Creative Green
DSF Kickboxing Challenge
Fundacja Mistrzom Sportu

GŁÓWNI PARTNERZY
Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters

PARTNERZY

Licencje: formularz zgłoszeniowy

Licencje
Amatorskie
Egzaminator
Klubowe
Profi
Sędziowskie
Trenerskie

Dane trenera

Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Uwagi do zgłoszenia:

Klub

Licencjonowany:
 Uwaga: klub bez ważnej licencji należy w pierwszej kolejnośći zgłoscić do licencji klubowej.

Dane zawodników

Uwaga! wprowadź numer licencji w celu odnowienia lub pozostaw puste, jeżeli chcesz wyrobić nową licencję.
dodaj zawodnika

Oświadczenia


Zobowiązuje się do przestrzegania statutu i regulaminów Polskiego Związku Kickboxingu oraz międzynarodowych organizacji sportowych, w których jest zrzeszony oraz podporządkowania się postanowieniom komisji dyscyplinarnej. Potwierdzam, iż wszystkie dane we wniosku są zgodne z prawdą.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w licencji dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań PZKb (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Wyrażam zgodę na kwalifikowane uprawianie sportu przez córkę/syna i udział wzawodach sportowych - wymagane w przypadku osób niepełnoletnich.
Zgodnie z art. 38 Ustawy o Sporcie zawodnik ubezpieczony jest od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Oświadczam, że powyższe informacje są prawdziwe oraz że są zgodne ze stanem faktycznym.

WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
Copyright 2014 - 2018 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL