Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY
Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
Voytex

PARTNERZY

Walki kategorii -37 kg kadet starszy( mężczyźni)- 71, 72,83 i kategorii kadet starszy +69 kg(mężczyźni)- 73,74,88 z maty C zostaną rozegrane na macie D


Mistrzostwa Polski Kadetów Młodszych i Starszych PF i LC oraz Dzieci PF_04-06.06.2021 - Bałtów

Termin: 04.06.2021 - 06.06.2021
Lokalizacja: Bałtów

Zgłoszenia

MISTRZOSTWA POLSKI KADETÓW MŁODSZYCH I STARSZYCH
POINTFIGHTING - LIGHT CONTAKT
oraz MISTRZOSTWA POLSKI DZIECI W FORMULE POINTFIGHTING
impreza pod nazwą JURASSIC WARRIORS III
Bałtów 04-06 czerwiec 2021r

I. Organizator:
Fundacja IRON ANGELS;
ONE PUNCH Ostrowiec Świętokrzyski

Patronat:
POLSKI ZWIĄZEK KICKBOXINGU

II. Termin zawodów:
04-06.06.2021.r. (PIĄTEK-SOBOTA-NIEDZIELA)

III. Miejsce zawodów:
BAŁTOWSKI KOMPLEKS TURYSTYCZNY, teren JURA Park; 27-423 Bałtów 8A

IV. Warunki uczestnictwa:
Kluby z Polski posiadaj
ące licencje klubowe PZKB na rok 2021.
Zawodnicy posiadający licencje PZKB na dany rok oraz ważne badania lekarskie w książeczce sportowo – lekarskiej.
- książeczka sportowo - lekarska z badaniami lub zaświadczenie lekarskie od lekarza sportowego
- ubezpieczenie zawodnika
- dla osób niepełnoletnich oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych zawierające zgodę na start w zawodach
- oświadczenie trenera o minimum rocznym stażu treningowym zawodnika

Zgoda na start w zawodach dla niepełnoletniego zawodnika - http://pzkickboxing.pl/dok/252,zgoda,rodzicow,prawnych,opiekunow,udzial,niepelnoletniego,zawodnika,zawodach.html
Oświadczenie trenera - http://pzkickboxing.pl/dok/253,oswiadczenie,trenera.html

V. Zasady rozgrywania zawodów:
a) Kategorie wagowe i wiekowe Mistrzostwa Polski POINTFIGHTING (zgodnie z regulaminem PZKB)
b) Kategorie wagowe Mistrzostwa Polski LIGHT CONTAKT (zgodnie z regulaminem PZKB)
c) Sprzęt do walki:
1. w Związku z Panującą sytuacją epidemiologiczną wszyscy uczestnicy MP zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
• zawodnicy korzystają z indywidualnego sprzętu sportowego określonego regulaminem PZKB
• poddanie się w dniu wagi i walk pomiarowi temperatury ciała (zawodnicy, trenerzy, sędziowie, organizatorzy),
• zawodnicy wchodzą w strefę walki w pełnym sprzęcie oraz dezynfekują go,
• werdykt sędziowski odbywał się będzie w założonych rękawicach i można je zdjąć dopiero po opuszczeniu strefy walki,
• w strefie walk przebywają tylko i wyłącznie sędziowie, obsługa zawodów, zawodnicy aktualnie rywalizujący i trenerzy,
• wszystkie osoby w strefie walk (z wyjątkiem walczących zawodników i sędziego prowadzącego walkę) są zobowiązane do stosowania maseczek lub przyłbic,
• zawodnicy po ogłoszonym werdykcie dziękują rywalowi oraz jego trenerom bezkontaktowo np. poprzez ukłon,
• sędziowie prowadzący sędziują walki w rękawicach jednorazowych, które zmieniają po każdej walce lub je dezynfekują,
• poza strefą walki, na terenie obiektu zawodnicy, trenerzy i sędziowie obowiązkowo przebywają w maseczkach lub zachowują dystans społeczny,
• wszyscy uczestnicy zawodów (zawodnicy, trenerzy, sędziowie) zobowiązani są do złożenia oświadczenia covid-19
• wszyscy uczestnicy zawodów dezynfekują ręce przed wejściem na teren obiektu
• wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do innych dodatkowych zaleceń wydanych przez służby sanitarne, organizatora oraz sędziego głównego zawodów.

Oświadczenie Covid19 - http://pzkickboxing.pl/dok/251,oswiadczenie,covid,wzor.html

2. Czas walki:
Zawody rozegrane zostaną zgodnie z przepisami PZKB.

VI. Program zawodów:
PIĄTEK 04.06.2021r.
15.00 – 19.00 waga – rejestracja zawodników i zawodniczek
RESTAURACJA BAŁTOWSKI ZAPIECEK - BAŁTÓW 169A (teren Bałtowskiego Kompleksu turystycznego)
20:00 - odprawa techniczna dla trenerów

SOBOTA 05.06.2021r.
8.00 –20.00 walki eliminacyjne i półfinałowe
13:30 – 14:00 przerwa obiadowa
14:00 – 14:30 oficjalne otwarcie zawodów
20.30 - Wieczór integracyjny przy ognisku

NIEDZIELA 06.06.2021r.
8.00 – 13:30 – kontynuacja walk
13.30 -14.00 – przerwa obiadowa
14:00 –17.00 walki finałowe

Organizator zapewnia sobie możliwość zmiany godzin prowadzonych walk oraz ewentualność walk w piątek
w zależności od liczby uczestników

Nagrody:
Statuetki, medale i dyplomy za zajęcie I miejsca
Medale i dyplomy za zajęcie miejsca II i III
Puchary dla najlepszej zawodniczki, zawodnika dwóch formuł oraz dla najlepszej drużyny
Nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników.
Pamiątkowy DYPLOM dla każdego klubu startującego w zawodach.
Wszyscy zawodnicy w ramach opłaty startowej otrzymują wejściówki uprawniające do zwiedzania wszystkich atrakcji turystycznych dostępnych na terenie kompleksu.

VIII. Zakwaterowanie i wyżywienie:
Na terenie jak i w pobliżu Jura Parku jest wiele miejsc noclegowych i możliwości zamówienia stałych posiłków oraz korzystania z zaplecza gastronomicznego bez wcześniejszego zamawiania.
Telefon kontaktowy w sprawie rezerwacji noclegów 510 263 896 lub 41 310 10 13

Proponowana baza hotelowa:
Bursa szkolna tel: 41 247 61 56
Willa Victoria tel: 41 265 30 55
Willa Imperium tel: 41 500 535 525
Hotel Red tel: 517 390 307; 41 266 61 21
Hotel Gromada tel: 41 265 42 22


Opłata startowa:
80zł– Mistrzostwa Polski Kadetów młodszych i starszych POINTFIGHTING
80zł - Mistrzostwa Polski Kadetów młodszych i starszych LIGHTCONTAKT
80zł - Mistrzostwa Polski dzieci 7-9 lat POINTFIGHTING
UWAGA: opłaty startowe będą pobierane przed weryfikacją zawodników, na miejscu zawodów przed wagą

Zgłoszenia:
Zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie w celu sprawnego przeprowadzenia Pucharu Polski do 31 maja do godz: 24:00 W SYSTEMIE ZGŁASZANIA ZAWODNIKÓW URUCHOMIONYM NA STRONIE INTERNETOWEJ PZKB - http://pzkickboxing.pl/soi/zgloszenie/237
Zgłoszenia zawodników wyłącznie z klubów zrzeszonych w PZKB na aktywnych licencjach (amatorska (A), ligowa (L), szkolenia podstawowego (SP). (Uwaga: Dzieci z licencją Szkolenia Podstawowego (SP) zgłaszamy wyłącznie na pełnym numerze. Przykład: ......./SP/2021)

Postanowienia końcowe:
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w trakcie trwania zawodów.
Kluby mają obowiązek ubezpieczyć zawodników .
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i konsekwencje wynikające z braku powyższego ubezpieczenia.

TEL. KONTAKTOWY:
Grzegorz Wrzesień: 504 250 990; 501 317 666

WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Copyright 2014 - 2022 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL