Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY

Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
VOYTEX
OCTAGON - polska marka sportowa

PARTNERZY

OGÓLNE PRZEPISY FORMUŁ PLANSZOWYCH_07.02.2023

ROZDZIAŁ 2
OGÓLNE PRZEPISY FORMUŁ PLANSZOWYCH

Artykuł 1. Formuły
Formuły planszowe to:
1. WALKA NA PAŁKI PIANKOWE (SOFT CONTACT) (SC)
2. POINTFIGHTING(PF)
3. LIGHT CONTACT(LC)
4. KICK LIGHT(KL)
5. FORMY PRZY MUZYCE(MF)

Artykuł 2. Pole walki
1. Polem walki jest plansza o wymiarach 7m x 7m plus pas ochronny o szerokości 1m na każdym boku planszy.
2. W formule planszowej formy przy muzyce (MF) wymiar planszy wynosi 10m x 10m bez pasa ochronnego.
3. Plansza składa się z kompletu antypoślizgowych mat blokujących, które powinny być rozkładane na stabilnym podłożu.

Artykuł 3. Kategorie wagowe
1. Zawodnik może rywalizować w kilku formułach planszowych podczas danych zawodów
w kickboxingu, ale nie może jednocześnie brać udziału w formułach ringowych w tych samych zawodach.
2. Zawodnik może rywalizować tylko w jednej kategorii wagowej na zawodach rangi Mistrzostw Polski lub międzynarodowych pod patronatem WAKO (Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy).
3. Na zawodach innych niż Mistrzostwa Polski zawodnik może być zarejestrowany
w dwóch kategoriach wagowych (wykazanej w zgłoszeniu i jednej powyżej).

Artykuł 3.1. Kategorie wagowe w grupie wiekowej: dzieci (DZ) (7, 8, 9 lat – decyduje rok urodzenia)
ChłopcyDziewczynki
-18 kg-18 kg
-21 kg-21 kg
-24 kg-24 kg
-27 kg-27 kg
-30 kg-30 kg
-33 kg-33 kg
-36 kg-36 kg
+36 kg+36 kg

Artykuł 3.2. Kategorie wagowe dla formuły pointfighting w grupie wiekowej: kadeci młodsi(KM) (10, 11, 12 lat – decyduje rok urodzenia)
ChłopcyDziewczynki
-28 kg-28 kg
-32 kg-32 kg
-37 kg-37 kg
-42 kg-42 kg
-47 kg-47 kg
+47 kg+47 kg

Kategorie wagowe dla pozostałych formuł planszowych w grupie wiekowej: kadeci młodsi(KM) (10, 11, 12 lat– decyduje rok urodzenia)
ChłopcyDziewczynki
- 32 kg- 32 kg
- 37 kg- 37 kg
- 42 kg- 42 kg
- 47 kg- 46 kg
- 52 kg- 50 kg
- 57 kg- 55 kg
- 63 kg- 60 kg
- 69 kg- 65 kg
+ 69 kg+65 kg

Artykuł 3.3. Kategorie wagowe w grupie wiekowej: kadeci starsi (KS) (13, 14, 15 lat– decyduje rok urodzenia)
ChłopcyDziewczynki
- 32 kg- 32 kg
- 37 kg- 37 kg
- 42 kg- 42 kg
- 47 kg- 46 kg
- 52 kg- 50 kg
- 57 kg- 55 kg
- 63 kg- 60 kg
- 69 kg- 65 kg
+ 69 kg+65 kg

Artykuł 3.4. Kategorie wagowe w grupie wiekowej: juniorzy (J) (16, 17, 18 lat– decyduje rok urodzenia)
MężczyźniKobiety
- 57 kg- 50 kg
- 63 kg- 55 kg
- 69 kg- 60 kg
- 74 kg- 65 kg
- 79 kg- 70 kg
- 84 kg+ 70 kg
- 89 kg
- 94 kg
+ 94 kg

Artykuł 3.5. Kategorie wagowe w grupie wiekowej: młodzieżowcy (MŁ) (od 19 do 23 lat– decyduje rok urodzenia)
MężczyźniKobiety
- 57 kg- 50 kg
- 63 kg - 55 kg
- 69 kg- 60 kg
- 74 kg- 65 kg
- 79 kg- 70 kg
- 84 kg+ 70 kg
- 89 kg
- 94 kg
+ 94 kg


Artykuł 3.6. Kategorie wagowe w grupie wiekowej: seniorzy (S) (od 19 do 40 lat– decyduje rok urodzenia)
MężczyźniKobiety
- 57 kg- 50 kg
- 63 kg - 55 kg
- 69 kg- 60 kg
- 74 kg- 65 kg
- 79 kg- 70 kg
- 84 kg+ 70 kg
- 89 kg
- 94 kg
+ 94 kg

Artykuł 3.7. Kategorie wagowe w grupie wiekowej: weterani (MASTERS) (V) (od 41 do 55 lat– decyduje rok urodzenia)
MężczyźniKobiety
- 63 kg- 55 kg
- 74 kg- 65 kg
- 84 kg+ 65 kg
- 94 kg
+ 94 kg

Artykuł 4. Czas trwania pojedynków w kickboxingu (rundy)
Artykuł 4.1 Czas trwania pojedynków w kategorii: dzieci (DZ)
1. W formułach pointfighting (PF) oraz walki na pałki piankowe (SC) na wszystkich zawodach PZKB czas trwania pojedynku wynosi 2 minuty podzielone na 2 rundy trwające
1 minutę (2 x 1 min) z 30-sekundową przerwą między rundami.
2. W przypadku remisu walka zostaje przedłużona o jedną minutę (1 min) bez dodatkowej przerwy.
3. W przypadku niewyłonienia zwycięzcy w doliczonym czasie walki, wygranym zostanie ten zawodnik, który jako pierwszy wykona dozwoloną technikę, za którą otrzyma punkty (walka do tzw. pierwszego „czystego” trafienia).
4. Na zawodach kickboxingu rozgrywanych pod patronatem PZKB kategoria wiekowa dzieci (DZ) rywalizuje formułach pointfighting, walki na pałki piankowe i formy przy muzyce.

Artykuł 4.2. Czas trwania pojedynków w kategorii: kadeci młodsi (KM)
1. W formułach pointfighting, light contact oraz kick light na wszystkich zawodach PZKB czas trwania pojedynku wynosi 3 minuty podzielone na 2 rundy po 1,30 minuty każda
(2 x 1,30 min) z 1- minutową przerwą między rundami.
2. W formule pointfighting w przypadku remisu walka zostaje przedłużona o jedną minutę
(1 min) bez dodatkowej przerwy.
3. W formule pointfighting w przypadku niewyłonienia zwycięzcy w doliczonym czasie walki, wygranym zostanie ten zawodnik, który jako pierwszy wykona technikę, za którą otrzyma punkty (walka do tzw. pierwszego „czystego” trafienia).
4. W formułach light contact i kick lightczas walki kończy się bezwzględnie po drugiej rundzie, a zwycięzca pojedynku w przypadku równej liczby zdobytych punktów jest wyłaniany poprzez wskazanie przez sędziów punktowych zwycięzcy w ostatniej rundzie (decyduje liczba przyznanych punktów), a w przypadku ich równej ilości poprzez wskazanie zawodnika, który osiągnął przewagę w pozostałych kryteriach oceny walki (większa aktywność, większa liczba kopnięć, lepsza obrona, lepszy styl, inne).
5. Na zawodach kickboxingu rozgrywanych pod patronatem PZKB kategoria wiekowa kadeci młodsi (KM) rywalizuje w formułach pointfighting, light contact, kick light oraz formy przy muzyce.

Artykuł 4.3. Czas trwania pojedynków w kategorii: kadeci starsi (KS)
1. W formułach pointfighting, light contact oraz kick light na wszystkich zawodach PZKB czas walki wynosi 4 minuty podzielone na 2 rundy po 2 minuty (2 x 2 min) z 1- minutową przerwą między rundami.
2. W formule pointfighting w przypadku remisu walka zostaje przedłużona o jedną minutę
(1 min) bez dodatkowej przerwy.
3. W formule pointfighting w przypadku niewyłonienia zwycięzcy w doliczonym czasie walki, wygranym zostanie ten zawodnik, który jako pierwszy wykona technikę, za którą otrzyma punkty (walka do tzw. pierwszego „czystego” trafienia).
4. W formułach light contact i kick light czas walki kończy się bezwzględnie po drugiej rundzie, a zwycięzca pojedynku w przypadku równej liczby zdobytych punktów jest wyłaniany poprzez wskazanie przez sędziów punktowych zwycięzcy w ostatniej rundzie (decyduje liczba przyznanych punktów), a w przypadku ich równej ilości poprzez wskazanie zawodnika, który osiągnął przewagę w pozostałych kryteriach oceny walki (większa aktywność, większa liczba kopnięć lepsza obrona, lepszy styl, inne).
5. Na zawodach kickboxingu rozgrywanych pod patronatem PZKB kategoria wiekowa kadeci starsi (KS) rywalizuje w formułach pointfighting, light contact, kick light, formy przy muzyce.
Artykuł 4.4. Czas trwania pojedynków w kategoriach: juniorzy, młodzieżowcy
i seniorzy (J), (M), (S)
1. W formułach pointfighting, light contact oraz kick light na wszystkich zawodach PZKB czas walki wynosi 6 minut podzielonych na 3 rundy po 2 minuty (3 x 2 min) z 1- minutowymi przerwami między rundami.
2. W formule pointfighting w przypadku remisu walka zostaje przedłużona o jedną minutę
(1 min) bez dodatkowej przerwy.
3. W formule pointfighting w przypadku niewyłonienia zwycięzcy w doliczonym czasie walki, wygranym zostanie ten zawodnik, który jako pierwszy wykona techniki, za które otrzyma punkty (walka do tzw. pierwszego „czystego” trafienia).
4. W formułach light contact i kick light czas walki kończy się bezwzględnie po trzeciej rundzie, a zwycięzca pojedynku w przypadku równej liczby zdobytych punktów jest wyłaniany poprzez wskazanie przez sędziów punktowych zwycięzcy w ostatniej rundzie (decyduje liczba przyznanych punktów), a w przypadku ich równej ilości poprzez wskazanie zawodnika, który osiągnął przewagę w pozostałych kryteriach oceny walki (większa aktywność, większa liczba kopnięć lepsza obrona, lepszy styl, inne).
5. Na zawodach kickboxingu rozgrywanych pod patronatem PZKB kategoria wiekowa juniorzy, młodzieżowcy i seniorzy (J), (M), (S) rywalizuje w formułach pointfighting, light contact, kick light, formy przy muzyce.Artykuł 4.5. Czas trwania pojedynków w kategorii: weteran (MASTERS) (V)
1. W formułach pointfighting, light contact oraz kick light na wszystkich zawodach PZKB czas walki wynosi 4 minuty podzielone na 2 rundy po 2 minuty (2 x 2 min) z 1- minutową przerwą między rundami.
2. W formule pointfighting w przypadku remisu walka zostaje przedłużona o jedną minutę
(1 min) bez dodatkowej przerwy.
3. W formule pointfighting w przypadku niewyłonienia zwycięzcy w doliczonym czasie walki, wygranym zostanie ten zawodnik, który jako pierwszy wykona techniki, za które otrzyma punkty (walka do tzw. pierwszego „czystego” trafienia).
4. W formułach light contact i kick light czas walki kończy się bezwzględnie po drugiej rundzie, a zwycięzca pojedynku w przypadku równej liczby zdobytych punktów jest wyłaniany poprzez wskazanie przez sędziów punktowych zwycięzcy w ostatniej rundzie (decyduje liczba przyznanych punktów), a w przypadku ich równej ilości poprzez wskazanie zawodnika, który osiągnął przewagę w pozostałych kryteriach oceny walki (większa aktywność, większa liczba kopnięć lepsza obrona, lepszy styl, inne).
5. Na zawodach kickboxingu rozgrywanych pod patronatem PZKB kategoria wiekowa weteran (masters) (V) rywalizuje w formułach pointfighting, light contact, kick light.

Artykuł 4.6. Czas rywalizacji w przypadku dużej liczby startujących zawodników
1. W uzasadnionych przypadkach przy dużej liczbie startujących sędzia główny zawodów
w porozumieniu z supervisorem (obserwatorem zawodów) lub delegatem sportowym związku mogą zmniejszyć czas trwania walk eliminacyjnych do:
a) dla kategorii kadetów młodszych – 1 x 1.30 minuty, finały powinny się odbywać na dystansie 2 rund x 1.30 minuty z 1 minutową przerwą między rundami.
b) dla kadetów starszych, weteranów (masters) - 1 x 2 minuty, finały powinny się odbywać na dystansie 2 rund x 2 minuty z 1 minutową przerwą między rundami.
c) dla juniorów, młodzieżowców, seniorów - 2 x 2 minuty z 1 minutową przerwą lub 1 x 3 minuty, finały powinny się odbywać na dystansie 3 rund x 2 minuty z 1 minutową przerwą między rundami.
2. Mistrzostwa Polski muszą odbywać się na pełnym dystansie odpowiednio dla danej kategorii wiekowej, na każdym etapie rywalizacji sportowej.

Artykuł 4.7. Czas medyczny
1. Czas medyczny to czas, jaki zawodnik może wykorzystać w trakcie pojedynku do przywrócenia zdolności kontynuowania walki w wyniku doznanego urazu lub z innego powodu związanego ze zdrowiem.
2. Czas medyczny w jednej walce to 2 minuty dla każdego zawodnika.
3. Jeśli zawodnik wykorzysta w całości czas medyczny to nadal będzie mógł kontynuować walkę, ale jeśli nastąpi konieczność ponownego jego użycia, wtedy sędzia prowadzący pojedynek kończy walkę decyzją „RSC”.
4. Czas medyczny rozpoczyna się w momencie przybycia lekarza/ratownika medycznego na planszę.
5. W przypadku skaleczenia lub krwawienia, lekarz/ratownik medyczny musi zdecydować
w ciągu 2 minut, czy zawodnik może dalej kontynuować walkę.
6. Uwzględniając opinię lekarza/ratownika medycznego, sędzia prowadzący decyduje, czy walka może być kontynuowana czy nie (jednak tylko w przypadku, gdy lekarz/ratownik medyczny zezwoli zawodnikowi na kontynuowanie walki).
7. Jeśli sędzia prowadzący, po konsultacji z lekarzem/ratownikiem medycznym, stwierdzi, że zawodnik nadużywa czasu medycznego na odpoczynek lub uniknięcie walki, może dać zawodnikowi ostrzeżenie.

Artykuł 5. Sprzęt i Ubiór zawodnika
Artykuł 5.1. Sprzęt zawodnika do walki pointfighting
1. Kask.
2. Maska na twarz (w kategoriach: dzieci i kadeci młodsi – tylko w pointfighting).
3. Ochraniacz na zęby.
4. Ochraniacz na piersi (tylko dla kobiet, dozwolony w kategorii Kadeci Młodsi).
5. Rękawice półotwarte do pointfightingu 8oz.
6. Owijki na dłonie (dozwolone).
7. Ochraniacze na łokcie.
8. Ochraniacz na krocze (obowiązkowy dla wszystkich).
9. Ochraniacze na piszczele (nagolenniki).
10. Ochraniacze na stopy (buty).

Artykuł 5.1.1.Ubiór zawodnika do walki pointfighting
1. Koszulka, bluza z dekoltem „w serek” (ang."v-neck”).
2. Długość rękawów koszulki, bluzy nie może przekraczać połowy ramienia.
3. Spodnie z długimi nogawkami i elastycznym pasem o szerokości 8-10 cm w innym kolorze niż pozostała część spodni (dozwolone jest w tym samym kolorze pod warunkiem, że zawodnik nosi pas odpowiedni do posiadanego stopnia).
4. W formule pointfighting zawodnik w czasie walki może nosić pas odpowiedni do posiadanego stopnia szkoleniowego lub mistrzowskiego.

Artykuł 5.2.Sprzęt zawodnika do walki light contact
1. Kask.
2. Ochraniacz na zęby.
3. Ochraniacz na piersi (tylko dla kobiet, dozwolony w kategorii kadeci młodsi).
4. Rękawice do kickboxingu 10oz.
5. Owijki na dłonie (obowiązkowe).
6. Ochraniacz na krocze (obowiązkowy dla wszystkich).
7. Ochraniacz na piszczele (nagolenniki).
8. Ochraniacz na stopy (buty).

Artykuł 5.2.1. Ubiór zawodnika do walki light contact
1. Koszulka z okrągłym dekoltem.
2. Długość rękawów koszulki nie może przekraczać połowy ramienia.
3. Spodnie z długimi nogawkami i elastycznym pasem o szerokości 8-10 cm w innym kolorze niż pozostała część spodni.
4. W formule light contact zawodnik w czasie walki nie może nosić pasa wskazującego na posiadany stopień szkoleniowy lub mistrzowski.

Artykuł 5.3. Sprzęt zawodnika do walki kick light
1.Kask.
2. Ochraniacz na zęby.
3. Ochraniacz na piersi (tylko dla kobiet, dozwolony w kategorii kadeci młodsi).
4. Rękawice do kickboxingu 10oz.
5. Owijki na dłonie (obowiązkowe).
6. Ochraniacz na krocze (obowiązkowy dla wszystkich).
7. Ochraniacz na piszczele (nagolenniki).
8. Ochraniacz na stopy (buty).

Artykuł 5.3.1. Ubiór zawodnika do walki kick light
1. Koszulka bez rękawów z okrągłym dekoltem.
2. Spodenki do kickboxingu, które zakrywają nogi od co najmniej połowy, do co najwyżej trzech czwartych długości uda. Kolana zawsze muszą być widoczne i odkryte.
3. Spodenki muszą mieć elastyczny pas o szerokości od 8 do 10 cm, innym kolorze niż pozostała część spodenek.
4. Niedozwolone jest używanie spodenek z kieszeniami, rzepami, rozporkami, guzikami
i suwakami.
5. Niedozwolone jest używanie spódnico-spodenek.
6. W formule kick light zawodnik w czasie walki nie może nosić pasa wskazującego na posiadany stopień szkoleniowy lub mistrzowski.

Artykuł 5.4. Ubiór zawodnika w formach przy muzyce
1. Podczas występów form przy muzyce zawodnik może nosić oryginalne ubrania tradycyjnej sztuki walki, na której opiera się jego występ.
2. W formach przy muzyce (MF) obuwie nie jest dozwolone.
3. Zawodnicy mogą nosić każdy rodzaj dozwolonego stroju do kickboxingu, który musi być czysty i schludny. Dozwolone jest noszenie tradycyjnego kimona, ale bez oznaczeń lub sztuk walki.
4. Zawodnicy mogą startować bez koszulki (nie dotyczy kobiet).
5. Zawodnicy mogą nosić opaski przeciwpotne na ramionach lub nadgarstku.
6. Zawodnikom nie wolno nosić biżuterii.

Artykuł 5.5. Procedura dotycząca kontroli ubioru i sprzętu do walki
1. Sprzęt do walki oraz ubiór zawodnika musi być zatwierdzony przez sędziego prowadzącego pojedynek, po skontrolowaniu przez sędziego bocznego (sędziego punktowego w light contact i kick light). Zawodnik musi pokazać sprzęt sędziemu, będącemu najbliżej jego narożnika (patrząc od strony stolika sędziowskiego), który musi go zaakceptować lub nakazać wymianę na prawidłowy.
2. Zawodnicy w trakcie sprawdzania sprzętu i ubioru muszą stać poza polem walki.
3. Po sprawdzeniu sprzętu i ubioru zawodnik przebywa poza planszą aż do momentu gdy sędzia prowadzący pojedynek wyda polecenie do zajęcia miejsca na polu walki.
4. Zawodnicy muszą być odpowiednio przygotowani, aby rywalizować w wybranej przez siebie formule planszowej. Nie mogą mieć żadnych kontuzji ani oznak choroby. Twarz zawodnika musi być sucha. Nie dozwolona jest walka w przypadku krwawienia z nosa. Nie jest dozwolone, aby zawodnik miał opatrunki, plastry, tampony w nosie lub jakiekolwiek skaleczenia. W takich przypadkach sędzia konsultuje się z lekarzem/ ratownikiem medycznym. Ciało zawodnika musi być suche i bez nadmiernej ilości olejków lub wazeliny. W przypadku gdy twarz lub ciało zawodnika są mokre, sędzia ma obowiązek zwrócić uwagę trenerowi by ten przetarł twarz
i ciało zawodnika.
5. Zabrania się wchodzenia na pole walki z jakąkolwiek biżuterią, pierścionkami lub innymi ozdobami. Ponadto sędziowie mogą wsunąć palec wskazujący pod osłonę głowy, aby sprawdzić czy zawodnicy nie mają kolczyków ani innej biżuterii. Niedozwolone jest posiadanie kolczyków w języku lub pępku.
6. Przed pozwoleniem zawodnikowi na wejście na planszę, sędzia prowadzący pojedynek musi być całkowicie pewien, że sprzęt i ubiór zawodnika są w pełni bezpieczne i zgodne
z przepisami PZKB.
7. Sędzia sprawdzając sprzęt zawodnika musi zwrócić uwagę na następujące kwestie:
a) kask musi być mocno przymocowany rzepami pod brodą i z tyłu głowy (żadne metalowe części przy zapięciach nie są dozwolone),
b) czubek głowy musi być całkowicie zakryty; twarz, podbródek i brwi nie mogą być zakryte,
c) w kategorii wiekowej: dzieci (DZ) i kadeci młodsi (KM) rywalizujący zawodnicy muszą nosić maskę ochraniającą twarz (tylko w pointfighting),
d) rękawice do walki pointfighting nie mogą posiadać pęknięć. Zawodnik musi być w stanie otworzyć dłoń, a górna część palców i kciuka musi być zakryta; wewnętrzna część dłoni nie może być zakryta,
e) rękawice muszą być zapinane wokół nadgarstka za pomocą rzepów,
f) owijki na ręce są dozwolone w formule pointfighting, a obowiązkowe w formułach light contact i kick light,
g) sędzia sprawdzający sprzęt powinien dotknąć i poczuć, że owijki na dłoni, są miękkie i bez twardych elementów,
h) przed sprawdzeniem rękawic w formułach light contact i kick light, zawodnik musi pokazać ręce z owijkami,
j) dopiero po sprawdzeniu owijek, sędzia prowadzący pojedynek pozwala zawodnikowi założyć rękawice.

Artykuł 6. Sędziowie
Artykuł 6.1. Sędzia główny
1. Sędzia główny na zawodach PZKB rangi Mistrzostw Polski lub Pucharu Polski jest wyznaczany przez przewodniczącego wydziału sędziowskiego; na zawody inne niż Mistrzostwa Polski i Puchar Polski, sędziego głównego powołuje szef strefy PZKB, a swoją decyzję przedstawia przewodniczącemu wydziału sędziowskiego PZKB.
2. Sędzia główny przybywa na miejsce zawodów odpowiednio wcześniej, tak aby czynności organizacyjne zakończyć najpóźniej na 1 godzinę przed zawodami.
3. Sędzia główny nadzoruje wszystkie sprawy sędziowskie na zawodach.
4. Sędzia główny jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad, reguł i przepisów PZKB podczas zawodów.
5. Sędzia główny ma obowiązek sprawdzić stan obiektu, wyposażenia planszy i sprzętu wspomagającego pracę sędziów na zawodach.
6. Sędzia główny wyznacza sędziów na poszczególne plansze oraz wyznacza kierowników plansz.
7. Sędzia główny zatwierdza dokumenty zawodnicze, przeprowadza kontrolę wagową
i losowanie, prowadzi dokumentację zawodów.
8. Sędzia główny sprawdza zgodność zapisanej wagi zawodnika z kategorią do której został zgłoszony w zawodach.
9. Sędzia główny powołuje sędziego sekretarza, jeśli na zawodach liczba startujących przekracza 100 osób w danym dniu zawodów.
10. Sędzia główny ma prawo odsunąć od pracy sędziego podejmującego błędne decyzje,
a w sytuacji braku na zawodach delegata sportowego PZKB przejmuje jego obowiązki.
11. Do rozstrzygania protestów zaistniałych w czasie zawodów sędzia główny powołuje Komisję Sędziowską Zawodów, celem rozpatrzenia protestu lub podjęcia innych ważnych dla przebiegu rywalizacji decyzji. Postanowienia Komisji Sędziowskiej Zawodów są ostateczne
i nieodwołalne.
12. W skład Komisji Sędziowskiej Zawodów wchodzą: sędzia główny, supervisor (obserwator zawodów), sędziowie oceniający walkę do której złożono protest oraz delegat sportowy PZKB.
13. Sędzia główny współpracuje z supervisorem (obserwatorem zawodów) i delegatem sportowym PZKB.
14. Sędzia główny przeprowadza odprawę techniczną dla trenerów i sędziów.
15. Sędzia główny jest odpowiedzialny za sporządzenie komunikatu dla biura PZKB
z odbytych zawodów (w terminie do 3 dni po zakończonych zawodach, jeżeli zawody nie są obsługiwane systemem SOI).
16. Organizator zawodów jest zobowiązany do zapewnienia sędziemu głównemu stałego dostępu do komputera, drukarki i łącza internetowego.

Artykuł 6.2. Kierownik planszy
1. Dba o bezpieczeństwo walczących zawodników.
2. Udziela wstępnego instruktażu podległym sędziom.
3. Nadzoruje pracę podległych mu sędziów w ramach zespołu sędziowskiego.
4. Sporządza dokument oceny pracy podległych mu sędziów i przekazuje do sędziego głównego zawodów.
5. Ustala kolejność prowadzenia walk przez danego sędziego.
6. Zarządza przerwy w pracy zespołu sędziowskiego.
7. Kierownik planszy ma prawo pełnić funkcję sędziego prowadzącego pojedynek, sędziego punktowego lub sędziego czasowego.
8. Uczestniczy w rozstrzyganiu wniesionych protestów dotyczących przebiegu walki na planszy którą kieruje. Ma prawo zmienić sędziego który dopuścił się złamania regulaminu (popełnił „istotną pomyłkę sędziowską”).

Artykuł 6.3. Sędzia prowadzący pojedynek
1. Sędzia prowadzący jest wyznaczany przez kierownika planszy do każdej walki.
2. Głównym zadaniem sędziego prowadzącego jest zapewnienie, że walka jest prowadzona zgodnie z przepisami PZKB i przy maksymalnym bezpieczeństwie walczących zawodników.
3. Tylko sędzia główny możezmienić decyzję sędziego prowadzącego i tylko w przypadku „istotnej pomyłki sędziowskiej”.
4. W każdej walce jest jeden sędzia prowadzący pojedynek.
5. Sędzia prowadzący pojedynek ma prawo przerwać walkę w celu przyznania punktów lub udzielenia kar.
6. Sędzia prowadzący w light contact i kick light samodzielnie udziela ostrzeżeń za naruszenie przepisów lub opuszczenie pola walki. W przypadku konieczności wyjaśnienia niewidocznych lub wątpliwych dla niego sytuacji, na które zwrócono uwagę, konsultuje się
z sędziami i podejmuje decyzje.
7. Sędzia prowadzący pojedynek w walkach pointfighting nie może przyznawać punktów, jeśli co najmniej dwóch sędziów nie wskaże tego samego zawodnika.
8. Gdy sędzia prowadzący pojedynek uważa, że powinien zdyskwalifikować zawodnika, musi postępować zgodnie z artykułem 7.5.
9. W uzasadnionych przypadkach sędzia prowadzący pojedynek w formułach planszowych może używać rękawiczek medycznych i musi je zmieniać po każdej walce, kiedy pojawiła się krew.

Artykuł 6.4. Sędzia sekretarz
1. Funkcję sekretarza wprowadza się na zawodach, w których uczestniczy powyżej 100 zawodników w jednym dniu.
2. W czasie turnieju wpisuje on zwycięzcę do tabeli rozgrywek (w tzw. drabinki oraz wypisuje kolejne karty punktowe i rozdaje je sędziom o ile nie ma systemu SOI).
3. Sędzia sekretarz musi posiadać co najmniej licencję sędziego klasy C.
4. Sędzia sekretarz wykonuje również inne polecenia sędziego głównego związane
z prowadzeniem zawodów kickboxingu.

Artykuł 6.5. Sędzia prowadzący pojedynek w formule pointfighting (PF)
1. Odpowiada za bezpieczny przebieg walki, zgodny z obowiązującymi przepisami
i regulaminami.
2. Wydaje głośne komendy i polecenia podczas walki.
3. Wskazuje co widział i przyznaje punkty, jeżeli jego decyzje zgadzają się z decyzją przynajmniej jednego z pozostałych sędziów oceniających pojedynek (wskazanie na tego samego zawodnika).
4. Kontroluje uważnie wszystkie akcje zawodników.
5. Ogłasza zwycięzcę poprzez wskazanie ręką w kierunku zwycięzcy lub przez podniesienie ręki wygranego.

Artykuł 6.6. Sędzia prowadzący pojedynek w formule light contact/kick light(LC, KL)
1. Kontroluje stan planszy przed pojedynkiem.
2. Jest odpowiedzialny za przestrzeganie reguł i przepisów w trakcie walki.
3. Udziela kar zawodnikowi, który złamał regulamin wskazując ręką w jego kierunku oraz pokazując rodzaj przewinienia. Następnie wskazuje je trenerowi/sekundantowi i sędziemu punktowemu, który obsługuje elektroniczny system walki (przy stoliku).
4. Sprawdza przed walką czy zawodnicy posiadają ochraniacze na zęby.
5. Ogłasza zwycięzcę pojedynku poprzez wskazanie ręką w kierunku zwycięzcy (podniesienie ręki wygranego).

Artykuł 6.7. Sędzia boczny w pojedynku pointfighting (PF)
1. Sprawdza prawidłowość ubioru i sprzętu zawodników.
2. Jest odpowiedzialny za poprawne, uczciwe i neutralne punktowanie walki.
3. Wskazuje punkty za prawidłowo wykonane techniki.
4. Wspomaga sędziego prowadzącego pojedynek w sytuacjach, gdy ten nie zaobserwuje złamania regulaminu przez któregoś z walczących zawodników.

Artykuł 6.8. Sędzia punktowy w pojedynku light contact/kick light (LC, KL)
1. Sprawdza prawidłowość ubioru i sprzętu zawodników.
2. Przyznaje punkty zdobyte przez każdego zawodnika podczas walki.
3. Ocenia tylko te techniki, które widzi, a niete, które słyszy.
4. Notuje przewinienia, sygnalizuje przewagę punktową lub wyczerpanie limitu kar (wszystkie ostrzeżenia, minus punkty dawane przez sędziego prowadzącego muszą znaleźć odzwierciedlenie w kartach punktowych kolumnie „ Uwagi” - jeżeli nie ma systemu SOI).

Artykuł 6.9. Sędzia punktowy w pojedynku pointfighting (PF)
1. Jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisywanie do kart punktowych decyzji podanych przez sędziego prowadzącego walkę; jeżeli używany jest system SOI lub inny system oceny walki odpowiedzialny jest za jego prawidłową obsługę.
2. Odnotowuje na tablicy punktowej ilość punktów przyznawanych za prawidłowe techniki zgodnie z decyzją sędziego prowadzącego pojedynek.

Artykuł 6.10. Sędzia czasowy (mierzący czas)
1. Musi posiadać licencję sędziego klasy D (na zawodach Mistrzostw Polski lub Pucharu Polski co najmniej klasy C).
2. Oznajmia początek i koniec każdej rundy za pomocą gongu lub innego sygnału dźwiękowego/manualnego.
3. Na 10 (dziesięć) sekund przed rozpoczęciem każdej rundy, informuje, że należy kończyć przerwę pomiędzy rundami.
4. W przypadku kontuzji zawodnika na polecenie sędziego prowadzącego pojedynek wstrzymuje odliczanie czasu i włącza pomiar czasu medycznego.
5. Wstrzymuje mierzenie czasu na każde polecenie sędziego prowadzącego pojedynek.

Artykuł 6.11. Liczba sędziów przypadających na planszę (plansze)
1. Na Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski oraz turniejach innych niż wymienione wcześniej (tj. regionalnych, strefowych, klubowych, ligach) - wymagana minimalna liczba sędziów - aby zapewnić neutralność - wynosi sześć osób:

a) Formuły: POINT FIGHTING, WALKA NA PAŁKI PIANKOWE - minimalna ilość
6 sędziów
Skład sędziowski tworzą:
- kierownik planszy,
- sędzia prowadzący pojedynek,
- 2 sędziów bocznych,
- 1 sędzia punktowy,
- 1 sędzia czasowy.

b) Formuły: LIGHT CONTACT, KICK LIGHT - minimalna ilość6 sędziów
Skład sędziowski tworzą:
- kierownik planszy,
- sędzia prowadzący pojedynek,
- 3 sędziów punktowych,
- 1 sędzia czasowy.

c) Formuła FORMY PRZY MUZYCE - minimalna ilość6 sędziów
Skład sędziowski tworzą:
- kierownik planszy,
- 4 sędziów punktowych,
- sędzia zliczający punkty.

2. Dla każdej formuły planszowej (PF, LC, KL, SC, MF) powinno być wyznaczonych po dwóch sędziów rezerwowych.
3. W wyjątkowych sytuacjach na zawodach innych niż Mistrzostwa Polski lub Puchar Polski (tj. zawody regionalne, klubowe, strefowe, ligi) składy sędziowskie mogą być zmniejszone do minimum trzech sędziów.

Artykuł 7. Zwycięstwo zawodnika
Zawodnik może zwyciężyć w następujący sposób:
Artykuł 7.1. Zwycięstwo na punkty (P)
1. Po zakończeniu walki zawodnik, który zdobył więcej punktów zostanie ogłoszony zwycięzcą pojedynku (w formułach light contact i kick light co najmniej u dwóch sędziów musi zdobyć więcej punktów niż przeciwnik).
2. Jeśli obaj zawodnicy są kontuzjowani i nie mogą kontynuować walki, to sędziowie sumują zdobyte punkty przez każdego zawodnika do momentu kontuzji, i zawodnik posiadający więcej punktów zostanie ogłoszony zwycięzcą. W przypadku braku zdobytych punktów
u zawodników walkę traktuje się jako nieodbytą.Artykuł 7.1.1. Zwycięstwo na punkty (przewaga techniczna)
1. Walka pointfighting: jeśli jeden zawodnik uzyskał przewagę minimum 10 punktów, walka zostaje zatrzymana, a zawodnik zostanie ogłoszony zwycięzcą.
2. Walka light contact i kick light: jeśli jeden zawodnik uzyskał przewagę minimum 15 punktów u co najmniej dwóch sędziów, wtedy walka zostaje zatrzymana i zawodnik zostanie ogłoszony zwycięzcą.

Artykuł 7.2. Zwycięstwo przez poddanie zawodnika (AB)
1. Jeśli zawodnik dobrowolnie poddaje się z powodu kontuzji lub z innego powodu, jego przeciwnik zostanie ogłoszony zwycięzcą.
2. Zawodnika w każdej chwili może poddać trener/sekundant rzucając ręcznik na pole walki.
3. Nie wolno rzucać ręcznika na pole walki podczas liczenia zawodnika.

Artykuł 7.3. Zwycięstwo przez zatrzymanie pojedynku (RSC)
1. Walka może zostać przerwana, jeśli zawodnik nie jest w stanie walczyć lub skutecznie się bronić, a także gdy jeden z zawodników wykazuje całkowitą przewagę sportową. Sędzia prowadzący pojedynek decyduje wtedy, kto jest zwycięzcą.
2. Jeśli walka zostanie przerwana z powodu kontuzji zawodnika, sędziowie muszą postępować zgodnie z artykułem 10.1. niniejszego rozdziału regulaminu.

Artykuł 7.4. Kontuzje
1. W przypadku kontuzji któregoś z zawodników walkę należy przerwać na tak długo, aby lekarz/ratownik medyczny zdecydował, czy kontuzjowany zawodnik może kontynuować czy nie. Gdy lekarz/ratownik medyczny dotrze na plansze, ma dwie minuty na podjęcie decyzji, czy uraz wymaga leczenia.
2. Jeżeli walka musi zostać przerwana z powodu kontuzji, sędzia prowadzący i sędziowie punktowi muszą zdecydować, kto spowodował kontuzję:
a) czy był to celowy uraz,
b) czy to była wina kontuzjowanego zawodnika,
c) czy kontuzja została spowodowana nielegalną techniką.
3. Jeśli nie doszło do naruszenia regulaminu przez niekontuzjowanego zawodnika, to on wygrywa pojedynek.
4. Jeśli doszło do naruszenia przepisów przez niekontuzjowanego zawodnika, kontuzjowany zawodnik wygrywa przez dyskwalifikację przeciwnika.
5. Jeżeli kontuzjowany zawodnik zostanie uznany przez lekarza/ratownika medycznego za zdolnego do kontynuowania walki, walka zostanie wznowiona.
6. Jeśli zawodnik odniesie kontuzję podczas walki, lekarz/ratownik medyczny jest jedyną osobą, która może ocenić zdolność zawodnika do walki.
7. Jeśli zawodnik pozostaje nieprzytomny, tylko sędzia prowadzący i lekarz/ratownik medyczny mogą przebywać na planszy, chyba że lekarz/ratownik medyczny będzie potrzebował dodatkowej pomocy.
8. Jeśli lekarz/ratownik medyczny pozwoli na kontynuowanie walki, sędzia prowadzący musi rozpocząć walkę. Jeśli jednak sędzia prowadzący uzna, że ​​zawodnik jest niezdolny do kontynuowania, musi ponownie przerwać walkę na podstawie RSC. Ma to na celu zapobieżenie dalszym obrażeniom.

Artykuł 7.5. Zwycięstwo przez dyskwalifikację (DISQ)
1. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany, jeśli:
a) otrzymuje cztery oficjalne ostrzeżenia od sędziego prowadzącego,
b) czwarty raz wyjdzie poza planszę,
c) znokautuje przeciwnika niedozwoloną lub niekontrolowaną techniką,
d)za uderzanie po komendzie „stop”,
e) przez niesportowe zachowanie np. kiedy zawodnik obraża sędziego prowadzącego, sędziów, przeciwnika lub trenerów,
g) przejawianie nadmiernie agresywnego zachowania.
2. W innych przypadkach niezgodnych z regulaminem sędzia prowadzący może również ogłosić dyskwalifikację bez uprzedniego ostrzeżenia, ale tylko po konsultacji z sędziami (decyzja większości).

Artykuł 7.6. Zwycięstwo przez walkower (WO)
1. Gdy zawodnik jest obecny na planszy i gotowy do walki, a jego przeciwnik nie pojawia się po trzykrotnym wezwaniu na planszę. Po dwóch minutach sędzia prowadzący ogłasza zawodnika obecnego na planszy jako zwycięzcę poprzez walkower (WO).
2. Jeśli zawodnik spóźnia się lub nie jest gotowy do walki, ale na czas przed upływem dwóch minut stawia się do walki, sędzia prowadzący rozpocznie walkę z „oficjalnym ostrzeżeniem” dla zawodnika.

Artykuł 7.7. Zmiana decyzji
1. Wszystkie decyzje są ostateczne i nie można ich zmienić, chyba że:
a) błędy, które wystąpiły przy obliczaniu punktów, są materialnie udowodnione,
b) jeden z sędziów oświadcza, że ​​popełnił błąd i omyłkowo zamienił wyniki zawodników,
c) istotna pomyłka sędziego prowadzącego pojedynek,
d) błąd techniczny systemu komputerowego.

Artykuł 8. Przyznawanie punktów
1. Aby przyznać punkt w walce w formule planszowej:
a) prawidłowa technika ręczna lub nożna musi trafić w dozwolony obszar,
b) sędzia musi rzeczywiście zobaczyć, jak technika trafia w dozwolony obszar. Przyznanie punktów na podstawie dźwięku uderzenia jest niedozwolone,
c) zawodnik musi utrzymywać kontakt wzrokowy z przeciwnikiem podczas wykonywania technik,
d) wszystkie techniki muszą być używane z odpowiednią siłą. Technika, która dotyka, ociera się lub odpycha przeciwnika, nie może być zaliczona,
e) jeśli zawodnik wyskakuje w powietrze, aby zaatakować lub bronić się, musi wylądować wewnątrz planszy obiema stopami, aby zdobyć punkt, i musi zachować równowagę (nie wolno dotykać podłogi żadną inną częścią ciała poza stopami),
f) zawodnik może się potknąć, zachowując równowagę, ale nie może upaść.

Artykuł 8.1. Zaliczanie uderzeń
1. Podczas każdej rundy sędzia ocenia zadaną technikę wykonaną przez każdego zawodnika
i punktuje je zgodnie z ilością technicznie kontrolowanych uderzeń lub kopnięć, które każdy
z nich zadał. Aby przyznać punkt za cios lub kopnięcie, technika nie może być blokowana ani zatrzymywana. Liczba zaliczonych technik w walce jest zapisywana przez sędziów punktowych.

Artykuł 8.2. Zasady udzielania kar
1. Podczas każdej rundy sędzia punktowy lub boczny nie może sam karać za przewinienia, które widzi, musi poinformować sędziego prowadzącego o danym przewinieniu.
2. Sędzia prowadzący może w dowolnym momencie, bez zatrzymania czasu przerwać walkę
i udzielić zawodnikowiustnego ostrzeżenia.
3. W celu oficjalnego ostrzeżenia sędzia prowadzący musi przerwać walkę i zatrzymać czas, oraz jasno wyjaśnić naruszenie przepisów zawodnikowi.
4. Gdy sędzia prowadzący zdecyduje przyznać zawodnikowi punkt ujemny, sędzia punktowy przyzna zawodnikowi punkt ujemny, zgodnie ze wskazówkami sędziego prowadzącego
i umieści go na karcie punktowej / komputerze.

Artykuł 8.3. Punkty
- ciosy ręczne1 pkt
- kopnięcie w tułów 1 pkt
- podcięcie (doprowadzenie przeciwnika do dotknięcia podłogi jakąkolwiek inną częścią ciała oprócz stóp)1 pkt
- kopnięcie w głowę2 pkt
- kopnięcie z wyskoku w tułów2 pkt
- kopnięcie z wyskoku na głowę3 pkt
* Kopnięcie z wyskoku, punktowane jest tylko wtedy, gdy zawodnik jest nadal w powietrzu,
a technika trafia do celu i po wykonaniu techniki będzie znajdował się on na polu walki.

Artykuł 8.4. Kary
1. Istnieją trzy rodzaje ostrzeżeń UWAGA, UPOMNIENIE i OSTRZEŻENIE.
2. Istnieją dwa rodzaje kar MINUS PUNKT i DYSKWALIFIKACJA.
3. Sędzia prowadzący pojedynek może zwrócić uwagę zawodnikowi w dowolnym momencie bez przerywania walki. Sędzia prowadzący może udzielić TYLKO JEDNEJ uwagi podczas danej walki.
4. Aby udzielić upomnienia, sędzia prowadzący musi przerwać walkę, (czas walki nie jestzatrzymywany) i jasno wyjaśnić zawodnikowi jakie przepisy zostały naruszone. Sędzia prowadzący może dać TYLKO JEDNO upomnienie podczas tej samej walki.
5. Aby udzielić oficjalne ostrzeżenie, sędzia prowadzący musi przerwać walkę, zatrzymać czas, skierować przeciwnika do neutralnego narożnika i stojąc twarzą w kierunku zawodnika ostrzeganego wskazać karę jaką otrzymuje oraz wyjaśnić jakie przepisy zostały naruszone. Czynność tą powtarza stojąc twarzą do stolika sędziowskiego.
6. Tylko cztery oficjalne ostrzeżenia mogą być udzielone podczas tej samej walki
a) pierwsze oficjalne ostrzeżenie
b) drugie oficjalne ostrzeżenie- 1punkt ujemny
c) trzecie oficjalne ostrzeżenie- 1punkt ujemny
d) czwarteoficjalne ostrzeżenie- dyskwalifikacja
7. Każdy punkt ujemny powoduje odjęcie 3 punktów u każdego sędziego.
8. Ostrzeżenia i kary sumują się przez całą walkę we wszystkich rundach.
9. Sędzia prowadzący pojedynek musi stosować gradację kar w trakcie walki.
10. Dyskwalifikacja może być przyznana bezpośrednio bez ostrzeżenia, ale decyzja tego sędziego prowadzącego musi zostać zatwierdzona przez kierownika planszy.

Artykuł 8.4.1. Faule
1. Następujące działania są uznawane za faule:
a) uderzanie lub kopnięcie poniżej pasa (z wyjątkiem podcięcia i niskiego kopnięcia
w formule kick light), zahaczanie, potykanie się i uderzanie kolanami,
b) uderzanie głową, ramionami, przedramionami, łokciami, duszenie przeciwnika, dociskanie jego twarzy ręką lub łokciem, odpychanie przeciwnika,
c) uderzanie wewnętrzną stroną rękawicy, nadgarstkiem lub nasadą rękawicy,
d) uderzenie w plecy przeciwnika, szczególnie w kark, i okolice nerek,
e) uderzenie w tył głowy (za wyjątkiem formuły pointfighting),
f) unikanie walki (np. poprzez uciekanie, odwracanie się lub leżenie na planszy),
g) celowe upadanie,
h) jeśli zawodnik dobrowolnie wypluje ochraniacz na zęby, sędzia prowadzący musi przerwać walkę i udzielić zawodnikowi oficjalnego ostrzeżenia za pierwszym razem i punkt ujemny za kolejne powtórzenie przewinienia,
i) chwytanie lub trzymanie zawodnika,
j) zsuwanie rękawic,
k) atakowanie przeciwnika leżącego na planszy lub podczas gdy upada/wstaje,
l) zahaczanie lub przytrzymywanie ramienia przeciwnika lub włożenie ręki pod ramię przeciwnika (klinczowanie),
m) opuszczanie głowy poniżej pasa przeciwnika,
n) używanie obraźliwego i agresywnego języka podczas pojedynku,
o) brak wykonania kroku wstecz po komendzie„BREAK”,
p) uderzenie (lub próba uderzenia) przeciwnika po wydaniu komendy „BREAK” i przed wykonaniem kroku wstecz,
r) atakowanie lub obrażanie sędziów podczas zawodów,
s) niewłaściwe zachowanie trenera/sekundanta.

Artykuł 8.4.2. Wysuwanie rękawic (w formule pointfighting)
1. Wysuwanie rękawicy jest niezgodne z przepisami i generuje automatyczne ostrzeżenie.
2. Jeśli rękawice zawodnika spadną podczas wykonania techniki ręcznej, punkt nie zostanie przyznany (chyba że rękawica została ściągnięta przez przeciwnika) i nastąpi ostrzeżenie za zsunięcie się z rękawicy. (Jeśli rękawica zostanie zdjęta przez przeciwnika, wynik pozostaje
i nie zostanie udzielone żadne ostrzeżenie).
3. Zawodnik powinien wskazać sędziemu prowadzącemu, że rękawica jest luźna, podnosząc rękę, a dopiero po zatrzymaniu czasu przez sędziego prowadzącego, poprawić ją. Zawodnik nie może poprosić o zatrzymanie czasu w celu poprawy sprzętu, kiedy znajduje się
w narożniku podczas ataku przeciwnika.

Artykuł 8.4.3. Wyjścia
1. Jeśli zawodnik opuści pole walki (WYJŚCIE) - bez popychania, uderzenia lub kopnięcia przez swojego przeciwnika - będzie uznane to jako „wyjście” i wtedy otrzyma on jeden punkt ujemny od sędziego prowadzącego pojedynek. Po opuszczeniu pola walki po raz czwarty, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
2. Punkty ujemne spowodowane wyjściami za pole walki są liczone oddzielnie od punktów minusowych w wyniku otrzymania ostrzeżenia.
3. Jeśli zawodnik walczy na skraju planszy (pola walki), sędzia prowadzący nie może przerywać walki, aby uniemożliwić zawodnikowi wyjście.
4. Wyjście oznacza przekroczenie linii pola walki całą stopą.
5. Nadepnięcie na linię nie może być traktowane jako wyjście. Cała stopa musi znajdować się poza wyznaczonym obszarem pola walki.
6. Jeśli zawodnik został wypchnięty przez innego zawodnika lub wyszedł poza linię
w wyniku uderzenia lub kopnięcia, nie będzie to klasyfikowane jako wyjście.
7. Jeśli zawodnik wskutek uderzenia opuści planszę, sędzia prowadzący musi zdecydować, czy było to spowodowane nadmierną siłą, jeśli tak - należy zastosować system kar wobec atakującego zawodnika, jeśli nie – przyznać punkt ujemny za wyjście zawodnikowi wychodzącemu na zewnątrz pola walki; zawodnicy powinni rozpocząć walkę od środka planszy.
8. W pojedynku w formule pointfighting sędzia prowadzący pojedynek decyduje o wyjściu większością głosów sędziów punktujących walkę, a w walce light contact i kick lightdecyduje sam.
Artykuł 8.4.4. Punkty ujemne za wyjścia poza pole walki
1. Sędzia prowadzący pojedynek przyznając punkt ujemny zawodnikowi musi wyjaśnić jemu oraz jego trenerowi i z jakiego powodu go otrzymał.
a) pierwsze wyjście- 1 minus punkt
b) drugie wyjście - 1 minus punkt
c) trzecie wyjście - 1 minus punkt
d) czwarte wyjście- dyskwalifikacja
2. Każdy minus punkt powoduje odjęcie 1 punktu u każdego sędziego.

Artykuł 8.4.5. Punkty ujemne przyznane w wyniku faulu
1. Sędzia prowadzący po wcześniejszym zwróceniu uwagi i udzieleniu zawodnikowi upomnienia, może ukarać go oficjalnym ostrzeżeniem skutkującym przyznaniem punktu ujemnego za:
a) nieczysty styl walki,
b) ciągłe klinczowanie,
c) stałe i ciągłe pochylanie głowy, odwracanie się plecami do przeciwnika,
d) zbyt małą ilością technik nożnych,
e) nadmiernym kontaktem,
f) mocnymi uderzeniami – tzw. „knock down”,
g) każdym innym poważnym naruszeniem regulaminów.

Artykuł 8.4.6. Zachowanie trenerów
1. Sędzia prowadzący pojedynek po dwóch ostrzeżeniach słownych udzielonych trenerowi, po konsultacji z kierownikiem planszy ma prawo odsunąć od walki trenera, który łamie przepisy regulaminów PZKB.
2. W przypadku, gdy zdyskwalifikowany trener nadal łamie przepisy, zachowuje się agresywnie w stosunku do sędziów, innych trenerów, zawodników lub widzów, sędzia główny ma prawo zdyskwalifikować go na cały dzień zawodów. W takim przypadku sędzia główny pisemnie informuje trenera o tym fakcie oraz przysługującej mu możliwości odwołania się od tej decyzji.

Artykuł 9.Gesty (wskazania) sędziowskie


Sędziaminusdyskwalifikacjabez punktu
prowadzącyupomnienieostrzeżeniepunkt

Artykuł 10. Liczenie (KD) i nokaut (KO)
1. Celem liczenia zawodnika (KD - knockdown) po silnych i niekontrolowanych uderzeniach jest jego ochrona oraz sprawdzenie czy liczony zawodnik może bezpiecznie kontynuować walkę. Zawodnika wylicza się jeżeli:
a) dotknie planszy jakąkolwiek częścią ciała inną niż stopy po mocnym lub niekontrolowanym uderzeniu lub serii uderzeń,
b) po otrzymanym silnym uderzeniu (lub serii uderzeń) sędzia prowadzący pojedynek oceni, że zawodnik nie jest w stanie kontynuować walki pomimo, że nie upadł. Sędzia prowadzący pojedynek w sytuacji „knock-down” ma obowiązek niezwłocznie rozpocząć liczenie zawodnika.
2. Kiedy sędzia prowadzący walkę rozpoczyna liczenie zawodnika, jego przeciwnik musi natychmiast udać się do neutralnego narożnika, wskazanego przez sędziego.
3. Sędzia prowadzący pojedynek będzie kontynuował walkę tylko wtedy, gdy liczony zawodnik jest gotowy i stoi w pozycji walki z rękoma w gardzie. Zawodnik musi być w pełni świadomy i stać stabilnie w pozycji walki.
4. Jeśli przeciwnik nie podejdzie do neutralnego narożnika na polecenie sędziego prowadzącego, sędzia wstrzyma liczenie do czasu wykonania jego komendy. Liczenie będzie kontynuowane od czasu w którym zostało ono przerwane.
5. W przypadku liczenia sędzia prowadzący pojedynek odlicza od „1” do „10” z sekundową przerwą między każdą liczbą oraz wskazuje przy pomocy palców rąk, liczbę sekund odmierzonych w sposób czytelny dla wyliczanego zawodnika.
6. Podczas liczenia zawodnika walka zostaje przerwana i nie może być ponownie rozpoczęta, zanim sędzia prowadzący pojedynek nie policzy do „8”, nawet jeśli zawodnik jest gotowy do walki przed upływem „8” sekund.
7. Jeżeli zawodnik nie stoi w pozycji do walki z rękoma uniesionymi w gardzie, sędzia prowadzący kontynuuje liczenie do „10” i przerywa walkę.
8. Sędzia prowadzący pojedynek kontynuuje liczeniezawodnika, nawet pomimo zakończenia rundy.
9. Jeśli zawodnik podczas liczenia jest gotowy do kontynuowania walki przed wyliczeniem do „8”, jednak po tym czasie upada lub nie jest w pełni świadomy bez kolejnego uderzenia, sędzia prowadzący wznawia liczenie, zaczynając od „9”.
10. Jeśli obaj zawodnicy w tym samym czasie przestają być zdolni do walki i powinni być wyliczeni, liczenie będzie kontynuowane, dopóki jeden z nich nadal nie będzie w stanie kontynuować walki. Jeśli obaj zawodnicy zostaną wyliczeni do „10”, walka zostanie przerwana i podjęta zostanie decyzja z uwzględnieniem punktów przyznanych przed liczeniem. Niemniej jednak zwycięzca nie będzie mógł brać udziału w dalszej części turnieju z powodu RSC zgodnie z regulaminem PZKB.
11. W przypadku silnego lub niekontrolowanego uderzenia, po którym następuje liczenie zawodnika, jego przeciwnik zostanie ukarany punktem ujemnym za spowodowanie knockdownu. Karę za knockdown należy liczyć jako punkt ujemny (-1 punkt w PF i -3 punkty od każdego sędziego w LC i KL).
12. W przypadku spowodowania kolejnego liczenia zawodnika po mocnym
i niekontrolowanym uderzeniu jego przeciwnik zostanie ukarany drugim punktem ujemnym.
13. Drugie liczenie w kategorii dzieci, kadetów młodszych, kadetów starszych i trzecie liczenie u juniorów, seniorów i weteranów, po mocnym i niekontrolowanym uderzeniu prowadzi do dyskwalifikacji zawodnika atakującego.
14. W celu uniknięcia manipulacji przez liczonego zawodnika w przypadku wyliczenia go do „10” (KO) oznacza to, że ​​nie może on dalej uczestniczyć w tym samym turnieju.


Artykuł 10.1. Procedura po KO, RSC, RSC-H, kontuzji
1. Jeśli podczas walki zawodnik odniesie kontuzję, lekarz/ratownik medyczny jest pierwszą osobą, która może zdecydować, czy zawodnik jest w stanie kontynuować walkę i nie zagraża to jego zdrowiu.
2. Jeśli lekarz/ratownik medyczny dopuści zawodnika do walki, jednak sędzia prowadzący walkę uzna, że dalsze jej kontynuowanie zagraża zdrowiu zawodnika może ją przerwać
i zakończyć decyzją RSC.
3. Jeśli lekarz/ratownik medyczny uważa, że dalsze kontynuowanie walki zagraża zdrowiu zawodnika, może nie dopuścić go do walki. Decyzja ta jest ostateczna i niepodważalna.
4. Jeśli zawodnik w wyniku silnego ciosu, kopnięcia lub faulu pozostaje nieprzytomny, tylko sędzia prowadzący i lekarz/ratownik medyczny mogą pozostać na planszy, chyba że lekarz poprosi o dodatkową pomoc.
5. Jeśli zawodnik jest nieprzytomny lub półprzytomny, sędzia prowadzący, powinien jak najszybciej wezwać lekarza/ratownika medycznego, nie pozwolić wstać półprzytomnemu zawodnikowi, a w przypadku gdy jest on nieprzytomny wyjąć mu ochraniacz na zęby
i obrócić go do pozycji bocznej, bezpiecznej. Sędzia prowadzący pojedynek nie interweniuje w żaden inny sposób. Wszystkie akcje ratownicze są przeprowadzane przez lekarza/ratownika medycznego.
6. Zawodnik, który został znokautowany uderzeniem lub kopnięciem na głowę lub jeśli sędzia prowadzący pojedynek przerwie walkę z powodu ciężkiego urazu głowy, zawodnik musi zostać natychmiast zbadany przez lekarza/ratownika medycznego. W razie konieczności zostanie wysłany karetką do szpitala.
7. Zawodnik, który doznał urazu głowy (KO, RSC-H) podczas walki, nie będzie mógł brać udziału w innych zawodach lub walce przez okres co najmniej 4 tygodni, musi również wykonać ponowne badania lekarskie, w tym EEG. W tym czasie licencja zawodnicza PZKB jest zablokowana.
8. Zawodnik, który doznał urazu głowy 2 razy w okresie trzech miesięcy, nie może walczyć przez następne 3 miesiące ( konieczne są wtedy ponowne badania lekarskie, w tym EEG).
9. Zawodnik, który miał uraz głowy 3 razy w okresie 1 roku, nie może walczyć przez okres 12 miesięcy ( konieczne są wtedy badania lekarskie, w tym EEG). W tym czasie licencja zawodnicza PZKB jest zablokowana.
13. W wyżej wymienionych przypadkach lekarz prowadzący może w razie potrzeby wydłużyć ten czas.
14. Czasowe zawieszenie licencji z powodu KO, RSC-H oznacza, że ​​zawodnik nie może brać udziału w żadnych zawodach w kickboxingu bez względu na formułę. Okres „zawieszenia” to „okres minimalny” i nie można go pominąć, mimo że badanie EEG nie wykazuje zmian
w zdrowiu zawodnika.
15. Gdy walka zostanie przerwana przez RSC-H lub z powodu KO, kierownik planszy przekazuje sędziemu głównemu, aby zaznaczył tę informację w protokole zawodów. Sędzia główny informuje pisemnie biuro PZKB o konieczności zawieszenia licencji na okres wynikający z regulaminu PZKB. Wygrana w sytuacji wystąpienia „KO” jest zapisywana jako zwycięstwo przez RSC-H/RSC i nie można go zmienić.

Artykuł 10.2. Ogólne postępowanie po kontuzjach
1. W przypadku urazów innych niż KO lub RSC-H ze względów bezpieczeństwa lekarz lub ratownik medyczny może określić czas podczas którego zawodnik nie może brać udziału
w zawodach (czasowe zawieszenie licencji) oraz zlecić pobyt w szpitalu.
2. Lekarz/ratownik medyczny może wysłać zawodnika na natychmiastowe leczenie do szpitala.
3. Jeśli zawodnik lub jego trener odmówią lekarzowi/ratownikowi medycznemu zgodę na udzielenie pomocy lekarskiej (wyjazdu do szpitala), lekarz/ratownik medyczny natychmiast musi zgłosić pisemnie sędziemu głównemu, supervisorowi, delegatowi o tym fakcie. W tym przypadku wszelka odpowiedzialność za zdrowie i życie zawodnika spoczywać będzie na zawodniku i trenerze.

Artykuł 11. Elektroniczny system punktacji
1. W formułach walki pointfighting, light contact, oraz kick light można zastosować elektroniczny system punktacji.
2. W formule light contact oraz kick light sędziowie punktowi używają urządzeń rejestrujących punkty, których każdy przycisk oznaczony jest kolorem zgodnym z kolorem narożnika walczących zawodników.
3. W formule pointfighting punkty przyznane przez sędziego prowadzącego pojedynek wprowadza sędzia punktowy obsługujący system punktacji.
4. Czas walki, ilość przyznanych punktów, ostrzeżenia, punkty ujemne oraz aktualny wynik będzie wyświetlany na ekranie połączonym z systemem.
5. Ekran powinien być widoczny dla trenerów oraz publiczności. Nie powinien być widoczny dla sędziów punktowych (sędziów bocznych).
6. System punktacji będzie zarządzany przez sędziego punktowego/czasowego.
7. Wyniki walk będą na bieżąco wprowadzane i udostępniane na stronie internetowej PZKB
w zakładce SOI.

Artykuł 12. Doping
1. Każdy zawodnik, trener i działacz PZKB jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Ministerstwa Zdrowia RP oraz Kodeksu WADA w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego zarówno podczas zawodów, jak i poza nimi.
2. Stosowanie środków dopingujących zakazanych przez WADA jest zabronione.
3. Zawodnik, trener, sekundant, sędzia, działacz PZKB oraz obsługa zawodów zażywający środki dopingujące lub będący pod wpływem alkoholu, zostaną zdyskwalifikowani lub usunięci z zawodów.

Artykuł 13. Przepisy końcowe.
1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich członków PZKB.
2. Wszystkie zawody rozgrywane na terenie Polski muszą być prowadzone w oparciu
o postanowienia niniejszego regulaminu.
3. Poza postanowieniami niniejszego regulaminu decyzje podejmuje Zarząd PZKB, a na zawodach Komisja Sędziowska Zawodów.
4. Prawo wiążącej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZKB.
UWAGA : Wszyscy trenerzy i zawodnicy biorący udział w zawodach międzynarodowych muszą zapoznać się i dostosować do przepisów obowiązujących w organizacji WAKO.
Załączone pliki
pdf
Ogólne przepisy planszowe_09.12.2023
20.12.2023

WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Centralny Ośrodek Sportu
Copyright 2014 - 2024 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL