Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY

Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
VOYTEX
OCTAGON - polska marka sportowa

PARTNERZY

Licencje: formularz zgłoszeniowy

Licencje

Dane trenera

Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Uwagi do zgłoszenia:

Klub

Licencjonowany:
 Uwaga: klub bez ważnej licencji należy w pierwszej kolejnośći zgłoscić do licencji klubowej.

Dane zawodników

Uwaga! wprowadź numer licencji w celu odnowienia lub pozostaw puste, jeżeli chcesz wyrobić nową licencję.
dodaj zawodnika

Oświadczenia


Zobowiązuje się do przestrzegania statutu i regulaminów Polskiego Związku Kickboxingu oraz międzynarodowych organizacji sportowych, w których jest zrzeszony oraz podporządkowania się postanowieniom komisji dyscyplinarnej. Potwierdzam, iż wszystkie dane we wniosku są zgodne z prawdą.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w licencji dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań PZKb (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Ponadto oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO.
Wyrażam zgodę na kwalifikowane uprawianie sportu przez córkę/syna i udział wzawodach sportowych - wymagane w przypadku osób niepełnoletnich.
Zgodnie z art. 38 Ustawy o Sporcie zawodnik ubezpieczony jest od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Oświadczam, że powyższe informacje są prawdziwe oraz że są zgodne ze stanem faktycznym.
Wyrażam zgodę na doręczanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Centralny Ośrodek Sportu
Copyright 2014 - 2024 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL