Creative Green
DSF Kickboxing Challenge
Fundacja Mistrzom Sportu

GŁÓWNI PARTNERZY
Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters

PARTNERZY

Przepisy Amatorskiej Rywalizacji Sportowej Low Kick

Low kick
Art. 1 Definicja.

1. Low kick jest formą walki ciągłej, podczas której ciosy bokserskie, techniki nożne wykonywane są z pełną siłą w dozwolone miejsca trafień, dozwolone są kopnięcia w wewnętrzne i zewnętrzne uda. Walki toczone są tylko na ringu o ściśle określonych parametrach.

Art. 2 Obszar walki.
A. Walki low kick odbywają się na ringu bokserskim ( kwadrat ) o wymiarach, min,490 cm x 490 cm
Dopuszcza się walki na ringach o wymiarach 610 cm x 610 cm, do max 720 cm x 720 cm
RING 1. Walki odbywają się na ringu o powierzchni kwadratowej. Najmniejszy wymiar ringu powinien wynosić 490 cm X 490 cm, a największy 720 cm X 720 cm mierzony w kwadracie utworzonym przez liny, Olinowanie ringu stanowią cztery liny o średnicy 3-5 cm przeciągnięte na wysokości 40, 70, 100 I 130 cm.
2. Podłoga ringu powinna być mocna, równa i występować poza liny przynajmniej 50 cm z każdej strony, a wysokość od ziemi (podłoża) nie może wynosić mniej niż 30 cm, nie więcej niż 150 cm. 3. Cała podłoga ringu musi być wyłożona masą gąbczasta o grubości maksymalnej do 2 cm, warstwą filcu i pokryta mocno naciągniętą tkaniną ( brezent ). 4. Liny powinny być opięte (obszyte) suknem lub miękkim materiałem, silnie naciągnięte i przymocowane do znajdujących się w narożnikach 4 słupków odpowiednio zabezpieczonych. W celu uniknięcia rozsuwania się lin należy złączyć je po każdej stronie dwoma prostopadłymi
poprzeczkami z miękkiego materiału. 5. Przy dwóch narożnikach leżących po przekątnej, ustawia się stopnie ułatwiające wejście i zejście zawodnikom z ringu. W narożniku neutralnym ustawia się stopnie ułatwiające wejście i zejście lekarzowi oraz sędziemu.
6. W narożnikach koloru niebieskiego i czerwonego powinny znajdować się krzesła ruchome stałe lub dostawiane dla zawodników. W narożnikach tych należy umieścić pojemniki plastikowe na zużyte tampony. 7. Ringi ustawione na scenach należy umieszczać w bezpiecznej odległości od ścian i innych przeszkód. Ściany znajdujące się blisko ringu powinny być zabezpieczone miękką materią ( matami), itp.

Art. 2.1Pozostały sprzęt.
A. W czasie zawodów tuż obok ringu powinien znajdować się następujący sprzęt : 1. Krzesła dla sekundantów
2. Dwa naczynia z czystą woda, dwa kubki plastikowe 3, Dwie „spluwaczki” plastikowe ( ewentualnie zainstalowane w narożnikach) 4. Dwie pary rękawic o odpowiednim ciężarze 5. Kaski ochronne 6. Gong z młotkiem lub urządzenie sygnalizacyjne 7. Dwa (chronometry) stopery sportowe 8. Apteczka kompletnie wyposażona do dyspozycji lekarza 9. Nosze w miejscu wyznaczonym dla lekarza lub ratownika medycznego. 10. Karetka pogotowia ratunkowego przed halą sportową
UWAGA: PODCZAS INTERWENCJI LEKARSKIEJ LUB RATOWNIKA MEDYCZNEGO BEZWZGLĘDNIE OBOWIAZUJĄ ZASADY ZGODNIE Z REGULAMINEM OPIEKI MEDYCZNEJ .

Art. 3 Obowiązkowy ubiór zawodników do walki.
1. Kask z pełnym zabezpieczeniem głowy z góry, ochraniacz na zęby, ochraniacz klatki piersiowej ( tylko dla kobiet ) rękawice do pełnego kontaktu 10 Oz, ochraniacz na podbrzusze mężczyźni ( kobiety - zalecane ), golenio-stopy, obowiązkowo bandaże na ręce.
2. Zawodnicy walczą z nagim torsem, kobiety w koszulkach z wyższym dekoltem ’’ala-stanik,’’ krótkie spodenki. Spodenki nie mogą posiadać napisów typu ( muay thai, K-1 i innych nie związanych z formą walki Low Kick ).
3. Inne tradycyjne stroje ( np. kimona, karategi ) są zabronione.

Art. 4 Kategorie zawodników.
Art. 4.1 Wiekowe.

A. O wszystkich kategoriach wiekowych DECYDUJE DATA URODZENIA.
1. Junior młodszy - zawodnik w wieku 15 - 16 lat
2. Junior starszy - zawodnik w wieku 17 - 18 lat
3. Młodzieżowiec - zawodnik w wieku 19 - 23 lat
4. Senior - zawodnik w wieku 19 - 40 lat ( Kobiety 19 – 36 lat )
5. Junior starszy który ma 18 lat może uczestniczyć w rywalizacji starszych grup wiekowych.
6. Seniorem jest zawodnik który ma 19 latzgodnie z datą urodzenia.
7. Junior starszy, który walczył w grupie seniorów nie ma prawa rywalizacji z juniorami.
8. Weteran który chciałby startować w grupie seniorów musi posiadać dodatkową zgodę lekarza na walki pełno-kontaktowe.

Art. 4.2 Kategorie wagowe.

Junior starszy, senior, młodzieżowiec

Junior młodszy
mężczyźni
kobiety
mężczyźni
kobiety
- 51 kg
- 54 kg
- 57 kg
- 60 kg
- 63.5 kg
- 67 kg
- 71 kg
- 75 kg
- 81 kg
- 86 kg
- 91 kg
+ 91 kg
- 48 kg
- 52 kg
- 56 kg
- 60 kg
- 65 kg
- 70 kg
+ 70 kg
48 kg
51 kg
54 kg
57 kg
60 kg
63 kg
66 kg
69 kg
74 kg
79 kg
84 kg
+ 84 kg
40 kg
44 kg
48 kg
52 kg
56 kg
60 kg
+ 60 kg

Art. 5 Ważenie zawodników i badania lekarskie.
 1. Podczas ważenia obecni są co najmniej 2 (dwaj) przedstawiciele Komisji Sędziowskiej i trener zawodnika.
 2. Nie ma tolerancji wagowej dla zawodników i zawodniczek.
 3. Zawodnik ważony oficjalnie jest tylko raz i uzyskany wynik wagi zapisywany jest do protokołu zawodów.
 4. Organizator ma obowiązek udostępnić zawodnikom wagę do pomiaru kontrolnego
 5. Na oficjalną wagę zawodnik zgłasza się w stroju do walkilub w stroju kąpielowymz ważną książeczką sportowo-lekarską zawodnika i licencją zawodniczą oraz legitymacją szkolną lub dowodem osobistym.
 6. Badania lekarskie dla zawodników kickboxingu są ważne 6miesięcy i muszą być potwierdzone przez Przychodnię Sportowo-Lekarskąw książeczce sportowo-lekarskiej zawodnika. Ważność ich potwierdzają2 pieczątki (imienna lekarza medycyny sportowej i nagłówkowa przychodni lekarskiej lub imienna lekarza i nagłówkowa przychodni sportowo - lekarskiej ). W związku z trudnością uzyskania wpisów w książeczkach sportowo-lekarskich, badania mogąbyć dołączone do książeczki sportowo – lekarskiej na zaświadczeniuktóre powinno zawierać :
- imię i nazwisko osoby badanej
- data badania
- DOPISEK „ jest zdolny do kickboxingu
- pieczątki lekarza sportowego i przychodni lekarskiej lub przychodni medycyny sportowej i lekarza.

Art. 6 Warunki udziału w zawodach.

1. W zawodach sportowych PZKB startujązawodnicy i zawodniczki spełniający poniższe warunki:
a. Ważne badania lekarskie( posiadają potwierdzenie zdolności do udziału w zawodach z przychodni sportowo-lekarskiej ).
b. Posiadająwymagany stopień, kwalifikujący ich do udziału w zawodach.
c. Posiadająważną licencję zawodniczą PZKB lub licencję jednorazową.
d. Należą do klubu członkowskiego PZKB ,lub posiadają jednorazową licencję.
Art. 7 Zasady walki.
1. Walki amatorskie juniorów młodszych, juniorów starszych, młodzieżowców, seniorów trwają
3 x 2 minuty z 1 minutowymi przerwami.
2. Dozwolone są pojedyncze amatorskie walki wielo rundowe ( np: 5 x 2 minuty z 1 minutowymi przerwami ) podczas gali, lub innych umówionych turnieji.
3. Przed rozpoczęciem walki zawodnik musi podejść do sędziego ringowego w celu zaakceptowania wyposażenia, zabronione jest noszenie (szkieł kontaktowych, wisiorków, kolczyków, ozdób, długich paznokci u nóg ).
4. Czas walki może być zatrzymany na sygnał sędziego ringowego, w przypadku udzielania kar lub z powodu innych ważnych przyczyn ( decyduje o tym sędzia prowadzący walkę ). Sędzia w czasie walki nie może rozmawiać z zawodnikiem (chyba, że zatrzyma czas).
5. Zawodnik w narożniku może mieć 2 sekundantów w strojach sportowych, w tym jeden musi posiadać uprawnienia instruktora kickboxingu.
6. W czasie trwania walki sekundanci nie mogą udzielać zawodnikowi wskazówek, które powodują Dezorientację ( krzyki, głośne uwagi ).
7. Nie wolno opuszczać wyznaczonego miejsca, przez trenera i sekundanta dopóki nie zakończy się walka.
8. Zawodnik może poprosić sędziego prowadzącego o zatrzymanie czasu na poprawę wyposażenia. Sędzia może nie zezwolić na zatrzymanie czasu, o ile uzna, że zawodnik chce odpocząć.
9. Za umyślne zatrzymywanie czasu zawodnik karany jest ostrzeżeniem.
10. Jeżeli sędzia udziela kary ( ostrzeżenia ) zawodnikowi, drugi zawodnik musi natychmiast udać się do neutralnego narożnika.
11. Zawodnicy witają się poprzez dotykanie się rękawicami tylko dwa razy :
a. na początku walki
b. po zakończeniu walki
12. Trenerzy ( instruktorzy, sekundanci ) nie mogą wchodzić do ringu podczas trwania walki.
13. Sędzia ringowy jest odpowiedzialny za natychmiastowe zatrzymanie czasu, kiedy jeden z zawodników dotknie podłoża inną częścią ciała niż jego stopy bez żadnej akcji ( potknięcie, upadek ).
14. Sędzia ringowy jeżeli ma podjąć decyzję o dyskwalifikacji zawodnika, musi ją skonsultować z pozostałymi sędziami.
15. Zawodnik obowiązany jest do założenia rękawic dopiero po wejściu na ring i uprzedniej akceptacji sędziego ringowego. Rękawice muszą być zgodne z kolorem narożnika.
16. Zawodnik czytany do walki jako pierwszy zajmuje pozycję po lewej stronie (czerwony narożnik) od stolika sędziowskiego, przeciwnik zajmuje pozycję po prawej stronie ( narożnik niebieski ).
17. Sędziowie punktowi przebywają na swoich miejscach do czasu ogłoszenia werdyktu.
18. Walki podczas Mistrzostw Polski w formule low kick trwają dwa dni. Zawodnik może stoczyć nie więcej niż 9rund walk dziennie ( trzy pojedynki ).
19. W przypadku gal zawodowych, zawodnik może stoczyć tylko jedną walkę wielorundową ( powyżej 3 rund ) w czasie trwania imprezy.
20. Nie wolno walczyć będąc zakrwawionym, z naklejonymi na twarzy plastrami, tamponami w nosie, albo ciętymi ranami. Sędzia ringowy może skonsultować się z lekarzem lub ratownikiem medycznym zawodów w celu podjęcia decyzji.

Art. 8 Komendy wydawane w czasie walki.
1. Przywitanie - zawodnicy dotykają się rękawicami
2. Walczyć - wznowienie walki po każdej przerwanej akcji
3. Stop - walka jest przerywana w celu udzielenia uwag, lub końca walki.
4. Czas stop - kiedy sędzia ringowy zatrzyma czas ( musi podać powód zatrzymania czasu ) np.: upadek, kontuzja zawodnika , udzielenie pouczenia za uchybienia regulaminowe, udzielenie kary
5. Puść - kiedy zawodnicy wzajemnie się trzymają, po komendzie „puść” zawodnicy obowiązani są cofnąć się min.1 krok

Art. 9 Dozwolone miejsca trafień.
 1. Głowa : twarz, boki, .
 2. Tułów : przód i boki.
 3. Nogi : zewnętrzne i wewnętrzne części uda, podcięcia na ochraniacz stopy.
Art. 10 Niedozwolone miejsca trafień.
 1. Góra głowy.
 2. Tył tułowia.
 3. Szyja, kończyny, stawy.
 4. Obszar poniżej pasa ( za wyjątkiem kopnięć w uda oraz podcięcia na ochraniacz stopy ).
Art. 11Dozwolone techniki.
 1. Kopnięcia: proste, boczne, okrężne, ukośne, zahaczające, po obrocie, opadające, z wyskoku, kopnięcia golenią- osłoniętą ochraniaczem na zewnętrzne i wewnętrzne części uda .
 2. Ciosy ręczne: proste, z dołu, sierpowe, grzbietem pięści bez obrotu ( back fist ).
 3. Podcięcia na ochraniacz stopy od strony zewnętrznej i wewnętrznej.
 4. Dozwolone techniki nożne zahaczające lub opadające są wykonywane stopą (uderzenie piętą jest niedozwolone).
 5. Ciosy mogą być zadawane przednią częścią zamkniętej rękawicy oraz stopą i podudziem osłoniętym ochraniaczem.
Art. 12 Niedozwolone techniki i akcje.
 1. Ataki techniką inną niż w Art. 11.
 2. Unikanie walki, celowe opóźnianie walki, chwytanie.
 3. Upadanie bez wyraźnej przyczyny
 4. Atakowanie w miejsca niedozwolone oraz techniki ślepe.
 5. Nie sportowe zachowanie, szarpanie i popychanie ,w tym wypadku zawodnik otrzymuje upomnienie słowne. W kolejnym następnym przypadku podlega procedurze kar.
 6. W przypadku rażącego nie sportowego zachowania zawodnik może być zdyskwalifikowany po pierwszym przewinieniu.
 7. Atakowanie, lżenie sędziów, oficjalnych przedstawicieli, trenerów przez zawodnika lub jego sekundantów w trakcie i po zakończeniu walki. Stosuje się wtedy system kar z dyskwalifikacją włącznie.
 8. Techniki niedozwolone : a kopnięcia kolanem b ciosy ręczne : łokciem, przedramieniem, nasadą, na odlew, z góry, obrotową techniką ręczną c w tylną część tułowia i głowy oraz góry głowy ( z góry ) d poniżej pasa za wyjątkiem kopnięć w uda i podcięć na ochraniacz stopy.
Uwaga: nie wolno uderzać w tył głowy i upadającego jak w semi-contact.
 1. Akcje niedozwolone : a atakowanie trzymając się lin, zaplątanego w liny, upadającego, leżącego b atakowanie po komendzie „ STOP „ lub „ PUŚĆ „( zawodnik musi wykonać krok w tył ), c po gongu d obracanie się w akcji, odwracanie głowy, popychanie, obejmowanie, wskakiwanie, łapanie. e atakowanie pochyloną głową f unikanie walki, rozmawianie, ubliżanie zawodnikowi i innym uczestnikom zawodów.
Art. 13 Przyznawanie punktów.
 1. Punkty przyznawane są za zadawane z pełną siłą prawidłowe techniki w dozwolone obszary trafień.
a ciosy ręczne - 1 pkt
b kopnięcie w uda, tułów - 1 pkt
c podcięcie na ochraniacz stopy, jeżeli zawodnik dotknie podłogi inną częścią ciała niż stopy - 1 pkt
d kopnięcie w głowę - 1 pkt
e kopnięcie z wyskoku na tułów - 1 pkt
f kopnięcie z wyskoku na głowę - 1 pkt
 1. Nie zalicza się technik wyłapywanych na gardę, przedramiona, obcierających.
 2. Rundę ocenia się według zdobytej ilości punktów, zawodnik z największą liczbą punktów wygrywa.
 3. Kryteriami do oceny walki są punkty za techniki nożne i ręczne, a przy wyrównanej liczbie ciosów liczy się :
- lepszy w ostatniej rundzie
- bardziej aktywny
- większa liczba technik nożnych,

- lepsza obrona - lepszy styl i technika
 1. Każdy „ knock down” to punkt dla przeciwnika.
A. Zawodnik maksymalnie za brak kopnięć może otrzymać dwa ujemne punkty ( 2 minus punkt ). Punkty za brak kopnięć są liczone oddzielnie lecz sumowane w czasie całej walki, trzeci otrzymany punkt ujemny jest automatycznie dyskwalifikacją zawodnika.
B. Zdobywane punkty zapisuje się następująco
a na turniejach międzynarodowych sędziowie posługują się tablicami elektronicznymi, a punkty przyznawane są za pomocą komputerowej ”myszki”, trenerzy podczas trwania walki widzą jaka jest różnica punktów.
b na zawodach Polskich wszystkich rangi sędziowie powinni posługiwać się „klikerami” , po zakończeniu
każdej rundy sędzia wpisuje do karty wynik otrzymany z licznika ( klikera ).
 1. Jeżeli zawodnik w czasie walki celowo wypluwa ochraniacz na zęby sędzia ringowy natychmiast zatrzyma .czas i.rozpoczyna liczenie jak przy „knock down” .
 2. Na karcie, zwycięzcę zakreśla się rysując okręg wokół nazwiska.
 3. Zawodnik zdobywa punkt, jeżeli zadany przez niego cios był wykonany dozwoloną techniką w dozwolony .obszar trafień z pełną siłą. /Sędziowie muszą zobaczyć technikę uderzenia/ Sędziowie punktują .jedynie dozwolone techniki i akcje przeprowadzone z pełną siłą./Przyznawanie punktów opartych na .usłyszeniu uderzenia jest niedozwolone/.
 4. Jeśli zawodnik wykonuje technikę z wyskoku, to nie może wpadać ciałem na przeciwnika.
 5. Technika zadana po gongu nie jest uznawana.
Uwaga: wszystkie techniki muszą być wykonane z pełną siłą; dotknięcia lub otarcia.przeciwnika, ciosy w gardę nie są punktowane przez sędziów.
Art. 14 Upomnienia i kary.
1. Za nieprzestrzeganie reguł walki zawodnik może otrzymać ostrzeżenie, minus punkt, drugi minus punkt i zostać zdyskwalifikowanym.
2. Ostrzeżenie otrzymuje zawodnik po uprzednim zwróceniu uwagi. Można udzielić ostrzeżenia bez upomnienia w przypadku przewinień grożących zdrowiu przeciwnika, względnie wpływających na przebieg i wynik walki. Dotyczy to szczególnie:
a. pochylania głowy w ataku, atakowania głową, odwracania się
b. zadawania ciosów w kark, nerki, poniżej pasa, w tył tułowia
c. nieczystą walkę i nie legalne techniki ( pchanie, klinczowanie, itp.)
d. komentowanie decyzji sędziego z którymi się nie zgadza
e. zbyt mało technik nożnych
f. nie sportowe zachowanie zawodnika lub sekundanta
g. głośne rozkazy, krzyki sekundanta ( trenera ) sędzia może usunąć te osoby z narożników
h. wchodzenie trenera do ringu w przypadku kontuzji zawodnika
i. opuszczenia przez zawodnika ringu przed końcem walki

Uwaga: w formule low kick nie wolno atakować w tył głowy przeciwnika oraz upadającego zawodnika.

Art. 14.1 System kar.
a pierwsze - złamanie regulaminu l Oficjalne Ostrzeżenie
b drugie - złamanie regulaminu II Oficjalne Ostrzeżenie Minus punkt
c trzecie - złamanie regulaminu III Minus punkt.
d czwarte - złamanie regulaminu IV Dyskwalifikacja.

1 Uwaga iostrzeżenie winno być dane głośno i wyraźnie żeby mogli je usłyszeć i zrozumieć zarówno zawodnicy jak i trenerzy ( sekundanci ).
2 Kiedy sędzia daje ostrzeżenie, minus punkt musi zatrzymać czas.
3 Ostrzeżenia za faule są zaznaczane oddzielnie i sumowane w ciągu całej walki.

Art. 14.2 Minus punkt.
1. Kryteria dla ujemnych punktów, danych przez sędziego, po poprzednich ostrzeżeniach:
a. nieczysty styl walki
b. ciągłe klinczowanie( trzymanie )
c. ciągłe obracanie się
d. zbyt mało technik nożnych
e. łamanie regulaminu Art.14
f. dwa ostrzeżenia

Art. 14.3 Dyskwalifikacja.
1. Dyskwalifikacja zawodnika następuje po wykorzystaniu limitu trzech kar (tzn. czwarta kara jest dyskwalifikacją) lub bez ostrzeżenia, gdy zawodnik popełnił następujące przewinienie:
 1. wskutek niedozwolonej akcji spowodował kontuzję przeciwnika
 2. jeśli przeciwnik po otrzymaniu nieprawidłowego lub silnego ciosu nie jest zdolny do podjęcia walki przez 10 sekund (sędzia konsultuje decyzję z lekarzem)
 3. jeśli sfaulowany zawodnik jest gotów walczyć przed upływem 10 sekund, a sędzia stwierdzi, że kontynuowanie walki może zagrażać jego zdrowiu (sędzia konsultuje decyzję z lekarzem),zawodnik nie może uczestniczyć w dalszej części tych zawodów
 4. jeśli zawodnik uderzył po komendzie "stop"
 5. kiedy sędzia nie zauważył nieprawidłowego ciosu (akcji) lecz zachowanie zawodnika wskazuje, że taki cios mógł być zadany; po konsultacji z sędziami punktowymi (bocznymi) może być udzielona dyskwalifikacja
 6. szczególnie nie sportowe zachowanie zawodnika lub sekundanta (np. lżenie, przepychanie, wulgarne odzywanie)
 7. gdy zawodnik wykazuje w walce brak umiejętności technicznych.
2. Jeżeli sędzia ringowy uzna dyskwalifikację za konieczną, konsultuje decyzję z sędziami bocznymi i kierownikiem ringu, którzy mogą nie zgodzić się z jego sugestią.

Art. 15 Sygnalizacja sędziowska dozwolona w czasie walki.
 1. ostrzeżenie : poprzez wskazanie palca wyciągniętą ręką nad głową.
 2. punkt ujemny : ruch dłonią po skosie w dół.
 3. dyskwalifikacja : skrzyżowanie dłoni przed zawodnikiem.
 4. Czas stop : utworzony z rąk kształt litery „T” nad głową.
Art. 16 Kontuzje i protesty.

Art. 16.1 Kontuzje
1. W przypadku kontuzji walka powinna być wstrzymana (do 2 min.) dla juniorów młodszych, juniorów starszych, seniorów, młodzieżowców jako czas niezbędny dla lekarza lub ratownika medycznego do podjęcia decyzji .
2. Po usłyszeniu opinii lekarza lub ratownika medycznego sędzia prowadzący decyduje o karach lub wznowieniu walki.(uwaga:należy rozpatrzyć przyczynę zaistniałej sytuacji ).
3. Jeśli lekarz lub ratownik medyczny nie pozwala walczyć zawodnikowi z powodu kontuzji, to wygrywa nie poszkodowany zawodnik, o ile nie przekroczył przepisów, w przeciwnym wypadku wygrywa zawodnik poszkodowany, lecz nie uczestniczy w dalszej rywalizacji .
Art. 16.2 Protesty
1. Kierownik drużyny lub trener przekonany o krzywdzącej jego zawodnika decyzji sędziów może złożyć protest do Sędziego Głównego Zawodów i Delegata PZKB.
2. Protest musi mieć formę pisemną plus wadium w wysokości 5 x startowe.
3. Sędzia Główny i Delegat PZKB powołują komisję techniczną do rozpatrzenia protestu możliwie szybko (natychmiast), w skład komisji wchodzą sędziowie oceniający walkę do której został złożony protest. Decyzja komisji sędziowskiej ( technicznej ) jest ostateczna i nieodwołalna.
4. W przypadku jeśli protest jest rozpatrzony pozytywnie – wadium ulega zwrotowi.
Art. 17 Postępowanie po silnym ciosie.
 1. Jeżeli zawodnik pozostaje w stanie utraty świadomości powyżej 10 sekund należy:
a. zakończyć walkę
b. wezwać lekarza lub ratownika medycznego by natychmiast zbadał go i zalecił dalsze postępowanie.
c. wpisać ten fakt do protokołu i książeczki sportowo-lekarskiej zawodnika.
 1. Po otrzymanym silnym ciosie ( nokautującym ), zawodnik nie może walczyć przez 4 tygodnie; przed powrotem do rywalizacji musi ponowić badania lekarskie, w tym EEG.
 2. Zawodnik, który miał uraz głowy ( KO ) 2 razy w okresie trzech miesięcy nie może walczyć przez następne 3 miesiące( konieczne są wtedy ponowne badania lekarskie, w tym EEG ).
 3. Zawodnik, który miał uraz głowy ( KO ) 3 razy w okresie 1 roku nie może walczyć przez okres 12 miesięcy ( konieczne są wtedy badania lekarskie, w tym EEG).
Art. 18 Liczenie zawodnika
 1. Sędzia ringowy liczy zawodnika jeżeli:
a - po prawidłowo zadanym ciosie lub serii ciosów został osłabiony do tego stopnia, że kontynuowanie pojedynku zagrażałoby jego zdrowiu,
b- po ciosie lub serii ciosów dotyka podłogi inną częścią ciała niż stopy, zwisa lub przytrzymuje się lin.
c- jest zamroczony i traci orientację w walce. d- jeżeli celowo wypluwa ochraniacz na zęby.
 1. Liczonemu zawodnikowi/poszkodowanemu/ pokazuje się upływające sekundy na palcach ręki i głośno je liczy.
 2. Drugi zawodnik musi odejść do neutralnego narożnika, sędzia nie rozpoczyna liczenia dopóki nie wykona on polecenia.
 3. Jeżelipo 8 sekundachzawodnik nie jest w stanie przyjąć gardy liczy się go do 10 sekund i kończy walkę. Uwaga: mimo końca rundy rozpoczęte liczenie jest kontynuowane z dalszymi tego konsekwencjami, ( przerywa się liczenie zawodnika tylko w gdy jest to koniec trzeciej rundy ).
 4. Trzykrotne liczenie zawodnika w ciągu rundy lub całej walki oznacza koniec walki przez TKO. /Jeśli sędzia liczył zawodnika 3 razy w ciągu rundy lub 3 razy w ciągu walki oznacza to koniec walki przez TKO./
Art. 19 Werdykty.
 1. Zwycięstwo na punkty ogłasza się, jeśli walka zakończyła się w regulaminowym czasie.
 2. Zwycięstwo przez nokaut ogłasza się ( K.O.), jeżeli zawodnik po prawidłowym ciosie nie jest w stanie przyjąć postawy po 8 sek, i nie jest zdolny do walki po 10 sek. (Jeśli obydwaj zawodnicy są znokautowani - K.O. - lub jeśli obaj odnieśli kontuzje i nie można wskazać winnego sędziowie obliczają dotychczasowo zdobyte punkty - jeśli nie jest to 1 runda - wskazują zwycięzcę na punkty. Jeśli jest to 1 runda to walka nie odbyta.)
 3. Wygrana przez poddanie przeciwnika.
Uwaga: każdy zawodnik może się poddać w dowolnym momencie walki podnosząc rękę i.oświadczyć swoją wolę, może go poddać też sekundant rzucając ręcznik na matę. Nie wolno rzucać ręcznika podczas liczenia zawodnika.
4. Zwycięstwo przez RSC:
a - sędzia przerywa walkę po 3-krotnym liczeniu w ciągu rundy lub 3-krotnym.liczeniu w ciągu całej walki
b- sędzia przerywa walkę przy widocznej przewadze jednego z zawodników, gdy kontynuacja walki może zagrażać zdrowiu zawodnika,
c- z powodu kontuzji, gdy winny jest zawodnik poszkodowany, a drugi nie przekroczył przepisów.
 1. Dyskwalifikacja (DISQ) patrz Art.14.3.
 2. Walkower ( W.O.), po trzykrotnym wyczytaniu w ciągu 2 minut zawodnik nie stawia się na ringu.
 3. Walka zakończona remisem ( tylko w walkach drużynowych ).
 4. Walka nie odbyła się, jeśli zaistniały przyczyny niezależne od zawodników i sędziego.
……9. RSC - H sędzia wstrzymuje walkę ze względu na zdrowie zawodnika :
a - po silnych ciosach na głowę, gdy kontynuacja walki może zagrażać zdrowiu zawodnika,
 1. Zwycięstwo przez TKO ( sędzia przerywa walkę jeżeli zawodnik nie jest zdolny do dalszego prowadzenia pojedynku ze względu na : widoczny brak umiejętności technicznej, brak kondycji, ciągłe odwracanie się , unikanie walki, kontuzja ).
UWAGA:DO KAŻDEJ DEKORACJI ZAWODNICY WYCHODZĄ W STROJACH SPORTOWYCH.
Art. 20 Sędziowie.
 1. Sędzia główny, sprawuje całościowy nadzór nad zawodami jest zwierzchnikiem wszystkich sędziów na danych zawodach.
 2. Walkę ocenia trzech sędziów bocznych i jeden ringowy ( prowadzący ).
 3. Sędzia ringowikontroluje stan ringu akceptując go dla zawodów i jest odpowiedzialny za przestrzeganie reguł i przepisów, dając ostrzeżenie, minus punkt - wskazuje każdemu sędziemu bocznemu zawodnika który złamał regulamin wskazując ręką w jego kierunku oraz pokazując rodzaj przewinienia zgodnie z Art.14. Wskazuje zwycięzcę przez uniesienie jego ręki w górę.
 4. Sędzia czasowysygnalizuje początek i koniec rundy.
 5. Sędzia bocznynotuje punkty, przewinienia, sygnalizuje wyczerpanie limitu kar. Wszystkie ostrzeżenia, minus punkt dawane przez sędziego ringowego muszą znaleźć odzwierciedlenie w kartach punktowych w kolumnie „ Uwagi”.
 1. Sędzia ringowy wydaje komendy w języku polskim lub angielskim.
 2. Sędzia głównymoże delegować kierownika ringuna którego sceduje część swoich obowiązków.
 3. Sędzia Główny lub kierownik ringu może zmienić decyzję sędziów bocznych ( punktowych ) w przypadku gdy pomyłka ma charakter :
A nieprawidłowe sumowanie punktów w kartach.
B jeśli nastąpił błąd sędziowski - ewidentne złamanie regulaminu.

10. Jeśli zbyt często któryś z sędziów dokonuje błędnych wpisów w kartach, Sędzia Główny ma prawo zmienić takiego sędziego.
Art. 21Lekarz zawodów lub ratownik medyczny.
1. Przed rozpoczęciem zawodów lekarz lub ratownik medyczny potwierdza zdolność zawodników do udziału w zawodach pieczątką i podpisem w protokole.
2. Podczas trwania zawodów lekarz lub ratownik medyczny jest obecny na sali w wyznaczonym miejscu przez organizatora.
3. Organizator musi zapewnić dla lekarza lub ratownika medycznego dostęp do telefonu.
4. Lekarz lub ratownik medyczny zawodów musi być gotowy do natychmiastowej interwencji w razie jakiegokolwiek uszkodzenia ciała zawodnika.
5. W przypadku kontuzji lub innych zdarzeń zagrażających zdrowiu zawodników sędzia prowadzący walkę konsultuje się z lekarzem lub ratownikiem medycznym którego decyzja jest ostateczna.
6. Lekarz lub ratownik medyczny podejmuje decyzję w czasie dwóch minut.
7. Lekarz lub ratownik medyczny musi mieć wystarczające wyposażenie i doświadczenie w udzielaniu pomocy zawodnikom sportów walki.

Art. 22 Doping.
1. Stosowanie środków dopingujących pod każdą postacią jest zabronione.
2. Zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, sekundanci,sędziowie, obsługa zawodów zażywający środki dopingujące, spożywający alkohol będą zdyskwalifikowani lub usunięci z zawodów.
3. Zawodnik który odmówi poddania się badaniom antydopingowym będzie zdyskwalifikowany

Art. 23 Inne postanowienia.
1. W sprawach organizacyjnych nie ujętych w regulaminie decyzję w trakcie zawodów podejmuje Sędzia Główny w porozumieniu z Delegatem Sportowym PZKB.
2. Sędzia Główny po zakończeniu zawodów sporządza komunikat końcowy zawodów.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie inne regulaminy PZKB.
4. Wszelkie kwestie sporne w trakcie trwania zawodów dotyczące walk rozstrzyga Sędzia Główny zawodów w porozumieniu z Delegatem Sportowym PZKB oraz komisją sędziowską.
WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
Copyright 2014 - 2019 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL