Polski Związek Kickboxingu
reklama
reklama
reklama
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

reklama
reklama
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ


KONTAKT DOKUMENTY STOPNIE LICENCJE WYNIKI KADRA KLUBY KALENDARIUM AKTUALNOŚCI
Warunki przystąpienia do Polskiego Związku Kickboxingu
Warunki, które musi spełnić każdy klub chcący przystąpić do
Polskiego Związku Kickboxingu.
  1. Należy zarejestrować klub w Urzędzie Miasta lub w Sądzie Gospodarczym jako Stowarzyszenie sportowe (członek zwyczajny)

  2. Klub musi posiadać instruktora ze specjalnością w Kickboxingu (tylko), który posiada ważną legitymację instruktora pozwalającą mu na prowadzenie zajęć w danej dyscyplinie.
  1. Wypełnić deklarację członkowską Polskiego Związku Kickboxingu i dołączyć do niej:
- kserokopię rejestracji klubu,
- kserokopię legitymacji instruktora,
- statut klubu (ksero),
- NIP, REGON (ksero).

  1. Powyższe dokumenty przesłać na adres biura PZKB:
ul. Kopińska 12/16, 02-321 Warszawa

  1. Wnioski klubów starających się o przyjęcie są rozpatrywane na każdych posiedzeniach Zarządu PZKB, które odbywają się mniej więcej co miesiąc.
Klub o swoim przyjęciu jest informowany e-mailowo.
  1. Klub może być przyjęty warunkowo bądź bezwarunkowo. Przyjęcie warunkowe przypomina o konieczności uzupełnienia dokumentacji w ciągu pół roku. Jeżeli nie zostanie ona uzupełniona klub nie będzie mógł uczestniczyć w rozgrywkach krajowych i zagranicznych.
  1. Po przyjęciu klubu w poczet członków należy opłacić składkę członkowską
w wysokości 500 zł na konto PZKB: 18 1020 1097 0000 7302 0173 3880

Składka członkowska wpłacona do ostatniego dnia miesiąca stycznia danego roku kalendarzowego ulega obniżeniu o kwotę 100 zł i wynosi 400 zł (czterysta zł).

Nie regulowanie spraw finansowych ze Związkiem nie zezwala na uczestniczenie w zawodach krajowych i zagranicznych.

Zapraszamy!
LICZNIK LICENCJI
2919

ZAWODOWE TYTUŁY
MISTRZA POLSKI

Reklama boczna
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
KURSY / SZKOLENIA
OBOZY I WYJAZDY

PATRONAT I WSPÓŁPRACA

System Obsługi Imprez
KICKBOXING K-1 RULES
POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU

Copyright 2017 Polski Związek Kickboxingu
Projekt i realizacja: upweb.pl