Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY

Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
VOYTEX
OCTAGON - polska marka sportowa

PARTNERZY

Dane teleadresowe PZKb

Polski Związek Kickboxingu
02-321 Warszawa
ul. Kopińska 12/16

Kontakt:
tel. 22 895-10-49
 • Marta Czajka-Adamiecka - kom. 501 77 02 77 (sprawy sportowe - m.in Ministerstwo Sportu i Turystyki, konsultacje i zgrupowania, sportowe wyjazdy zagraniczne) - urlop w dniach: 24.06 - 15.07.2024
 • Agnieszka Zacheja - kom. 502 11 99 98 (sprawy sportowe - m.in kursy, zarząd, System Sportu Młodzieżowego)
 • Anna Kotkiewicz - kom. 500 50 91 63 (sprawy administracyjne - m.in licencje, egzaminy, faktury, rozliczenia)
 • Klaudia Sitek - kom. 690 303 282 (sprawy administracyjne - m.in licencje, egzaminy, faktury, zaświadczenia)
e-mail: biuro@pzkickboxing.pl

Godz. otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8:30 - 16:00

Status prawny:

Polski Związek Sportowy
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wpis do rejestru z dnia 2.07.2001r. nr KRS 0000023096.
NIP: 526-16-67-349
Regon: 001381205

Konto bankowe do wpłat:
Bank PKO SA 24 1240 6351 1111 0010 7766 7576
Dane posiadacza rachunku:
Polski Związek Kickboxingu
ul. Kopińska 12/16, 02-321 Warszawa

Konto EUR 09 1020 1097 0000 7402 0234 8779
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

Wyślij zapytanie


Administratorem Państwa danych osobowych będzie Polski Związek Kickboxingu z siedzibą w Warszawie, ul. Kopińska 12/16.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
 • listownie: Kopińska 12/16, 02-321 Warszawa,
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: http://pzkickboxing.pl/kontakt,
 • telefonicznie: 22 895-10-49

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zapytania na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO . 1
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane współpracującym z nami podmiotom lub naszym podwykonawcom.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie wymiany korespondencji, a po jej ustaniu przez okres roku. Po tym okresie możemy się z Państwem kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Państwa danych.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo usunięcia danych osobowych,
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację,
 • prawo do przenoszenia danych,
  * żądania w powyższych sprawach można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednakże sytuacja taka może się zdarzyć. Możliwe jest przekazanie Państwa danych do państwa trzeciego w sytuacji, gdy będą przetwarzane z użyciem narzędzi chmurowych, których przestrzeń dyskowa może znajdować się na serwerach położnych poza EOG lub administrator poczty e-mail, z której korzystają Państwo w kontaktach z Administratorem, korzysta z serwerów zlokalizowanych fizycznie poza EOG.

Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz podjętych działań.


WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Centralny Ośrodek Sportu
Copyright 2014 - 2024 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL