Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY
Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
DuoLife

PARTNERZY

Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów PZKb_Warszawa, 23.06.2019r.

03.06.2019
Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów PZKb_Warszawa, 23.06.2019r.
Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów PZKb_Warszawa, 23.06.2019r.
Szanowni Państwo,

Zarząd Polskiego Związku Kickboxingu zaprasza na Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów PZKB, który odbędzie się w dniu 23 czerwca 2019 w Warszawie, ul. Kopińska 12/16 (Sala Konferencyjna, DS Babilon) o godzinie 12.00.


Proponowany porządek obrad Walnego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Kickboxingu w dniu 23.06.2019 r.:

 1. Otwarcie Walnego Zjazdu przez Prezesa.
 2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej o prawomocności Zjazdu.
 6. Sprawozdanie Prezesa z działalności Związku za 2018 rok.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Związku za 2018 rok.
 8. Zatwierdzenie wyboru firmy audytorskiej.
 9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok po przeprowadzonym audycie w Polskim Związku Kickboxingu
 10. Dyskusja i wystąpienia zaproszonych gości.
 11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przyjęcie uchwał.
 12. Zamknięcie obrad Walnego Zjazdu Delegatów.

Wydawanie mandatów w godz. 10.30 – 12.00 w biurze PZKB, ul. Kopińska 12/16, 02-321 Warszawa

Aby otrzymać mandat należy przedstawić:
a) - potwierdzone pieczęcią klubu ksero (lub ksero z oryginałem do wglądu) aktualnego dokumentu stwierdzającego posiadanie osobowości prawnej.
b) - potwierdzenie wyboru delegata na Walny Zjazd (wzór w załączeniu).


Uprzejmie prosimy o zgłoszenie nazwiska Delegata Państwa Klubu na Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów PZKB na adres e:mail: biuro@pzkickboxing.pl do dnia 17 czerwca br. w celach organizacyjnych (przygotowanie Sali konferencyjnej)Z poważaniem,

Piotr Siegoczyński
Prezes Polskiego Związku Kickboxingu
WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Copyright 2014 - 2020 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL