Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY

Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
VOYTEX
OCTAGON - polska marka sportowa

PARTNERZY

Warunki przystąpienia do Polskiego Związku Kickboxingu

Warunki, które musi spełnić każdy klub chcący przystąpić do
Polskiego Związku Kickboxingu.


  1. Należy zarejestrować klub w Urzędzie Miasta lub w Sądzie Gospodarczym jako Stowarzyszenie sportowe (członek zwyczajny)
  2. Klub musi posiadać instruktora ze specjalnością w Kickboxingu (tylko), który posiada ważną legitymację instruktora pozwalającą mu na prowadzenie zajęć w danej dyscyplinie.
  3. Wypełnić deklarację członkowską Polskiego Związku Kickboxingu (link poniżej) i dołączyć do niej:
- kserokopię rejestracji klubu,
- kserokopię legitymacji instruktora,
- statut klubu (ksero),
- NIP, REGON (ksero)

4. Władze oraz trenerzy klubu muszą cieszyć się nieposzlakowaną opinią w swoim środowisku
5. Klub starający się o przystąpienie do PZKB nie może prowadzić działalności gospodarczej na szkodę Związku.
6. Powyższe dokumenty przesłać należy na adres biura PZKB: ul. Kopińska 12/16, 02-321 Warszawa
7. Wnioski klubów starających się o przyjęcie rozpatrywane są na każdych posiedzeniach Zarządu PZKB, które odbywają się mniej więcej co miesiąc.

Klub o swoim przyjęciu jest informowany e-mailowo.

8. Klub może być przyjęty warunkowo bądź bezwarunkowo. Przyjęcie warunkowe przypomina o konieczności uzupełnienia dokumentacji w ciągu pół roku. Jeżeli nie zostanie ona uzupełniona klub nie będzie mógł uczestniczyć w rozgrywkach krajowych i zagranicznych.
9. Po przyjęciu klubu w poczet członków należy opłacić składkę członkowską w wysokości 500 zł na
konto PZKB: 24 1240 6351 1111 0010 7766 7576 wcześniej tworząc elektroniczną licencję klubową - http://pzkickboxing.pl/licencje/add

Nie regulowanie spraw finansowych ze Związkiem nie zezwala na uczestnictwo w zawodach krajowych i zagranicznych.

Deklaracja przystąpienia do PZKB (również w załączeniu) - http://pzkickboxing.pl/dok/61,deklaracja,przystapienia,polskiego,zwiazku,kickboxingu.html


Zapraszamy!
WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Centralny Ośrodek Sportu
Copyright 2014 - 2024 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL