Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY
Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
DuoLife

PARTNERZY

PZKB_Przepisy_formuły_KL_2010_A_ok.IV_2020.doc

PZKB
Kick Light Rules

Rozdział IV

PZKB Przepisy Amatorskiej Rywalizacji Sportowej Kick Light Rules.
Spis kolejności:
Art. 1 Definicja. 3
Art. 2 Obszar walki. 3
Art. 3 Obowiązkowy sprzęt i ubiór zawodników do walki. 3
Art. 4 Kategorie zawodników. 3
Art. 4.1 Wiekowe 3
Art. 4.2 Wagowe
Art. 5 Ważenie zawodników i badania lekarskie. 3
Art. 6 Warunki udziału w zawodach. 4
Art. 7 Zasady walki. 4
Art. 8 Komendy wydawane w czasie walki. 5
Art. 9 Dozwolone miejsca trafień. 5
Art. 10 Niedozwolone miejsca trafień.
Art. 11 Dozwolone techniki. 5
Art. 12 Niedozwolone techniki i akcje. 5
Art. 13 Zdobywanie punktów. 6
Art. 13.1 Remis. 6
Art. 14Upomnienia i kary. 6
Art. 14.1 System kar 7
Art. 14.2 Minus punkt.
Art. 14.3 Dyskwalifikacje 7
Art. 15 Sygnalizacja sędziowska dozwolona w czasie walki. 8
Art. 16 Kontuzje i protesty. 8
Art. 16.1 Kontuzje 8
Art. 16.2 Protesty 8
Art. 17 Postępowanie po silnym ciosie. 9
Art. 18 Werdykty. 9
Art. 19Sędziowie . 9
Art. 22 Lekarz zawodów lub ratownik medyczny. 10
Art. 23Doping. 10
Art. 24 Inne postanowienia. 10
Kick Light Rules.
Art. 1 Definicja.
1. Kick Light Rules jest formą walki ciągłej. Jest to pośrednia formuła między pół a pełnym kontaktem. Używa się technik nożnych na uda lecz powinny to być techniki kontrolowane i trafiać w obszary dozwolone. Sędzia prowadzący nie ocenia walki tylko ją prowadzi zgodnie z regulaminami. Trzej sędziowie punktowi podejmują pełne decyzje dotyczące punktacji.
Art. 2 Obszar walki.
1. Walki w Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski w formule kick light rules odbywają się na macie.
Za zgodą sędziego głównego zawodów zawody kick light rules ( w niektórych wypadkach tylko w Polsce
mogą odbywać się również na ringu np.: Puchar Miasta, turniej sparingowy, pierwszego kroku).
2. Pole walki w kick light rules wynosi 7 x 7 m plus 1m pas ochronny dla wszystkich kategorii wiekowych.
Art. 3 Obowiązkowy sprzęt i ubiór zawodników do walki.
1. Kask z pełnym zabezpieczeniem głowy z góry, ochraniacz na zęby, ochraniacz na piersi
( dotyczy kobiet ) rękawice pełne( -10 Oz ) .ochraniacz na krocze mężczyźni ( kobiety dozwolone ),
ochraniacz piszczeli, protektory na stopy, bandaże dłoni.
2. Zawodnicy walczą w koszulkach T-shirt lub standard (narodowych na zawodach zagranicznych),
oraz krótkie spodenki.
3. Spodenki nie mogą posiadać napisów typu ( muay thai, K-1 i innych nie związanych z formą walki KLR ).
4. Inne tradycyjne stroje ( np. kimona, karategi) są zabronione.
Art. 4 Kategorie zawodników.
Art. 4.1 Wiekowe.
A. O wszystkich kategoriach wiekowych DECYDUJE DATA URODZENIA.
1. Młodsi kadeci – zawodnik w wieku 10-11-12 lat
2. Starsi kadeci - zawodnik w wieku 13 - 14 - 15 lat
3. Junior - zawodnik w wieku 16 - 17 - 18 lat
4. Młodzieżowiec - zawodnik w wieku 19 - 23 lat
5. Senior - zawodnik w wieku 19 - 41 lat ( kobiety 19 - 36 lat )
6. Weteran - zawodnik w wieku 41 - 55 lat ( kobiety ,mężczyżni )
B. Junior który ma 18 lat może uczestniczyć w rywalizacji starszych grup wiekowych.
C. Seniorem jest zawodnik który ma ukończone 19 latzgodnie z datą urodzenia.
Art. 4.2 Kategorie wagowe.
Junior, senior, młodzieżowiec
Weterani
Starsi kadeci
Młodsi kadeci
mężczyźni
kobiety
mężczyźni
kobiety
kadeci
kadetki
kadeci
kadetki
- 57 kg
- 63 kg
- 69 kg
- 74 kg
- 79 kg
- 84 kg
- 89 kg
- 94 kg
+ 94 kg
- 50 kg
- 55 kg
- 60 kg
- 65 kg
- 70 kg
+ 70 kg
- 63 kg
- 74 kg
- 84 kg
- 94 kg
+ 94 kg
- 55 kg
- 65 kg
+ 65 kg
-32 kg
-37 kg - 42 kg - 47 kg
- 52 kg
- 57 kg
- 63 kg
- 69 kg +69 kg
-32 kg
-37 kg
- 42 kg
- 46 kg
- 50 kg
- 55 kg
- 60 kg
- 65 kg + 65 kg
-28 kg
-32 kg
-37 kg - 42 kg - 47 kg
- 52 kg
- 57 kg
- 63 kg
- 69 kg +69 kg
-28 kg
-32 kg
-37 kg
- 42 kg
- 46 kg
- 50 kg
- 55 kg
- 60 kg
- 65 kg + 65 kg


Art. 5 Ważenie zawodników i badania lekarskie.
1. Podczas ważenia obecni są co najmniej2( dwaj) przedstawiciele Komisji Sędziowskiej i trener zawodnika.
2. Niema tolerancji wagowej dla zawodników i zawodniczek.
3. Zawodnik ważony oficjalnie jest tylko raz i uzyskany limit wagi zapisywany jest do protokołu zawodów.
4. Organizator ma obowiązek udostępnić zawodnikom wagę do pomiaru kontrolnego
5. Na oficjalną wagę zawodnik zgłasza się w stroju do walki lub w stroju kąpielowym z ważną książeczką sportowo-lekarską zawodnika i licencją zawodniczą oraz legitymacją szkolną lub dowodem osobistym.
6. Badania lekarskie dla zawodników kickboxingu są ważne 6 miesięcy i muszą być potwierdzone przez Przychodnię Sportowo-Lekarską w książeczce sportowo-lekarskiej zawodnika. Ważność ich potwierdzają 2 pieczątki (imienna lekarza medycyny sportowej i nagłówkowa przychodni lekarskiej lub imienna lekarza i nagłówkowa przychodni sportowo - lekarskiej ). W związku z trudnością uzyskania wpisów w książeczkach sportowo-lekarskich, badania mogą być dołączone do książeczki sportowo – lekarskiej na zaświadczeniuktóre powinno zawierać :
- imię i nazwisko osoby badanej
- data badania
- DOPISEK „ jest zdolny dotreningów i walk w kickboxingu
- pieczątki lekarza sportowego i przychodni lekarskiej lub przychodni medycyny sportowej i lekarza.

Uwaga: nieczytelne, przekreślone lub poprawione daty i podpisy unieważniają badania lekarskie.
7. Zawodnik może startować tylko w tej kategorii wagowej, którego waga mieści się między dolnym a górnym limitem .Urządzenia do ważenia są dostarczane przez organizatora zawodów ( muszą być legalizowane ) w ilości dwóch sztuk ( elektroniczny pomiar wagi ).
Art. 6 Warunki udziału w zawodach.
1. W zawodach sportowych PZKB startują zawodnicy i zawodniczki spełniający
poniższe warunki:
a. Ważne badania lekarskie( posiadają potwierdzenie zdolności do udziału w zawodach
z przychodni sportowo-lekarskiej ).
b. Posiadają wymagany stopień, kwalifikujący ich do udziału w zawodach.
c. Posiadająważną licencję zawodniczą PZKB lub licencję jednorazową.
d. Należą do klubu członkowskiego PZKB, lub posiadają jednorazową licencję.
Art. 7 Zasady walki.
1. Walki kadetów młodszych trwają 2x1.30 minuty z 1 minutowymi przerwami, kadetów starszych trwają 2 x 2 minuty z 1 minutowymi przerwami.
2. Walki juniorów, młodzieżowców, seniorów trwają 3 x 2 minuty z 1 minutowymi przerwami.
3. Walki weteranów trwają 2 x 2 minuty z 1 minutową przerwą.
W uzasadnionych przypadkach przy dużej liczbie startujących sędzia główny zawodów w
porozumieniu z delegatem sportowym PZKB mogą zmniejszyć czas trwania
walk eliminacyjnych do :
a. dla kadetów młodszych-1x1.30 minuty,dla kadetów starszych - 1 x 2 minuty.
Finały powinny się odbywać na dystansie: kadet młodszy- 2 rund x 1.30 minuty z 1 minutową przerwą, kadet starszy- 2 rund x 2 minuty z 1 minutową przerwą
między rundami.
b. dla juniorów, młodzieżowców, seniorów - 2 x 2 minuty z 1 minutową przerwą lub 1x 3 minuty.
Finały powinny się odbywać na dystansie 3 rund x 2 minuty z 1 minutową przerwą między rundami.
4. Mistrzostwa Polski powinny odbywać się na dystansie 3 x 2 minuty.
5. Przed rozpoczęciem walki zawodnik musi podejść do sędziego w celu zaakceptowania wyposażenia
zabronione jest noszenie szkieł kontaktowych, wisiorków, kolczyków, ozdób, długich paznokci u nóg ).
6. Czas walki może być zatrzymany na sygnał sędziego prowadzącego, w przypadku udzielania kar
lub z powodu innych ważnych przyczyn (decyduje o tym sędzia prowadzący walkę).
Sędzia w czasie walki nie może rozmawiać z zawodnikiem (chyba, że zatrzyma czas).
7. Zawodnik w narożniku może mieć 2 sekundantów w strojach sportowych, w tym jeden musi posiadać
Licencję trenera kickboxingu.
8. W czasie trwania walki sekundanci nie mogą udzielać zawodnikowi wskazówek, które powodują
Dezorientację ( krzyki, gwizdy, głośne uwagi ).
9. Nie wolno opuszczać wyznaczonego miejsca przez trenera i sekundanta dopóki nie zakończy się walka.
10. Zawodnik może poprosić sędziego prowadzącego o zatrzymanie czasu na poprawę wyposażenia.
Sędzia może nie zezwolić na zatrzymanie czasu, o ile uzna, że zawodnik chce odpocząć lub powstrzymać …………niekorzystną dla niego akcję.
12. Za umyślne zatrzymywanie czasu zawodnik karany jest ostrzeżeniem.
Jeżeli zawodnik upadnie lub zatrzyma czas podnosząc rękę w celu poprawienia sprzętu , walka zostanie
wznowiona w tym samym miejscu w innych przypadkach walkę rozpoczyna się od pozycji wyjściowych
na środku pola walki.
13. Jeżeli sędzia udziela kary ( ostrzeżenia ) zawodnikowi, drugi zawodnik musi natychmiast udać się
do neutralnego narożnika.
14. Zawodnicy witają się poprzez dotykanie się rękawicami tylko dwa razy :
a. na początku walki
b. po zakończeniu walki
15. Trenerzy ( instruktorzy, sekundanci ) nie mogą wchodzić w obszar pola walki podczas jej trwania.
16. Sędzia prowadzący jest odpowiedzialny za natychmiastowe zatrzymanie walki, kiedy jeden
z zawodników dotknie podłoża inną częścią ciała niż jego stopy.
17. Sędzia prowadzący jeżeli ma podjąć decyzję o dyskwalifikacji zawodnika, musi ją skonsultować
z pozostałymi sędziami.
18. Sędziowie boczni siedzą na swoich wyznaczonych miejscach i oceniają walkę.
Art. 8 Komendy wydawane w czasie walki.
1. Przywitanie - zawodnicy dotykają się rękawicami
2. Walczyć - wznowienie walki po każdej przerwanej akcji
3. Stop - walka jest przerywana w celu udzielenia uwag, lub zakończenia walki.
4. Czas stop - kiedy sędzia prowadzący zatrzyma czas ( musi podać powód zatrzymania
czasu ) np.: upadek, kontuzja zawodnika , udzielenie pouczenia za
uchybienia regulaminowe, udzielenie kary
5. Puść (break) - kiedy zawodnicy się trzymają (po tej komendzie obaj zawodnicy muszą wykonać
krok w tył ).
Art. 9 Dozwolone miejsca trafień.
1. Głowa : twarz, boki, .
2. Tułów : przód i boki.
3. Nogi : kopnięcia golenią w uda ( low kick ) zewnętrzne i wewnętrzne, podcięcia na ochraniacz stopy.
Art. 10 Niedozwolone miejsca trafień.
1. Góra głowy, tył głowy.
2. Tył tułowia.
3. Szyja, kończyny, stawy.
4. Tył uda.
5. Obszar poniżej pasa ( za wyjątkiem podcięcia na ochraniacz stopy oraz low kick).
Art. 11Dozwolone techniki.
1. Kopnięcia: proste, boczne, okrężne, ukośne, zahaczające, po obrocie, opadające, z wyskoku.
2. Ciosy ręczne: proste, z dołu, sierpowe, grzbietem pięści bez obrotu.
3. Podcięcia na ochraniacz stopy.
Uwaga: Punkt przyznaje się gdy atakujący cały czas stoi, a atakowany dotknie podłoża inną częścią ciała niż stopy.
4. Dozwolone techniki nożne zahaczające lub opadające są wykonywane stopą (uderzenie piętą jest niedozwolone).
Art. 12 Niedozwolone techniki i akcje.
1. Ataki techniką inną niż w Art. 11.
2. Unikanie walki, celowe opóźnianie walki, chwytanie.
3. Upadanie bez wyraźnej przyczyny
4. Jeśli zawodnik opuści planszę ( wyjście za linię) : bez popchnięcia, kopnięcia, uderzenia, otrzymuje wtedy każdorazowo punkt ujemny, a przy czwartym wyjściu jest dyskwalifikowany, (liczbę wyjść poza obręb pola walki sumuje się w ciągu całego pojedynku).
5. Atakowanie z niekontrolowaną siłą oraz techniki ślepe.
6. Nie sportowe zachowanie, szarpanie i popychanie ,w tym wypadku zawodnik otrzymuje upomnienie słowne. W kolejnym następnym przypadku podlega procedurze kar.
7. W przypadku rażącego nie sportowego zachowania zawodnik może być zdyskwalifikowany po pierwszym przewinieniu.
8. Atakowanie, lżenie sędziów, oficjalnych przedstawicieli, trenerów przez zawodnika lub jego sekundantów w trakcie i po zakończeniu walki. Stosuje się wtedy system kar z dyskwalifikacją włącznie.
Art. 13 Zdobywanie punktów.
Zdobywane punkty zapisuje się następująco
A. na turniejach międzynarodowych sędziowie posługują się tablicami elektronicznymi, a punkty przyznawane ……są za pomocą komputerowej ”myszki”, trenerzy podczas trwania walki widzą jaka jest różnica punktów. ……Jeżeli sędzia przyzna jednemu z zawodników minus punkt za faul to automatycznie u każdego z sędziów ……punktowych zostaną odjęte po trzy punkty ( suma 9 punktów na tablicy będzie odjęta ). ……Przy remisie walkę wygrywa zawodnik z mniejszą liczbą (fauli, ostrzeżeń ).
B. na zawodach Polskich wszystkich rangi sędziowie powinni posługiwać się „klikerami” , po zakończeniu …...każdej rundy sędzia wpisuje na odwrocie karty wynik otrzymany z licznika ( klikera ).
1. Jeżeli zawodnik w czasie walki wypluwa ochraniacz na zęby sędzia prowadzący natychmiast zatrzyma czas a sędziowie boczni przyznają punkt zawodnikowi przeciwnemu.
2. Na karcie, zwycięzcę zakreśla się rysując okręg wokół nazwiska.
3. Zawodnik zdobywa punkt, jeżeli zadany przez niego cios był wykonany dozwoloną techniką w dozwolony obszar trafień z kontrolowaną siłą. /Sędziowie muszą zobaczyć technikę uderzenia/ Sędziowie punktują jedynie dozwolone techniki i akcje przeprowadzone z kontrolowaną siłą. /Przyznawanie punktów opartych na usłyszeniu uderzenia jest niedozwolone/.
4. Jeśli zawodnik wykonuje technikę z wyskoku, to aby uzyskać punkty musi wylądować wewnątrz pola walki i nie może wpadać ciałem na przeciwnika.
5. Zawodnik przekraczający pole walki nie zdobywa punktu, / Będąc na zewnątrz pola walki nawet jedną stopą nie zdobywa się punktów /.
6. Punkty przyznawane są za:
- ciosy ręczne - 1 pkt. - kopnięcie na uda ( low kick ) zewnętrzne i wewnętrzne - 1 pkt.
- kopnięcie na tułów - 1 pkt.
- podcięcie - 1 pkt.
- kopnięcie na głowę - 2 pkt.
- kopnięcie z wyskoku na tułów - 2 pkt.
- kopnięcie z wyskoku na głowę - 3 pkt.
7. Technika zadana po gongu nie jest uznawana.
8. Rundę ocenia się za pomocą tablicy elektronicznej lub klikerów suma punktów zdobytych wyłania zwycięzcę.
9. Zawodnik z większą liczbą zdobytych punktów wygrywa walkę.
Art. 13.1 Remis.
A. W przypadku remisu po trzech rundach, preferowana jest trzecia runda :
1. Kryteriami do oceny walki są punkty za techniki nożne i ręczne, a przy wyrównanej liczbie …..ciosów decydują następujące czynniki wg kolejności :
- lepszy w ostatniej rundzie
- bardziej aktywny
- większa liczba technik nożnych,…………………………………………………………………………..- - lepsza obrona - lepszy styl i technika
2. W czasie walki, jeżeli przeciwnik otrzyma cios „knockdown” , sędzia prowadzący zatrzymuje …... czas i konsultuje decyzje z sędziami bocznymi, przy technice bez zastrzeżeń sędziowie boczni przyznają …… zawodnikowi zadającemu cios punkt.
Uwaga: wszystkie techniki muszą być wykonane z /"odpowiednią"/ kontrolowaną siłą; dotknięcia lub ….. otarcia przeciwnika nie są punktowane przez sędziów.
Art. 14Upomnienia i kary.
1. Za nieprzestrzeganie reguł walki zawodnik może otrzymać upomnienie, ostrzeżenie, minus
punkt lub zostać zdyskwalifikowanym.
2. Ostrzeżenie otrzymuje zawodnik (decyzją większości sędziów) po uprzednim zwróceniu uwagi.
Można udzielić ostrzeżenia bez upomnienia w przypadku przewinień zagrażających zdrowiu przeciwnika,
względnie wpływających na przebieg i wynik walki. Dotyczy to szczególnie:
a. pochylania głowy w ataku, atakowania głową, odwracania się
b. zadawania ciosów w kark, nerki, poniżej pasa, w tył tułowia
c. nieczystą walkę i nie legalne techniki ( pchanie, klinczowanie, itp.)
d. zadawanie ciosów z pełną siłą
e. komentowanie decyzji sędziego
f. zbyt mało technik nożnych
g. nie sportowe zachowanie zawodnika
h. głośne rozkazy, krzyki sekundanta ( trenera ) sędzia może usunąć te osoby z narożników
i. wchodzenie trenera w pole walki w przypadku kontuzji zawodnika
j. opuszczenia przez zawodnika pola walki
Uwaga: w formule kick light rules nie wolno atakować w tył głowy przeciwnika
oraz upadającego zawodnika.
Art. 14.1 System kar.
a. pierwsze - wyjście poza pole walki
Minus punkt.
b. drugie - wyjście poza pole walki
Minus punkt.
c. trzecie - wyjście poza pole walki
Minus punkt.
d. czwarte - wyjście poza pole walki
Dyskwalifikacja.
1. Złamanie regulaminuinne niż wyjścia poza pole walki.
a. pierwsze - naruszenie regulaminu - słowna uwaga
Uwaga
b. pierwsze - złamanie regulaminu
Ostrzeżenie.
c. drugie - złamanie regulaminu
Minus punkt.
d. trzecie - złamanie regulaminu
Minus punkt.
e. czwarte - złamanie regulaminu
Dyskwalifikacja.
2. Uwaga iostrzeżenie winno być dane głośno i wyraźnie żeby mogli je słyszeć i zrozumieć
zarówno zawodnicy jak i trenerzy ( sekundanci ).
3. Kiedy sędzia daje ostrzeżenie lub minus punkt musi zatrzymać czas.
4. Ostrzeżenia za faule są zaznaczane oddzielnie i sumowane w ciągu całej walki.
5. Wyjścia poza pole walki są zaznaczane oddzielnie i sumowane w ciągu całej walki.
6. Za wyjście poza pole walki uważa się takie wyjście w którym jeden z zawodników przekroczy
linię pola walki chociaż jedną stopą.
7. Nie ma wyjścia poza pole walki gdy:
a. jeden z zawodników został wypchnięty za linię
b. gdy znalazł się poza linią na skutek otrzymanego ciosu ręcznego lub nożnego
c. gdy porusza się po linii nie przekraczając jej
d. jeśli zawodnik atakuje i z powodu jego impetu wychodzi za matę
A. Jeśli walka została przerwana z powodu kontuzji zawodnika, sędzia prowadzący i dwaj sędziowie ………boczni muszą podjąć decyzję:
a. kto spowodował kontuzję
b. czy było to umyślne spowodowanie obrażenia
c. czy była to wina poszkodowanego zawodnika
d. czy była to wina poprzez stosowanie nielegalnej techniki
Jeśli nie został naruszony regulamin przez zawodnika, wygrywa on walkę z powodu niezdolności kontuzjowanego zawodnika.
Jeżeli zaś kontuzja była spowodowana naruszeniem regulaminu ,wygrywa zawodnik kontuzjowany w wyniku dyskwalifikacji przeciwnika.
Art. 14.2 Minus punkt.
1. Kryteria dla ujemnych punktów, danych przez sędziego, po uprzednich ostrzeżeniach:
a. nieczysty styl walki
b. ciągłe klinczowanie( trzymanie )
c. ciągłe obracanie się
d. zbyt mało technik nożnych
e. łamanie regulaminu Art.14
f. nadmierny kontakt
g. ciężki knock down
Art. 14.3 Dyskwalifikacja.
1. Dyskwalifikacja zawodnika następuje po wykorzystaniu limitu trzech kar
(tzn. czwarta kara jest dyskwalifikacją) lub bez ostrzeżenia, gdy zawodnik popełnił następujące
przewinienie:
a. wskutek niedozwolonej akcji spowodował kontuzję przeciwnika
b. jeśli przeciwnik po otrzymaniu nieprawidłowego lub silnego ciosu nie jest zdolny do podjęcia walki przez 10 sekund (sędzia konsultuje decyzję z lekarzem lub ratownikiem medycznym)
c. jeśli sfaulowany zawodnik jest gotów walczyć przed upływem 10 sekund, a sędzia stwierdzi, że kontynuowanie walki może zagrażać jego zdrowiu (sędzia konsultuje decyzję z lekarzem lub ratownikiem medycznym),zawodnik nie może uczestniczyć w dalszej części tych zawodów
d. jeśli zawodnik uderzył po komendzie "stop"
e. kiedy sędzia nie zauważył nieprawidłowego ciosu (akcji) lecz zachowanie zawodnika wskazuje, że taki cios mógł być zadany; po konsultacji z sędziami punktowymi (bocznymi) może być udzielona dyskwalifikacja
f. szczególnie nie sportowe zachowanie zawodnika lub sekundanta (np. lżenie, przepychanie, wulgarne odzywanie)
g. gdy zawodnik wykazuje w walce brak umiejętności technicznych.
2. Jeżeli sędzia prowadzący uzna dyskwalifikację za konieczną , konsultuje decyzję z sędziami
bocznymi i kierownikiem planszy, którzy mogą nie zgodzić się z jego sugestią.
Art. 15 Sygnalizacja sędziowska dozwolona w czasie walki.
1. ostrzeżenie : poprzez wskazanie palca wyciągniętą ręką nad głową.
2. punkt ujemny : ruch dłonią po skosie w dół.
3. dyskwalifikacja : skrzyżowanie dłoni przed zawodnikiem.
4. nic nie było : ręce skrzyżowane na dole ( jeśli sędzia nie uzna techniki ).
5. nic nie widziałem : ręce skrzyżowane na wysokości oczu.
6. wyjście za linię : ruch dłonią na dole w pionie.
7. Czas stop : utworzony z rąk kształt litery „T” nad głową.
Art. 16 Kontuzje i protesty.

Art. 16.1 Kontuzje
1. W przypadku kontuzji walka powinna być wstrzymana (do 2 min.) dla juniorów, seniorów, weteranów …..….starszych kadetów, jako czas niezbędny dla lekarza lub ratownika medycznego do podjęcia decyzji . ……… 2. Po usłyszeniu opinii lekarza sędzia prowadzący decyduje o karach lub wznowieniu walki. … …... ............. …… ..( uwaga: należy rozpatrzyć przyczynę zaistniałej sytuacji czy: spowodowana kontuzja była zamierzona, czy …… ..spowodowana kontuzja była wynikiem błędu poszkodowanego zawodnika, czy kontuzja była wynikiem …… ……...nieregulaminowej techniki lub akcji). 3. Jeśli lekarz lub ratownik medyczny nie pozwala walczyć zawodnikowi z powodu kontuzji, to wygrywa ……..nie poszkodowany zawodnik, .o ile nie przekroczył przepisów, w przeciwnym wypadku wygrywa zawodnik ……..poszkodowany, lecz nie uczestniczy w dalszej rywalizacji .
Art. 16.2 Protesty
1. Kierownik drużyny lub trener przekonany o krzywdzącej jego zawodnika decyzji sędziów może złożyć
protest do Sędziego Głównego Zawodów i Delegata PZKB – nie póżniej niż 60minut od zakończenia ……...pojedynku.
2. Protest musi mieć formę pisemną plus wadium w wysokości 5 x startowe.
3. Sędzia Główny i Delegat PZKB powołują komisję techniczną do rozpatrzenia protestu możliwie
szybko (natychmiast), w skład komisji wchodzą sędziowie oceniający walkę do której został złożony protest.
Decyzja komisji sędziowskiej ( technicznej ) jest ostateczna i nieodwołalna.
4. W przypadku jeśli protest jest rozpatrzony pozytywnie – wadium ulega zwrotowi.
Art. 17 Postępowanie po silnym ciosie.
1. Jeżeli zawodnik pozostaje w stanie utraty świadomości powyżej 10 sekund należy:
a. zakończyć walkę b. wezwać lekarza by natychmiast zbadał go i zalecił dalsze postępowanie,
c. wpisać ten fakt do protokołu i książeczki sportowo-lekarskiej zawodnika.
2. Po otrzymanym silnym ciosie w głowę ( nokautującym ), zawodnik nie może walczyć przez 8 tygodni przed powrotem do rywalizacji musi ponowić badania lekarskie, w tym EEG.
3. Zawodnik, który miał uraz głowy( KO ) 2 razy w okresie trzech miesięcy nie może walczyć przez następne 3 miesiące ( konieczne są wtedy ponowne badania lekarskie, w tym EEG ).
4. Zawodnik, który miał uraz głowy( KO ) 3 razy w okresie 1 roku nie może walczyć przez okres 12 miesięcy ( konieczne są wtedy badania lekarskie, , w tym EEG).
Art. 18 Werdykty.
1. Zwycięstwo na punkty: zawodnik, który zdobędzie więcej punktów.
a. Jeśli obydwaj zawodnicy odnieśli kontuzje i nie można wskazać winnego sędziowie obliczają . ……dotychczasowo zdobyte punkty - jeśli nie jest to 1 runda - wskazują zwycięzcę na punkty, jeśli jest ……to 1.runda to walka zostaje uznana za nieodbytą.
b. Zwycięstwo na punkty przed czasem : jeżeli co najmniej dwóch sędziów wskaże przewagę na tego …...samego zawodnika różnicą + 15 punktów.
2. RSC- sędzia wstrzymuje walkę ze względu na zdrowie zawodnika :
a. - sędzia przerywa walkę przy widocznej przewadze jednego z zawodników, ……. …………… .....gdy kontynuacja walki może zagrażać zdrowiu zawodnika,
b.
- z powodu kontuzji, gdy winny jest zawodnik poszkodowany, a drugi nie .. … …..przekroczył przepisów. …… c. - gdy zawodnik wykazuje wyraźne zmęczenie, chwieje się, upada na skutek …… …… …..prawidłowych ciosów, nie chce podjąć walki.
3. RSC - H sędzia wstrzymuje walkę ze względu na zdrowie zawodnika :
a. - po silnych ciosach na głowę, gdy kontynuacja walki może zagrażać zdrowiu zawodnika,
4. Dyskwalifikacja, patrz Art.14.
5. Zwycięstwo przez TKO ( sędzia przerywa walkę jeżeli zawodnik nie jest zdolny do dalszego prowadzenia pojedynku ze względu na : widoczny brak umiejętności technicznej, brak kondycji, ciągłe odwracanie się , unikanie walki, kontuzja ).
6. Walkower - po trzykrotnym wyczytaniu w ciągu 2 min. zawodnik nie stawia się na planszy lub ringu.
7. Walka nie odbyła się, jeśli zaistniały przyczyny niezależne od zawodników i sędziego.
8. Wygrana przez poddanie przeciwnika.
Uwaga: każdy zawodnik może się poddać w dowolnym momencie walki podnosząc rękę i ………………. .oświadczyć swoją wolę, może go poddać też sekundant rzucając ręcznik na matę.
UWAGA : DO KAŻDEJ DEKORACJI ZAWODNICY WYCHODZĄ W STROJACH SPORTOWYCH.
Art. 19Sędziowie .
2. Sędzia główny , sprawuje całościowy nadzór nad zawodami jest zwierzchnikiem wszystkich sędziów na danych zawodach.
3. Walkę prowadzi jeden sędzia planszowy (prowadzący) a ocenia ją trzech sędziów punktowych .
4. Sędzia prowadzący kontroluje stan planszy i obiektu akceptując je dla zawodów i jest odpowiedzialny za przestrzeganie reguł i przepisów, dając ostrzeżenie, minus punkt - wskazuje każdemu sędziemu bocznemu zawodnika który złamał regulamin wskazując ręką w jego kierunku oraz pokazując rodzaj przewinienia zgodnie z Art.15. Wskazuje zwycięzcę przez uniesienie
jego ręki w górę.
5. Sędzia czasowy sygnalizuje początek i koniec rundy.
6. Sędzia boczny notuje punkty, przewinienia, sygnalizuje przewagę punktową lub wyczerpanie limitu kar. Wszystkie ostrzeżenia, minus punkt dawane przez sędziego prowadzącego muszą znaleźć
odzwierciedlenie w kartach punktowych w kolumnie „ Uwagi”.
7. Sędziowie wydają komendy w języku polskim lub angielskim.
8. Sędzia główny może delegować kierownika planszy na którego sceduje część swoich obowiązków.
9. Sędzia Główny lub kierownik planszy może zmienić decyzję sędziego prowadzącego w
przypadku gdy pomyłka ma charakter :
a. nieprawidłowe sumowanie punktów w kartach.
b. jeśli nastąpił błąd sędziowski.
10. Jeśli zbyt często któryś z sędziów dokonuje błędnych wpisów w kartach, Sędzia Główny
ma prawo zmienić takiego sędziego.
Art. 20Lekarz zawodów lub ratownik medyczny.
1. Podczas trwania zawodów lekarz lub ratownik medyczny jest obecny na sali w wyznaczonym miejscu
przez organizatora.
2. Organizator musi zapewnić dla lekarza lub ratownika medycznego dostęp do telefonu.
3. Lekarz lub ratownik medyczny zawodów musi być gotowy do natychmiastowej interwencji w razie
jakiegokolwiek uszkodzenia ciała zawodnika.
4. W przypadku kontuzji lub innych zdarzeń zagrażających zdrowiu zawodników sędzia
prowadzący walkę konsultuje się z lekarzem lub ratownikiem medycznym którego decyzja jest
ostateczna.
5. Lekarz lub ratownik medyczny podejmuje decyzję w czasie dwóch minut.
6. Lekarz lub ratownik medyczny musi mieć wystarczające wyposażenie i doświadczenie w udzielaniu
pomocy zawodnikom sportów walki.
Art. 21 Doping.
1. Stosowanie środków dopingujących pod każdą postacią jest zabronione.
2. Zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, sekundanci, sędziowie, obsługa zawodów zażywający
środki dopingujące, spożywający alkohol będą zdyskwalifikowani lub usunięci z zawodów.
3. Zawodnik który odmówi poddania się badaniom antydopingowym będzie zdyskwalifikowany.
Art. 22 Inne postanowienia.
1. W sprawach organizacyjnych nie ujętych w regulaminie decyzję w trakcie zawodów podejmuje
Sędzia Główny w porozumieniu z Delegatem Sportowym PZKB.
2. Sędzia Główny po zakończeniu zawodów sporządza komunikat końcowy zawodów.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie inne regulaminy PZKB.
4. Wszelkie kwestie sporne w trakcie trwania zawodów dotyczące walk rozstrzyga Sędzia Główny
zawodów w porozumieniu z Delegatem Sportowym PZKB oraz komisją sędziowską.
UWAGA : Wszyscy trenerzy, zawodnicy biorący udział w zawodach międzynarodowych muszą
zapoznać i dostosować się do regulaminów i przepisów obowiązujących WAKO.
05.12.2017 r.
Regulamin wchodzi w życie z dniem
………………………………………… ………………………………………….
Podpis Prezesa PZKB Podpis V-ce Prezesa PZKB
……………………………………………
Pieczęć PZKB
WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Copyright 2014 - 2020 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL