Gala DSF Kickboxing Challenge
Fundacja Mistrzom Sportu
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY
Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
DuoLife

PARTNERZY

KURS INSTRUKTORÓW KICKBOXINGU - KRAKÓW luty.

Polski Związek Kickboxingu zaprasza chętnych na kurs instruktora sportu
SZKOLENIA PODSTAWOWEGO I REKREACJI RUCHOWEJ W DYSCYPLINIE KICKBOXING


Absolwenci kursu dostają uprawnienia zgodne z ustawą o sporcie oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Uzyskują licencyjne uprawnienia PZKB do samodzielnego prowadzenia treningów i sekcji kickboxingu.
Osoba posiadająca ww. uprawnienia może współpracować przy projektach Unijnych lub regionalnych wymagających wykazanie przez instruktora uprawnień zawodowych.
Ponadto kurs jest ofertą skierowaną do szerokiej grupy odbiorców pracujących w klubach fitness, siłowniach i oraz wszelkich obiektach kultury fizycznej.
Kurs prowadzony w systemie weekendowym - podzielony jest na trzy części: ogólną , specjalistyczną oraz praktyki.

W części ogólnej przewidziany jest jeden zjazd weekendowy.
Ponadto część ta jest wzbogacona samodzielną pracą domową zgodną z programem kursu.
Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci uczelni WF o kier. trenerskim oraz osoby posiadające już uprawnienia instruktorskie.

W części specjalistycznej przewidziane są trzy zjazdy weekendowe.

Pierwszy zajazd 21 luty sobota rozpoczęcie godz. 11.30 , niedziela 22 luty godzina 9.30.
drugi zjazd 28 luty i 01 marca (sobota g. 11.30, niedziela g. 9.30)
trzeci zjazd 07 i 08 marca (sobota g. 11.30 niedziela g. 9.30)
ostatni zjazd 14 i 15 marca (sobota g. 11.30 i niedziela g. 9.30)

Praktyki to samodzielna praca instruktorska (w sumie 20 godzin) w wybranym przez siebie klubie potwierdzona dziennikiem praktyk. Zaliczenie tych praktyk jest ostatnim warunkiem otrzymania legitymacji instruktorskiej.


KURS POPROWADZĄ:
Trenerzy kadry: Tomasz Skrzypek i Tomasz Mamulski
dr. Mateusz Nowak
sędzia PZKb - Wojciech Adamski

Merytoryczny nadzór: Tadeusz Duda
Koordynator projektu: Tomasz Mamulski (tel. 600 231 261)

Biuro PZKb:
Marta Czajka-Adamiecka - Kierownik Biura / Specjalista ds. Sportu (tel. kontaktowy: 501 77 02 77)
Anna Kotkiewicz - Specjalista ds. Administracji (tel. kontaktowy: 502 11 99 98)
Jadwiga Kowalska - księgowa


Wymogi formalne:
 1. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę jako instruktor sportu.
 2. Dwa zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
 3. Trzeci stopień uczniowski kickboxingu ( możliwość uzyskania podczas kursu )
 4. Ostatnie świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

Cena kursu obejmująca całość tj. część specjalistyczną i ogólną wynosi 1350 zł.
Cena kursu obejmująca tylko część specjalistyczną 1100 zł.

Polski Związek Kickboxingu_Formularz zgłoszeniowy.docx
Warunki płatności:
  • · Płatność na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
  • · Formularz należy przesłać na faks (22 659-10-07) lub jako scan e-mailem (biuro@pzkickboxing.pl), kurierem, pocztą lub przynieść osobiście.
  • Oryginały ew. dokument potwierdzony za zgodność z oryginałem (zdjęcia, zaświadczenie lekarskie, świadectwo szkolne, dokument potwierdzający posiadanie stopnia - w przypadku osób bez aktualnej, ważnej licencji PZKB), prosimy przesłać na adres biura PZKB.
  • Opłaty prosimy kierować na konto: Polski Związek Kickboxingu, ul. Kopińska 12/16, 02-321 Warszawa - 18 1020 1097 0000 7302 0173 3880 z dopiskiem: Kurs instruktorski Kraków.


Zapytaj o ofertę

WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
Copyright 2014 - 2019 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL