Gala DSF Kickboxing Challenge
Fundacja Mistrzom Sportu
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY
Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
DuoLife

PARTNERZY

Komunikat_Kurs Sędziowski_27.09.2015 - Warszawa

SEMINARIUM SĘDZIOWSKIE
Polski Związek Kickboxingu
oraz
Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego
Zawiadamiają, że w związku z wielokrotnymi zmianami w przepisach światowych dotyczących regulaminów rywalizacji sportowej federacji WAKO do której należymy oraz licznymi uwagami ze strony trenerów dotyczącymi pracy sędziów podczas wszelkiego rodzaju zawodów Zarząd PZKB w porozumieniu z Przewodniczącym Wydziału Sędziowskiego informuje, iż w dniu 27.09.2015 r. w Warszawie zostanie przeprowadzone obowiązkowe seminarium sędziowskie oraz weryfikacja posiadanych licencji sędziowskich dla wszystkich sędziów zrzeszonych w Polskim Związku Kickboxingu. W związku z powyższym powołano komisję w składzie: przewodniczący Gerard Zdziarski, członkowie komisji Ryszard Zawistowski, Krzysztof Kacperski, Janusz Wielgosz.
- Udział w seminarium jest wymogiem wszystkich sędziów zrzeszonych w PZKB w celu zweryfikowania, doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji sędziowskich zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz warunkiem powoływania do pracy w charakterze sędziego na wszelkie zawody sportowe pod patronatem PZKB.
- Seminarium jest również otwartą drogą dla wszystkich chętnych pragnących zdobyć kwalifikacje sędziowskie.
- Poniesione koszty związane z uczestnictwem w seminarium są traktowane jako inwestycja w siebie.

WARUNKI JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ ABY UCZESTNICZYĆ W SEMINARIUM SĘDZIOWSKIM TO:
  1. Dobry stan zdrowia (zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze sędziego kickboxingu).
  2. Oświadczenie o niekaralności (druk otrzymany podczas seminarium – dla nowych kandydatów).
  3. Opłata za seminarium w wysokości 100 zł, zwolnieni z opłat są tylko sędziowie posiadający aktualne licencje międzynarodowe WAKO - klasy A.
  4. Warunkiem zdobycia kwalifikacji sędziowskich jest ukończenie seminarium część teoretyczna i praktyczna) z wynikiem pozytywnym.
  5. Osoby, które nie przybędą na seminarium a posiadające klasy (licencje) sędziowskie, jeśli nie usprawiedliwią wcześniej swojej nieobecności pisemnie (pogrzeb, szkoła, wesele, egzaminy lub inne ważne powody) będą w mniejszym stopniu brani pod uwagę w powoływaniu do pracy w charakterze sędziego na zawody.
PROGRAM SEMINARIUM
27.09.2015 (niedziela)
Adres:
02-321 Warszawa
ul. Kopińska 12/16
- do godz. 9.30 przyjazd i rejestracja uczestników kursu sędziowskiego
- godz. 9.50 - 10.00 przedstawienie prowadzących, omówienie przebiegu seminarium
- godz. 10.00 - 12.00 omówienie zasad regulaminów, egzaminów – dla wszystkich
- godz. 12.00 - 14.00 szkolenie z zakresu SOI dla sędziów z klasami A, B
- godz. 12.00 - 14.00 sędziowie z klasami C, D – egzaminy teoretyczne
- godz. 14.30 - 15.15 przerwa obiadowa
- godz. 15.20 - 16.30 egzamin teoretyczny sędziów z klasami A, B
- godz. 16.40 - 18.45 egzamin praktyczny
- godz. 19.00 podsumowanie seminarium – zakończenie kursu sędziowskiego
Koszt kursu 100,00 zł + kwota za podwyższenie kwalifikacji (licencji) obejmuje: szkolenie (teoretyczne i praktyczne), poczęstunek, obiad.
Wpłaty będą przyjmowane na miejscu w biurze PZKB (gotówka).
Zgłoszenia przyjmujemy do 18.09.2015 r. drogą e-mailową: biuro@pzkickboxing.pl


Podział form na: PLANSZOWE, RINGOWE, MUAY THAI
POSIADANA LICENCJA
WYMOGI NA POSZCZEGÓLNE KLASY SĘDZIOWSKIE
ILOŚĆ PYTAŃ TEORETYCZNYCH
GRANICA BŁĘDÓW
CZAS EGZAMINU
D
Kandydat sędziowski (ukończone seminarium z wynikiem pozytywnym).
Po 6 - pytań
z każdej z trzech form
50 %
30 minut
C
Minimum 1 rok stażu sędziego klasy D
Po 8 - pytań
z każdej z trzech form
40 %
40 minut
B
Minimum 1 rok stażu sędziego klasy C
Po 10 - pytań
z każdej z trzech form
30 %
50 minut
A
3 lata stażu sędziego klasy B
Po 15 - pytań
z każdej z trzech form ( w tym 33 % pytań w języku angielskim )
20 %
70 minut

Przerwy między poszczególnymi zajęciami wynoszą 10 minut.
Opracował: Ryszard Zawistowski
Zatwierdził: v-ce Prezes Gerard Zdziarski
Zapytaj o ofertę

WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
Copyright 2014 - 2019 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL