Polski Związek Kickboxingu
reklama
reklama
reklama
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

reklama
reklama
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ


KONTAKT DOKUMENTY STOPNIE LICENCJE WYNIKI KADRA KLUBY KALENDARIUM AKTUALNOŚCI
Fundusze strukturalne w ramach UE
Możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych przeznaczonych na rozwój miast i regionów przez organizacje sportowe.

Zapisy dotyczące rozwoju miast i regionów w zakresie sportu i rekreacji zawarte są w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

W ramach działania 2.6 Rozwój turystyki ujętego w Priorytecie 2. Wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich, przewidziane jest wsparcie projektów w zakresie infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku, w tym budowa, rozbudowa i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej (np. kryte kąpieliska z basenami termalnymi, ścieżki zdrowia, szlaki turystyczne, edukacyjne, tematyczne, narciarskie trasy zjazdowe i biegowe, ośrodki jeździeckie, pola golfowe, kluby rekreacyjne, ścieżki rowerowe, przystanie jachtowe, itd.)

Projektodawcami w ramach działania Rozwój turystyki mogą być m.in. jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, działające w sektorze turystyki (w tym stowarzyszenia, fundacje).

W ramach Programu zaplanowane zostało również działanie 3.1 Infrastruktura lokalna ujęty w Priorytecie 3. Rozwój lokalny. W ramach działania będą realizowane projekty mające na celu modernizację i remont podstawowej infrastruktury społecznej, w tym m.in. budowę, modernizację i remonty sal gimnastycznych w szkołach.

O dofinansowanie projektów w ramach działania Infrastruktura lokalna mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz inne instytucje publiczne zgłaszające swoje projekty za pośrednictwem jednostek samorządu lokalnego.

Wdrażanie ZPORR będzie realizowane na poziomie regionalnym, przez Urzędy Wojewódzkie, Wojewódzkie Urzędy Pracy oraz Regionalne Instytucje Finansujące. Organizacje i instytucje, które będą ubiegały się o współfinansowanie realizacji projektów, będą składały wnioski w zależności od rodzaju projektów do Urzędu Marszałkowskiego lub Wojewódzkiego Urzędu Pracy
LICZNIK LICENCJI
2919

ZAWODOWE TYTUŁY
MISTRZA POLSKI

Reklama boczna
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
KURSY / SZKOLENIA
OBOZY I WYJAZDY

PATRONAT I WSPÓŁPRACA

System Obsługi Imprez
KICKBOXING K-1 RULES
POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU

Copyright 2017 Polski Związek Kickboxingu
Projekt i realizacja: upweb.pl