Gala DSF Kickboxing Challenge
Fundacja Mistrzom Sportu
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY
Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
DuoLife

PARTNERZY

Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Kickboxingu (Kick Light, k-1, PF)_12-13.10.2018 - Wrocław

Termin: 12.10.2018 - 13.10.2018
Lokalizacja: Wrocław
EN English application

Zgłoszenia

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
MISTRZOSTW POLSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH W KICKBOXINGU

Uwaga:
Z uwagi na dużą liczbę zawodników waga odbędzie się od godz. 16-19 w dniu 12 października br.
Planowane jest rozgrywane walk w formułach K-1 i KL.Organizator: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, DSF Kickboxing Challenge
Patronat: Polski Związek Kickboxingu

CEL:
  • Wyłonienie najlepszych sportowców służb mundurowych w kickboxingu.
  • Umożliwienie zaprezentowania poziomu swojego wyszkolenia.
  • Inspirowanie służb mundurowych do podnoszenia i utrzymywania wysokiej osobistej sprawności fizycznej.
  • Prowadzenie działalności promocyjnej służb mundurowych.
TERMIN:
Zawody przeprowadzone zostaną w dniach 12 – 13.10.2018 r.

MIEJSCE:
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109, 51 - 150 Wrocław

KOMITET ORGANIZACYJNY:
  1. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw:
  2. Kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu ppłk dr Dariusz LENART
  3. Zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw:
  4. V - e Prezes PZKB ppłk SW mgr Jerzy BASSA

Kierownictwo zawodów:
Przedstawiciel Federacji DSF Kickboxing Challenge: Tomasz BAŁDYGA
Przedstawiciel Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu: kpt. Maciej KUPRYJAŃCZYK

UCZESTNICTWO I WERYFIKACJA
W zawodach mogą startować przedstawiciele służb mundurowych: Służby Więziennej, Wojska Polskiego, Policji, CBŚP, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej (w tym strażacy OSP), Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, Służby Celno - Skarbowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Marszałkowskiej – weryfikacja na podstawie zgłoszenia oraz legitymacji służbowej. W zawodach mogą brać udział żołnierze NSR odbywający w okresie trwania Mistrzostw szkolenie wojskowe.

Z przyczyn organizacyjnych opłatę startową będzie można wpłacić jedynie gotówką u Delegata PZKB przed zawodami.
Zawodnicy posiadający licencję PZKB - 70zł
Zawodnicy nieposiadający licencji (niezrzeszeni) PZKB - 80zł
Każda formuła płatna oddzielnie.


Zgłoszenia zawodników przez system SOI PZKB w terminie do 30 września 2018 r. W zgłoszeniu należy podać formację którą reprezentuje zawodnik. Weryfikacji zawodników zgłoszonych do zawodów dokonuje komisja sędziowska Polskiego Związku Kickboxingu podczas ważenia zawodników.

Weryfikacji zawodników do udziału w Mistrzostwach dokonuje się na podstawie następujących dokumentów:

- zgłoszenia wydrukowanego z systemu SOI PZKB;
- wydrukowanego dowodu wpłaty opłaty startowej;
- służbowego dokumentu tożsamości opatrzonego pieczęcią na rok 2018;
- książeczki sportowo – lekarskiej z aktualnymi badaniami lub zaświadczenia lekarskiego wyłącznie od lekarza sportowego określającego zdolność do startu w wybranej przez zawodnika dyscyplinie sportu (konieczny zapis zdolny do zawodów w kickboxingu)

Zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie.
Osoby zainteresowane udziałem w Mistrzostwach w charakterze widza, proszone są o przesłanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego) na e-mail: Sekcja_walki_wrecz@wp.pl. W przypadku osób nie posiadających polskiego obywatelstwa prosimy o wysłanie maila z miesięcznym wyprzedzeniem i oczekiwanie na informację zwrotnądotyczącą udzielenia zgody.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
Warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie aktualnych badań lekarskich wydanych przez uprawnionego lekarza sportowego.
Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania wszelkich ustaleń organizacyjnych związanych z przebywaniem na terenie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza KOŚCIUSZKI.

Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania regulaminów obiektów sportowych Akademii. Regulaminy eksponowane są w miejscach widocznych przy wejściu na każdy obiekt.

Zawodnicy zobowiązani są działać w zamiarze zdobycia przewagi punktowej, nie zaś spowodowania u przeciwnika uszkodzenia ciała.
Wszelkie urazy, kontuzje oraz przypadki złego samopoczucia należy natychmiast zgłaszać osobom odpowiedzialnym za zabezpieczenie medyczne.

Szczegółowe warunki bezpieczeństwa dotyczące rywalizacji przedstawi sędzia główny podczas odprawy technicznej.

SPOSÓB ROZGRYWANIA ZAWODÓW
Zawody będą odbywać się w formułach: kick light oraz K-1 Rules zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Kick-Boxingu. Sprzęt ochronny zgodny z regulaminem PZKB.

Kategorie wagowe
Kick light
Kobiety: - 50 kg, - 55 kg, - 60 kg, - 65 kg, - 70 kg, + 70 kg
Mężczyźni: - 57 kg, - 63 kg, - 69 kg, - 74 kg, - 79 kg, - 84 kg, - 89 kg, - 94 kg, + 94 kg

K - 1 Rules
Kobiety: - 48 kg, - 52 kg, - 56 kg, - 60 kg, - 65 kg, - 70 kg, + 70 kg
Mężczyźni: - 51 kg., - 54 kg, - 57 kg, - 60 kg, - 63.5 kg, - 67 kg, - 71 kg, - 75 kg, - 81 kg, - 86 kg, - 91 kg, + 91 kg

Pointfighting
Kobiety: - 50 kg, - 55 kg, - 60 kg, - 65 kg, - 70 kg, + 70 kg
Mężczyźni: - 57 kg, - 63 kg, - 69 kg, - 74 kg, - 79 kg, - 84 kg, - 89 kg, - 94 kg, + 94 kg

PROGRAM ZAWODÓW
12.10.2018 r.
18.00 – 20.00 – ważenie i weryfikacja zawodników
13.10.2018 r.
08.00 – rozpoczęcie walk eliminacyjnych
14.00 – 14.30 – oficjalne otwarcie Mistrzostw
Planowane zakończenie godz. 19.00

SYSTEM PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW
Wszystkie walki rozgrywane będą systemem pucharowym.
W każdej kategorii wagowej do zdobycia są: jedno pierwsze, jedno drugie i dwa trzecie miejsca.
Zawodnik może wystartować tylko w jednej kategorii wagowej.

NAGRODY
Za zdobycie I, II i III miejsca w zawodach zawodnicy otrzymują medale i dyplomy, najlepszy zawodnik i zawodniczka otrzymują puchary.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie do udziału w zawodach należy dokonać przez system SOI PZKB - http://pzkickboxing.pl/soi/zgloszenie/132 - w terminie do 30 września 2018 roku. Po tym terminie startowe wynosi 150%.
Zgłoszenia można dokonać indywidualnie lub podając skład całego zespołu.

Zakwaterowanie oraz wyżywienie w zakresie drużyny (kierownika drużyny).
Podczas ceremonii otwarcia i zamknięcia zawodów, zawodnicy występują w ubiorze sportowym.

WAŻNIEJSZE TELEFONY
Kierownik ZWF i S261-658-126
Kierownik zawodów261-658-434, 791-396-500
Przedstawiciel PZKB602 422 002 (email: jerzy.bassa@sw.gov.pl)
FAX261-658-425

Komunikat organizacyjny oraz podstawowe informacje będą dostępne na stronie www.wwbkwso.weebly.com w zakładce „MISTRZOSTWA”
oraz na stronie http://pzkickboxing.pl
WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
Copyright 2014 - 2019 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL