Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY

Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
VOYTEX
OCTAGON - polska marka sportowa

PARTNERZY

Wymagania egzaminacyjne na stopnie

I. RODZAJE STOPNI
 1. W kick-boxingu rozróżnia się trzy podstawowe rodzaje stopni:
  1. Honorowe
  2. Zawodnicze
  3. Trenerskie (instruktorskie)
 2. Pierwszy rodzaj jest formą uznaniową. Są to stopnie nadawane przez Radę Instruktorów za wybitne osiągnięcia na polu organizacyjnym.
 3. Trzeci rodzaj - przeznaczony jest dla osób prowadzących zajęcia treningowe z zawodnikami. Stopień szkoleniowy trenera (instruktora) zależy od ilości zawodników wyszkolonych przez niego w określonym czasie, posiadanych przez nich stopni szkoleniowych i ich osiągnięć sportowych. Każdy trener (instruktor) aby uzyskać wyższy stopień, oprócz w/w wymagań od jego zawodników, musi zaliczyć egzamin techniczny. Jest jedna generalna zasada, że trener powinien posiadać wyższy stopień szkoleniowy niż uczniowie.
 4. Stopnie szkoleniowe w kick-boxingu dzielą się na:
  1. uczniowskie
  2. mistrzowskie
 5. Stopnie uczniowskie dzielą się na:
 6. 10.stopień uczniowski - biały pas
  9. stopień uczniowski - biły pas z żółtym zakończeniem pasa
  8. stopień uczniowski - żółty pas
  7. stopień uczniowski - żółty pas z pomarańczowym zakończeniem pasa
  6. stopień uczniowski - pomarańczowy pas
  5. stopień uczniowski - zielony pas
  4. stopień uczniowski - niebieski pas
  3. stopień uczniowski - brązowy pas z niebieskim zakończeniem pasa
  2. stopień uczniowski - brązowy pas
  1. stopień uczniowski - brązowy pas z czarnym zakończeniem pasa

  UWAGA: zakończenie na jednym z końców pasa po obu jego stronach, ma szerokość pasa i długość 10 cm
II. NAZEWNICTWO TECHNIK
 1. W kick-boxingu obowiązuje znajomość nazewnictwa w dwóch językach:
  1. narodowym - polskim
  2. międzynarodowym - angielskim
 2. Obowiązują następujące nazwy podstawowych technik:
  1. Techniki ręczne:
   1. przedni prosty - jab
   2. tylny prosty - punch
   3. cios sierpowy - hook
   4. hak - chop
   5. uderzenie grzbietem pięści - backfist
  2. Techniki nożne:
   1. kopnięcie frontalne - front kick
   2. kopnięcie boczne - side kick
   3. kopnięcie sierpowe (okrężne) - roundhouse kick
   4. kopnięcie opadające - axe kick
   5. kopnięcie zahaczające - heel kick
   6. kopnięcie z wyskoku - jumping kick
   7. kopniecie po obrocie - turning kick
  3. Podcięcie (na stopę) - footsweep
  4. Rzut (niski - do poziomu biodra) - low, hip-throw
  5. Pozycja walki - fighting position
  6. Strony:
   prawa - right
   lewa - left
  7. Strefy ataku:
   wysoka - high
   środkowa - middle
   niska - low
III. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA STOPNIE SZKOLENIOWE DLA ZAWODNIKÓW
 1. Egzamin składa się z czterech części:
  1. test techniczny
  2. test techniczny z partnerem (tarczowanie)
  3. walka
  4. test sprawnościowy
 2. Aby zdać egzamin należy zaliczyć każdą z wymaganych części. Techniki muszą osiągnąć wymagane minimum (tj. Każda technika wymagana na dany stopień musi być wykonana poprawnie).
 3. W ćwiczeniach z partnerem oceniana jest zarówno technika jak i odpowiednie wyczucie dystansu, moment rozpoczęcia ataku, obrony czy kontrataku tzw. Wyczucie w czasie i przestrzeni. W ćwiczeniach z partnerem osoba zdająca egzamin oceniana jest wg następujących kryteriów:
  1. poprawność w wykonaniu technik
  2. pozycje i poruszanie się
  3. równowaga
  4. umiejętność koncentracji
  5. umiejętność oceny dystansu
  6. opanowanie i kontrola
 4. Walka oceniana jest wg następujących kryteriów:
  1. swoboda ruchów
  2. zręczność w poruszaniu
  3. wyczucie dystansu i przestrzeni
  4. równowaga
  5. umiejętność atakowania kombinacją technik
  6. różnorodność i właściwość wykonywanych technik
  7. umiejętność obrony
  UWAGA: W niżej wymienionych wymaganiach użyto następujących oznaczeń:
 1. "przedni" - oznacza technikę wykonaną przednią (wykroczną) kończyną
 2. "tylny" - oznacza technikę wykonaną tylną (zakroczną) kończyną
 3. A: - atak
 4. O: - obrona
 5. 360 - technika po obrocie
 6. / - kolejna technika wykonana jest drugą kończyną
 7. - - kolejna technika wykonana jest tą samą kończyną
10. STOPIEŃ UCZNIOWSKI - BIAŁY PAS
 1. Test techniczny
  1. Techniki
   1. Pozycja walki (półfrontalna) - ustawienie stóp, ciała
   2. Garda
   3. Poruszanie się w pozycji walki krokiem dostawnym - do przodu, do tyłu, na boki
   4. Ciosy proste w pozycji zasadniczej
   5. Przedni cios prosty w głowę
   6. Tylny cios prosty w głowę
  2. Kombinacje technik
   1. Łączenie ciosów prostych w serie w miejscu np.:
    przedni prosty / tylny prosty
    tylny prosty / przedni prosty
    przedni prosty - przedni prosty / tylny prosty
    przedni prosty / tylny prosty - tylny prosty
9. STOPIEŃ UCZNIOWSKI - BIAŁY PAS Z ŻÓŁTYM ZAKOŃCZENIEM PASA
 1. Test techniczny
  1. Techniki
   1. Pozycje walki - półfrontalna i boczna, rodzaje gardy, ustawienie stóp
   2. Poruszanie się w pozycji walki krokiem dostawnym, krokiem przestawnym, obroty, podwójny dostawny, doskok obunóż
   3. Ciosy proste ręczne w pozycji wyjściowej
   4. Cios prosty przednią ręką na tułów
   5. Cios prosty tylną ręką na tułów
   6. Ciosy proste ręczne w połączeniu z krokami do przodu i do tyłu
   7. Podstawowe obrony przed prostymi ciosami ręcznymi (blok, zbicie)
   8. Kopnięcie frontalne w przód
  2. Kombinacje technik (przykłady)
   1. Łączenie podwójnych technik prostych ręcznych w ruchu (zadanych przez egzaminatora)
    1. przedni prosty / tylny prosty (góra - góra)
    2. przedni prosty / tylny prosty (góra - dół)
    3. przedni prosty / tylny prosty / przedni prosty - doskok
   2. Łączenie kopnięcia frontalnego z ręcznymi ciosami prostymi
    1. tylne kopnięcie frontalne / przedni prosty / tylny prosty
  3. Test techniczny z partnerem
   1. Dowolne kombinacje technik ręcznych na tarczę
 2. Test sprawnościowy
  1. 25 ugięć ramion w podporze przodem
  2. 50 przysiadów
8. STOPIEŃ UCZNIOWSKI - ŻÓŁTY PAS
 1. Test techniczny
  1. Techniki
   1. Cios przednią ręką z krokiem przestawnym
   2. Obrony przed ciosami prostymi (uniki, odchylenia, odejścia, odskoki, nurkowanie)
   3. Obrony przed kopnięciem frontalnym (zbicia, bloki)
   4. Kopnięcie okrężne w tułów
   5. Obrony przed kopnięciem okrężnym
   6. Cios ręczny sierpowy tylna ręka
   7. Cios przedni sierpowy przednia ręka
  2. Kombinacje technik (przykłady)
   1. Kombinacje wymagane na niższy stopień (wybór do uznania komisji egzaminacyjnej)
   2. Przedni prosty / tylny sierpowy (góra - góra)
   3. Przedni prosty / tylny prosty / przedni sierpowy - doskok
   4. Tylne kopnięcie frontalne / tylne kopnięcie okrężne(góra - dół)
   5. Przedni prosty / tylny prosty / unik do wewnątrz / tylny prosty
   6. Unik na zewnątrz / przedni prosty / tylny prosty / unik do wewnątrz / tylny prosty /przedni prosty /
   7. Przedni prosty / tylne kopnięcie okrężne
   8. Przedni prosty - przedni prosty / tylny sierpowy
  3. Test techniczny z partnerem (test wyczucia dystansu)
   1. Dowolne kombinacje technik ręcznych w głowę i w tułów na tarczę w miejscu i w ruchu
   2. Umiejętność obrony przed technikami ręcznymi prostymi i kopnięciami frontalnymi i okrężnymi (A: - atak, O: - obrona)
    1. A: tylny prosty - O: przednie zbicie / tylny prosty / przedni prosty
    2. A: przedni prosty - O: tylne zbicie / przedni prosty / tylny prosty
    3. A: przedni prosty - O: unik do wewnątrz pozycji / tylny prosty
    4. A: przedni prosty - O: odchylenie do tyłu / tylny prosty
    5. A: tylny prosty - O: unik na zewnątrz / przedni prosty / tylny prosty
 2. Walka
  1. 1 x 2 minuty - walka zadaniowa
7. STOPIEŃ UCZNIOWSKI - ŻÓŁTY PAS Z POMARAŃCZOWYM ZAKOŃCZENIEM PASA
 1. Test techniczny
  1. Techniki
   1. Cios grzbietem pięści
   2. Tylne kopnięcie boczne w tułów
   3. Obrony przed ręcznymi ciosami sierpowymi (zasłona, unik rotacyjny, odejście, odskok)
   4. Obrony przed kopnięciami bocznymi (zbicie)
   5. Kopnięcie sierpowe przednią nogą
   6. Kopnięcie frontalne przednią nogą
   7. Zejścia w bok - w lewo, w prawo skos
  2. Kombinacje technik (przykłady)
   1. Kombinacje wymagane na niższy stopień (wybór do uznania komisji egzaminacyjnej)
   2. Przednie kopnięcie frontalne / tylne kopnięcie frontalne
   3. Przedni cios grzbietem pięści / tylne kopnięcie boczne
   4. Przednie zbicie przedramieniem - cios grzbietem pięści / tylny prosty / przedni prosty
   5. Unik rotacyjny / przedni sierpowy / unik rotacyjny / tylny sierpowy
   6. Tylne kopniecie frontalne - kopnięcie sierpowe / tylne kopnięcie sierpowe
   7. Przedni prosty / tylny prosty / przedni sierpowy - doskok lub w miejscu
  3. Test techniczny z partnerem (test wyczucia dystansu)
   1. Kombinacje wymagane na niższe stopnie
   2. Umiejętność obrony przed technikami ręcznymi sierpowymi i kopnięciem bocznym (A: - atak, O: - obrona)
    1. A: przedni sierpowy - O: unik rotacyjny / tylny prosty /przedni prosty
    2. A: tylny sierpowy - O: unik rotacyjny / przedni prosty / tylny prosty / zejście z linii ataku
    3. A: przedni prosty - O: zejście w bok do wewnątrz
    4. A: tylny prosty - O: zejście w bok na zewnątrz
 2. Walka
  1. 2 x 2 minuty
6. STOPIEŃ UCZNIOWSKI - POMARAŃCZOWY PAS
 1. Test techniczny
  1. Techniki
   1. Kopnięcie sierpowe w głowę - przednią i tylną nogą
   2. Podwójne kopnięcie sierpowe w głowę wykonane tą samą nogą
   3. Kopnięcie po łuku zewnętrzną i wewnętrzną częścią stopy
   4. Kopnięcie boczne przednią nogą w tułów
   5. Kopnięcie kątowe tylną nogą w głowę
   6. Kopnięcie ukośne w tułów
  2. Kombinacje technik (przykłady)
   1. Kombinacje wymagane na niższe stopnie - wybór wg uznania komisji egzaminacyjnej
   2. Przednie kopnięcie sierpowe / tylne kopnięcie sierpowe
   3. Przedni prosty / tylny prosty / przednie kopnięcie sierpowe
   4. Przednie kopnięcie frontalne / tylne kopnięcie frontalne (dół) / tylne kopnięcie sierpowe
   5. Przednie kopnięcie frontalne / tylne kopnięcie sierpowe
   6. Przednie kopnięcie sierpowe (dół) / tylny prosty (góra)
   7. Przednie kopnięcie sierpowe (dół) / przedni cios grzbietem pięści / tylny prosty / tylne kopnięcie wewnętrznym kantem stopy
   8. Przednie kopnięcie zewnętrznym kantem stopy / tylne kopnięcie sierpowe (góra-dół)
  3. Test techniczny z partnerem (wybór wg uznania komisji egzaminacyjnej)
   1. Kombinacje dwukrotnych technik nożnych w głowę bez stawiania nogi (wykonywane tą samą nogą) (A: - atak, O: - obrona)
    1. A: tylne kopnięcie boczne - O: zejście na zewnątrz w bok
    2. A: przednie kopnięcie boczne - O: zejście w bok
    3. A: tylny prosty - O: zejście na zewnątrz - zbicie / tylny prosty (dół)
    4. A: tylny prosty - O: zbicie - odejście do tyłu
    5. A: przedni prosty - O: unik na zewnątrz / tylny prosty / przednie kopnięcie ukośne
 2. Walka
  1. 3 x 2 minuty
 3. Test sprawnościowy
  1. 30 ugięć ramion w podporze przodem (na kostkach pięści)
  2. 5 przysiadów na jednej nodze (prawa - lewa ; druga noga uniesiona w górę)
5. STOPIEŃ UCZNIOWSKI - ZIELONY PAS
 1. Test techniczny
  1. Techniki
   1. Kopnięcie w tył tylną nogą
   2. Cios tylną ręką z dołu - hak
   3. Kopnięcie boczne tylną nogą w głowę
   4. Obrony przed ciosami ręcznymi z dołu (osłony przedramieniem, dłonią, odskok, odejście)
   5. Kopnięcie zahaczające tylną nogą w głowę
   6. Kopnięcie zahaczające przednią nogą w głowę
   7. Kopnięcie frontalne przednią nogą w przód w głowę przez dostawienie nogi zakrocznej
   8. Kopnięcie boczne przednią nogą w głowę przez dostawienie nogi zakrocznej
   9. Kopnięcie sierpowe przednią nogą w głowę przez dostawienie nogi zakrocznej
  2. Kombinacje technik (przykłady)
   1. Kombinacje wymagane na niższe stopnie - wybór wg uznania komisji egzaminacyjnej
   2. Przedni prosty / tylne kopnięcie zahaczające
   3. Przedni prosty / tylny hak (dół) / przedni hak (góra)
   4. Przednie kopnięcie boczne / kopnięcie sierpowe (dół - góra)
   5. Przednie kopnięcie sierpowe - przednie kopnięcie w bok (góra - dół)
   6. Przednie kopnięcie frontalne / tylne kopnięcie w tył - 360
   7. Przednie kopnięcie w bok / tylne kopnięcie w tył - 360 / cios grzbietem pięści / tylny prosty
   8. Przedni prosty / tylny prosty / przedni hak - odskok (góra - góra - dół)
   9. Przednie kopnięcie boczne - przednie kopnięcie sierpowe (dół - góra)
   10. Przednie kopnięcie sierpowe - przednie kopnięcie zahaczające (dół - góra)
   11. Przednie kopnięcie w bok - przednie kopnięcie zahaczające (dół - góra)
  3. Test techniczny z partnerem
   1. A: przednie kopnięcie okrężne - O: zejście - obejście z przednim prostym
   2. A: tylne kopnięcie okrężne - O: zejście w bok z zasłoną / tylny prosty (dół)
   3. A: tylny prosty (dół) - O: zbicie przednim przedramieniem / tylny sierpowy / przedni hak
   4. A: przedni sierpowy - O: unik rotacyjny / przedni cios grzbietem pięści / przednie kopnięcie zahaczające
   5. A: przedni prosty (góra) / tylny hak (dół) - O: tylne zbicie / przednia zasłona przedramieniem / tylny prosty
 2. Walka
  1. 3 x 2 minuty
 3. Test sprawnościowy
  1. 30 pompek zapaśniczych (pompka - wyprost ramion - mocny skłon tułowia)
  2. 20 wznosów obu nóg, wyprostowanych, w zwisie na drabinkach (na poziom pasa)
4. STOPIEŃ UCZNIOWSKI - NIEBIESKI PAS
 1. Test techniczny
  1. Techniki
   1. Kopnięcie spadające - przednia- tylna noga
   2. Kopnięcie przednią nogą w bok w głowę
   3. Kopnięcie zahaczające z obrotu 360 stopni
   4. Kopnięcie w bok z obrotu 360 stopni
   5. Techniki ręczne ze wślizgiem (szczególnie przedni prosty)
  2. Kombinacje technik (przykłady)
   1. Kombinacje wymagane na niższe stopnie - wybór wg uznania komisji egzaminacyjnej
   2. Przednie kopnięcie sierpowe / tylne kopnięcie zahaczające 360 stopni
   3. Przedni prosty / tylny prosty / przednie kopnięcie spadające / tylny prosty
   4. Przedni prosty / tylny prosty / przedni prosty / przednie kopnięcie boczne
   5. Przednie kopniecie w bok - przednie kopnięcie zahaczające - przednie kopniecie sierpowe (dół - góra - góra)
   6. Przednie kopnięcie spadające / przedni prosty / tylny prosty / przednie kopnięcie sierpowe
   7. Przedni prosty / tylny prosty / unik rotacyjny / przedni sierpowy / tylne kopnięcie boczne 360 stopni
   8. 2 x przedni prosty wślizgiem
   9. Przednie kopnięcie frontalne / tylne kopnięcie sierpowe / tylne kopnięcie boczne 360 stopni (dół - dół - dół)
   10. Tylne kopnięcie frontalne / cofnięcie nogi / tylne kopnięcie boczne 360 stopni
   11. Przedni prosty / przednie kopniecie w bok / tylne kopnięcie boczne 360 stopni
  3. Test techniczny z partnerem (test wyczucia dystansu)
   1. Kombinacja potrójnych technik w głowę bez stawiania nogi (wykonana tą samą noga) na tarczę w miejscu
   2. Techniki ręczne i nożne na tarczę w ruchu
   3. Techniki ręczne i nożne na worku
   4. Tarczowanie z partnerem (A: - atak, O: - obrona)
    1. A: tylny sierpowy - O: unik rotacyjny / przedni sierpowy / tylne kopnięcie boczne 360 stopni
    2. A: tylne kopnięcie zahaczające 360 stopni - O: obejście - zejście -przedni prosty / tylny prosty
    3. A: tylny sierpowy - O: unik rotacyjny / przedni sierpowy / tylne kopnięcie boczne 360 stopni
 2. Walka
  1. 3 x 2 minuty
3. STOPIEŃ UCZNIOWSKI - BRĄZOWY PAS Z NIEBIESKIM ZAKOŃCZENIEM PASA
 1. Test techniczny
  1. Techniki
   1. Potrójne i poczwórne techniki nożne wykonywane tą samą nogą
   2. Umiejętność wykonywania technik nożnych wślizgiem
   3. Kopnięcie sierpowe w udo - zewnętrzne i wewnętrzne
   4. Obrony przed kopnięciem w udo
   5. Kopnięcia odpychające - frontalne i boczne
   6. Kopnięcie spadające po obrocie 360 stopni
   7. Pozostałe techniki nożne wykonywane po obrocie 360 stopni
  2. Kombinacje technik (przykłady)
   1. Kombinacje technik wymagane na niższe stopnie
   2. Unik rotacyjny / kopnięcie przednie ukośne / tylny prosty
   3. Przedni prosty / przednie kopniecie sierpowe lub kopnięcie boczne lub kopnięcie zahaczające
   4. Przedni prosty / tylny prosty / przednie kopnięcie sierpowe (dół) / tylne kopnięcie w bok 360 stopni / tylne kopnięcie spadające
   5. Przedni prosty - przedni sierpowy (dół) / tylny sierpowy góra
   6. Przedni prosty / tylny sierpowy / tylne kopnięcie sierpowe
   7. Przedni prosty - przedni hak - przedni sierpowy
   8. Przedni prosty z dosunięciem / przednie kopnięcie frontalne / tylny sierp / przedni sierp
   9. Tylne kopnięcie frontalne / cofnięcie nogi / tylny prosty / przedni sierp / tylny prosty
  3. Test techniczny z partnerem
   1. Kombinacje poczwórnych technik nożnych w głowę i w tułów bez stawiania nogi (wykonywane tą samą nogą) na tarczę w miejscu
   2. Techniki nożne i ręczne na tarczę w ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem technik nożnych ze wślizgiem
   3. Techniki nożne i ręczne na worku - 1 x 2 minuty
   4. Tarczowanie z partnerem (A: - atak, O: - obrona)
    1. A: Tylny prosty /przedni prosty O: odejście / unik / tylny prosty / przednie kopnięcie ukośne
    2. A: Tylne kopnięcie w udo - O: zasłona podudziem / tylny prosty / przedni prosty
    3. A: Tylne kopnięcie w udo - O: cofnięcie przedniej nogi do tyłu - tylne kopnięcie frontalne
    4. A: tylne kopnięcie w udo - O: cios spotkaniowy przedni prosty - wślizg
    5. A: tylny prosty - O: unik na zewnątrz / przedni hak / przedni prosty / tylne kopnięcie ukośne (dół)
 2. Walka
  1. 4 x 2 minuty
 3. Test sprawnościowy
  1. 10 przysiadów na jednej nodze (prawa - lewa, druga noga uniesiona do góry)
  2. 40 ugięć ramion w podporze przodem - nogi złączone
  3. 50 skłonów tułowia z leżenia na plecach
2. STOPIEŃ UCZNIOWSKI - BRĄZOWY PAS
 1. Test techniczny
  1. Techniki
   1. Kopnięcia wykonywane z wyskoku
    1. frontalne
    2. boczne
    3. sierpowe
    4. pięta w dół (opadające)
    5. zahaczające
    6. zewnętrznym kantem stopy
   2. Techniki podcięć
   3. Podstawowe rzuty - przez biodro
   4. Umiejętność klinczowania
   5. Umiejętność prowadzenia walki w zwarciu
  2. Kombinacje technik (przykłady)
   1. Kombinacje wymagane na niższe stopnie
   2. Przednie kopnięcie frontalne - przednie kopnięcie boczne - przednie kopniecie w tył - kopnięcie sierpowe
   3. Unik rotacyjny / przedni hal (dół) / tylny hak (dół) / przedni hak (góra) / tylny sierpowy (góra)
   4. Unik rotacyjny / przedni hak (dół) / tylne kopnięcie ukośne (dół)
   5. Przedni prosty / tylny hak (dół) / przedni sierpowy (góra) / tylny prosty (góra)
   6. Tylny hak - tylny sierpowy / przedni prosty
   7. Tylne kopnięcie sierpowe / tylne kopnięcie zahaczające 360 stopni (wszystkie kopnięcia w głowę)
  3. Test techniczny z partnerem
   1. Kombinacje co najmniej pięciu technik nożnych w głowę i w tułów bez stawiania nogi (wykonywane tą samą nogą) na tarczę w miejscu
   2. Techniki ręczne i nożne na tarczę w ruchu - 1 x 2 minuty
   3. Techniki ręczne i nożne na worku - 1 x 2 minuty
   4. Tarczowanie z partnerem (A: - atak, O: - obrona)
    1. A: tylny sierpowy - O: unik rotacyjny / przedni hak (dół) / tylne kopnięcie ukośne (dół)
    2. A: tylny sierp - O: zbicie przednim przedramieniem / tylny prosty /przedni prosty
    3. A: przedni sierp - O: unik rotacyjny / przednie kopnięcie ukośne (dół) / tylny sierp
    4. A: tylny sierp - O: unik rotacyjny / tylny hak / przedni hak / tylny hak / przedni hak / tylny sierp (dół - dół - dół - dół - góra)
    5. A: tylne kopnięcie sierpowe - O: stoppnig przednim kopnięciem frontalnym / przedni prosty / tylny prosty
    6. A: przedni prosty - O: zbicie dłonią
    7. A: tylny sierp - O: zbicie przedramieniem
    8. A: przedni hak - O: zasłona przedramieniem
    9. A: tylny hak - O: zasłona przedramieniem
    10. A: przedni sierp - O: unik rotacyjny
 2. Walka
  1. 5 x 2 minuty (w tym walka prowadzona w półdystansie i w zwarciu)
  2. Walki zadaniowe (w rundach 2-minutowych)
 3. Test sprawnościowy
  1. 20 przeskoków w przysiadzie przez klęczącego partnera
  2. 60 skłonów w przód z leżenia na plecach
  3. 40 pompek zapaśniczych
1. STOPIEŃ UCZNIOWSKI - BRĄZOWY PAS Z CZARNYM ZAKOŃCZENIEM PASA
 1. Test techniczny
  1. Techniki
   1. Wszystkie techniki wymagane na niższe stopnie wykonywane zakroczną i wykroczną nogą
   2. Wszystkie techniki nożne z doskoku
   3. Kopnięcie boczne z doskoku - 360 stopni
   4. Kopnięcie zahaczające z wyskoku 360 stopni
   5. Techniki samoobrony: kolanem, łokciem
   6. Obrotowe uderzenie grzbietem pięści - 360 stopni
  2. Kombinacje technik (przykłady)
   1. Techniki ręczne i nożne wg uznania komisji egzaminacyjnej
   2. Tylny sierp łokciem z przeskokiem/ zmiana pozycji / tylny prosty
   3. Przedni prosty / Tylne obrotowe uderzenie grzbietem pięści - 360 stopni
   4. Przedni prosty / tylny prosty /przednie kopnięcie frontalne / tylne kopnięcie boczne z wyskoku 360 stopni
   5. Przedni prosty / tylny sierp / przedni prosty / tylny hak / unik rotacyjny przed tylnym sierpowym /przednie kopniecie ukośne (dół) / tylny sierp
  3. Test techniczny z partnerem - test wyczucia dystansu
   1. Kombinacje co najmniej pięciu technik nożnych w głowę i w tułów bez stawiania nogi (wykonywane tą samą nogą) na tarczę w miejscu
   2. Praca na tarczy w ruchu - 1 x 2 minuty
   3. Praca na worku - 2 x 2 minuty
   4. Tarczowanie z partnerem (A: atak, O: obrona)
    1. A: przedni sierp - O: unik rotacyjny / przedni hak (dół) - przedni sierp (góra) / tylny prosty
    2. A: przedni prosty - O: zbicie /przednie kopniecie sierpowe / tylny prosty / odchylenie / tylne kopniecie boczne 360 stopni
    3. A: tylne kopnięcie frontalne - O: zejście w bok na zewnątrz z zagarnięciem / przedni low-kick/ tylne kopniecie kolanem / przedni sierp łokciem
    4. A: tylny prosty - O: unik / przedni hak - przedni prosty / tylny cios frontalny kolanem / przedni cios sierpowy łokciem (z góry)
 2. Walka
  1. 5 x 2 minuty (w tym walka z low - kick)
 3. Test sprawnościowy
  1. 30 przeskoków w przysiadzie przez klęczącego partnera
  2. 80 skłonów w przód z leżeniem na plecach
  3. 60 pompek zapaśniczych
1. STOPIEŃ MISTRZOWSKI - CZARNY PAS
 1. Test techniczny
  1. Techniki
   1. Wszystkie techniki wymagane do 1 kyu włącznie wykonywane w sposób mistrzowski (perfekcyjny)
   2. Obrotowe kopnięcia zahaczające w wyskoku
   3. Obrotowe kopnięcia boczne w wyskoku
  2. Kombinacje technik
   1. Techniki ręczne i nożne wg uznania komisji egzaminacyjnej
   2. Praca na worku 3 x 2 minuty
 2. Walka
  1. 5 x 2 minuty (w tym walka low - kick)
 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA STOPNIE DLA INSTRUKTORÓW (TRENERÓW) KICK-BOXINGU
  1. Instruktor może przystąpić do egzaminu na stopnie szkoleniowe po spełnieniu następujących warunków:
   1. 2 lata ciągłości pracy trenerskiej
   2. wyszkolenie co najmniej trzech zawodników posiadających stopnie szkoleniowe równe lub o jeden poziom niższe od trenera (instruktora)
   3. osiągnięcia sportowe zawodników szkolonych przez trenera (instruktora)
   4. pozytywna opinia klubu, w którym trener (instruktor) prowadzi zajęcia
  2. Trener (instruktor) może uzyskać tzw. promocję natychmiastową, gdy jego zawodnik wywalczył medal (jedno z trzech pierwszych miejsc) na turniejach sportowych o dużej randze np. Mistrzostwa Europy, Świata itp. I pozytywnie zaliczył egzamin techniczny lub ukończył kurs doskonalenia technicznego
  3. Egzamin techniczny składa się z trzech części:
   1. Test techniczny
   2. Test techniczny z partnerem
   3. Test praktyczny z nauczania techniki (prowadzenie treningu) z elementami teorii
  4. Aby zdać egzamin należy zaliczyć każdą z wymienionych części. Egzamin techniczny dla trenerów (instruktorów) i zawodników jest wyszczególniony w "Normach egzaminacyjnych na stopnie szkoleniowe w kick-boxingu".
WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Centralny Ośrodek Sportu
Copyright 2014 - 2024 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL