Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY

Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
VOYTEX
OCTAGON - polska marka sportowa

PARTNERZY

Odznaczenia Polskiego Związku Kickboxingu


Lista odznaczeń PZKB
Lp. Imię i Nazwisko Odznaczenie (0001/2015 itd..) Kolor odznaczenia (Z-złoto, S-srebro, B-brąz)
1 Andrzej Palacz 1 Z
2 Marek Frysz 2 Z
3 Marek Gąsiorek 3 Z
4 Marek Piotrowski 4 Z
5 Katarzyna Kociszewska-Palacz 5 Z
6 Piotr Siegoczyński 6 Z
7 Przemysław Saleta 7 Z
8 Janusz Zajączkowski – Komisja Rewizyjna 8 Z
9 Krzysztof Wieczorek 9 Z
10 Wojciech Górecki 10 Z
11 Agnieszka Rylik 11 Z
12 Iwona Guzowska 12 Z
13 Bogusław Chryciuk 13 Z
14 Mariusz Cieśliński 14 Z
15 Tadeusz Poljański 15 Z
16 Juliusz Piwowarski 16 Z
17 Ryszard Zawistowski 17 Z
18 Krzysztof Kacperski 18 Z
19 Dariusz Jung 19 Z
20 Bogdan Sawicki 20 Z
21 Wojciech Cieślak 21 Z
22 Andrzej Janisz 22 Z
23 Janusz Pindera 23 Z
24 Andrzej Kostyra 24 Z
25 Włodzimierz Szaranowicz 25 Z
26 Piotr Falender 26 Z
27 Wojciech Wiertel 27 Z
28 Albert Sosnowski 28 Z
29 Jerzy Radomski 29 Z
30 Jerzy Biniaś 30 Z
31 Anna Pietryka 31 Z
32 Paweł Rumas 32 Z
33 Robert Kopiecki 33 Z
34 Piotr Kroczewski 34 Z
35 Piotr Bartnicki 35 Z
36 Mirosław Karwiński 36 Z
37 Wojciech Szczerbiński 37 Z
38 Anna Kasprzak 38 Z
39 Robert Kopiecki 39 Z
40 Jarosław Madziar 40 Z
41 Robert Nowak 41 Z
42 Maurycy Gojko 42 Z
43 Artur Michałowski 43 Z
44 Roman Bugaj 44 Z
45 Marek Drażdżyński 45 Z
46 Tadeusz Duda 46 Z
47 Gerard Zdziarski 47 Z
48 Zbytek Przemysław 48 Z
49 Wojciech Wiśniewski 49 Z
50 Tomasz Skrzypek 50 Z
51 Radosław Laskowski 51 Z
52 Krzysztof Kaproń 52 Z
53 Jarosław Biernacki 53 Z
54 Albin Pudlicki 54 Z
55 Janusz Janowski 55 Z
56 Wojciech Broda 56 Z
57 Józef Warchoł 57 Z
58 Piotr Falender 58 Z
59 Andrzej Parzęcki 59 Z
60 Waldemar Hajducki 60 Z
61 Ludwik Denderys 61 Z
62 Jerzy Biniaś senior 62 Z
63 Sławomir Pelec 63 Z
64 Mieczysław Wiśniewski 64 Z
65 Piotr Lubecki 65 Z
66 Marek Soboń 66 Z
67 Piotr Maślanka 67 Z
68 Sławomir Półtorak 68 Z
69 Monika Florek 69 Z
70 Henryk Piwowar 70 Z
71 Piotr Kobylański 71 Z
72 Jakub Cuszlag 72 Z
73 Tomasz Mamulski 73 Z
74 Rafał Kałużny 74 Z
75 Tomasz Biernacki 75 Z
76 Krzysztof Pajewski 76 Z
77 Włodzimierz Trzeciak 77 Z
78 Tomasz Janowicz 78 Z
79 Grzegorz Engel 79 Z
80 Maciej Domińczak 80 Z
81 Rola Łukasz 81 Z
82 Andrzej Garbaczewski 82 Z
83 Witold Kostka 83 Z
84 Rafał Mazurowski 84 Z
85 Agnieszka Turchan 85 Z
86 Emilia Szabłowska 86 S
87 Jarosław Rogala 87 Z
88 Jerzy Pilarz 88 Z
89 Cezary Podraza 89 Z
90 Stanisław Kołodziejski 90 S
91 Anna Knobel 91 B
92 Iwona Nieroda 92 Z
93 Karolina Dziedzic 93 B
94 Marta Waliczek 94 Z
95 Żaneta Cieśla 95 Z
96 Grzegorz Wrzesień 96 B
97 Marek Gębal 97 Z
98 Adamski Wojciech 98 Z
99 Roguski Robert 99 Z
100 Radwan Elżbieta 100 B
101 Gromerska Urszula 101 B
102 Różalski Zygmunt 102 Z
103 Wielgosz Janusz 103 Z
104 Kanclerz Paweł 104 S
105 Kostrzewa Jacek 105 Z
106 Kuca Krzysztof 106 Z
107 Pilarz Andrzej 1000 Z
108 Surdy Paweł 1001 Z
109 Jobs Leszek 1002 Z
110 Marszał Marek 1003 Z
111 Mazurek Józef 1004 Z
112 Bassa Jerzy 1005 Z
113 Trzeciak Julita 1006 Z
114 Zając Artur 1007 Z
115 Bliźniak Bogdan 1008 Z
116 Kierstein Wojciech 1009 Z
117 Bałanda Kamila 1010 Z
118 Siwa Kinga 1011 Z
119 Daschke Jarosław 1012 S
120 Żychliński Krzysztof 1013 Z
121 Rzepnicki Cezary 1014 B
122 Rafał Szopa 1015 Z
123 Łukasz Pławecki 1016 S
124 Ławniczak Damian 1017 Z
125 Marek Jasiński 1018 Z
126 Rafał Karcz 1019 B
127 Protas Sylwester 1020 Z
128 Rusiecka Beata 1021 B
129 Choma Małgorzata 1022 B
130 Wysokiński Andrzej 1023 B
131 Blicharski Wiesław 1024 B
132 Szulwic Michał 1025 B
133 Wiśniewski Wojciech 1026 B
134 Kowalczyk Andrzej 1027 B
135 Dereszewski Wojciech 1028 B
136 Oliwia Lóźniewska 1029 S
137 Hubert Łaniewski 1030 B
138 Jakub Leliwa 1031 B
139 Marta Lipka 1032 B
140 Oliwia Rucińska 1033 B
141 Paulina Turulska 1034 B
142 Cezary Rzepnicki 1035 Z
143 Tomasz Ludwicki 1036 B
144 Mateusz Sośnicki 1037 B
145 Grzegorz Banasiak 1038 B
146 Aleksander Chymkowski 1039 B
147 Ewelina Nowosielska 1040 B
148 Przemysław Ziemnicki 1041 Z
149 Andrzej Radoszewski 1042 S
150 Jan Falkowski 1043 S
151 Jan Borowski 1044 S
152 Stanisław Robaczewski 1045 S
153 Tomasz Lewandowski 1046 S
154 Piotr Bernat 1047 S
155 Jacek Puchacz 1048 Z
156 Dariusz Sułek 1049 B
157 Ryszard Nowak 1050 Z
158 Tomasz Michałowski 1051 S
159 Patryk Wicher 1052 B
160 Michał Kądziołka 1053 B
161 Jarosław Sułkowski 1054 Z
162 Artur Murawski 1055 Z
163 Robert Perkowski 1056 Z
164 Łukasz Grela 1057 B
165 Sławomir Duba 1058 Z
166 Marek Frącz 1059 Z
167 Hanna Kułakowska-Michalak 1060 Z
168 Daniel Putkiewicz 1061 Z
169 Mieczysław Gołuński 1062 Z
170 Robert Roda 1063 S
171 Karol Słabek 1064 S
172 Tomasz Hirsz 1065 B
173 Paweł Kardyś 1066 Z
174 Łukasz Rydzik 1067 Z


REGULAMIN
ZASAD I TRYBU NADAWANIA ODZNAKI PZKB
ORAZ OSÓB ZASŁUŻONYCH DLA DYSCYPLINY KICKBOXINGU

Odznaka PZKB może być nadawana osobom, które są członkami PZKB i wyróżniły się osiągnięciami na rzecz Związku, w szczególności w zakresie:

1.1.popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej,
1.2.osiągnięć sportowych,
1.3.działalności trenerskiej i dydaktyczno –wychowawczej,
1.4.działalności organizacyjnej.
Odznaka PZKB jest trójstopniowa: brązowa, srebrna i złota.

Kryteria formalne:
3.1. dla nadania Odznaki określonego stopnia wymagany jest następujący staż członkowski:
· Do 5 roku – dla nadania Brązowej Odznaki,
· Pomiędzy 5 rokiem a 10 rokiem – dla nadania Srebrnej Odznaki
· Pomiędzy 10 rokiem a 15 rokiem i powyżej – dla nadania Złotej Odznaki

Odznaki.
3.0 Odznaka Srebrna może być nadana osobie, która posiada Brązową Odznakę.
3.2. Odznaka Złota może być nadana osobie, która posiada Srebrną Odznakę.
3.3. w przypadkach uzasadnionych szczególnymi zasługami w działalności na rzecz PZKB, bądź za uzyskanie wyjątkowych wyników sportowych (zdobycie medalu na światowych imprezach rangi MŚ, ME).
Odznaka Złota może być przyznawana osobie, która nie posiada Odznaki Srebrnej lub wymaganego stażu członkowskiego.

Kryteria przyznawania Odznaki PZKB:
4.1. Wynikające z osiągnięć sportowych:
a. zdobycie medalu na światowych imprezach rangi MŚ, ME,
b. wielokrotne reprezentowanie Polski na imprezach najwyższej rangi światowej,
c. zdobycie tytułu mistrza Polski,

Wyższych.
4.2. Wynikające z działalności organizacyjnej:
a. osiągnięcia związane z piastowaną funkcją w organach wykonawczych, rewizyjnych lub sądowniczych władz PZKB różnego szczebla,
b. osiągnięcia związane z popularyzacją i upowszechnianiem sportu w środowisku kickboxerskim.

Uprawnionymi do przedstawiania wniosków o nadanie Odznaki PZKB są:
5.1. Statutowe władze PZKB.
5.2. Prezes i członkowie PZKB.

Wniosek powinien być sporządzony według załączonego wzoru i przesłany w 1 egzemplarzu do PZKB co najmniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem wręczenia.

Odznaki PZKB nadaje z upoważnienia Zarządu PZKB - Kapituła Odznaczeń. Ewidencję wszystkich osób odznaczonych prowadzi biuro PZKB.

Dekoracja Odznaką powinna mieć uroczysty charakter.

Regulamin niniejszy obowiązuje z dniem uchwalenia przez PZKB

WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Centralny Ośrodek Sportu
Copyright 2014 - 2024 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL