Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY

Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
VOYTEX
OCTAGON - polska marka sportowa

PARTNERZY

OŚWIADCZENIE TRENERA I ZAWODNIKA DO UDZIAŁU W ZAWODACH KICKBOXINGU DLA NIEZRZESZONYCH

Miejscowość, data………………………………………..
OŚWIADCZENIE TRENERA I ZAWODNIKA
DO UDZIAŁU W ZAWODACH KICKBOXINGU DLA NIEZRZESZONYCH
Imię i nazwisko trenera/łączny staż treningowy nad zawodnikiem
...................................................................................................................................................
Imię i nazwisko zawodnika/łączny staż treningowy w kickboxingu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa klubu (nr KRS lub nr wpisu do rejestru):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia i regulaminy współzawodnictwa sportowego Polskiego Związku Kickboxingu i potwierdzam zdolność do uczestnictwa w zawodach.
………………………………….. …………………………………..
Podpis zawodnika Podpis trenera
Oświadczam, na postawie indywidualnych badań lekarskich, ważnej książeczki sportowca,
stan zdrowia zgłoszonego zawodnika pozwala na jego udział w zawodach.
.………………………………………
Podpis trenera
WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Centralny Ośrodek Sportu
Copyright 2014 - 2024 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL