Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY

Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
VOYTEX
OCTAGON - polska marka sportowa

PARTNERZY

Regulamin Light Contact 2023

ROZDZIAŁ
Light contact

Artykuł 1. Definicja
Light contact jest formułą walki, gdzie dwaj zawodnicy walczą ze sobą w celu zdobycia większej ilości punktów używając prawidłowych, lekkich i dobrze kontrolowanych technik ręcznych i nożnych. Light contact został stworzony jako etap pośredni między rywalizacją w pointfighting a udziałem w walkach full contact.
Light contact jest walką ciągłą, przerywaną przez sędziego prowadzącego, tylko w przypadku złamania regulaminu przez któregoś z zawodników lub w sytuacji zagrażającej zdrowiu zawodnika. Sędzia prowadzący odpowiedzialny jest za egzekwowanie od zawodników przestrzegania regulaminu. Za przyznawanie punktów zdobytych przez zawodników odpowiedzialnych jest trzech sędziów punktowych, którzy wykonują tą czynność przy użyciu elektronicznego systemu punktowania lub za pomocą klikerów.

Artykuł 2. Kategorie wiekowe w light contact
1. W formule light contact zawodnicy mogą rywalizować w następujących kategoriach wiekowych:
a)Kadeci młodsi(KM)(10, 11, 12 lat – decyduje rok urodzenia),
b)Kadeci starsi(KS)(13, 14, 15 lat – decyduje rok urodzenia),
c)Juniorzy(J)(16, 17, 18 lat – decyduje rok urodzenia),
d)Seniorzy(S)(od 19 do 40 lat– decyduje rok urodzenia),
e)Weterani - klasa mistrzowska(V)(od 41 do 55 lat– decyduje rok urodzenia).

Artykuł 3. Wyposażenie i ubiór zawodnika w formule light contact.
Artykuł 3.1. Wyposażenie zawodnika w formule light contact.
1. Kask.
2. Ochraniacz na zęby.
3. Ochraniacz na piersi (tylko dla kobiet, dozwolony w kategorii kadeci młodsi).
4. Rękawice do kickboxingu 10 oz.
5. Owijki na dłonie (obowiązkowe).
6. Ochraniacz na krocze (obowiązkowy dla wszystkich).
7. Ochraniacz na piszczele (nagolenniki).
8. Ochraniacz na stopy (buty).

Artykuł 3.2. Ubiór zawodnika w formule light contact.
1. Koszulka z krótkim rękawem z okrągłym dekoltem.
2. Długość rękawów koszulki nie może przekraczać połowy ramienia.
3. Spodnie z długimi nogawkami i elastycznym pasem w innym kolorze niż pozostała część spodni.
4. W formule light contact zawodnik w czasie walki nie może nosić pasa wskazującego na posiadany stopień szkoleniowy lub mistrzowski.

Artykuł 4. Dozwolone obszary trafień.
1. Głowa - przód, czoło i boki.
2. Tułów - przód i boki.
3. Stopy- tylko podcięcia na ochraniacz stopy.

Artykuł 5. Dozwolone techniki w formule light contact.

Artykuł 5.1. Dozwolone techniki ręczne (ciosy).
1. Proste.
2. Podbródkowe.
3. Haki.

Artykuł 5.2. Dozwolone techniki nożne (kopnięcia).
1. Kopnięcia proste na korpus i głowę.
2. Kopnięcia boczne na korpus i głowę.
3. Kopnięcia okrężne na korpus i głowę.
4. Kopnięcia ukośne.
5. Kopnięcia zahaczające (atak tylko podeszwą stopy).
6. Kopnięcia opadające (atak tylko podeszwą stopy).
7. Kopnięcia z wyskoku.
8.
Uwaga: uderzenia piętą stopy są niezwykle niebezpieczne dla zdrowia zawodnika, który takie uderzenie otrzyma (głowa lub korpus); zawodnik wykonujący technikę nożną musi tak ułożyć stopę w czasie ataku techniką nożną aby trafić przeciwnika podeszwą stopy (tylko) - dotyczy to kopnięć: opadających, zahaczających, zahaczających po obrocie oraz wszystkich obrotowych technik nożnych wykonywanych z wyskoku.

Artykuł 6. Podcięcia
Aby zdobyć punkt przez podcięcie stopą, atakujący musi cały czas stać na nogach. Jeżeli podczas wykonywania podcięcia stopą atakujący dotknie planszy jakąkolwiek częścią ciała inną niż stopy, nie zostanie przyznany punkt. Punkt zostanie przyznany atakującemu, jeśli jego przeciwnik dotknie planszy jakąkolwiek częścią ciała inną niż stopy.

Artykuł 7. Techniki, akcje i zachowanie niedozwolone w formule light contact.
1.Następujące techniki i zachowanie nie są dozwolone:
a) uderzanie z nadmiernym kontaktem,
b) złośliwe zachowanie względem przeciwnika w trakcie walki,
c) kontynuowanie walki po wydaniu komendy „STOP” lub po sygnale kończącym rundę,
d) niewymuszone opuszczanie pola walki („Exit”),
e) uderzanie w górną część głowy,
f) upadanie na planszę bez wyraźnej przyczyny,
g) uderzanie w plecy przeciwnika, w szyję, kark, gardło, tył głowy, górę ramion i okolice nerek,
h) uderzanie poniżej pasa (za wyjątkiem podcięcia),
i) odwracanie się plecami do przeciwnika,
j) celowe unikanie walki (uciekanie przed przeciwnikiem),
k) stosowanie technik "ślepych", zapasów lub rzutów,
l) atakowanie przeciwnika kolanami, łokciami, ramionami, kciukiem lub otwartą dłonią,
m) chwytanie nóg przeciwnika w celu wykonania technik ręcznych lub nożnych,
n) wykonywanie kopnięć prostych lub bocznych na przód uda, kolana lub podudzia (dotyczy to również ataków kolanem),
o) wykonywanie technik nożnych bez utrzymania równowagi po ich wykonaniu,
p) przepychanie, podnoszenie, obracanie przeciwnika,
q) celowe uderzanie głową, duszenie przeciwnika,
r) używanie wazeliny lub innych środków do natłuszczania ciała lub rękawic,
s) celowe wypluwanie ochraniacza na zęby (jeśli zawodnik wypluje ochraniacz na zęby, sędzia prowadzący musi przerwać walkę i dać zawodnikowi ostrzeżenie za pierwszym razem i stosować gradację kar w kolejnym przypadku),
t) atakowanie lub obrażanie sędziego,
u) atakowanie przeciwnika, który upada na planszę lub już leży na planszy czyli w momencie, gdy jedna ręka lub kolano dotyka planszy
Uwaga 1: zawodnik nie może atakować przeciwnika, który upadł (lub upada) na planszę; Sędzia prowadzący pojedynek musi natychmiast przerwać pojedynek aby zapobiec dalszej kontynuacji walki; uderzenia w głowę lub korpus przeciwnika, który leży na planszy może prowadzić do ukarania uderzającego punktem ujemnym lub dyskwalifikacją (przy dyskwalifikacji niezbędna jest większościowa decyzja sędziowska).
Uwaga 2: za niesportowe zachowanie w trakcie walki; zawodnik może być ukarany ostrzeżeniem tylko raz, w kolejnych przypadkach należy stosować system gradacji kar do dyskwalifikacji włącznie. Jednakże w przypadku ciężkiego i rażącego niesportowego zachowania, zawodnik od razu może zostać ukarany punktem ujemnym lub dyskwalifikacją (w ostatnim przypadku potrzebna jest decyzja większości sędziów).

Artykuł 8. Przyznawanie punktów w formule light contact:
1. Zadaniem sędziego punktowego jest przyznawanie punktów za wszystkie zaobserwowane dozwolone techniki (ciosy, kopnięcia lub podcięcia), prawidłowo trafione w dozwolone obszary trafień.
2. Zdobyte punkty sumowane są podczas całej walki. Zwycięzcą zostaje zawodnik, który zdobył większą ilość punktów u co najmniej dwóch sędziów punktowych podczas całej walki. Jeżeli jeden z zawodników uzyska przewagę 15 pkt. u co najmniej dwóch sędziów, wtedy walka zostaje zatrzymana i zawodnik zostanie ogłoszony zwycięzcą przez przewagę punktową.
3. W przypadku gdy sędzia prowadzący udzieli ostrzeżenia lub przyzna punkty ujemne zostają one odnotowane przez sędziego w elektronicznym systemie punktacji. Jeżeli sędzia prowadzący przyzna zawodnikowi minus punkt w wyniku faulu podczas używania elektronicznego systemu punktacji system automatycznie odejmie po trzy punkty od wyniku u każdego sędziego punktowego. Jeżeli sędzia prowadzący przyzna zawodnikowi minus punkt za wyjście poza pole walki, podczas używania elektronicznego systemu punktacji system automatycznie odejmie po jednym punkcie od wyniku u każdego sędziego punktowego.
4. W przypadku gdy sędzia prowadzący przyzna punkty ujemne w wyniku faulu, a punktowanie odbywa się przy użyciu klikerów, każdy sędzia punktowy dodaje trzy punkty do wyniku przeciwnika zawodnika który popełnił faul. Jeżeli sędzia prowadzący przyzna zawodnikowi minus punkt za wyjście poza pole walki podczas używania klikerów, to każdy sędzia punktowy dodaje jeden punkt do wyniku przeciwnika zawodnika który wyszedł poza pole walki.

Artykuł 9. Postępowanie w przypadku remisu.
2. W przypadku remisu po zakończeniu czasu walki, gdy elektroniczny system punktacji wskaże remis w ostatniej rundzie, sędzia punktowy musi wskazać zwycięzcę pojedynku według poniższych kryteriów:
a) b) c) d) Sędzia punktowy stosuje ten system wyłonienia zwycięzcy na wyraźne polecenie sędziego prowadzącego walkę.
Załączone pliki
pdf
Regulamin formuły Light contact 2023.pdf
31.05.2023

WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Centralny Ośrodek Sportu
Copyright 2014 - 2024 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL