Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY
Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
Voytex

PARTNERZY

Limit zgłoszeń osiągnięty_ Wojskowy Kurs Instruktorów Kickboxingu_24-28.08.2020 - Kalisz

10.08.2020
Limit zgłoszeń osiągnięty_ Wojskowy Kurs Instruktorów Kickboxingu_24-28.08.2020 - Kalisz
Limit zgłoszeń osiągnięty_ Wojskowy Kurs Instruktorów Kickboxingu_24-28.08.2020 - Kalisz
Wojskowy Kurs Instruktorów Kickboxingu

Przyjmowanie zgłoszeń na kurs nie jest już możliwe z uwagi na osiągnięcie maksymalnej liczby chętnych (10.08.2020)

Polski Związek Kickboxingu organizuje w dniach 24 – 28.08.2020 r. Wojskowy Kurs Instruktorów Kickboxingu. Kurs realizowany jest zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy 18. Dywizją Zmechanizowaną im. gen. broni Tadeusza Buka a Polskim Związkiem Kickboxingu.


1. Celem kursu jest przygotowanie żołnierzy do organizowania oraz prowadzenia zajęć programowych z kickboxingu oraz samoobrony.
2. Podczas kursu przeprowadzona zostanie część ogólna instruktora sportu oraz część specjalistyczna instruktora kickboxingu.

3. Ramowy program Wojskowego Kursu Instruktorów Kickboxingu

a. Część specjalistyczna „warsztatowa” to: praktyczne ćwiczenia, prezentacje, seminaria i zadania kontrolne.
b. Część teoretyczna: ćwiczenia i wykłady z teorii oraz metodyki treningu sportowego oraz z tematyki wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej.
c. Całość kursu kończy sesja egzaminacyjna. Po ukończeniu kursu oraz zdaniu egzaminu uczestnik uzyska uprawnienia Instruktora Kickboxingu Polskiego Związku Kickboxingu.
d. Podczas kursu będzie możliwość uzyskania stopni uczniowskich Polskiego Związku Kickboxingu.
e. Uczestnicy kursu zobowiązani są do posiadania: stroju sportowego do kickboxingu (krótkie spodenki, koszulka), rękawic do pełnego kontaktu 10 Oz oraz ochraniaczy piszczeli golenio – stopy


4. Wymogi formalne:

a. Zaświadczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia pozwalającym na udział w kursie instruktora sportu.
b. Dwa zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
c. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
d. stopień szkoleniowy w kickboxingu 3 kyu


4. Kurs odbędzie się w obiektach Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Kaliszu ul. Wrocławska 193-195. Wszyscy uczestnicy mają zapewnione zakwaterowanie oraz wyżywienie w obiektach szkoły.

Uczestnicy kursu zobowiązani są do stawienia się w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Kaliszu w dniu 24.08. 2020 r. do godziny 10.00. Zakończenie kursu w dniu 28.08.2020 r. o godzinie 12.00.

5. Koszt kursu: 1650 zł obejmuje: część specjalistyczną i ogólną, nocleg oraz wyżywienie.

6. Koordynatorami projektu są:


Uwaga: Kurs dojdzie do skutku przy frekwencji min. na poziomie 15 osóbWSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Copyright 2014 - 2021 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL