Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY
Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
Voytex

PARTNERZY

Warunki przystąpienia do Polskiego Związku Kickboxingu

Warunki, które musi spełnić każdy klub chcący przystąpić do
Polskiego Związku Kickboxingu.


  1. Należy zarejestrować klub w Urzędzie Miasta lub w Sądzie Gospodarczym jako Stowarzyszenie sportowe (członek zwyczajny)
  2. Klub musi posiadać instruktora ze specjalnością w Kickboxingu (tylko), który posiada ważną legitymację instruktora pozwalającą mu na prowadzenie zajęć w danej dyscyplinie.
  3. Wypełnić deklarację członkowską Polskiego Związku Kickboxingu (link poniżej) i dołączyć do niej:
- kserokopię rejestracji klubu,
- kserokopię legitymacji instruktora,
- statut klubu (ksero),
- NIP, REGON (ksero)

4. Władze oraz trenerzy klubu muszą cieszyć się nieposzlakowaną opinią w swoim środowisku
5. Klub starający się o przystąpienie do PZKB nie może prowadzić działalności gospodarczej na szkodę Związku.
6. Powyższe dokumenty przesłać należy na adres biura PZKB: ul. Kopińska 12/16, 02-321 Warszawa
7. Wnioski klubów starających się o przyjęcie rozpatrywane są na każdych posiedzeniach Zarządu PZKB, które odbywają się mniej więcej co miesiąc.

Klub o swoim przyjęciu jest informowany e-mailowo.

8. Klub może być przyjęty warunkowo bądź bezwarunkowo. Przyjęcie warunkowe przypomina o konieczności uzupełnienia dokumentacji w ciągu pół roku. Jeżeli nie zostanie ona uzupełniona klub nie będzie mógł uczestniczyć w rozgrywkach krajowych i zagranicznych.
9. Po przyjęciu klubu w poczet członków należy opłacić składkę członkowską w wysokości 500 zł na
konto PZKB: 24 1240 6351 1111 0010 7766 7576 wcześniej tworząc elektroniczną licencję klubową - http://pzkickboxing.pl/licencje/add

Składka członkowska wpłacona do ostatniego dnia lutego danego roku kalendarzowego ulega obniżeniu o kwotę 100 zł i wynosi 400 zł (czterysta zł).

Nie regulowanie spraw finansowych ze Związkiem nie zezwala na uczestnictwo w zawodach krajowych i zagranicznych.

Deklaracja przystąpienia do PZKB (również w załączeniu) - http://pzkickboxing.pl/dok/61,deklaracja,przystapienia,polskiego,zwiazku,kickboxingu.html


Zapraszamy!
WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Centralny Ośrodek Sportu
Copyright 2014 - 2023 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL