Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY
Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
DuoLife

PARTNERZY

Warunki przystąpienia do Polskiego Związku Kickboxingu

Warunki, które musi spełnić każdy klub chcący przystąpić do
Polskiego Związku Kickboxingu.
  1. Należy zarejestrować klub w Urzędzie Miasta lub w Sądzie Gospodarczym jako Stowarzyszenie sportowe (członek zwyczajny)

  2. Klub musi posiadać instruktora ze specjalnością w Kickboxingu (tylko), który posiada ważną legitymację instruktora pozwalającą mu na prowadzenie zajęć w danej dyscyplinie.
  1. Wypełnić deklarację członkowską Polskiego Związku Kickboxingu i dołączyć do niej:
- kserokopię rejestracji klubu,
- kserokopię legitymacji instruktora,
- statut klubu (ksero),
- NIP, REGON (ksero).

  1. Powyższe dokumenty przesłać na adres biura PZKB:
ul. Kopińska 12/16, 02-321 Warszawa

  1. Wnioski klubów starających się o przyjęcie są rozpatrywane na każdych posiedzeniach Zarządu PZKB, które odbywają się mniej więcej co miesiąc.
Klub o swoim przyjęciu jest informowany e-mailowo.
  1. Klub może być przyjęty warunkowo bądź bezwarunkowo. Przyjęcie warunkowe przypomina o konieczności uzupełnienia dokumentacji w ciągu pół roku. Jeżeli nie zostanie ona uzupełniona klub nie będzie mógł uczestniczyć w rozgrywkach krajowych i zagranicznych.
  1. Po przyjęciu klubu w poczet członków należy opłacić składkę członkowską
w wysokości 500 zł na konto PZKB: 18 1020 1097 0000 7302 0173 3880

Składka członkowska wpłacona do ostatniego dnia miesiąca stycznia danego roku kalendarzowego ulega obniżeniu o kwotę 100 zł i wynosi 400 zł (czterysta zł).

Nie regulowanie spraw finansowych ze Związkiem nie zezwala na uczestniczenie w zawodach krajowych i zagranicznych.

Zapraszamy!
WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Copyright 2014 - 2020 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL