Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY

Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
VOYTEX
OCTAGON - polska marka sportowa

PARTNERZY

Fundusze strukturalne w ramach UE

Możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych przeznaczonych na rozwój miast i regionów przez organizacje sportowe.

Zapisy dotyczące rozwoju miast i regionów w zakresie sportu i rekreacji zawarte są w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

W ramach działania 2.6 Rozwój turystyki ujętego w Priorytecie 2. Wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich, przewidziane jest wsparcie projektów w zakresie infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku, w tym budowa, rozbudowa i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej (np. kryte kąpieliska z basenami termalnymi, ścieżki zdrowia, szlaki turystyczne, edukacyjne, tematyczne, narciarskie trasy zjazdowe i biegowe, ośrodki jeździeckie, pola golfowe, kluby rekreacyjne, ścieżki rowerowe, przystanie jachtowe, itd.)

Projektodawcami w ramach działania Rozwój turystyki mogą być m.in. jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, działające w sektorze turystyki (w tym stowarzyszenia, fundacje).

W ramach Programu zaplanowane zostało również działanie 3.1 Infrastruktura lokalna ujęty w Priorytecie 3. Rozwój lokalny. W ramach działania będą realizowane projekty mające na celu modernizację i remont podstawowej infrastruktury społecznej, w tym m.in. budowę, modernizację i remonty sal gimnastycznych w szkołach.

O dofinansowanie projektów w ramach działania Infrastruktura lokalna mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz inne instytucje publiczne zgłaszające swoje projekty za pośrednictwem jednostek samorządu lokalnego.

Wdrażanie ZPORR będzie realizowane na poziomie regionalnym, przez Urzędy Wojewódzkie, Wojewódzkie Urzędy Pracy oraz Regionalne Instytucje Finansujące. Organizacje i instytucje, które będą ubiegały się o współfinansowanie realizacji projektów, będą składały wnioski w zależności od rodzaju projektów do Urzędu Marszałkowskiego lub Wojewódzkiego Urzędu Pracy
WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Centralny Ośrodek Sportu
Copyright 2014 - 2024 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL