Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY

Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
VOYTEX
OCTAGON - polska marka sportowa

PARTNERZY

Puchar Polski AZS w formułach PF, KL, K-1, FC w Kickboxingu_03-04.11.2023r. - Łódź

12.10.2023
Puchar Polski AZS w formułach PF, KL, K-1, FC w Kickboxingu_03-04.11.2023r. - Łódź
Puchar Polski AZS w formułach PF, KL, K-1, FC w Kickboxingu_03-04.11.2023r. - Łódź

Komunikat Organizacyjny
Pucharu AZS w Kickboxingu 2023


Termin zawodów: 3-4 listopada 2023 r.

Miejsce zawodów:
Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Łódzkiego
Styrska 20/24, 91-404 Łódź

Waga i weryfikacja zawodników:
03 listopada 2023 r.
17.00 - 19.00 - waga i rejestracja zawodników
20.00 - konferencja techniczna

Miejsce:
Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Łódzkiego, Styrska 5, 91-404 Łódź

Organizator zawodów:
AZS Uniwersytet Łódzki

Patronat zawodów:
  • Polski Związek Kickboxingu
  • Akademicki Związek Sportowy
  • Uniwersytet Łódzki

Zgłoszenia:
Zgłoszenia na Puchar AZS w Kickboxingu przyjmowane będą do 30 października 2023 r. poprzez system SOI na stronie PZKB - http://www.pzkickboxing.pl/soi/zgloszenie/405
Zawody będą odbywać się zgodnie z regulaminem PZKB, regulaminem Pucharu AZS oraz Regulaminem Technicznym Pucharu AZS w Kickboxingu.

Warunki uczestnictwa:
1. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać status studenta, doktoranta lub być absolwentem, jedynie rok po ukończeniu studiów. Każdy uczestnik musi być pełnoletni, ważną legitymację AZS w systemie Planeta, co wiąże się z posiadaniem ubezpieczenia NNW.
2. Obowiązkowe jest również posiadanie ważnych badań lekarskich, wystawionych przez lekarza medycyny sportowej.
3. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeń, który zostanie podany w komunikacie organizacyjnym.
4. Uczestnik we własnym zakresie zobowiązany jest do posiadania sprzętu ochronnego do walki zgodnego z regulaminem PZKB.

Koszty uczestnictwa:
1. Uczestnik nieposiadający licencji PZKB, zobowiązany jest w trakcie rejestracji do systemu wykupić jednorazową licencję poprzez stronę PZKB http://www.pzkickboxing.pl/licencje
2. Obowiązuje opłata startowa do organizatora w wysokości 80 zł od formuły i na konto określone w komunikacie organizacyjnym.

System rozgrywek:
1. Zawody są rozgrywane indywidualnie.
2. Zawody odbędą się w 4. formułach dyscypliny – Pointfighting, Kick Light, K-1 i Full Contact.
3. Każda formuła będzie opiewała w dwie klasyfikacje – kobiet i mężczyzn.
4. Każda klasyfikacja będzie odbywała się w kategoriach wagowych, które uzależnione będą od zgłoszeń.

Rozgrywki:
1. Zawodnicy wchodzą w strefę walki w pełnym sprzęcie.
2. Werdykt sędziowski odbywać się będzie w rękawicach i można je zdjąć po opuszczeniu strefy walki.
3. W strefie walki przebywają tylko sędziowie, obsługa zawodów, zawodnicy aktualnie rywalizujący i trenerzy.
4. Zawodnicy po ogłoszeniu werdyktu dziękują trenerom, sędziom i opuszczają ring.

Odwołania, protesty, kary:
1. W trakcie zawodów wszelkie sprawy sporne, odwołania i protesty rozpatruje organizator w porozumieniu z sędzią głównym.
2. Od ww. decyzji obowiązuje możliwość odwołania się do koordynatora Akademickiego Pucharu Polski w terminie od 7 dni od zakończenia zawodów (decyduje data wpływu dokumentu).
3. Odwołania można składać do biura Zarządu Głównego AZS, który ma swoją siedzibę przy ul. Kredytowej 1A w Warszawie (00-056).
4. Od decyzji koordynatora odwołanie nie przysługuje.

Uwagi końcowe:
1. Zawody będą trwać dwa dni. Dzień pierwszy to weryfikacja, ważenie i odprawa techniczna, drugi dzień to rozgrywki.
2. Każdy uczestnik imprezy, w rozumieniu osoby obecnej w miejscu rozgrywek, zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu hali sportowej.
3. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do dostosowywania się do komunikatów wydawanych w trakcie przez organizatorów i sędziów.
4. Dla kibiców zostanie wyznaczona specjalna strefa.
5. Obowiązuje limit zgłoszeń trenerów. Jeden trener może być zgłoszony na maksymalnie 5 zawodników.
6. Organizator oraz pracownicy hali mają prawo wymagać opuszczenia miejsca rozgrywek od osoby, która nie stosuje się do niniejszego regulaminu oraz regulaminu hali sportowej.
7. Zaleca się, aby każdy z uczestników reprezentował AZS oraz Uczelni i nie występował w barwach klubów wyczynowych.
8. Zawody są rozgrywane zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Kickboxingu, z uwzględnieniem zapisów niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Ogólnego Pucharów AZS.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie systemu rozgrywek z uwagi na charakter dyscypliny oraz zgłoszeń.
10. W sprawach spornych nie objętych niniejszym Regulaminem ostateczną decyzje podejmuje organizator.

WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Centralny Ośrodek Sportu
Copyright 2014 - 2023 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL