycięzca rundy otrzymuje ocenę 10, a jego przeciwnik jeżeli jest dwa raz liczony, otrzymuje 7 (10:7)
18.2.8 Jeżeli zawodnik dominujący w rundzie jest raz liczony otrzymuje ocenę 9 (9:10)
18.2.9 Otrzymanie ostrzeżenia za faul skutkuje utratą punktu w ocenie końcowej rundy. Zawodnik otrzymujący ostrzeżenie nie może otrzymać oceny 10.
18.2.10 Najniższą oceną jaką może otrzymać przegrywający rundęjest (7)
18.3 Punktowana technika powinna być wykonana z pełną siłą oraz poparta skrętem tułowia lub rotacją bioder i powinna wywołać wyraźne wrażenia na przeciwniku.
18.4 Punktowana technika powinna być czysto trafiona w strefę punktowaną lub pomimo bloku powinna przełamywać obronę przeciwnika i wywierać na nim wyraźne wrażenie.
18.5 Zawodnikkopiącypomimo przechwycenia nogi przez przeciwnika otrzymuje punkt. Jeżeli jednak zawodnik kopiący po przechwycie przeciwnika przewraca się umyślnie w celu uniknięcia kontry, powinien zostać upomniany przez Sędziego ringowego i nie otrzymuje punktu.
18.6 Akcje nie punktowane:
18.6.1 Akcja, która wykracza poza styl.
18.6.2
Uderzenie przeciwnika na blok przedramieniem lub podudziem, które skutecznie powstrzymuje atak.
18.6.3
Zbyt słabe uderzenie (nie poparte skrętem tułowia lub rotacją bioder), otarcia lub muśnięcia przeciwnika.
18.7 Należy wyłonić zwycięzcę w walkach turniejowych. Podczas rozgrywek ligowych i szkoleniowych dopuszczalne są remisy.

Art. 19 FAULE
19.1 Upomnienia, ostrzeżenia procedura odjęcia punktu i dyskwalifikacji.
Jeżeli zawodnik nie zastosuje się do poleceń Sędziego ringowego, złamie przepisy, będzie zachowywał się nie sportowo lub dokona faulu, Sędzia ringowy w zależności od powagi wykroczenia ma obowiązek do:
19.1.1 Upomnienia zawodnika (caution). Sędziapowinien przerwać walkę i odpowiednim sygnałem lub gestem wskazać faul zawodnika. Upomnienie musi być jasne i zrozumiałe dla zawodnika. Upomnienie (c) skutkuje zaliczeniem punktu na korzyść przeciwnika.
19.1.2 Ostrzeżenia zawodnika (warning), który pomimo dwóch upomnień ponownie narusza przepisy. Sędzia ringowy musi: zatrzymać walkę i odesłać przeciwnika do narożnika neutralnego. Po czym wskazując na zawodnika winnego ogłosić ostrzeżenie (w) pokazując po kolei w kierunku wszystkich sędziów punktowych jasnym i czytelnym gestem rodzaj przewinienia i odjęcie punktu w ocenie końcowej rundy. Po wydaniu ostrzeżenia (warning) sędzia nie może już dawać zawodnikowi upomnienia (caution) za to samo przewinienie.
19.1.3 Sędzia ringowy ma prawo do dyskwalifikacji winnego zawodnika bez ostrzeżenia, jeżeli dopuścił się on rażącego faulu.
19.2 Zawodnik w czasie walki może otrzymać tylko dwa (2) upomnienia (caution) za to samo przewinienie. Trzecie powodują otrzymanie ostrzeżenia (warning).
19.3 W czasie walki zawodnik może otrzymać jedynie dwa ostrzeżenia (warning).
Trzecie ostrzeżenie (warning) automatycznie powoduje dyskwalifikację zawodnika.
19.4. Zawodnik jest karany za łamanie regulaminu przez swojego sekundanta.
19.5 Pod pojęciem faulu rozumie się zamierzone działanie zawodnika mające na celu osiągnięcie przewagi w walce poprzez zastosowanie niedozwolonych technik, akcji bądź zachowań:
19.5.1 Gryzienie, splunięcie na przeciwnika lub uderzenie głową.
19.5.2 Rzucanie się na przeciwnika, przełamywanie kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, umyślne przewracanie się, rzuty stosowane w judo lub zapasach (przez biodro i bark, wycięcia na stopę, wyniesienia zapaśnicze).
19.5.3 Wykonanie więcej niż dwóch kroków po przechwycie kopnięcia.
19.5.4 Wykonanie techniki ze wspomożeniem użycia lin (stawanie na linach, trzymanie, podpieranie, ocieranie głowy przeciwnika o liny).
19.5.5 Atak na leżącego przeciwnika.
19.5.6 Używanie niecenzuralnego słownictwa.
19.5.7 Agresywne zachowania w stosunku do Sędziego ringowego.
19.5.8 Celowe uderzenie pięścią, kolanem, łokciem lub nadeptywanie ochraniacza krocza przeciwnika. W sytuacji, gdy jeden z zawodników został przypadkowo uderzony w krocze, Sędzia ringowy nakazuje zatrzymanie czasu. Zawodnik poszkodowany powinien maksymalnie po pięciu minutach podjąć ponownie walkę. Gdy nie jest w stanie po tym czasie kontynuować walki Sędzia ogłasza jego przegraną.
19.5.9 Celowe ataki na kręgosłup i tył głowy przeciwnika
19.5.10 Walka po komendzie „BREAK” bez wycofania się oraz bez komendy ,,FIGHT”
19.5.11 Umyślne pozbycie się ochraniacza szczęki.
19.5.12 Umyślne nakłanianie zawodnika lub zagrzewanie go do walki przez sekundantów lub nie zajmowanie przez nich wyznaczonych miejsc w trakcie trwania rund.
19.6Rejestracja ostrzeżeń
19.6.1 Jeśli sędzia ringowy upomni jednego z zawodników (caution) to sędziowie punktowi muszą odnotować ten fakt w rubryce obok punktów wpisując literkę (c) i doliczyć w swoich notatkach przeciwnikowi punkt za trafienie.
19.6.2 Jeśli sędzia ringowy ostrzeże jednego z zawodników (warning), a sędziowie punktowi zgadzają się z jego decyzją to przyznają przeciwnikowi punkt w ocenie końcowej rundy, a ostrzeżonemu bokserowi w karcie w odpowiedniej kolumnie zaznaczają "w”. Jeśli jednak sędzia punktowy nie zgadza się z decyzją sędziego ringowego, to nie przyznaje przeciwnikowi punktu a na karcie zaznacza zamiast „w” literę „x”.
19.6.3. Podczas każdej rundy sędzia punktowy może dodać lub odjąć punkt za faul, którego był świadkiem, a który nie został zauważony przez sędziego ringowego. Jeśli sędzia punktowy zauważa faul (kwalifikujący do ostrzeżenia), który nie został ogłoszony przez sędziego ringowego nakłada odpowiednią karę na faulującego boksera i zaznacza w odpowiedniej kolumnie literę „J”.

Art. 20 KNOCKDOWN LUB UPADEK
20.1 Knockdown lub upadek. Zawodnik jest uznany za leżącego gdy:
20.1.1 Dotknie podłogi ringu innymi częściami ciała niż stopy.
20.1.2 Upadnie na liny bezwładnie.
20.1.3 Którakolwiek część jego ciała znajduje się poza linami.
20.1.4 Nie przewraca się lub nie upada na liny, ale jest bliski utraty przytomności.
20.2 Odliczanie. Po upadku zawodnika Sędzia ringowy musi odesłać przeciwnika do neutralnego narożnika i rozpocząć odliczanie, zaczynając od jeden kończąc na dziesięć i sygnalizując to palcami, jeden co sekundę Jeżeli przeciwnik nie uda się do neutralnego narożnika lub z niego wyjdzie Sędzia ringowy powinien przerwać odliczanie. Dopiero po powtórnym udaniu się zawodnika do neutralnego narożnika Sędzia ringowy będzie kontynuował odliczanie.
20.3 Nokaut (K.O) Jeżeli zawodnikowi uda się wstać przed odliczeniem do dziesięciu (10) i jest on gotowy do walki przed doliczeniem do ośmiu (8) Sędzia ringowy musi kontynuować odliczanie do ośmiu (8) zanim wyda polecenie „FIGHT”. Natomiast po odliczeniu przez Sędziego ringowego do dziesięciu (10) walka jest zakończona. Sędzia ringowy powinien wskazać leżącego zawodnika jako przegranego przez KNOCKOUT.
20.4 Upadek obojga zawodników. Jeżeli obaj zawodnicy upadną, Sędzia ringowy powinien odliczać tak długo dopóki którykolwiek z nich leży. Jeżeli obaj zawodnicy są odliczeni do dziesięciu (10) zwycięża ten, który zgromadził do tego momentu więcej punktów. W wypadku zaplątania się rąk i nóg w trakcie upadku Sędzia ringowy może opóźnić odliczanie, gdy zawodnicy próbują się podnieść i Sędzia pomaga im się wyplątać.
20.5 Ponowny upadek bez ataku. Jeżeli leżący zawodnik wstanie przed odliczeniem do dziesięciu (10) i znów upadnie Sędzia ringowy powinien kontynuować odliczanie.
20.6 Niezdolność do kontynuowania walki. Zawodnik, który nie może kontynuować walki po przerwie może być liczony lub nie, w zależności od oceny Sędziego ringowego.
20.7 Limit odliczania. Kiedy zawodnik został odliczony trzy razy w trakcie jednej rundy lub cztery razy w trakcie całej walki, Sędzia ringowy powinien wstrzymać walkę (dla juniorów i kobiet dwa razy w trakcie rundy lub trzy razy w trakcie walki).

Art. 21 PROCEDURA PO ZNOKAUTOWANIU
21.1 Jeżeli zawodnik po silnym ciosie dozna utraty świadomości lub znajduje się w innym stanie, który uniemożliwia mu kontynuowanie walki Sędzia ringowy powinien:
21.1.1 Natychmiast zakończyć walkę lub zakończyć walkę po wcześniejszym wyliczeniu do dziesięciu.
21.1.2 Wezwać lekarza by zbadał zawodnika znokautowanego i zalecił dalsze postępowanie.
21.1.3 Wpisać ten fakt do protokołu i książeczki sportowo – lekarskiej zawodnika.
21.2 Jeżeli zawodnik jest nieprzytomny, tylko Sędzia ringowy i lekarz mogą przebywać w ringu. Inne osoby mogą być wpuszczone jeśli lekarz poprosi o pomoc.
21.3 Zawodnik po nokaucie na głowę przed powrotem do rywalizacji musi ponowić badania lekarskie.

Art. 22 DOPING
22.1 Stosowanie środków dopingujących pod każdą postacią jest zabronione.
22.2 Zawodnicy, trenerzy, sędziowie i obsługa zawodów zażywająca środki dopingujące lub odurzające będą zdyskwalifikowani lub usunięci z zawodów.
Art. 23 INNE POSTANOWIENIA I INTERPRETACJA
23.1 Interpretacja przepisów jak również podejmowanie decyzji w przypadkach nie objętych powyższym regulaminem należą do Sędziego głównego działającego w porozumieniu delegatem iz Jury.
23.2 Sędzia główny po zakończeniu zawodów sporządza komunikat końcowy zawodów.

UWAGA :Wszyscy trenerzy, zawodnicy biorący udział w zawodach międzynarodowych muszą zapoznać i dostosować się do regulaminów i przepisów obowiązujących w danej federacji światowej.
Załączone pliki
pdf
Regulamin Oriantal Rules
06.03.2014

WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Copyright 2014 - 2020 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL