Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY
Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
DuoLife

PARTNERZY

Uchwała nr 54/2015 z dn. 26.03.2015_Krajowe kryteria kwalifikacji do TWG (powołanie do kadry narodowej)

Nadrzędnym celem Kadry Narodowej jest reprezentowanie Rzeczpospolitej Polskiej na arenie międzynarodowej , ze szczególnym naciskiem na imprezy rangi mistrzowskiej.

Ramowy system kwalifikacji oraz budowania reprezentacji.
1) PP - etap wstępnej kwalifikacji,
2) Starty oraz konsultacje – etap kontrolny i szkoleniowy,
3) MP - etap ostatecznej konfrontacji i uzupełnienia składu,
4) Starty i obóz centralny etap kontrolno szkoleniowy.
c) weryfikacja wewnętrzna etap – końcowy.

Zawodnicze kryteria powoływania do składu kadry narodowej.

Do szerokiego składu kadry powoływani są:
· mistrzowie i v-ce mistrzowie turniejów kwalifikacyjnych tj. PP i MP
Maksymalna liczba powołań to 4 osoby na kat. Wag.


SYTUACJE SZCZEGÓLNE:
trener może powołać zawodników z dalszych miejsc strefy medalowej w sytuacji gdy:
a) dubluje się nazwisko mistrza lub wicemistrza PP i MP
(czyli automatycznie robi się miejsce dla następnej wytypowanej ze strefy medalowej osoby).
b) W sytuacji odmowy udziału w kadrze mistrza lub v-ce PP lub MP (wówczas również można powoływać kolejne osoby ze strefy medalowej).
c) W sytuacji cofnięcia powołania na wskutek nie realizowania zobowiązań szkoleniowych lub startowych przez kadrowicza.
c) Zdobywca PŚ lub V-ce mistrz PŚ może być brany pod uwagę i powołany do składu kadry jeśli wymagać tego będzie wzmocnienie danej kat. wagowej.
/Koszty takiego startu pokrywane są ze źródeł klubowych, sponsorskich lub własnych – nie kadrowych/.
d) Status "sparingpartner” - nie uprawnia do przyszłego reprezentowania kraju a jedynie do wzbogacenia szkolenia poszczególnych kategorii wagowych. (Powołanie sparingpartnera musi być podyktowane wyjątkową potrzebą szkoleniową).

UWAGA:
Jeśli trener uzna że nie ma potrzeby powoływać aż 4 osób w każdej kat. wagowej to nie musi a nawet nie powinien tego robić.
Należy kierować się tu czystą kalkulacją perspektyw medalowych oraz zdroworozsądkowym gospodarowaniem środkami finansowymi.
Skład ścisłej reprezentacji na „imprezę główną” zostanie wyłoniony pośród tych zawodników, którzy spełnią stawiane przed nimi indywidualne oczekiwania w okresach przygotowawczych i przedstartowych.

Będą to:
· zgrupowania i konsultacje,
· starty kontrolne,
· wyniki testów i walk sparingowych.
W szczególnych przypadkach trenerzy mogą konfrontować zawodników rywalizujących ze sobą o miejsce w ostatecznej reprezentacji.

Konfrontacja taka musi przebiegać oficjalnie oraz powinna być przeprowadzona pod nadzorem sędziowskim PZKb.
Ostatecznym i najważniejszym kryterium będzie sumaryczna perspektywa medalowa i bieżąca dyspozycja startowa.

Zawodnicy powołani do kadry powinni podpisać i złożyć uroczystą deklarację przyjęcia praw i obowiązków wynikających z najwyższego dla każdego sportowca wyróżnienia jakim jest honor reprezentowania
i bronienia Narodowych Barw Rzeczpospolitej Polskiej.
WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Copyright 2014 - 2020 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL