Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY

Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
VOYTEX
OCTAGON - polska marka sportowa

PARTNERZY

OGÓLNE PRZEPISY FORMUŁ RINGOWYCH_07.02.2023

ROZDZIAŁ 2
OGÓLNE PRZEPISY FORMUŁ RINGOWYCH
Artykuł 1. Formuły
Formuły ringowe to:
1. FULL CONTACT (FC)
2. LOW KICK (LK)
3. K1 STYLE (K1)
4. ORIENTAL KICKBOXING (OK)
Artykuł 2. Pole walki
Artykuł 2.1. Ring
1. Polem walki jest RING.
2. Minimalny rozmiar ringu wynosi 520 x 520 cm (kwadrat) liczony od wewnętrznej strony naciągniętych lin, a maksymalny wynosi 610 x 610 cm. Rozmiar podłogi musi wystawać co najmniej 50 cm poza linię lin z każdej strony; dodatkowa plandeka jest niezbędna do zabezpieczenia podłogi ringu.
3. Ring nie może znajdować się niżej niż 90 cm i wyżej niż 120 cm nad podłogą hali, gdzie jest rozstawiony.
4. Minimalny rozmiar ringu liczony od zewnętrznej strony naciągniętych lin wynosi 620 x 620 cm (kwadrat), a maksymalny 780 x 780 cm. Ring powinien być wyposażony w cztery narożne słupki, które powinny być dobrze wyściełane lub w inny sposób skonstruowane tak, aby zapobiec kontuzji zawodników.
5. Narożniki ringu powinny być rozmieszczone w następujący sposób: w lewym, najbliższym narożniku naprzeciw stołu sędziowskiego - CZERWONY; w dalszym lewym rogu - BIAŁY;
w prawym dalszym rogu - NIEBIESKI; a w prawym bliższym rogu - BIAŁY.
6. Powierzchnia podłogi ringu musi być pokryta filcem, gumą lub innym odpowiednio zatwierdzonym materiałem, o tej samej elastyczności i grubości, nie mniejszej niż 1,5 cm i nie większej niż 2,5 cm, na którym należy naciągnąć i zamocować płótno . Płótno musi pokrywać całą platformę i być wykonane z antypoślizgowego materiału.
7. Po każdej stronie ringu muszą znajdować się 4 oddzielne liny, o średnicy 4 cm każda, zawieszone na wysokości (liczonej od dołu):
a) pierwsza na wysokości 40 cm od podłogi ringu,
b) druga na wysokości 71 cm od podłogi ringu,
c) trzeci na wysokości 102 cm od podłogi ringu,
d) czwarty na wysokości 132 cm od podłogi ringu.
8. Wszystkie liny muszą być połączone z każdej strony ringu, w równych odstępach, dwoma kawałkami materiału (zbliżonymi do faktury płótna) o szerokości 3 - 4 cm. Obie części nie mogą przesuwać się po linach. Naprężenie każdego odcinka liny musi być wystarczająco mocne, aby zamortyzować siłę kontaktu zawodnika z liną.
9. Ring musi mieć co najmniej trzy zestawy stopni do wchodzenia. Dwa zestawy stopni
w przeciwległych narożnikach (czerwony i niebieski) do użytku przez zawodników i trenerów oraz jeden zestaw stopni w neutralnym narożniku (biały) dla sędziego prowadzącego i oficjalnego lekarza/ratownika medycznego.
Artykuł 2.2. Wyposażenie ringu
Ring powinien być wyposażony w:
a) elektroniczny system punktacji zatwierdzony przez PZKB,
b) gong, dzwonek lub gwizdek do sygnalizacji przerw w walkach,
c) krzesła dla zawodników oraz trenerów i sekundantów,
d) wiaderka na wodę w czerwonym i niebieskim narożniku,
e) stoły i krzesła dla sędziów,
f) dwa stopery,
g) mikrofon podłączony do systemu głośników,
h) pudełko rękawiczek medycznych.
Artykuł 3. Kategorie wagowe
Artykuł 3.1. Kategorie wagowe w grupie wiekowej: juniorzy młodsi (JM) (15-16 lat– decyduje rok urodzenia)
Mężczyźni Kobiety
-42 kg -36 kg
-45 kg -40 kg
-48 kg -44 kg
-51 kg -48 kg
-54 kg -52 kg
-57 kg -56 kg
-60 kg -60 kg
-63,5 kg +60 kg
-67 kg
-71 kg
-75 kg
-81 kg
+81 kg
Artykuł 3.2. Kategorie wagowe w grupie wiekowej: juniorzy starsi (JS) (17-18 lat– decyduje rok urodzenia)
Mężczyźni Kobiety
-51 kg -48 kg
-54 kg -52 kg
-57 kg -56 kg
-60 kg -60 kg
-63,5 kg -65 kg
-67 kg -70 kg
-71 kg +70 kg
-75 kg
-81 kg
-86 kg
-91 kg
+91 kg
Artykuł 3.3. Kategorie wagowe w grupie wiekowej: młodzieżowcy (MŁ) (19-23 lat– decyduje rok urodzenia)
Mężczyźni Kobiety
-51 kg -48 kg
-54 kg -52 kg
-57 kg -56 kg
-60 kg -60 kg
-63,5 kg -65 kg
-67 kg -70 kg
-71 kg +70 kg
-75 kg
-81 kg
-86 kg
-91 kg
+91 kg
Artykuł 3.4. Kategorie wagowe w grupie wiekowej: seniorzy (S) (19-40 lat– decyduje rok urodzenia)
Mężczyźni Kobiety
-51 kg -48 kg
-54 kg -52 kg
-57 kg -56 kg
-60 kg -60 kg
-63,5 kg -65 kg
-67 kg -70 kg
-71 kg +70 kg
-75 kg
-81 kg
-86 kg
-91 kg
+91 kg
Artykuł 4. Czas trwania pojedynków w kickboxingu (rundy)
Artykuł 4.1 Czas trwania pojedynków w formułach ringowych (rundy)
1. We wszystkich formułach ringowych na wszystkich zawodach PZKB, czas każdej walki we wszystkich kategoriach wiekowych wynosi 6 minut: 3 rundy po 2 minuty każda (3x2)
z jednominutową przerwą między rundami.
2. W uzasadnionych przypadkach, przy dużej liczbie startujących, sędzia główny zawodów
w porozumieniu z supervisorem (obserwatorem zawodów) lub delegatem sportowym związku mogą zmniejszyć czas trwania walk eliminacyjnych do:
a) dla juniorów młodszych, juniorów starszych, młodzieżowców i seniorów - 2 x 2 minuty
z 1 minutową przerwą; finały powinny się odbywać na dystansie 3 rund x 2 minuty z 1 minutową przerwą między rundami.
1. Mistrzostwa Polski muszą odbywać się na dystansie 3 x 2 minuty na każdym etapie rywalizacji sportowej.
Artykuł 4.2. Czas medyczny
1. Czas medyczny to czas, który zawodnik może wykorzystać w trakcie pojedynku celem przywrócenia zdolności kontynuowania walki w wyniku doznanego urazu lub z innego powodu związanego ze zdrowiem.
2. Czas medyczny w jednej walce to 2 minuty dla każdego zawodnika.
3. Jeśli zawodnik wykorzysta w całości czas medyczny to nadal będzie mógł kontynuować walkę, ale jeśli nastąpi konieczność ponownego jego użycia, wtedy sędzia prowadzący pojedynek kończy walkę decyzją „RSC”.
4. Czas medyczny rozpoczyna się w momencie przybycia lekarza/ratownika medycznego na ring.
W przypadku skaleczenia lub krwawienia, lekarz/ratownik medyczny musi zdecydować w ciągu
2 minut, czy zawodnik może dalej kontynuować walkę.
5. Uwzględniając opinię lekarza/ratownika medycznego, sędzia prowadzący decyduje, czy walka może być kontynuowana czy nie (jednak tylko w przypadku, gdy lekarz/ratownik medyczny zezwoli zawodnikowi na kontynuowanie walki).
6. Jeśli sędzia prowadzący, po konsultacji z lekarzem/ratownikiem medycznym, stwierdzi,
że zawodnik nadużywa czasu medycznego na odpoczynek lub uniknięcie walki, może dać zawodnikowi oficjalne ostrzeżenie.
Artykuł 5. Sprzęt i ubiór zawodnika
Artykuł 5.1. Sprzęt zawodnika do walki full contact
1. Kask.
2. Ochraniacz na zęby.
3. Ochraniacze na piersi (tylko dla kobiet).
4. Owijki na dłonie (nie mogą być mocowane taśmą klejącą).
5. Rękawice do kickboxingu 10oz.
6. Ochraniacz na krocze (obowiązkowy dla wszystkich).
7. Nagolenniki (odpowiednie dla danej formuły ringowej); niedozwolone są nagolenniki typu „skarpeta”.
8. Owijki na stopy (dozwolone - muszą być zakryte ściągaczem stawu skokowego).
9. Ściągacz na staw skokowy.
10. Ochraniacz na stopy (odpowiednie dla danej formuły ringowej).
Artykuł 5.1.1. Ubiór zawodnika do walki full contact
1. Długie spodnie dla mężczyzn z widocznym pasem.
2. Sportowy top lub koszulka „tank top” i długie spodnie dla kobiet z widocznym pasem.
3. Inne tradycyjne stroje do sportów lub sztuk walki są zabronione (np.: karategi, judogi).
Artykuł 5.2. Sprzęt zawodnika do walki low kick
1. Kask.
2. Ochraniacz na zęby.
3. Ochraniacze na piersi (tylko dla kobiet).
4. Owijki na dłonie (nie mogą być mocowane taśmą klejącą).
5. Rękawice do kickboxingu 10oz.
6. Ochraniacz na krocze (obowiązkowy dla wszystkich).
7. Nagolenniki (odpowiednie dla danej formuły ringowej); niedozwolone są nagolenniki typu „skarpeta”.
8. Owijki na stopy (dozwolone - muszą być zakryte ściągaczem stawu skokowego).
9. Ściągacz na staw skokowy.
Artykuł 5.2.1. Ubiór zawodnika do walki low kick
1. Spodenki dla mężczyzn (bez kieszonek, bez rzepów i widocznych sznurowadeł, z widocznym pasem).
2. Sportowy top lub koszulka „tank top” i spodenki dla kobiet (niedozwolone są spódnico-spodenki).
Artykuł 5.3. Sprzęt do walki K1 style
1. Kask.
2. Ochraniacz na zęby.
3. Ochraniacze na piersi (tylko dla kobiet).
4. Owijki na dłonie (nie mogą być mocowane taśmą klejącą).
5. Rękawice do kickboxingu 10oz.
6. Ochraniacz na krocze (obowiązkowy dla wszystkich).
7. Nagolenniki (odpowiednie dla danej formuły ringowej); niedozwolone są nagolenniki typu „skarpeta”.
8. Owijki na stopy (dozwolone - muszą być zakryte ściągaczem stawu skokowego).
9. Ściągacz na staw skokowy.
Artykuł 5.3.1. Ubiór zawodnika do walki K1 style
1. Spodenki dla mężczyzn (bez kieszonek, bez rzepów i widocznych sznurowadeł, z widocznym pasem).
2. Sportowy top lub koszulka „tank top” i spodenki dla kobiet (niedozwolone są spódnico-spodenki).
Artykuł 5.4. Procedura dotycząca kontroli ubioru i sprzętu do walki
1. Sprzęt do walki oraz ubiór powinny być sprawdzone przez sędziego punktowego. Zawodnik musi pokazać sprzęt sędziemu, będącemu najbliżej jego narożnika (patrząc od strony stolika sędziowskiego), który musi go zaakceptować lub nakazać wymianę na prawidłowy.
2. Zawodnicy w trakcie sprawdzania sprzętu i ubioru muszą stać przy ringu w pobliżu narożnika,
z którego będą wychodzić do walki.
3. Po sprawdzeniu sprzętu i ubioru zawodnik przebywa poza ringiem aż do momentu, gdy sędzia prowadzący pojedynek wyda polecenie do wejścia na ring i zajęcie miejsca w odpowiednim narożniku.
4. Zawodnicy muszą być odpowiednio przygotowani, aby rywalizować w wybranej przez siebie formule ringowej. Nie mogą mieć żadnych kontuzji ani oznak choroby. Twarz zawodnika musi być sucha. Nie dozwolona jest walka w przypadku krwawienia z nosa. Nie jest dozwolone, aby zawodnik miał opatrunki, plastry, tampony w nosie lub jakiekolwiek skaleczenia. W takich przypadkach, sędzia konsultuje się z lekarzem/ ratownikiem medycznym. Ciało zawodnika musi być suche i bez nadmiernej ilości olejków lub wazeliny. W przypadku gdy twarz lub ciało zawodnika są mokre, sędzia ma obowiązek zwrócić uwagę trenerowi by ten przetarł twarz i ciało zawodnika.
5. Zabrania się wchodzenia do ringu z jakąkolwiek biżuterią, pierścionkami lub innymi ozdobami. Sędziowie mogą wsunąć palec wskazujący pod osłonę głowy, aby sprawdzić czy zawodnicy nie mają kolczyków ani innej biżuterii. Niedozwolone jest posiadanie kolczyków w języku lub pępku.
6. Przed rozpoczęciem pojedynku sędzia prowadzący musi być całkowicie pewien, że sprzęt i ubiór zawodnika są w pełni bezpieczne i zgodne z przepisami PZKB.
7. Sędzia sprawdzając sprzęt zawodnika musi zwrócić uwagę na następujące kwestie:
a) kask musi być mocno przymocowany rzepami pod brodą i z tyłu głowy (żadne metalowe części przy zapięciach nie są dozwolone),
b) czubek głowy musi być całkowicie zakryty. Twarz, podbródek i brwi nie mogą być zakryte,
c) rękawice muszą być zapinane wokół nadgarstka za pomocą rzepów,
d) sędzia sprawdzający sprzęt powinien dotknąć i poczuć, że owijki na dłoni, są miękkie i bez twardych elementów.
Artykuł 6. Sędziowie
Artykuł 6.1. Sędzia główny
1. Sędzia główny na zawodach PZKB rangi Mistrzostw Polski lub Pucharu Polski jest wyznaczany przez przewodniczącego wydziału sędziowskiego. Na zawody inne niż Mistrzostwa Polski i Puchar Polski, sędziego głównego powołuje szef strefy PZKB, a swoją decyzję przedstawia przewodniczącemu wydziału sędziowskiego PZKB.
2. Sędzia główny przybywa na miejsce zawodów odpowiednio wcześniej, tak aby czynności organizacyjne zakończyć najpóźniej na 1 godzinę przed zawodami.
3. Sędzia główny nadzoruje wszystkie sprawy sędziowskie na zawodach.
4. Sędzia główny jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad, reguł i przepisów PZKB podczas zawodów.
5. Sędzia główny ma obowiązek sprawdzić stan obiektu, wyposażenia ringu i sprzętu wspomagającego pracę sędziów na zawodach.
6. Sędzia główny deleguje sędziów na poszczególne ringi oraz wyznacza kierowników ringu.
7. Sędzia główny zatwierdza dokumenty zawodnicze i prowadzi dokumentację zawodów.
8. Sędzia główny sprawdza zgodność zapisanej wagi zawodnika z kategorią do której został zgłoszony w zawodach,
9. Sędzia główny powołuje sędziego sekretarza w przypadku, gdy na zawodach liczba startujących przekracza 100 osób w danym dniu zawodów.
10. Sędzia główny ma prawo odsunąć od pracy sędziego podejmującego błędne decyzje,
a w sytuacji braku na zawodach delegata sportowego PZKB przejmuje jego obowiązki.
11. Do rozstrzygania protestów zaistniałych w czasie zawodów, sędzia główny powołuje Komisję Sędziowską Zawodów, celem rozpatrzenia protestu lub podjęcia innych ważnych dla przebiegu rywalizacji decyzji. Postanowienia Komisji Sędziowskiej Zawodów są ostateczne i nieodwołalne.
12. W skład Komisji Sędziowskiej Zawodów wchodzą: sędzia główny, supervisor (obserwator), sędziowie oceniający walkę do której złożono protest oraz delegat sportowy PZKB.
13. Sędzia główny współpracuje z supervisorem (obserwatorem) i delegatem sportowym PZKB.
14. Sędzia główny przeprowadza odprawę techniczną dla trenerów i sędziów.
15. Sędzia główny jest odpowiedzialny za sporządzenie komunikatu dla biura PZKB z odbytych zawodów (w terminie do 3 dni po zakończonych zawodach jeżeli zawody nie są obsługiwane systemem SOI).
16. Organizator zawodów jest zobowiązany do zapewnienia sędziemu głównemu stałego dostępu
do komputera, drukarki i łącza internetowego.
Artykuł 6.2. Kierownik ringu
1. Jest odpowiedzialny za pracę sędziów na danym ringu.
2. Udziela wstępnego instruktażu podległym sędziom.
3. Dba o bezpieczeństwo walczących zawodników.
4. Nadzoruje pracę podległych mu sędziów w ramach zespołu sędziowskiego.
5. Sporządza dokument oceny pracy podległych mu sędziów i przekazuje do sędziego głównego zawodów.
6. Ustala kolejność prowadzenia walk przez danego sędziego.
7. Zarządza przerwy w pracy zespołu sędziowskiego.
8. Ma prawo pełnić funkcję sędziego prowadzącego pojedynek, sędziego punktowego lub sędziego czasowego.
9. Uczestniczy w rozstrzyganiu wniesionych protestów dotyczących przebiegu walki na ringu którym kieruje. Ma prawo zmienić sędziego który dopuścił się złamania regulaminu (popełnił „istotną pomyłkę sędziowską”).
Artykuł 6.3. Sędziowie prowadzący pojedynki
1. Sędzia prowadzący jest wyznaczany przez kierownika ringu do każdej walki.
2. Głównym zadaniem sędziego prowadzącego jest zapewnienie, że walka jest prowadzona zgodnie z przepisami PZKB i przy maksymalnym bezpieczeństwie walczących zawodników.
3. Tylko sędzia główny może zmienić decyzję sędziego prowadzącego i tylko w przypadku „istotnej pomyłki sędziowskiej”.
4. W każdej walce jest jeden sędzia prowadzący pojedynek.
5. Sędzia prowadzący pojedynek ma prawo przerwać walkę w celu udzielenia kar.
6. Sędzia prowadzący pojedynek w formule ringowej samodzielnie udziela ostrzeżeń i karze
za naruszenie przepisów. W przypadku konieczności wyjaśnienia niewidocznych lub wątpliwych dla niego sytuacji, na które zwrócono mu uwagę, konsultuje się z sędziami i podejmuje decyzje.
7. Gdy sędzia prowadzący pojedynek uważa, że powinien zdyskwalifikować zawodnika, musi postępować zgodnie z artykułem 7.7.
8. Sędzia prowadzący pojedynek w formułach ringowych musi używać rękawiczek medycznych
i zmieniać je po każdej walce, w której kiedy pojawiła się krew.
Artykuł 6.4. Sędzia sekretarz
1. Funkcję sekretarza wprowadza się na zawodach, w których uczestniczy powyżej 100 zawodników w jednym dniu.
2. W czasie turnieju wpisuje on zwycięzcę do tabeli rozgrywek (tzw. drabinki oraz wypisuje kolejne karty punktowe i rozdaje je sędziom o ile nie ma systemu SOI).
3. Sędzia sekretarz musi posiadać co najmniej licencję sędziego klasy C.
4. Sędzia sekretarz wykonuje również inne polecenia sędziego głównego związane z prowadzeniem zawodów kickboxingu.
Artykuł 6.5. Sędzia punktowy
1. Przyznaje punkty zdobyte przez każdego zawodnika podczas walki.
2. Ocenia tylko te techniki, które widzi, a nie te, które słyszy.
3. Notuje przewinienia lub wyczerpanie limitu kar (wszystkie ostrzeżenia, minus punkty dawane przez sędziego prowadzącego muszą znaleźć odzwierciedlenie w kartach punktowych kolumnie
„Uwagi” - jeżeli nie ma systemu SOI).
4. Podczas walki sędzia punktowy nie może rozmawiać z zawodnikami, trenerami, innymi sędziami ani nikim innym, z wyjątkiem sędziego prowadzącego pojedynek.
5. Sędzia punktowy nie może opuścić miejsca do czasu ogłoszenia werdyktu, ponieważ
w przypadku remisu może zostać poproszony o wyłonienie zwycięzcy, naciskając czerwony lub niebieski przycisk urządzenia zliczającego punkty.
Artykuł 6.6. Sędzia czasowy (mierzący czas)
1. Sędzia czasowy (mierzący czas) musi posiadać licencję sędziego klasy D (na zawodach Mistrzostw Polski lub Pucharu Polski co najmniej klasy C).
2. Oznajmia początek i koniec każdej rundy za pomocą gongu lub innego sygnału dźwiękowego/manualnego.
3. Na 10 (dziesięć) sekund przed rozpoczęciem każdej rundy informuje, że należy kończyć przerwę pomiędzy rundami.
4. W przypadku kontuzji zawodnika na polecenie sędziego prowadzącego pojedynek wstrzymuje odliczanie czasu i włącza pomiar czasu medycznego.
5. Wstrzymuje mierzenie czasu na każde polecenie sędziego prowadzącego pojedynek.
Artykuł 6.7. Liczba sędziów przypadających na ring
1. Na Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski oraz turniejach innych niż wymienione wcześniej
(tj. regionalnych, strefowych, klubowych, ligach) - wymagana minimalna liczba sędziów, aby zapewnić neutralność wynosi sześć osób (oprócz formuły Full Contact gdzie liczba osób musi wynieść 8 osób):
a) Formuła FULL CONTACT - minimalna ilość 8 sędziów
Skład sędziowski tworzą:
- kierownik ringu,
- sędzia prowadzący pojedynek,
- 3 sędziów bocznych,
- 1 sędzia czasowy,
- 2 sędziów liczących kopnięcia.
b) Formuły: Low Kick, K-1 Style, Oriental Kickboxing - minimalna ilość 6 sędziów
Skład sędziowski tworzą:
- kierownik ringu,
- sędzia prowadzący pojedynek,
- 3 sędziów punktowych,
- 1 sędzia czasowy.
2. Dla każdej formuły ringowej (FC, LK, K-1 Style, OK) powinno być wyznaczonych po dwóch sędziów rezerwowych.
3. W wyjątkowych sytuacjach na zawodach innych niż Mistrzostwa Polski lub Puchar Polski
tj. zawody regionalne, klubowe, strefowych, ligach) składy sędziowskie mogą być zmniejszone do minimum trzech sędziów.
Artykuł 7. Zwycięstwo zawodnika
Zawodnik może zwyciężyć w następujący sposób:
Artykuł 7.1. Zwycięstwo na punkty (P)
1. Po zakończeniu walki zawodnik, który zdobył więcej punktów zostanie ogłoszony zwycięzcą pojedynku (u co najmniej dwóch sędziów musi zdobyć więcej punktów niż przeciwnik).
2. Jeśli obaj zawodnicy są kontuzjowani i nie mogą kontynuować walki, to sędziowie sumują zdobyte punkty przez każdego zawodnika do momentu kontuzji i zawodnik posiadający więcej punktów zostanie ogłoszony zwycięzcą. W przypadku braku zdobytych punktów u zawodników walkę traktuje się jako nieodbytą.
Artykuł 7.2. Zwycięstwo przez poddanie zawodnika (AB)
1. Jeśli zawodnik dobrowolnie poddaje się z powodu kontuzji lub z innego powodu, jego przeciwnik zostanie ogłoszony zwycięzcą.
2. Jeżeli zawodnik nie będzie kontynuował walki po 1-minutowej przerwie między rundami, jego przeciwnik zostanie ogłoszony zwycięzcą.
3. Zawodnika w każdej chwili może poddać trener/sekundant rzucając ręcznik na podłogę ringu.
4. Nie wolno rzucać ręcznika na ring podczas liczenia zawodnika.
Artykuł 7.3. Zwycięstwo przez zatrzymanie pojedynku (RSC)
1. Walka może zostać przerwana, jeśli zawodnik nie jest w stanie walczyć lub skutecznie się bronić, a także gdy jeden z zawodników wykazuje całkowitą przewagę techniczną. Sędzia prowadzący pojedynek decyduje wtedy, kto jest zwycięzcą.
2. Jeśli walka zostanie przerwana z powodu kontuzji zawodnika, sędziowie muszą postępować zgodnie z artykułem 7.4. oraz 10.1. niniejszego regulaminu.
Artykuł 7.4. Kontuzje
1. W przypadku kontuzji któregoś z zawodników walkę należy przerwać, aby lekarz/ratownik medyczny zdecydował, czy kontuzjowany zawodnik może kontynuować walkę czy nie. Gdy lekarz /ratownik medyczny dotrze na ring, ma 2 (dwie) minuty na podjęcie decyzji, czy uraz wymaga leczenia.
2. Jeżeli walka musi zostać przerwana z powodu kontuzji, sędzia prowadzący i sędziowie punktowi muszą zdecydować, kto spowodował kontuzję:
a) czy był to celowy uraz,
b) czy to była wina kontuzjowanego zawodnika,
c) czy kontuzja została spowodowana nielegalną techniką.
3. Jeśli nie doszło do naruszenia regulaminu przez niekontuzjowanego zawodnika, to on wygrywa pojedynek.
4. Jeśli doszło do naruszenia przepisów przez niekontuzjowanego zawodnika, kontuzjowany zawodnik wygrywa przez dyskwalifikację przeciwnika.
5. Jeżeli kontuzjowany zawodnik zostanie uznany przez lekarza/ratownika medycznego
za zdolnego do kontynuowania walki, walka zostanie wznowiona.
6. Jeśli zawodnik odniesie kontuzję podczas walki, lekarz/ratownik medyczny jest jedyną osobą, która może ocenić zdolność zawodnika do walki.
7. Jeśli zawodnik pozostaje nieprzytomny, tylko sędzia prowadzący i lekarz/ratownik medyczny mogą przebywać na ringu, chyba że lekarz/ratownik medyczny będzie potrzebował dodatkowej pomocy.
8. Jeśli lekarz/ratownik medyczny pozwoli na kontynuowanie walki, sędzia prowadzący musi rozpocząć walkę. Jeśli jednak sędzia prowadzący uzna, że ​​zawodnik jest niezdolny
do kontynuowania, musi ponownie przerwać walkę na podstawie RSC. Ma to na celu zapobieżenie dalszym obrażeniom.
Artykuł 7.5. Zwycięstwo przez nokaut (KO)
1. Zawodnik wygrywa walkę, jeśli jego przeciwnik po otrzymaniu prawidłowej techniki nie jest
w stanie kontynuować walki i sędzia prowadzący wyliczy go do „10”.
2. Sędzia prowadzący pojedynek po prawidłowym trafieniu zawodnika zaczyna liczyć do „8” i jeśli uzna, że ​​zawodnik nie jest gotowy do kontynuowania walki, policzy „9”, „10” i zakończy walkę.
3. W przypadku zagrożenia życia i zdrowia zawodnika sędzia prowadzący może rozpocząć liczenie, wyliczyć tylko do „1” i zakończyć walkę.
Artykuł 7.6. Zwycięstwo przez nokaut techniczny (TKO)
1. W formułach ringowych w kategorii wiekowej junior starszy, młodzieżowiec i senior, obowiązuje zasada 3 knock-downów. Oznacza to, że walka zostanie przerwana, jeśli zawodnik zostanie wyliczony trzy razy w trakcie walki.
2. W formułach ringowych w kategorii wiekowej junior młodszy obowiązuje zasada 2 knock-downów. Oznacza to, że walka zostanie przerwana, jeśli zawodnik zostanie wyliczony dwukrotnie
w trakcie walki.
Artykuł 7.7. Zwycięstwo przez dyskwalifikację (DISQ)
1. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany, jeśli:
a) otrzyma cztery oficjalne ostrzeżenia od sędziego prowadzącego pojedynek,
b) za uderzanie po komendzie „stop”,
c) przez niesportowe zachowanie np. kiedy zawodnik obraża sędziego prowadzącego, sędziów, przeciwnika lub trenerów,
d) przejawianie nadmiernie agresywnego zachowania,
e) w innych przypadkach niezgodnych z regulaminem sędzia prowadzący może również ogłosić dyskwalifikację bez uprzedniego ostrzeżenia, ale tylko po konsultacji z sędziami (decyzja większości).
Artykuł 7.8. Zwycięstwo przez walkower (WO)
1. Gdy zawodnik jest obecny na ringu i gotowy do walki, a jego przeciwnik nie pojawia się
po trzykrotnym wezwaniu na ring. Po dwóch minutach sędzia prowadzący ogłasza zawodnika obecnego na ringu jako zwycięzcę poprzez walkower (WO).
2. Jeśli zawodnik spóźnia się lub nie jest gotowy do walki, ale na czas przed upływem dwóch minut stawia się do walki, sędzia prowadzący rozpocznie walkę z „oficjalnym ostrzeżeniem”
dla zawodnika.
Artykuł 7.9. Sytuacje specjalne
1. Jeśli zawodnik przypadkowo skręci kostkę i utyka, sędzia prowadzący musi przerwać walkę
i wezwać lekarza/ratownika medycznego. Lekarz/ratownik medyczny musi zdecydować, czy zawodnik może kontynuować walkę, czy nie. Jeśli zawodnik nie jest w stanie kontynuować walki decyzją lekarza/ratownika medycznego, zwycięzcą walki zostanie niekontuzjowany zawodnik. Jeśli lekarz /ratownik medyczny pozwoli zawodnikowi kontynuować walkę, ale zawodnik nadal będzie utykał, sędzia prowadzący ma prawo przerwać walkę ze względów bezpieczeństwa i przyznać zwycięstwo przeciwnikowi. Sędzia ocenia, czy ​​zawodnik może kontynuować walkę.
2. Jeśli nastąpiło kopnięcie w okolice krocza i sędzia prowadzący wyraźnie to widzi, musi przerwać walkę, zatrzymać czas, skierować winnego zawodnika do neutralnego narożnika i dać przeciwnikowi czas na regenerację (nie więcej niż ponad dwie minuty). Zanim sędzia prowadzący wznowi walkę, musi ostrzec zawodnika, który naruszył regulamin.
3. Jeśli nastąpiło kopnięcie w okolice krocza, a sędzia prowadzący nie widział tego wyraźnie, musi przerwać walkę, zatrzymać czas, wysłać zawodnika, który kopnął przeciwnika do neutralnego narożnika i zapytać wszystkich sędziów, co widzieli. Jeśli sędziowie punktowi potwierdzą kopnięcie w krocze, sędzia prowadzący musi dać zawodnikowi, który wykonał niedozwolone kopnięcie, czas na odzyskanie sił (nie więcej niż dwie minuty) i ostrzec winnego zawodnika.
4. Jeśli sędziowie nie potwierdzą naruszenia przepisów, sędzia prowadzący musi wydać polecenie wznowienia pomiaru czasu i zacząć liczyć zawodnika, który twierdzi, że został nieprawidłowo trafiony. Jeśli nastąpiło prawidłowe kopnięcie lub uderzenie w dozwolony obszar trafień,
a przeciwnik zostanie kontuzjowany złamana noga, nos itp.) i nie będzie mógł kontynuować walki, zwycięzcą zostanie niekontuzjowany zawodnik.
5. Jeśli doszło do nieprawidłowego kopnięcia lub uderzenia, a przeciwnik doznał kontuzji i nie może kontynuować walki, zgodnie z decyzją lekarza, zawodnik który naruszył regulamin, zostanie zdyskwalifikowany, a kontuzjowany zawodnik zostanie ogłoszony zwycięzcą.
6. Sytuacja, w której obaj zawodnicy zadali cios w tym samym czasie:
a) jeśli jeden z zawodników miał już dwa liczenia i obaj zadali silny cios jednocześnie, a sędzia prowadzący zdecydował się rozpocząć liczenie (obaj stoją na nogach) musi liczyć obu jednocześnie. Sędzia prowadzący musi najpierw sprawdzić gotowość do kontynuowania walki zawodnika, który po wyliczeniu do „8” otrzyma pierwszy knock-down i kontynuować liczenie do „10” do drugiego. Jeśli zawodnik, który pierwszy raz był liczony, jest gotowy do kontynuowania walki po liczeniu do „8”, zostanie ogłoszony zwycięzcą,
b) jeśli sędzia prowadzący wyliczył obydwóch zawodników do „10”, zwycięzcą zostanie zawodnik, który ma więcej punktów przed KO,
c) zwycięzca tej walki nie może dalej uczestniczyć w turnieju z powodu faktu KO. Przeciwnik oczekujący na walkę za zwycięzcą tego pojedynku wygrywa przez WO (ale wynik nie jest ogłaszany), chyba że dotyczy to walki o medal,
d) w celu uniknięcia manipulacji przez liczonego zawodnika, w przypadku wyliczenia go do „10” (KO) oznacza to, że nie może on dalej uczestniczyć w tym samym turnieju,
e) jeśli obaj zawodnicy po silnych ciosach upadną w tym samym czasie i żaden nie miał wcześniej żadnego liczenia lub miał tylko jedno, liczenie będzie kontynuowane, dopóki choć jeden z nich nadal będzie leżał na ringu,
f) jeśli obaj pozostaną na podłodze ringu po 10 sekundach, walka zostanie przerwana i zostanie podjęta decyzja z uwzględnieniem punktów przyznanych przed nokautem. Zwycięzca tej walki nie może jednak dalej uczestniczyć w turnieju z powodu KO. Przeciwnik oczekujący na walkę
ze zwycięzcą tego pojedynku wygrywa przez WO (ale wynik nie jest ogłaszany), chyba że dotyczy to walki o medal,
g) jeśli zawodnik wykonywał prawidłowy cios, a jego przeciwnik w tym samym czasie skrócił dystans w celu uderzenia lub kopnięcia i doznał kontuzji po której nie może kontynuować walki (decyzja lekarza), zwycięzcą zostaje niekontuzjowany zawodnik.
7. Jeśli zawodnik próbował kopnąć lub uderzyć przeciwnika i doznał kontuzji z powodu pasywnej obrony, sędzia prowadzący musi rozpocząć liczenie od „1” do „8”. Po sprawdzeniu gotowości
do kontynuowania walki, sędzia prowadzący wydaje komendę „walcz”. Jeśli zawodnik nie jest
w stanie walczyć sędzia prowadzący kontynuuje liczenie do „10” i kończy walkę przez RSC.
8. Jeśli po prawidłowym uderzeniu lub kopnięciu w dozwolony obszar trafień, przeciwnik dotknie podłogi ringu inną częścią ciała niż stopy, sędzia prowadzący musi natychmiast rozpocząć liczenie. Jeśli zawodnik pozostanie na podłodze ringu po 10 sekundach, walka zostanie przerwana z powodu KO.
9. Jeżeli po uderzeniu zawodnik jest całkowicie poza linami, sędzia prowadzący musi przerwać walkę i zatrzymać czas. Jeśli przewrócony zawodnik nie potrzebuje pomocy lekarza/ratownika medycznego sędzia prowadzący będzie czekał, aż zawodnik wróci do ringu i wznowi walkę.
10. Jeśli zawodnik potrzebuje pomocy lekarza/ratownika medycznego, sędzia prowadzący poleci sędziemu mierzącemu czas rozpoczęcie dwuminutowego pomiaru czasu medycznego.
11. Jeśli zawodnik nie może kontynuować walki z powodu decyzji lekarza/ratownika medycznego po prawidłowej technice w dozwolony obszar trafień, zwycięzcą zostanie niekontuzjowany zawodnik.
12. Jeżeli zawodnik zadał cios nieprawidłowy, zwycięzcą zostanie kontuzjowany przeciwnik przez dyskwalifikację zawodnika.
13. Jeżeli sędzia prowadzący zauważył naruszenie przepisów w tym samym czasie, gdy sygnalizowane jest zakończenie rundy lub walki, musi ukarać zawodnika podczas przerwy między rundami lub tuż po zakończeniu walki.
14. Jeżeli po komendzie „BREAK” wydanej przez sędziego prowadzącego pojedynek jeden
z zawodników wykona krok do tyłu i natychmiast zaatakuje przeciwnika, który w tym czasie stoi
w miejscu i doprowadzi do jego przewrócenia, sędzia prowadzący musi rozpocząć liczenie od „1”
do „8” („10”). Jeżeli zawodnik nie wykona kroku do tyłu i użyje prawidłowej techniki, sędzia prowadzący musi w takiej sytuacji natychmiast ukarać tego zawodnika.
Artykuł 7.10. Zmiana decyzji
1. Wszystkie decyzje są ostateczne i nie można ich zmienić, chyba że:
a) błędy, które wystąpiły przy obliczaniu punktów, są materialnie udowodnione,
b) jeden z sędziów oświadcza, że popełnił błąd i omyłkowo zamienił wyniki zawodników,
c) istotna pomyłka sędziego prowadzącego pojedynek,
d) błąd techniczny systemu komputerowego.
Artykuł 8. Przyznawanie punktów
1. Aby przyznać punkt w walce w formule ringowej, sędzia musi:
a) widzieć, że technika została wykonana w dozwolony obszar trafień. Przyznanie punktów
na podstawie samego dźwięku uderzenia jest niedozwolone,
b) widzieć, że zawodnik utrzymuje kontakt wzrokowy z przeciwnikiem podczas wykonywania danej techniki,
c) widzieć, że wszystkie techniki są wykonywane z pełną siłą. Technika, która dotyka, ociera się lub odpycha przeciwnika, nie może być zaliczona.
Artykuł 8.1. Zaliczanie uderzeń
1. Podczas każdej rundy sędzia ocenia walkę, na podstawie liczby uderzeń wykonanych przez każdego z zawodników.
2. Zawodnik, aby otrzymać punkt, za uderzenie pięścią, kopnięcie lub uderzenie kolanem musi
je wykonać z właściwej odległości, z pełną mocą i w dozwolony obszar trafień; techniki nie mogą być zablokowane.
3. Za każdą prawidłową technikę przyznawany jest 1 punkt.
4. W formułach full contact i low kick podcięcie stopą jest dozwoloną techniką i jest ona punktowana w przypadku, gdy:
a) zawodnik po takiej technice dotknie podłogi ringu inną częścią ciała niż stopy,
b) po jej wykonaniu zawodnik chwyta przeciwnika i opiera się o niego, aby nie dotknąć podłogi ringu żadną inną częścią ciała niż stopy,
c) po jej wykonaniu zawodnik chwyta za liny aby nie dotknąć podłogi ringu żadną inną częścią ciała niż stopy.
5. Liczba zaliczonych uderzeń (przyznanych punktów) w walce jest sumowana przez każdego sędziego oddzielnie.
6. Uderzenia wykonane przez zawodnika nie będą brane pod uwagę przy przyznawaniu punktów, jeżeli:
a) były sprzeczne z przepisami,
b) nie zostały zadane w odpowiednim dystansie,
c) nie były wykonane z pełną siłą,
d) nie były zadane w dozwolony obszar trafień,
e) były zadawane w ramiona lub jeśli były blokowane,
f) zawodnik nie utrzymał równowagi w trakcie ich wykonywania.
Artykuł 8.2. Zasady udzielania kar
1. Podczas każdej rundy sędzia punktowy lub boczny nie może sam karać za przewinienia, które widzi, musi poinformować sędziego prowadzącego o danym przewinieniu.
2. Sędzia prowadzący może w dowolnym momencie, bez zatrzymania czasu przerwać walkę
i udzielić zawodnikowi ustnego ostrzeżenia.
3. Jeśli sędzia prowadzący udzieli oficjalnego ostrzeżenia zawodnikowi, sędzia punktowy musi odnotować to w karcie punktowej wpisując literę W” w kolumnie Faule” (jeśli sędziowie używają kart punktowych). Nie oznacza to przyznania ujemnego punktu dla zawodnika.
4. Gdy sędzia prowadzący zdecyduje przyznać zawodnikowi punkt ujemny, sędzia punktowy przyzna zawodnikowi punkt ujemny, zgodnie ze wskazówkami sędziego prowadzącego i umieści go na karcie punktowej / komputerze.
Artykuł 8.3. Przyznawanie punktów
Artykuł 8.3.1. Przyznawanie punktów za pomocą elektronicznego systemu punktacji
1. W przypadku wszystkich dozwolonych technik (uderzenia, kopnięcia lub podcięcia), które wyraźnie trafiły w legalne obszary uderzenia z szybkością, skupieniem, równowagą, siłą, sędzia raz naciśnie przycisk urządzenia zliczającego punkty właściwego zawodnika (czerwony lub niebieski narożnik).
2. Punkty, począwszy od pierwszej rundy, będą w sposób ciągły dodawane przez sędziów i będą widoczne publicznie (nie dla innych sędziów) na ekranie.
3. Pod koniec walki zwycięzcą zostaje zawodnik, który zdobył więcej punktów (które pojawią się na ekranie). Skuteczna technika wykonana w tym samym czasie, w którym sygnalizowany jest koniec walki, jest uznawana za ważną.
4. Jeżeli sędzia prowadzący przyzna minus punkt lub ostrzeżenie, poinformuje o tym kierownika ringu i sędziego mierzącego czas, który musi to wprowadzić do systemu elektronicznego. Uwagi zostaną wyświetlone na ekranach.
5. Jeżeli sędzia prowadzący przyzna punkt ujemny, wskaże to przed kierownikiem ringu i sędzią mierzącym czas, który musi to wprowadzić do systemu elektronicznego. Zostanie to następnie pokazane na ekranach, zmniejszając o 3 punkty z całkowitego wyniku ukaranego zawodnika
u każdego sędziego z osobna (razem odejmie się 9 punktów z ogólnych zdobytych punktów).
6. System elektroniczny pokazuje wynik czasu rundy/przerwy.
7. Punkty są wyraźnie wskazane na ekranach dla każdego zawodnika przez cały czas walki.
Artykuł 8.3.1.1. Procedura postępowania w przypadku remisu na koniec walki
1. Jeśli walka zakończy się u jednego lub więcej sędziów, remisem (ta sama ilość punktów po 3 rundach), aby wyłonić zwycięzcę, elektroniczny system punktacji automatycznie wskaże zwycięstwo w pojedynku temu zawodnikowi, który zdobył więcej punktów w ostatniej rundzie.
2. W przypadku, gdy obaj zawodnicy zdobyli taką samą liczbę punktów w ostatniej rundzie, sędzia punktowy będzie musiał sam wybrać zwycięzcę, naciskając czerwony lub niebieski przycisk urządzenia zliczającego punkty, zgodnie z następującymi kryteriami:
a ) zawodnik bardziej aktywny,
b) zawodnik wykonał więcej kopnięć,
c) lepsza obrona zawodnika,
d) lepszy styl i technika zawodnika,
e) inne.
Artykuł 8.4. Kary
1. Istnieją trzy rodzaje ostrzeżeń: UWAGA, UPOMNIENIE i OSTRZEŻENIE.
2. Istnieją dwa rodzaje kar MINUS PUNKT i DYSKWALIFIKACJA.
3. Sędzia prowadzący pojedynek może zwrócić uwagę zawodnikowi w dowolnym momencie bez przerywania walki. Sędzia prowadzący może udzielić TYLKO JEDNEJ uwagi podczas danej walki.
4. Aby udzielić upomnienia, sędzia prowadzący musi przerwać walkę, (czas walki nie jest zatrzymywany) i jasno wyjaśnić zawodnikowi jakie przepisy zostały naruszone. Sędzia prowadzący może dać TYLKO JEDNO upomnienie podczas tej samej walki.
5. Aby udzielić oficjalne ostrzeżenie, sędzia prowadzący musi przerwać walkę, zatrzymać czas, skierować przeciwnika do neutralnego narożnika i stojąc twarzą w kierunku zawodnika ostrzeganego wskazać karę jaką otrzymuje oraz wyjaśnić jakie przepisy zostały naruszone.
Czynność tą powtarza stojąc twarzą do stolika sędziowskiego.
6. Tylko cztery oficjalne ostrzeżenia mogą być udzielone podczas tej samej walki:
a) pierwsze oficjalne ostrzeżenie,
b) drugie oficjalne ostrzeżenie - 1 punkt ujemny,
c) trzecie oficjalne ostrzeżenie - 1 punkt ujemny,
d) czwarte oficjalne ostrzeżenie - dyskwalifikacja.
7. Każdy punkt ujemny powoduje odjęcie 3 punktów u każdego sędziego.
8. Ostrzeżenia i kary sumują się przez całą walkę we wszystkich rundach.
9. Sędzia prowadzący pojedynek musi stosować gradację kar w trakcie walki.
10. Dyskwalifikacja może być przyznana bezpośrednio bez ostrzeżenia, ale decyzja tego sędziego prowadzącego musi zostać zatwierdzona przez kierownika ringu.
Artykuł 8.4.1. Kryteria przyznawania punktów ujemnych
1. Punkty ujemne można przyznać za:
a) nieczysty styl walki,
b) ciągłe klinczowanie,
c) stałe i ciągłe schylanie się, odwracanie się,
d) niewystarczająca ilość kopnięć (w full contact),
e) otrzymanie przynajmniej jednego ostrzeżenia,
f) każdym innym poważnym naruszeniem regulaminu.
Artykuł 8.4.2. Przewinienia
1. Zawodnik, który nie wykonuje poleceń sędziego prowadzącego, który narusza przepisy, wykazuje niesportowe zachowanie lub popełnia przewinienia, może otrzymać upomnienie, ostrzeżenie lub zostać zdyskwalifikowany przez sędziego prowadzącego bez oficjalnego ostrzeżenia.
2. Zawodnik może otrzymać tylko 4 oficjalne ostrzeżenia w trakcie całej walki. Czwarte ostrzeżenie skutkuje DYSKWALIFIKACJĄ zawodnika.
3. Jeśli zawodnik spóźnia się lub nie jest gotowy do walki, ale przed upływem dwóch minut stawia się do walki, sędzia prowadzący udziela temu zawodnikowi ostrzeżenia tuż po rozpoczęciu pojedynku.
Artykuł 8.4.3. Faule
1. Następujące działania są uznawane za faule:
a) uderzenia poniżej pasa, zahaczanie, uderzenie kolanami (tylko w formułach FC i LK), łokciami (oprócz OK), barkami i przedramionami,
b) uderzanie głową, duszenie przeciwnika, wypychanie jego głowy poza liny,
c) uderzanie wewnętrzną stroną rękawicy, nadgarstkiem lub nasadą rękawicy,
d) uderzanie w plecy przeciwnika, w szyję, kark i okolice nerek,
e) atakowanie przeciwnika przy użyciu lin lub ich niewłaściwe wykorzystywanie,
f) wywracanie się, klinczowanie (w formułach FC i LK) lub brak woli walki,
g) upadanie w celu uniknięcia uderzenia,
h) jeśli zawodnik wypluje ochraniacz na zęby, sędzia prowadzący musi przerwać walkę i dać zawodnikowi ostrzeżenie za pierwszym razem i punkt ujemny za kolejnym,
i) atakowanie przeciwnika, który jest na podłodze ringu lub wstaje,
j) zahaczenie lub przytrzymanie ramienia przeciwnika lub wkładanie ręki pod ramię przeciwnika,
k) używanie niedozwolonych metod pasywnej obrony,
l) używanie obraźliwego i agresywnego słownictwa podczas pojedynku,
m) brak reakcji zawodnika na komendę „BREAK” wydaną przez sędziego prowadzącego pojedynek,
n) próba zadania ciosu przeciwnikowi natychmiast po wydaniu komendy „BREAK” przed wykonaniem kroku w tył,
o) atakowanie lub obrażanie sędziego.
Artykuł 8.4.4. Zachowanie trenerów
1. Sędzia prowadzący pojedynek po dwóch ostrzeżeniach słownych udzielonych trenerowi,
po konsultacji z kierownikiem ringu, ma prawo odsunąć od walki trenera który łamie przepisy regulaminów PZKB.
2. W przypadku, gdy zdyskwalifikowany trener nadal łamie przepisy, zachowuje się agresywnie
w stosunku do sędziów, innych trenerów, zawodników lub widzów, sędzia główny ma prawo zdyskwalifikować go na cały dzień zawodów. W takim przypadku sędzia główny pisemnie informuje trenera o tym fakcie oraz przysługującej mu możliwości odwołania się od tej decyzji.
Artykuł 9. Liczenie (KD) i Nokaut (KO)
1. Sędzia prowadzący powinien liczyć (KD) zawodnika:
a) jeżeli zawodnik dotknie podłogi ringu inną częścią ciała niż stopy po uderzeniu lub serii uderzeń,
b) jeżeli zawodnik bezwładnie opiera się na linach po uderzeniu lub serii uderzeń,
c) jeżeli zawodnik częściowo lub całkowicie znajduje się poza linami po uderzeniu lub serii uderzeń,
d) jeżeli po uderzeniu lub serii uderzeń zawodnik nie upadł na podłogę ringu lub nie osunął się na liny, ale jest w stanie ograniczonej świadomości i zdaniem sędziego prowadzącego pojedynek nie może kontynuować walki w danym momencie.
2. Sędzia prowadzący pojedynek w sytuacji „knock-down” (KD) ma obowiązek niezwłocznie rozpocząć liczenie zawodnika.
3. Kiedy zawodnik znajduje się na podłodze, jego przeciwnik musi natychmiast udać się
do neutralnego narożnika wskazanego przez sędziego prowadzącego pojedynek.
4. Sędzia prowadzący pojedynek będzie kontynuował walkę tylko wtedy, gdy zawodnik, który jest liczony, jest gotowy do walki, na „8”. Zawodnik musi być w pełni świadomy i stać stabilnie
w pozycji walki.
5. Jeśli przeciwnik nie podejdzie do neutralnego narożnika na polecenie sędziego prowadzącego, sędzia wstrzyma liczenie do czasu wykonania jego komendy. Liczenie będzie kontynuowane
od czasu w którym zostało ono przerwane.
6. Zawodnik, który nie wznawia walki po KD przegrywa walkę przez KO.
7. W przypadku liczenia, sędzia prowadzący pojedynek odlicza od „1” do „10” z sekundową przerwą między każdą liczbą oraz wskazuje przy pomocy palców rąk liczbę sekund odmierzonych w sposób czytelny dla wyliczanego zawodnika.
8. Kiedy zawodnik leży na podłodze ringu z powodu uderzenia lub serii uderzeń, walka nie będzie kontynuowana, dopóki sędzia prowadzący nie policzy do „8”, nawet jeśli zawodnik jest gotowy
do kontynuowania walki przed tym czasem.
9. Jeśli zawodnik nie stoi w pozycji do walki i nie podnosi rąk, sędzia prowadzący będzie kontynuował liczenie do „10”, walka zostanie zakończona i ogłoszony zostanie nokaut (KO).
10. Jeśli zawodnik leży na podłodze ringu i nastąpi koniec rundy, sędzia prowadzący będzie kontynuował liczenie. Jeśli sędzia prowadzący policzy do „10”, zawodnik zostanie uznany
za przegranego przez KO.
11. Jeśli zawodnik podczas liczenia jest gotowy do kontynuowania walki przed wyliczeniem
do „8”, jednak po tym czasie upada lub nie jest w pełni świadomy bez kolejnego uderzenia, sędzia prowadzący pojedynek wznawia liczenie, zaczynając od „8”.
12. Jeśli obaj zawodnicy w tym samym czasie przestają być zdolni do walki i powinni być wyliczeni, liczenie będzie kontynuowane, dopóki jeden z nich nadal nie będzie w stanie kontynuować walki. Jeśli obaj zawodnicy zostaną wyliczeni do „10”, walka zostanie przerwana i podjęta zostanie decyzja z uwzględnieniem punktów przyznanych przed liczeniem. Niemniej jednak zwycięzca nie będzie mógł brać udziału w dalszej części turnieju z powodu KO zgodnie z regulaminem PZKB.
13. We wszystkich kategoriach wiekowych za wyliczenie zawodnika ma być doliczony jeden dodatkowy punkt do wyniku w rundzie. Jeżeli używany jest elektroniczny system punktacji, dodatkowy punkt za KD zostanie automatycznie dodany do wyniku zawodnika.
Artykuł 10.1. Procedura po KO, RSC, RSC-H, kontuzji
1. Jeśli podczas walki zawodnik odniesie kontuzję, lekarz/ratownik medyczny jest pierwszą osobą, która może zdecydować, czy zawodnik jest w stanie kontynuować walkę i nie zagraża to jego zdrowiu.
2. Jeśli lekarz/ratownik medyczny dopuści zawodnika do walki, jednak sędzia prowadzący walkę uzna, że dalsze jej kontynuowanie zagraża zdrowiu zawodnika może ją przerwać i zakończyć decyzją RSC.
3. Jeśli lekarz/ratownik medyczny uważa, że dalsze kontynuowanie walki zagraża zdrowiu zawodnika, może nie dopuścić go do walki. Decyzja ta jest ostateczna i niepodważalna.
4. Jeśli zawodnik w wyniku silnego ciosu, kopnięcia lub faulu pozostaje nieprzytomny, tylko sędzia prowadzący i lekarz/ratownik medyczny mogą pozostać na planszy, chyba że lekarz poprosi
o dodatkową pomoc.
5. Jeśli zawodnik jest nieprzytomny lub półprzytomny sędzia prowadzący, powinien jak najszybciej wezwać lekarza/ratownika medycznego, nie pozwolić wstać półprzytomnemu zawodnikowi,
a w przypadku gdy jest on nieprzytomny wyjąć mu ochraniacz na zęby i obrócić go do pozycji bocznej, bezpiecznej. Sędzia prowadzący pojedynek nie interweniuje w żaden inny sposób. Wszystkie akcje ratownicze są przeprowadzane przez lekarza/ratownika medycznego.
6. Zawodnik, który został znokautowany uderzeniem lub kopnięciem na głowę lub jeśli sędzia prowadzący pojedynek przerwie walkę z powodu ciężkiego urazu głowy, zawodnik musi zostać natychmiast zbadany przez lekarza/ratownika medycznego. W razie konieczności zostanie wysłany karetką do szpitala.
7. Zawodnik, który doznał urazu głowy (KO, RSC-H) podczas walki nie będzie mógł brać udziału
w innych zawodach lub walce przez okres co najmniej 4 tygodni, musi również wykonać ponowne badania lekarskie, w tym EEG. W tym czasie licencja zawodnicza PZKB jest zablokowana.
Zawodnik, który doznał urazu głowy 2 razy w okresie trzech miesięcy nie może walczyć przez następne 3 miesiące ( konieczne są wtedy ponowne badania lekarskie, w tym EEG).
Zawodnik, który miał uraz głowy 3 razy w okresie 1 roku nie może walczyć przez okres 12 miesięcy ( konieczne są wtedy badania lekarskie, w tym EEG). W tym czasie licencja zawodnicza PZKB jest zablokowana.
8. W wyżej wymienionych przypadkach lekarz prowadzący może w razie potrzeby wydłużyć ten czas.
9. Czasowe zawieszenie licencji z powodu KO, RSC-H oznacza, że ​​zawodnik nie może brać udziału w żadnych zawodach w kickboxingu bez względu na formułę. Okres „zawieszenia” to „okres minimalny” i nie można go pominąć, mimo że badanie EEG nie wykazuje zmian
w zdrowiu zawodnika.
10. Gdy walka zostanie przerwana przez RSC-H lub z powodu KO to kierownik ringu przekazuje sędziemu głównemu, aby zaznaczył tę informację w protokole zawodów. Sędzia główny informuje pisemnie biuro PZKB o konieczności zawieszenia licencji na okres wynikający z regulaminu PZKB.
Artykuł 10.2. Ogólne postępowanie po kontuzjach
1. W przypadku urazów innych niż KO lub RSC-H ze względów bezpieczeństwa lekarz lub ratownik medyczny może określić czas podczas którego zawodnik nie może brać udziału w zawodach (czasowe zawieszenie licencji) oraz zlecić pobyt w szpitalu.
2. Lekarz/ratownik medyczny może wysłać zawodnika na natychmiastowe leczenie do szpitala.
3. Jeśli zawodnik lub jego trener odmówią lekarzowi/ratownikowi medycznemu zgodę na udzielenie pomocy lekarskiej (wyjazdu do szpitala), lekarz/ratownik medyczny natychmiast musi zgłosić pisemnie sędziemu głównemu, delegatowi, o tym fakcie. W tym przypadku wszelka odpowiedzialność za zdrowie i życie zawodnika spoczywać będzie na zawodniku i trenerze.
Artykuł 11. Elektroniczny system punktacji
1. W formułach ringowych można zastosować elektroniczny system punktacji.
2. W formule full contact, low kick, k1 style oraz oriental kickboxing sędziowie punktowi używają urządzeń rejestrujących punkty, których każdy przycisk oznaczony jest kolorem zgodnym z kolorem narożnika walczących zawodników.
3. Czas walki, ilość przyznanych punktów, ostrzeżenia, punkty ujemne oraz aktualny wynik będzie wyświetlany na ekranie połączonym z systemem.
4. Ekran powinien być widoczny dla trenerów oraz publiczności. Nie powinien być widoczny dla sędziów punktowych (sędziów bocznych).
5. System punktacji będzie zarządzany przez sędziego punktowego/czasowego.
6. Wyniki walk będą na bieżąco wprowadzane i udostępniane na stronie internetowej PZKB
w zakładce SOI.
Artykuł 12. Doping
1. Każdy zawodnik, trener i działacz PZKB jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Ministerstwa Zdrowia RP oraz Kodeksu WADA w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego zarówno podczas zawodów, jak i poza nimi.
2. Stosowanie środków dopingujących zakazanych przez WADA jest zabronione.
3. Zawodnik, trener, sędzia, działacz PZKB oraz obsługa zawodów zażywający środki dopingujące, będący pod wpływem alkoholu, zostaną zdyskwalifikowani lub usunięci z zawodów.
Artykuł 13. Przepisy końcowe
1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich członków PZKB.
2. Wszystkie zawody rozgrywane na terenie Polski muszą być prowadzone w oparciu
o postanowienia niniejszego regulaminu.
3. Poza postanowieniami niniejszego regulaminu decyzje podejmuje Zarząd PZKB, a na zawodach Komisja Sędziowska Zawodów.
4. Prawo wiążącej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZKB.
UWAGA : Wszyscy trenerzy, zawodnicy biorący udział w zawodach międzynarodowych muszą zapoznać się i dostosować do przepisów obowiązujących w WAKO.
Załączone pliki
pdf
Ogólne przepisy ringowe 05.02.23.pdf
07.02.2023

WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Centralny Ośrodek Sportu
Copyright 2014 - 2024 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL