Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY

Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
VOYTEX
OCTAGON - polska marka sportowa

PARTNERZY

Regulamin SSM (Systemu Sportu Młodzieżowego) 2023

(2023)

SYSTEM SPORTU MŁODZIEŻOWEGO
REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ

CZĘŚĆ C
KICKBOXING


ROCZNIKI:
Junior(formy planszowe)
16-18 lat
w 2023 roku urodzeni 01.01.2005 – 31.12.2007
Junior(formy ringowe)
17-18 lat
w 2023 roku urodzeni 01.01.2005 – 31.12.2006
Młodzik (formy planszowe)
13-15 lat
w 2023 roku urodzeni 01.01.2008 – 31.12.2010SYSTEM OCEN

KICKBOXING
Mistrzostwa Polski Juniorów
kick lightK / Mwiek 16-18 lat
K
do 50 kg, 55 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg, +70 kg
M
do 57 kg, 63 kg, 69 kg, 74 kg, 79 kg, 84 kg, 89 kg, 94 kg, +94 kg
light contactK / Mwiek 16-18 lat
K
do 50 kg, 55 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg, +70 kg
M
do 57 kg, 63 kg, 69 kg, 74 kg, 79 kg, 84 kg, 89 kg, 94 kg, +94 kg
low kickK / Mwiek 17-18 lat
K
do 48 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg, +70 kg
M
do 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63,5 kg, 67 kg, 71 kg, 75 kg, 81 kg, 86 kg, 91 kg, +91 kg
lokata
1
2
3-4
5-8

punkty
15
12
8
2
51
Uwaga:
Zawodnik rywalizuje tylko i wyłącznie w jednej kategorii wiekowej (junior lub młodzik).
Zawodnik (junior) może startować we wszystkich formach (konkurencjach) MPJ podanych powyżej.
Zawodnik jest klasyfikowany i zdobywa punkty zaliczane do współzawodnictwa sportowego SSM tylko
w jednej (tej samej) kategorii wagowej (dotyczy form planszowych – Light Contact, Kick Light) i
w najbliższych wagach przylegających (dotyczy formy ringowej Low Kick,np. zawodnik startujący w kat. wagowej -63 kg KL/LC może wystartować w kat. wag. -60 kg lub -63,5 kg w formie (konkurencji) Low Kick).
Mistrzostwa Polski Młodzików K/M wiek 13-15 lat
light contact
K
do 32 kg, 37 kg, 42 kg, 46 kg, 50 kg, 55 kg, 60 kg, 65 kg, +65 kg
M
do 32 kg, 37 kg, 42 kg, 47 kg, 52 kg, 57 kg, 63 kg, 69 kg, +69 kg
lokata
1
2
3-4
5-8

punkty
5
4
3
2
23
Uwaga:
W 2023 roku Mistrzostwa Polski w konkurencjach: Full - Contact w kategorii Junior Starszy i Pointfightingw kategorii młodzik starszy będą zawodami obserwowanymi przed włączeniem tych konkurencji do SSM.

KICKBOXING

1. Organizator.
Kierownictwo sportowe zawodów zaliczanych do Systemu Sportu Młodzieżowego sprawuje Polski Związek Kickboxingu.

2. Warunki uczestnictwa.
W zawodach SSM mogą brać udział zawodniczki i zawodnicy zgodnie z regulaminem sportowym
PZ Kickboxingu i zasadami podanymi w części ogólnej Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego Młodzieży Uzdolnionej, a także posiadający:
· licencję w Polskim Związku Kickboxingu,
· legitymować się oficjalnym dowodem tożsamości (dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna),
· być zarejestrowani w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności lub posiadać obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej i indywidualny i niepowtarzalny identyfikator we właściwym dla danego państwa rejestrze,
· posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do szkolenia i uczestnictwa
w zawodach kickboxingu.

3.Sposób przeprowadzania zawodów.
W zawodach obowiązuje system rozgrywania zawodów zgodnie z przepisami PZ Kickboxingu

Przypominamy:
- wszystkie zagadnienia związane z punktacją SSM prowadzone są poprzez właściwy Polski Związek Sportowy,
- wnioski o zmianę kategorii wiekowej muszą być zgłoszone przez Polski Związek Sportowy, na 14 dni przed zawodami ocenianymi, poprzez witrynę internetową dedykowaną Systemowi Sportu Młodzieżowego.
- wniosek o podział punktów składa zainteresowany klub do PZS, z kolei PZS wprowadza wniosek poprzez witrynę internetową dedykowaną Systemowi Sportu Młodzieżowego. Termin zgłoszenia wniosku o podział punktów 30 listopada 2023 r.
- uczestnictwo zawodników zagranicznych określają przepisy właściwego pzs.

Regulamin szczegółowy (część C) jest nieodłączną częścią
Regulaminu ogólnego SSM (część A)

Załączone pliki
msword
regulamin SSM Kickboxing 2023 (24.01).docx
24.01.2023

WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Centralny Ośrodek Sportu
Copyright 2014 - 2024 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL