Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY
Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
DuoLife

PARTNERZY

Uchwała nr 48/2015 z dn. 26.03.2015_Modelowe reguły antydopingowe

Uchwała nr 48/2015
Zarząd Polskiego Związku Kickboxingu
z dnia 26.03.2015 r.
Zarząd Polskiego Związku Kickboxingu uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się Modelowe reguły antydopingowe w wersji z 23 października 2014 roku opracowane przez Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie, na podstawie zrewidowanego Światowego Kodeksu Antydopingowego.
§ 2.
Ustala się termin wprowadzenia przedmiotowych reguł, w szczególności Artykułu 1., do Regulaminu Dyscyplinarnego w okresie trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały.
§ 3.
Modelowe reguły antydopingowe stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Copyright 2014 - 2020 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL