Polski Związek Kickboxingu
reklama
reklama
reklama
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

reklama
reklama
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ


KONTAKT DOKUMENTY STOPNIE LICENCJE WYNIKI KADRA KLUBY KALENDARIUM AKTUALNOŚCI
Licencje: formularz zgłoszeniowy
Licencje
Amatorskie
Egzaminator
Klubowe
Profi
Sędziowskie
Trenerskie

Dane trenera

Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Uwagi do zgłoszenia:

Klub

Licencjonowany:
 Uwaga: klub bez ważnej licencji należy w pierwszej kolejnośći zgłoscić do licencji klubowej.

Dane zawodników

Uwaga! wprowadź numer licencji w celu odnowienia lub pozostaw puste, jeżeli chcesz wyrobić nową licencję.
dodaj zawodnika

Oświadczenia


Zobowiązuje się do przestrzegania statutu i regulaminów Polskiego Związku Kickboxingu oraz międzynarodowych organizacji sportowych, w których jest zrzeszony oraz podporządkowania się postanowieniom komisji dyscyplinarnej. Potwierdzam, iż wszystkie dane we wniosku są zgodne z prawdą.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w licencji dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań PZKb (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Wyrażam zgodę na kwalifikowane uprawianie sportu przez córkę/syna i udział wzawodach sportowych - wymagane w przypadku osób niepełnoletnich.
Zgodnie z art. 38 Ustawy o Sporcie zawodnik ubezpieczony jest od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Oświadczam, że powyższe informacje są prawdziwe oraz że są zgodne ze stanem faktycznym.

LICZNIK LICENCJI
2908

ZAWODOWE TYTUŁY
MISTRZA POLSKI

Reklama boczna
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
KURSY / SZKOLENIA
OBOZY I WYJAZDY

PATRONAT I WSPÓŁPRACA

System Obsługi Imprez
KICKBOXING K-1 RULES
POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU

Copyright 2017 Polski Związek Kickboxingu
Projekt i realizacja: upweb.pl