Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY
Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
Voytex

PARTNERZY

Grybowska Liga Kickboxingu (K-1, Kick Light)_28.08.2021 - Grybów

Termin: 28.08.2021 - 28.08.2021
Lokalizacja: Grybów
EN English application

Zgłoszenia

Komunikat organizacyjny Grybowskiej Ligi Kickboxingu - GLK 7

Wszystkie tegoroczne edycje Grybowskiej Ligi Kickboxingu odbędą się ku czci Stanisława Leszyc Przywary żołnierza Armii Krajowej, który walczył i poległ na terenie Gminy Grybów.

Termin turnieju: 28.08.2021r.

Ramowy program zawodów:
8.00 – 9.30 – waga i weryfikacja
10.00 – konferencja techniczna
10.15 – rozpoczęcie rywalizacji sportowej
12:30 – 13:00 przerwa obiadowa

Miejsce turnieju: Park Miejski w Grybowie przy ulicy Grunwaldzkiej lub Hala sportowa Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera, ul. Kościuszki 18, Grybów (w zależności od warunków pogodowych)

Organizatorzy:
UKS Gladiator Binczarowa
Amadeusz Kwiatkowski tel. 503-523-883, uksgladiator@gmail.com

Współorganizatorzy:
Gmina Grybów
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Patronat:
Polski Związek Kickboxingu
Senator RP Wiktor Durlak
Miasto Grybów
Miejski Ośrodek Sportu w Grybowie

Partnerzy:
Positive Ways
Wymiensilnik.pl
Sport Masters
Czarny Rycerz
Relacja Live -www.sportywalki.org

Konkurencje:
KICK LIGHT (kadet młodszy, kadet starszy, junior, senior)
Zgłoszenia do 23 sierpnia do godz: 24:00 poprzez system SOI na stronie PZKB - http://pzkickboxing.pl/soi/zgloszenie/253
Zgłoszenia w kategorii dzieci (do 10 roku życia) mailowo: uksgladiator@gmail.com

K1 (junior, senior)
Podział zawodników i zawodniczki na 3 klasy: A, B i C
Klasyfikacji zawodników do odpowiednich klas dokonuje organizator wraz ze sędzią głównym,na podstawie przysłanego zgłoszenia.
Zgłoszenia do 23 sierpnia do godz: 24:00 mailowo pod adresem:
GLKGLADIATOR@gmail.com

W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia zgłoszeń przed czasem

Formularz Zgłoszeniowy
Imię i Nazwisko- …………..
data urodzenia – dd/mm/rrrr (np. 28/10/2001)
kategoria wagowa zawodnika według regulaminu PZKB formuła K1 Rules - …….kg
staż treningowy -……….. ( np. 2 lata ; 1,5 roku... )
ilość walk w formułach ringowych - …..
ilość walk w formułach planszowych - …..
ilość walk w innych sportach walki -…...
Aktywna licencja zawodnicza PZKB – TAK/NIE
nr tel kontaktowy - …………….
Nazwa Klubu- ………...
Imię i Nazwisko trenera- ……………..

Klasa A
- zawodnik lub zawodniczka z kilkuletnim stażem treningowym min. 3 lata
- startujący na zawodach rangi : Mistrzostwa Polski i Puchar Polski gdzie stoczył min 10 walk w formułach ringowych
- mający na koncie występy w walkach zawodowych

Klasa B
- zawodnik lub zawodniczka z minimum rocznych stażem treningowym
- startujący na ligach i mający stoczonych minimum 3 walki
- startujący na Mistrzostwach Polski i Pucharach Polski bez sukcesów, gdzie stoczył przynajmniej 3 walki w formułach ringowych
- zawodnik z wieloletnim stażem treningowym mający na swoim koncie tytuły Mistrzostw Polski lub Puchary Polski w formach planszowych lecz nie startujący jeszcze w formułach ringowych

Klasa C
- zawodnik lub zawodniczka z maksymalnie rocznym stażem treningowym mający stoczone do 2 walk w formułach ringowych
- zawodnik lub zawodniczka z maksymalnie 2 letnim stażem treningowych lecz nie mający na swoim koncie żadnej walki w formułach ringowych
- startujący po raz pierwszy na lidze lub mający nie więcej niż 2 stoczone walki
- startujący na innych zawodach gdzie nie stoczył więcej niż 2 walki w formułach ringowych


REGULAMIN:
1. Turniej sportowy pod patronatem PZKB
2. Zawody będą odbywać się zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Kickboxingu.
3. Aktualna licencja klubowa i zawodnicza PZKB na rok 2021 lub licencja ligowa dla zawodników zrzeszonych z PZKB, którą trzeba wykupić poprzez system na stronie PZKB http://pzkickboxing.pl/licencje/add
Istnieje możliwość wykupienia licencji jednorazowej w kwocie 20 zł.
4. Aktualne badania lekarskie – lekarz sportowy- (książeczka sportowo-lekarska lub zaświadczenie o zdolności do startu w zawodach kickboxingu).
5. Ubezpieczenie zawodników po stronie klubu zgłaszającego.
6. Sprzęt ochronny do walki zgodny z regulaminem PZKB

KATEGORIE WAGOWE I WIEKOWE:
zgodne z regulaminem PZKB odpowiednio dla formuł Kick Light i K1

Opłaty startowa:
40 zł – zawodnicy zrzeszeni w PZKB

Nagrody:
Dyplomy, medale za zajęcie miejsc 1,2,3
Najlepszy zawodnik/zawodniczka – nagrody rzeczowe
Dla każdego zawodnika pamiątkowy dyplom.


Istnieje możliwość zamówienia obiadu na dzień zawodów.
- zupa pomidorowa z makaronem, kotlet drobiowy + frytki + surówka
Cena 16 zł płatne w dniu zawodów przy odbiorze.

Zamówienia telefonicznie pod numerem 600- 477-179 Paweł Durlak do dnia 25.08.2021
Zgłoszenia dokonujemy zbiorczo klubami.

Wszyscy uczestnicy Ligi zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania następujących zasad:
1. zawodnicy korzystają z indywidualnego sprzętu sportowego określonego regulaminem PZKB
2. poddanie się w dniu wagi i walk pomiarowi temperatury ciała (zawodnicy, trenerzy, sędziowie, organizatorzy),
3. zawodnicy wchodzą w strefę walki w pełnym sprzęcie oraz dezynfekują go,
4. werdykt sędziowski odbywał się będzie w założonych rękawicach i można je zdjąć dopiero po opuszczeniu strefy walki,
5. w strefie walk przebywają tylko i wyłącznie sędziowie, obsługa zawodów, zawodnicy aktualnie rywalizujący i trenerzy,
6. wszystkie osoby w strefie walk (z wyjątkiem walczących zawodników i sędziego prowadzącego walkę) są zobowiązane do stosowania maseczek lub przyłbic,
7. zawodnicy po ogłoszonym werdykcie dziękują rywalowi oraz jego trenerom bezkontaktowo np. poprzez ukłon,
8. sędziowie prowadzący sędziują walki w rękawicach jednorazowych, które zmieniają po każdej walce lub je dezynfekują,
9. poza strefą walki, na terenie obiektu zawodnicy, trenerzy i sędziowie obowiązkowo przebywają w maseczkach lub zachowują dystans społeczny,
10. wszyscy uczestnicy zawodów (zawodnicy, trenerzy, sędziowie) zobowiązani są do złożenia oświadczenia covid
11. wszyscy uczestnicy zawodów dezynfekują ręce przed wejściem na teren obiektu
12. wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do innych dodatkowych zaleceń wydanych przez służby sanitarne, organizatora oraz sędziego głównego zawodów.
Prosimy wszystkich o rozsądek i przestrzeganie wszelkich zaleceń związanych ze stanem pandemii zwiększających bezpieczeństwo uczestników zawodów.

W każdej chwili w/w zalecenia mogą ulec aktualizacji.
WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Copyright 2014 - 2022 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL